Portál.cz > Aktuality > Informace o autorech

Informace o autorech

Autor: Petr Ráček | Datum: 20.10.2009

Doc. PhDr. Eliška Walterová, CSc., je ředitelkou Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK v Praze a koordinátorkou projektu Centrum základního výzkumu školního vzdělávání. Zabývá se srovnávací pedagogikou, vzdělávací politikou, funkcemi školy, kurikulem a evropskou dimenzí vzdělávání. Působí v mezinárodních a národních vědeckých organizacích a redakčních radách. Založila časopis Orbis scholae a předsedá jeho redakční radě. Z publikací: Kurikulum: Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě (1994); Úloha školy v rozvoji vzdělanosti (2004); Srovnávací pedagogika: Vývoj a proměny v globálním kontextu (2006).

Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., je uznávaným odborníkem v oblasti pedagogické teorie a výzkumu, pracuje jako nezávislý expert a konzultant a přednáší na českých i zahraničních univerzitách. Je zakladatelem České asociace pedagogického výzkumu, působí v mezinárodních vědeckých organizacích a redakčních radách vědeckých časopisů. V roce 1995 mu byl udělen čestný doktorát univerzitou v Turku (Finsko). V nakladatelství Portál vydal knihy Moderní pedagogika, Přehled pedagogiky, Alternativní školy a inovace ve vzdělávání, Učitel, Srovnávací pedagogika. Je spoluautorem publikace Pedagogický slovník.

Doc. PhDr. Jiří Mareš, CSc., je vedoucím katedry sociálního lékařství Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Své odborné zájmy dělí mezi pedagogiku, psychologii a medicínu. Zabývá se komunikací a interakcí mezi lidmi, sociálním klimatem školní třídy, individuálními styly žáků aj. Je autorem publikace Styly učení žáků a studentů a spoluautorem Pedagogického slovníku.
Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0