Portál.cz > Úvodní stránka

Aktuálně

Sociální dovednosti v praxi

Kniha anglického psychologa Davida Fontany nabízí praktické rady a odpovědi na stěžejní témata těm, kdo pracují na poli zdravotnictví či sociálních služeb, průmyslu či vzdělávání. Je koncipována tak, aby bylo jasné, jakým způsobem lze aplikovat psychologické poznatky získané z rozsáhlého výzkumu na problémy v oblasti řízení lidí.

Celý článek

Sociální dovednosti v praxi

Portál na Světu knihy 2017

Veletrh Svět knihy se koná 11.-14. května na výstavišti v pražských Holešovicích a Portál tam samozřejmě nebude chybět! Podívejte se, na jakých akcích se s námi můžete setkat.

Celý článek

Portál na Světu knihy 2017

Výbor z díla C. G. Junga Aspekty mužství rozšiřuje řadu Klasici

Carl Gustav Jung se v žádném díle výlučně psychologií mužů nezabýval, předkládané kniha je tedy výborem, který provedl americký analytický psychologJohn Beebe, který prošel Jungovy stati, přednášky, dopisy i rozhovory.

Celý článek

Výbor z díla C. G. Junga Aspekty mužství rozšiřuje řadu Klasici

Běžte do Háje se slevou 30 %!

Ne, neposíláme vás do háje, ale do Háje, a to je velký rozdíl. Akce Běžte do Háje je charitativní běh v Čimickém háji v Praze, který se konal minulou sobotu. Ale u nás můžete ještě tento týden při příležitosti této akce nakoupit vybraných osmnáct titulů dětských knih se slevou 30 %.

Celý článek

Běžte do Háje se slevou 30 %!

Nejkrásnější židovské pohádky a legendy

Soubor pětadvaceti legend a pohádek z židovské tradice, který tradice sepsala téměř před sto lety anglická židovská spisovatelka Gertrude Landa, se stal už klasickým textem.

Celý článek

Nejkrásnější židovské pohádky a legendy

Nové Šimonovy pracovní listy rozvíjejí grafomotoriku

Do rodiny ŠPL přibyl další, už pětadvacátý člen. Tentokrát je sešit, jehož autorkou je Marie Těthalová a ilustrátorkou Patricie Koubská, zaměřen na rozvoj grafomotoriky.

Celý článek

Nové Šimonovy pracovní listy rozvíjí grafomotoriku

Myslet nahlas, mluvit nahlas: rozvoj mluvení pomocí Feuersteinovy metody

Naše novinka v řadě speciálně pedagogických knih učí, jak lze pomocí metody izraelského psychologa Reuvena Feuersteina stimulovat obohacovat jazykový vývoj jak malých dětí, tak i starších či dospělých, kteří trpí mentální či jinou poruchou.

Celý článek

Myslet nahlas, mluvit nahlas

Další aktuality

Knižní novinky

Valenta, Milan; Humpolíček, Pavel a kol.

Hra v terapii Přejde do e-shopu

Hra je již zavedeným terapeutickým prostředkem, který pomáhá odžít a zpracovat situace, které člověk prožil, případně mu pomáhá připravit se na věci, které ho čekají. Terapeutická hra má, stejně jako další terapeutické nástroje, svá pravidla, indikace a kontraindikace, může být významným motivačním faktorem v práci s klientem a zároveň ji lze využít i při práci s klienty, kteří motivovaní nejsou, nebo je jejich motivace kolísavá.
Doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zabývá se dramatickou výchovou a psychopedií a podílel se na vydání Přehledu speciální pedagogiky a Slovníku speciální pedagogiky (Portál, 2013 a 2015) jako editor.
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D, působí v Psychologickém ústavu FF MU Brno.

Hra v terapii

Fontana, David

Sociální dovednosti v praxi Přejde do e-shopu

Jak dobře vás znají ostatní? Jak dobře znáte lidi, se kterými pracujete? Co můžete udělat pro zlepšení svých sociálních dovedností? Kniha jde pod povrch mechanického souboru dovedností a nabízí promyšlená a praktická vodítka účinného zvládání vztahů na pracovišti. K důležitým faktorům patří sociální hodnocení, přisuzování motivace, vliv stereotypů, schopnost vést lidi a asertivita, ale také chyby ve vedení rozhovorů, aktivní naslouchání, nabízení pomoci, sdělování nepříjemných zpráv a zvládání hněvu při konfrontaci.
Cvičení a příklady z praxe z různých oblastí pracovního života pomáhají čtenáři identifikovat a prozkoumat stinné stránky vztahu s kolegy, šéfy, žáky, klienty a pacienty, jimž ve své praxi čelí.

Sociální dovednosti v praxi

Jung, Carl Gustav

Aspekty mužství Přejde do e-shopu

Jung vlastní psychologický přístup považoval za své „osobní vyznání“, a tak není divu, že i jeho způsob, jakým pojednává o mužství, je způsobem, jak se vyrovnat s komplikovaným vztahem k vlastnímu otci. Se skutečným otcem se dostatečně identifikovat nedokázal, a tak se střetává s mužstvím na obrazné, vnitřní, archetypální rovině. Vzhledem k tomu, že se Jung v žádném díle nezabývá výlučně psychologií mužů, podnikl editor John Beebe mravenčí práci, aby mužská témata našel v Jungových statích, přednáškách, dopisech či rozhovorech. Ve svém výboru se tak zaměřuje například na problematiku mužského hrdiny jako toho, kdo se snaží získat vědomou nezávislost na nevědomých, instinktivních silách reprezentovaných matkou. Neopomíjí téma ženství (animy) v mužích a mužství (anima) v ženách. Zahrnuje stati, kde se Jung zabývá otcem nebo kde zpracovává téma Logu a Erótu, ducha či alchymického sjednocení protikladů.
Výbor je významným příspěvkem k poznání díla C. G. Junga a tématu, které je dodnes vysoce aktuální a čtenářsky přitažlivé. Doslov Martin Skála.
Carl Gustav Jung (1875–1961) byl švýcarský psychiatr, psychoterapeut, všestranně originální myslitel a zakladatel analytické psychologie. Zabýval se lidskou psychickou v širokých souvislostech mytologie, filozofie, religionistiky a umění. V Portále vyšla jeho Červená kniha (2010, čtenářská edice 2013), Vybrané spisy C. G. Junga (2014), Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga (2015) a Rozhovory s C. G. Jungem (2015).

Aspekty mužství