Portál.cz > Aktuality > Buďte muži, jakými Bůh chtěl, abyste byli, vyzývá Larry Richards

Buďte muži, jakými Bůh chtěl, abyste byli, vyzývá Larry Richards

Datum: 17.3.2017

Americký kněz, kazatel a autor řady spirituálních knih Larry Richards předkládá mužům návod, jak být zodpovědným, cílevědomým a silným mužem - a jak jím být v souladu s Bohem.

Buďte muži, jakými Bůh chtěl, abyste byli, vyzývá Larry Richards

Muži znovuobjevují důležitost duchovního života a Larry Richards jim v tom pomáhá. Zatímco někteří autoři uplatňují poněkud paušální přístup ke křesťanskému životu, otec Richards čerpá ze své mnohaleté zkušenosti spirituálního doprovázení, aby inspiroval jiné muže jakožto muže.

V knize vypravuje o svých vlastních vnitřních bojích, při kterých se snažil pochopit, co je to pravá mužnost v duchovním životě. Říká mužům, jak se soustředit na správný cíl, jak žít jako milovaný syn Boží, mluví o potřebě uznat své chyby, žít podle Ducha svatého, být mužem, který umí doopravdy milovat, je moudrý a umí patřičně ocenit rozdílnost mezi muži a ženami. Bez toho, že by Richards mentoroval, vybízí muže, aby byli silní, aniž by se schovávali za maskou siláctví nebo machismu. Vyzývá je, ať připustí, že mají své slabosti a limity, a ať je zároveň využijí při nalézání víry a opravdové lásky, jež jim pomohou překonat jejich chyby a povedou k tomu, že změní svět. Autor povzbuzuje muže, aby se stali opravdovými hrdiny, jimiž touží být - muži, kteří se vyznačují autentickou odvahou, soucítěním a čestností. Je to hluboká kniha napsaná mužem, který umí hovořit k mužům o věcech, na nichž záleží nejvíc.

Ukázka:

Řecké slovo, jež se překládá jako „síla“, zní dynamis a znamená „sílu“ i „moc“. Dynamis známe například ze slova dynamit. Silný muž je tedy muž, jenž je zároveň mocný, avšak jehož moc pochází od Boha, nikoli z jeho fyzického těla nebo z jeho vůle.

Viděli jste někdy velkého, silného, mocného muže trpícího rakovinou nebo jinou nemocí, který se postupně začal scvrkávat? Takový muž, který byl kdysi velmi silný, se tak nyní stává slabým. Jestliže jediná síla, kterou máme, pochází pouze ze světa, můžeme očekávat problémy. Naše síla musí pocházet od Boha: „Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly.“

Přečtěte si také: Steve Biddulph - Kniha o mužství

V prefaci o mučednících, kterou se kněz modlí o jejich svátcích, stojí: „Vyvolil sis slabé a učinil je silnými.“ Naše síla dělat to, co dělat potřebujeme, skutečně pochází od Boha! Vyvolil si vás a nechce, abyste byli zbabělci, nýbrž chce, abyste žili jeho mocí, kterou se vám rozhodl dát, abyste zažívali nikoli porážku a slabost, nýbrž jeho moc a sílu!

Máme na výběr: buď se můžeme soustředit na své slabosti, nebo se můžeme soustředit na Boží sílu. Můžeme se celý život dennodenně na něco vymlouvat, nebo můžeme zaujmout tento postoj: „Ano, sám o sobě jsem slabý, ale v Pánu jsem silný. Je to jeho milost, která mě učinila silným.“ Neustále se musíme modlit: „Bože, jsem slabý, ale ty jsi silný. Dnes se, Hospodine, nebudu soustředit na své slabosti. Budu se soustředit na tvou sílu ve mně.“ Každý den je dnem skutečného rozhodnutí.

Abychom byli opravdovými muži, je třeba, abychom se koncentrovali na dary, které nám Bůh dává, přičemž jedním z nich je jeho síla. Moc se mi líbí, co Bůh řekl Jozuemu, když se měl ujmout vedení lidu Izraele:

Buďte muži, jakými Bůh chtěl, abyste byli, vyzývá Larry Richards

Larry Richards

Buď rozhodný a udatný, nebo ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně zavázal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo a jednej prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona a se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, nebo Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš? (Joz 1,6–9)

Jestliže se podíváte na jakéhokoli hrdinu v Písmu svatém, zjistíte, že všem bylo především řečeno, aby měli odvahu, aby byli muži a byli silní, protože je s nimi Bůh. Nebojte se tedy, protože Bůh je i s vámi. Ale nemyslete si, že jste silní díky sobě. Pokaždé, když na vás přijde pokušení být pyšní na sílu, kterou máte, a budete mít tendenci se domnívat, že jste sami o sobě silní, vzpomeňte si na svůj dech života. Ten vám může být vzat třeba hned příští sekundu. Takové pomyšlení by nás mělo přivést k pravé pokoře.

Přečtěte si také: Co dělat, aby měl život smysl, se zamýšlí Harold S. Kushner

K tomu, že jsme silní, patří i to, že převezmeme zodpovědnost za to, jak si v životě vedeme. Do této situace a tohoto okamžiku nás totiž přivedla naše dosavadní rozhodnutí. I když je možné, že se s vámi v minulosti nezacházelo nejlépe (což zažil tak či onak každý), záleží právě na tom, co s tím uděláte – to bude určující pro to, co se s vámi dál stane. Lidé mi říkají: „Otče, jsem takový, protože mne týrali, když jsem byl malý.“ Nebo: „Měl jsem zlého otce.“ Nebo: „Nebyl jsem tak chytrý jako jiné děti.“ Nebo: „Kdybych jen byl trochu sportovnější typ, to by bylo něco jiného!“ Výmluvy, samé výmluvy!

Setkávám se s nimi stále; lidé se rádi vymlouvají na minulost. Pánové, vaše síla nikdy nevzroste a vy se nikdy nestanete dospělými v Hospodinu, jestliže na sebe nevezmete zodpovědnost a neuděláte potřebná rozhodnutí pro svou budoucnost. Vězte, že každé vaše rozhodnutí ovlivní vaši budoucnost, takže od nynějška za ni převezměte zodpovědnost.

Knihu si můžete objednat na našem e-shopu.


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0