Portál.cz > Aktuality > DEN D v e-shopu Portál – sleva 20 %

DEN D v e-shopu Portál – sleva 20 %

Datum: 23.6.2015

U příležitosti 140. výročí narození C. G. Junga vyhlašujeme 26. červenec Dnem D v e-shopu Portál. Nakupujte se slevou 20 % vše kromě e-knih.

Neváhejte s nákupem, protože výjimečná sleva 20 % na veškerou produkci (kromě e-knih) bude platit jen jediný den. Proto navštivte v neděli 26. července náš e-shop. A co v něm najdete Carla Gustava Junga?

Carl Gustav Jung (1875 – 1961), švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie.

Carl Gustav Jung: Červená kniha - čtenářská edice

Červená kniha zaznamenala od prvního vydání v r. 2009 celosvětový úspěch a řadu mutací v mnoha jazycích. Stejně populární jako velkoformátová kniha v podobě středověkého foliantu s Jungovými vlastnoručními kresbami je ve světě její čtenářská edice, která obsahuje pouze text bez grafického doprovodu, který ovšem o to víc vyniká svou profétickou silou obraznosti a jazykové barevnosti.

Vše o Červené knize a taky o životě a díle C. G. Junga najdete na webu www.cervenakniha.cz.

 

Sonu Shamdasani: C. G. Jung – Život v knihách

Obsáhlý ilustrovaný komentář k Jungovu životopisu na pozadí jeho četby. Kniha vychází z unikátních, dosud nezveřejněných Jungových rukopisů a z faksimile knih z Jungovy knihovny, které zakladatele hlubinné psychologie provázely po celý jeho tvůrčí život a které mu byly inspirací při promýšlení psychologických a filozofických koncepcí. Znovu se setkáme s ukázkami z tzv. Černých knih a z Červené knihy, s knihami, které Junga vedly ke studiu nevědomí, s texty gnostickými a alchymistickými i s klasickými rukopisy orientální moudrosti.

 

Verena Kast, Ingrid Riedel: Vybrané spisy C. G. Junga

C. G. Jung ve svých spisech předložil svůj komplexní obraz člověka a rozvinul celistvou koncepci procesu uzdravení. S tímto ohledem editorky vybraly zásadní a dobře srozumitelné Jungovy texty (např. Analytická psychologie, O vztahu psychoterapie k duchovní péči, Cíle psychoterapie atd.), které již generacím psychoterapeutů poskytují praktická vodítka pro jejich terapeutickou práci.


Aniela Jaffé: Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga

C. G. Jung se na sklonku svého života uvolil k tomu, že se svou spolupracovnicí Anielou Jaffé napíše svou duchovní autobiografii. Stanovil si jedinou podmínku: kniha bude moci vyjít až po jeho smrti. Jungovy Vzpomínky, sny, myšlenky líčí jeho nejosobnější prožitky, jež ho od nejútlejšího dětství osudově vedly k hlubokému zkoumání skutečnosti duše a staly se úhelnými kameny jeho rozsáhlého vědeckého díla. Stěží existuje lepší úvod do Jungova duchovního světa a jeho analytické psychologie, než je právě tato kniha, jež se stala bestsellerem a dočkala se desítek vydání i překladů.

CHCETE VĚDĚT VÍCE O OSOBĚ C. G. JUNGA?

Přečtěte si také:

James Hillman, Sonu Shamdasani: Nářek mrtvých

Psychologie po Jungově Červené knize. Rozhovor předního světového psychologa Jamese Hillmana, zakladatele hnutí archetypální psychologie, a uznávaného historika psychologie, znalce díla C. G. Junga a editora jeho Červené knihy Sonu Shamdasaniho, se odehrává na pozadí vydání Červené knihy a prochází tématy, která jsou z jejich pohledu důležitá pro moderní psychologii. Dotýká se vztahu živých a mrtvých v našich snech a fantaziích, otázek kreativity a výtvarného vyjádření, psychologie umění, narativní psychologie, hlubinné psychologie, významu křesťanství pro moderního člověka, vztahu člověka k minulosti. Rozhovor lze vnímat jako jeden z možných klíčů k porozumění Jungově Červené knize.

 

Jolande Jacobi: Psychologie C. G. Junga

Jungova žákyně a jeho nejbližší kolegyně Jolande Jacobi si předsevzala, že názorně a zhuštěně představí základní pojmy Jungovy psychologie a myšlení. Kniha vyšla v prvním vydání v roce 1940 a byla několikrát přepracována a aktualizována. Už přes sedmdesát let platí za klasické a kanonické dílo analytické psychologie, o němž se vyjádřil sám C. G. Jung takto: „Předložená práce vychází vstříc všeobecné potřebě, jíž jsem já sám dosud neuměl dostát: přání po stručném představení základních rysů mého psychologického myšlení. Paní dr. Jacobi se tohoto úkolu zhostila s úspěchem a zdařil se jí šťastný výklad oproštěný od balastu detailních poznatků. Tím vznikla synopse, která obsahuje všechno podstatné.“

 

S. Richebächer: Život mezi Jungem a Freudem

Životopis Sabiny Spielreinové. Milostný poměr mezi mladým, ženatým Jungem a jeho pacientkou rusko-židovského původu vedl k vážným trhlinám ve vztahu s jeho učitelem Freudem. Sabina se stane tvořivým principem Jungovy psychoanalytické teorie a zároveň jeho nejlepší žákyní. Životopis jedné ze zakladatelek dětské psychoanalýzy a vůdčí představitelky ruské psychoanalytické školy je fascinujícím úvodem do studia historie moderní psychologie.

 

 

A CO PSYCHOANALÝZA?

Doporučujeme:

Donald M. Marcus a Hope: Důvěra v nevědomí
L. Müller, A. Müller: Slovník analytické psychologie
J. Borossa, R. Emanuel, P. Mollon, G. Music, J. Segal: Témata psychoanalýzy I
R. Kennedy, K. Singh, N. Abel-Hirsch, C. Pajaczkowska, B. Kahr: Témata psychoanalýzy II
P. Fonagy, M. Target: Psychoanalytické teorie
Marie-Louise von Franz: Psychologický výklad pohádek
Anna Freud: Já a obranné mechanismy
Verena Kast: Hněv a jeho smysl
Verena Kast: Imaginace jako prostor setkání s nevědomím
Verena Kast: Krize a tvořivý přístup k ní
Verena Kast: Otcové – dcery, matky – synové
Hans Dieckmann: Sny jako řeč duše

den_d_2015_07_web_m


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0