Portál.cz > Aktuality > Budeme mít prvňáčka

Budeme mít prvňáčka

Autor: Petr Matějček | Datum: 28.1.2009

Období zápisů do 1. třídy základní školy přináší rodičům fakt, že od září nastoupí jejich ratolesti povinnou školní docházku. Přináší to, kromě radosti, také určitý díl zodpovědnosti a starost o to, aby dítě zvládlo přechod z mateřské školy bez nejmenších problémů. Následující ukázka z knihy Budeme mít prvňáčka přináší odpovědi na dotazy rodičů:


Jakou školní tašku máme dítěti koupit?

Školní taška pro budoucího prvňáčka by měla být odlehčená s ergonomicky tvarovaným a vyztuženým zadním dílem. Výhodou je omyvatelný materiál a doplnění reflexními odrazkami. Velikost brašny by měla odpovídat tělesné výšce a váze prvňáčka. Vyplatí se více přihrádek (na svačinu, penál, na učebnice a sešity atd.). Některé školní tašky mají speciální postranní přihrádku na láhev s pitím nebo spodní přihrádku na pláštěnku. Školní taška by měla mít zpevněné dno, aby se sešity a učebnice neponičily a dítě se v brašně lépe orientovalo. Taška by se budoucímu prvňáčkovi měla líbit, je vhodné respektovat jeho přání ohledně barvy nebo obrázku.
Pokud si nejste jisti, můžete si nechat poradit ve specializovaných prodejnách nebo se zeptat na názor učitelek. V případě, že uvažujete o odkladu školní docházky, je vhodné koupit brašnu, až bude nástup do školy aktuální. Někteří rodiče chtějí dítě překvapit, a tak zakoupí školní tašku k Vánocům, jiní jdou do obchodu společně s potomkem.

Které doklady si máme vzít k zápisu?

Rodič nebo zákonný zástupce dítěte musí prokázat svoji totožnost, nejlépe občanským průkazem. Dále je třeba vzít s sebou rodný list dítěte a doporučuje se i kartička zdravotního pojištění. Tyto doklady usnadní vám nebo vašim zákonným zástupcům vyplňování formulářů.

Kam máme jít s dítětem k zápisu?

Záleží na rodiči, kterou školu pro dítě vybere. Rodič by se měl s dítětem dostavit k zápisu do spádové školy, jak stanoví školský zákon. Spádová škola je základní škola určená obcí podle místa trvalého pobytu žáka. Jestliže se rodiče rozhodnou pro jinou školu než spádovou, je vhodné včas oznámit tuto skutečnost ředitelství spádové školy. Některé základní školy (mají-li předběžně naplněnou kapacitu a rodiče je s předstihem informují o požadované změně) navrhují rodičům absolvovat zápis do prvních tříd ne ve spádové škole, ale přímo ve škole, kterou dítě bude navštěvovat. Z toho vyplývá, že rodič by s dítětem měl absolvovat zápis pouze v jedné škole. Může ředitel odmítnout přijmout mé dítě do první třídy školy, kterou jsme vybrali? Ano, ředitelství školy může odmítnout přijetí dítěte, je-li naplněna kapacita prvních tříd, protože přednostně musí přijmout děti ze spádové oblasti školy (podle místa trvalého pobytu). V tomto případě se můžete rozhodnout, zda dítě přihlásíte do spádové školy, nebo vyhledáte jinou základní školu s volnou kapacitou.

Musím s dítětem k zápisu, když mu byl doporučen odklad školní docházky?

Jestliže rodiče například absolvovali s dítětem vyšetření školní zralosti v pedagogicko- psychologické poradně, dítěti byl doporučen odklad školní docházky a oni s tím souhlasí, musí se přesto dostavit k zápisu. Rodiče vyplní žádost o odklad (viz příloha č. 13) a doloží ji posudkem příslušného školského poradenského zařízení a vyjádřením odborného lékaře. Ředitel základní školy posoudí žádost s přílohami a zašle rodičům písemné rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.
Musím s dítětem k zápisu, když mu byl udělen odklad a u zápisu jsme byli minulý rok? Ne, rodiče, kteří byli u zápisu do první třídy již v minulém školním roce a jejichž dětem byla odložena školní docházka o jeden rok, se zápisu již nemusí zúčastnit. Rodičům dětí, kterým byla odložena povinná školní docházka, základní škola zasílá dopis s poučením. Jak vysvětlit dítěti, že půjde k zápisu, ale nenastoupí od září do první třídy? Odpovědí existuje více, neboť každé dítě je jiné. Při vysvětlování je vhodné, aby rodiče respektovali potomkovu individualitu. Sami nejlépe vědí, jak je dítě citlivé a „co na něho platí“. Jestliže se bojí, jak dítě odklad přijme, mohou se poradit s učitelkou v mateřské škole nebo v základní škole a využít školských poradenských služeb. Pro dokreslení uvádíme zkušenosti některých rodičů jako možné varianty odpovědí:

- „Byl jsi hodně nemocný, a na školu potřebuješ sílu, tak budeš ještě jeden rok chodit s kamarády do školky a pak půjdeš do školy. Dnes ses podíval, jak to u zápisu vypadá, a příště už budeš vědět, co tě čeká…“
- „Dnes jsme si to u zápisu vyzkoušely obě, ty i já. Příště se můžeme připravit ještě lépe: to budeš starší o jeden rok, tak ti vše půjde lehčeji…“
- „Martínek, Honzík a Tomášek také nejdou do školy. Budete spolu ještě jeden rok chodit do mateřské školy a pak půjdete společně do první třídy…“
- „Hodně ses zlepšila v mluvení, i když některé hlásky nám ještě dělají potíže. Ale ty jsi šikovná, a než půjdeš za rok k zápisu, tak paní učitelce předvedeš, jak ses všechno naučila…“

 


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0