Portál.cz > Aktuality > C. G. JUNG – dvě nové knihy

C. G. JUNG – dvě nové knihy

Datum: 14.10.2013

17. října vycházejí dvě nové publikace: čtenářská edice Jungovy Červené knihy a Jungův životopis na pozadí jeho četby s názvem C. G. Jung – Život v knihách. Portál tak navazuje na mimořádný úspěch Červené knihy z roku 2010 a na neutuchající zájem o učení C. G. Junga.

 Jungova Červená kniha vychází znovu, nyní ovšem v čtenářské edici. Obsahuje pouze text bez grafického doprovodu. Velkoformátová ilustrovaná Červená kniha vyvolala ve světě (2009) i v Česku (2010) obrovský ohlas. Jungovo učení, jeho profesní i soukromý život se ukázaly v novém světle. Malby vytvořil v knize sám Jung, nicméně až poté, kdy zapsal své vize a představy. Červená kniha v textové verzi, tedy čtenářské edici, umožní čtenáři soustředit se pouze na slovní sdělení. Z něj nyní mnohem více vystoupí do popředí jazyková barevnost Jungova rukopisu i jeho profétická síla obraznosti.

Jung začal na knize pracovat v roce 1913 a pokračoval 16 let. V té době procházel osobní krizí, prožíval apokalyptické vize, obával se dokonce psychické nemoci. Rozhodl se s těmito stavy bojovat tak, že se jim oddával v aktivní imaginaci a ztvárňoval je v deníku. Tato cesta do jeho nitra mu pomohla odhalit nové postupy v psychoanalýze. Tady mají původ jeho zásadní teorie o archetypech a kolektivním nevědomí.

Kniha obsahuje popis jeho putování mystickou krajinou, boj s příšerami, setkání s bohem i ďáblem a další situace, jejichž překonání vedlo k jedinému – záchraně vlastní duše.

Po odborné stránce je Červená kniha klíčem k Jungovu dílu i učení. Sonu Shamdasani, její editor, tvrdí: (Kniha) „poskytuje obraz toho, jak Jung sloučil své fantazie s vědeckým bádáním a pokusil se formovat psychologii jako vědu. Jen na tomto základě mohou životopisci začít psát Jungovu biografii.“ Obsahově však osloví každého, kdo má odvahu pustit se na cestu poznání vlastního nitra.

Velkoformátovou Červenou knihu v podobě středověkého foliantu si tak čtenáři mohou nyní doplnit útlejší čtenářskou edicí, která četbu tohoto díla obohatí o nový rozměr. A ti, pro něž byla původní Červená kniha finančně příliš nákladná, jistě uvítají možnost pořídit si tento titul v cenově mnohem přijatelnější podobě.

Červená kniha vyvolala ve světě znovuobnovení zájmu o Jungovo dílo. Podrobné zkoumání Jungovy pozůstalosti dovedlo S. Shamdasaniho k dalšímu mimořádnému počinu – vydání knihy, která mapuje Jungovu četbu a upozorňuje na její vliv na Jungovu práci. Setkání s knihami se v Jungově intelektuálním životě stala zásadními zlomovými body. Výpravná obrazová publikace tak čtenáři dopřeje procházku Jungovou knihovnou.

 C. G. Jung – Život v knihách je obsáhlým ilustrovaným komentářem k Jungovu životopisu na pozadí jeho četby. Kniha vychází z unikátních, dosud nezveřejněných Jungových rukopisů a z faksimile knih z jeho knihovny, které Junga provázely po celý jeho život a byly mu inspirací při promýšlení psychologických a filozofických koncepcí. Čtenáři zde najdou jak srozumitelný výklad, tak i fotokopie vybraných stran Jungových poznámek v knihách, fotografie jeho osobní knihovny, dobových vydání oblíbených knih i jeho vlastních děl. Znovu se setkají také s ukázkami z Červené knihy.

Jung měl k literatuře přístup už od dětství prostřednictvím otcovy knihovny. Ponořil se hlavně do studia filozofie. Shamdasani ukazuje vliv četby i na výběr studia: „ Během dospívání narůstal Jungův zájem o přírodní vědy, což ho přivedlo k rozhodnutí studovat přírodovědu. Volba medicíny byla kompromisem, jenž mu měl umožnit vydělat si na živobytí. Vedle studia lékařství pokračoval v rozsáhlé mimooborové četbě.“

Z psychologů ho nejvíce ovlivnili např. T. Flournoy či psychiatr R. von Krafft. Výsledkem této četby bylo rozhodnutí specializovat se na psychiatrii. Později napsal: „ Chtěl jsem pochopit ty vetřelce v mysli – ty, kteří působí, že se lidé smějí, když se nemají smát, a pláčou, když nemají plakat.

Jung byl však téměř renesanční člověk, jeho zájmem zdaleka nebyla jen psychologie a psychiatrie. Studoval práce spiritistických autorů, díla o archeologii, mytologii, antropologii. Právě tyto směry ho zásadně formovaly v jeho učení, a to i za cenu toho, že se začal názorově rozcházet s některými kolegy. Nejznámější je asi jeho odklon od učení S. Freuda.

Jungův rozchod s vědou je spojen především s četbou Nietzscheho knihy Tak pravil Zarathustra. Jung se začal intenzivně věnovat aktivní imaginaci. Inspiraci nacházel ve starověké mytologii, indické literatuře, Bibli, Homérově Odysseji, OvidiovýchProměnách i díle W. Blakea. Zaujala ho také čínská filozofie a literatura. To vše mělo zásadní význam při propracovávání teorie kolektivního nevědomí. Jung pokračoval ve studiu východního myšlení, alchymie a religionistiky, což se opět promítlo v jeho vlastní tvorbě. Život v knihách odhaluje, jak se Jung spolu s předními učenci své doby snažil ustavit mezikulturní psychologii, která by překlenula rozkol mezi vědou a náboženstvím.

Život v knihách představuje Jungův intelektuální životopis. Jung dobře věděl, jak člověk ve svých knihách žije dál. V roce 1947 napsal: „ Brzy budu moci říci se Schopenhauerem: legor et legar (jsem čten a budu čten).“

Carl Gustav Jung (1875 – 1961), švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie.

O autorovi Života v knihách: Sonu Shamdasani (1962) je profesorem historie v Centru pro dějiny psychologických disciplín na University College v Londýně. Zabývá se dějinami psychologie a psychiatrie a je předním odborníkem na osobnost C. G. Junga. Je mimo jiné editorem a spolupřekladatelem Jungovy Červené knihy a autorem několika biografických prací o C. G. Jungovi.

Více o knihách včetně ukázek:
Červená kniha – čtenářská edice
C. G. Jung – Život v knihách
Červená kniha
a také na webu www.cervenakniha.cz


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0