Portál.cz > Aktuality > MÁTE DOMA PŘEDŠKOLÁKA?

MÁTE DOMA PŘEDŠKOLÁKA?

Datum: 13.8.2012

Nepodceňte přípravu na školu a vyberte si z naší široké nabídky knih pro práci s předškoláky. Nabízíme velké množství titulů, které vám poskytnou spoustu informací, nápadů i zábavy.

Výběr titulů, které pomohou připravit děti na vstup do školy

Jindřiška Ptáčková: Hry a úkoly, než půjdu do školy

Publikace obsahuje náměty na činnosti, které vycházejí z básniček a týkají se rozvíjení pohybových dovedností, znalostí o světě kolem nás, prostorové představivosti, logického myšlení, grafomotoriky, mluvního projevu a tvořivosti. Děti tak např. napodobují let orla, spojují jednotlivé části těl zvířátek, procvičují si geometrické tvary, potýkají se s labyrinty nebo třeba vytvoří pohyblivý „živý“ komiks.

Více o knize včetně ukázek i výhodného nákupu se slevou 10 %: http://obchod.portal.cz/produkt/hry-a-ukoly-nez-pujdu-do-skoly/

Markéta Mlčochová: Neobyčejný rok předškoláka

Hry pro předškolní děti s kalendáriem významných událostí

Knížku tvoří soubor her a aktivit inspirovaných dny, které připomínají významná výročí spjatá především s dětským světem. Můžeme tak s dětmi oslavit hrou den prvního úspěšného letu vrtulníkem, den ptactva, vody nebo zdravého spánku, den bez aut, den stromů, den výživy, den Země, připomínku prvního metra na světě nebo prvních lyží v Čechách. Toto dětské kalendárium dětem přirozeně prohloubí znalosti o světě, navrhované činnosti potom kladou důraz na podporu vztahu ke knihám, na rozvoj výtvarného a hudebního cítění, jemné motoriky, grafomotoriky, fonematického sluchu, na učení prožitkem. Kniha obsahuje i návrhy pracovních listů.

Vyjde v září 2012 – nastavte si v e-shopu Portál hlídacího psa, který vás na vydání upozorní e-mailem: http://obchod.portal.cz/produkt/neobycejny-rok-predskolaka/

Kateřina Lauberová, Martina Miosgová: Předškoláci ve školce

Soubor pracovních listů, s nimiž se děti mohou vydat na cestu poznání – objevovat vzájemné vztahy mezi objekty okolního světa, rozeznávat nejjednodušší geometrické útvary, osvojovat si číselné představy a posilovat vědomí logických vazeb. Rozvíjejí si sluchové vnímání, zrakovou orientaci (zraková analýza a syntéza, skládání celku, vnímání vztahu figura-pozadí atd.) i sluchovou a zrakovou paměť. Knížka poslouží také ke zdokonalování dětské grafomotoriky a připravenosti dětí na psaní a čtení. Publikace je určena učitelkám mateřských škol a rodičům 5–6letých dětí.

Více o knize včetně ukázek i výhodného nákupu se slevou 10 %: http://obchod.portal.cz/produkt/predskolaci-ve-skolce/

Zdeňka Michalová: Předškolák s problémovým chováním

Projevy, prevence a možnosti ovlivnění

Zlobí, ruší, neposlouchá, neustále má s někým konflikty, takové bývá dítě s problémy v chování. Problémové chování má mnoho příčin, učitele ale často zajímá především to, jak s dítětem pracovat a jak mu pomoci začlenit se mezi vrstevníky. Kniha zkušené odbornice nabízí zejména předškolním pedagogům vysvětlení příčin poruch chování, možnosti jejich prevence a také ovlivnění projevů problémového chování. Vychází ze své mnohaleté praxe speciální pedagožky a jednotlivé tipy a strategie ilustruje pomocí kazuistik z praxe.

Vyjde 16. 8. 2012 – nastavte si v e-shopu Portál hlídacího psa, který vás na vydání upozorní e-mailem: http://obchod.portal.cz/produkt/predskolak-s-problemovym-chovanim/

Olga Zelinková: Dyslexie v předškolním věku?

Kniha na základě kazuistik seznamuje s obtížemi, které mohou provázet dyslexii u malých dětí. Nejpodstatnější částí práce je orientační diagnostika popisovaná tak, aby ji mohly provádět učitelky MŠ, případně i rodiče. Autorka se zabývá často probíranými otázkami (např. Je nutné učit dítě číst již v předškolním věku? Je vhodné učit ho již před vstupem do školy cizí jazyk?) a odpovídá i na další otázky učitelů i rodičů, s nimiž se nejčastěji setkává.

Více o knize včetně ukázek i výhodného nákupu se slevou 10 %: http://obchod.portal.cz/produkt/dyslexie-v-predskolnim-veku/

A. C. Looseová, N. Piekertová, G. Dienerová: Grafomotorika pro děti předškolního věku

Po shrnutí základů vývojové psychologie a grafomotoriky následuje dvacet pohádkových příběhů a cvičení. Ke každému z dvaceti vyprávění patří průpravná cvičení, jejichž přehledný popis je zařazen v hlavní části knihy. Tuto metodickou příručku, která je určena především učitelkám mateřských škol, vyučujícím nižších ročníků základních škol a rodičům dětí ve věku od 3 do 8 let, je možno používat i pro překonávání specifických poruch ve vývoji psaní.

Více o knize včetně výhodného nákupu se slevou 10 %: http://obchod.portal.cz/produkt/grafomotorika-pro-deti-predskolniho-veku/

Antje C. Looseová, Nicole Piekertová, Gudrun Dienerová: Grafomotorika - Pracovní listy

Soubor devadesáti pracovních listů doplňuje metodickou příručku Grafomotorika pro děti předškolního věku. Na pracovních listech, které navazují na příběhy uvedené v metodické příručce, děti rozvíjejí svou schopnost psát, a to od kreslení jednoduchých čar až po používání elementů písmen. Soubor pracovních listů je pracovní pomůckou, kterou budou při své práci s dětmi používat především učitelky mateřských škol, vyučující nižších ročníků základních škol a rodiče. Je ho však možno používat i pro překonávání specifických poruch ve vývoji psaní u dětí.

Více o knize včetně ukázek i výhodného nákupu se slevou 10 %: http://obchod.portal.cz/produkt/grafomotorika-pracovni-listy/

 

Eva Svobodová, Alena Váchová, Miluše Vítečková: Do školky za zvířátky

Hry pro mateřskou školu

Předškolní děti milují příběhy a hry. Pokud jim nové věci, s nimiž je seznamujeme, předložíme právě formou příběhů a nabídky zajímavých hravých aktivit, snadno je motivujeme a získáme pro společnou práci. Kniha nabízí pro každý měsíc v roce jeden příběh, básničky a písničky s příběhem spojené, náměty na hry a vzdělávací činnosti. Kniha osloví učitelky mateřských škol a inspiraci v ní najdou i rodiče předškolních dětí.

Vyjde v říjnu 2012 – nastavte si v e-shopu Portál hlídacího psa, který vás na vydání upozorní e-mailem: http://obchod.portal.cz/produkt/do-skolky-za-zviratky/

 

Šimonovy pracovní listy 1 – 18

Velmi oblíbené pracovní sešity zaměřené na rozvoj jednotlivých dovedností předškoláků.

Více o jednotlivých sešitech včetně ukázek i výhodného nákupu se slevou 10 %: http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=%9Apl+&SearchType=name


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0