Portál.cz > Aktuality > KŘEST KNIHY SVĚT DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNY V TA KAVÁRNĚ

KŘEST KNIHY SVĚT DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNY V TA KAVÁRNĚ

Autor: Petr Ráček | Datum: 10.9.2012

Svět dětské mozkové obrny je první kniha, která popisuje tuto nemoc z pohledu člověka, který s ní žije. Miroslav Kudláček představí knihu i svůj osobní příběh veřejnosti 26. září v 16 hod. v pražské Ta Kavárně.

Co je to dětská mozková obrna, jak se projevuje, ale především jak s ní žít. To jsou hlavní témata knihy Svět dětské mozkové obrny. Její autor, sociolog Miroslav Kudláček, v ní spojil teoretické informace s vlastní zkušeností života s dětskou mozkovou obrnou. Výsledkem je kniha, která poprvé dává možnost nahlédnout do světa této nemoci zevnitř, prostřednictvím osobního příběhu.

Slavnostní představení knihy Svět dětské mozkové obrny veřejnosti proběhne 26. září od 16 hod. v Ta Kavárně při Jedličkově ústavu za účasti autora Miroslava Kudláčka i dalších hostů.

svet_detske_mozkove_obrny

Dětská mozková obrna (DMO) je neurologický syndrom způsobený poškozením nezralého mozku během těhotenství nebo při porodu. Projevuje se především poruchou hybnosti a bývá velmi často provázena dalšími poruchami (řečovou, smyslovou, mentální). Ty pak ve svých důsledcích postiženého člověka v životě výrazně limitují. Onemocnění DMO je vrozené a nelze je léčit. Pomocí rehabilitace lze potíže jen zmírnit. Od formy DMO a včasnosti určení diagnózy se odvíjejí konkrétní překážky na cestě k samostatné a soběstačné existenci. Komplikovanost určení diagnózy, nároky kladené rehabilitací a vyrovnávání se s vlastním postižením zatěžovaným stigmatizací tuto cestu často znesnadňují.

Kniha Svět dětské mozkové obrny nabízí historický pohled na postižení, klasifikaci forem DMO, představuje dvě nejčastější rehabilitační metody a především dává nahlédnout do osobní zkušenosti života s tímto postižením na pozadí konkrétních příběhů. Autor, PhDr. Miroslav Kudláček, je sociolog, zabývá se problematikou postižení DMO, se kterým žije, a tento profesní přístup promítl i do zpracování knihy. Snaží se postihovat společenský rozměr DMO. Ukazuje, že lidem s DMO je znemožněn či ztížen vstup do řady i zcela běžných zaměstnání a činí je závislé na vnější pomoci. Někteří postižení se dokonce neobejdou bez trvalé asistence. Sociologizující přístup autorovi umožňuje názorně předvést, čím si procházel a prochází on sám, ale také rodiče, jejichž děti ze své vady nikdy nevyrostou. O vzniku knihy říká: „Mým cílem je popsat… skrze reflexi svých vzpomínek a zdravotní dokumentace cestu ,zkrocení´ svého postižení. Vedle autobiografické linie jsem pořídil také devět rozhovorů s dalšími lidmi postiženými DMO. I na jejich životních příbězích ukážeme jejich zápasy, které museli při svém začleňování do společnosti svádět se sebou i s okolím.“

Kniha bude přínosem jak pro studenty humanitních a společenskovědních oborů a odborníky (lékaře, terapeuty ad.), tak pro lidi s DMO a jejich blízké.

Více o knize Miroslava Kudláčka Svět dětské mozkové obrny včetně ukázek.
Vystoupení Miroslava Kudláčka v České televizi v pořadu Diagnóza ČT - Život s dětskou mozkovou obrnou.


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0