Portál.cz > Aktuality > MATEMATIKA MŮŽE BÝT ZÁBAVNÁ

MATEMATIKA MŮŽE BÝT ZÁBAVNÁ

Datum: 23.2.2012

Od blechy po slona aneb Zábavná matematika pro první stupeň ZŠ je nová kniha, kterou v Portálu právě vydává Lenka Pecharová. Sama má s vyučováním dětí bohaté zkušenosti, které přenesla i do hravé učebnice. Jak se to dělá, na to jsme se autorky zeptali v krátkém rozhovoru.

9788026200925

ROZHOVOR s Mgr. LENKOU PECHAROVOU
autorkou knihy Od blechy po slona aneb Zábavná matematika pro první stupeň ZŠ

Prosím představte nám Vaši novou knihu.

Sbírka medailónků zvířat a slovních úloh, propojená s matematickými příklady na procvičení počtů i upevnění získaných informací. Vede děti k chápání světa v souvislostech, k používání zdravého úsudku, povzbuzuje zvídavost a radost z poznávání blízkých i exotičtějších oblastí. Čtenáři zde najdou kromě zpráv z přírody také zajímavé zmínky o zvířatech v literatuře či třeba písničkách. Připomenou si například kocoura Garfielda, opici Terezu nebo se dočtou, že v obci Přeštice mají svůj pomník prasátka.

Doporučte prosím učitelům, jak s knihou pracovat.

Ráda, a to nejen učitelům, ale i rodičům: – učební materiál v rámci výuky matematiky, prvouky či přírodovědy, samostatná práce pro nadané děti, podklady pro skupinovou práci, texty pro domácí procvičování, pomůcka pro projektové dny … Z mnoha shromážděných údajů si mohou děti zkusit vytvářet i vlastní slovní úlohy a připravit třeba několik hádanek o svém mazlíčkovi.

Proč si myslíte, že bude matematika ve Vaší knize zábavná?

Na základě vlastní pedagogické i rodičovské zkušenosti jsem sestavila pokud možno co nejširší paletu typů úloh a shromáždila informace, které by mohly děti zaujmout – třeba kdo byl hvězdou ve filmu o prasátku Babe, jak to bylo s komisařem Rexem a podobně. Kromě počítání tu najdou děti ještě další způsob aktivního zapojení – veselé obrázky, které si mohou (například jako odměnu za vyřešené příklady) vybarvovat, a stát se tak vlastně spoluautory.

Vychází námět Vaší knihy – zábavné propojení informací z několika vyučovacích předmětů, a tedy jejich široká využitelnost - z Vaší vlastní praxe? Učíte ve Veselé škole, která zahrnuje jak oba stupně ZŠ, tak i školní družinu, školní klub a ZUŠ. Na webu školy lze najít informace o všemožných projektech, do kterých se děti zapojují…

Ano, propojení vyučovacích předmětů se mi velmi osvědčuje. Děti si mnohem snáze něco zapamatují, když to slyší „z více stran“. Konkrétní příklad z loňského roku: domluvila jsem se s paní vychovatelkou, že během podzimních družinových vycházek bude s dětmi sbírat kaštany a žaludy. Ve třídě jsme s nimi pracovali v prvouce, při matematice (názorné dělení), při pravopisném cvičení na tvrdé souhlásky se kaštany i žaludy objevovaly v různých spojeních a do literárních chvilek jsme zapojili příhody jelena Větrníka. V lednu jsme se pak vypravili do Zookoutku v Malé Chuchli a osobně donesli zásoby do krmelců. Tolik starší zkušenosti; z nejnovějších zážitků: při čtení Starých pověstí českých se nám velmi hodil příklad o jízdě Libušina bělouše do Stadic …

Jaké jsou reakce dětí na tuto „kombinační“ metodu výuky? Pozorovala jste na znalostech dětí změnu v kvalitě upevnění poznatků a následném vybavování si souvislostí z výuky oproti klasickému frontálnímu vyučování a zaměření jen na jeden předmět? A jaké jsou ohlasy rodičů na mezipředmětové vazby ve výuce?

Myslím si, že dětem tato metoda vyhovuje, dokonce mne na další souvislosti upozorňují, a to je rozhodně to nejlepší, co bychom si mohli přát: naučit žáky samostatně přemýšlet. Ohlasy rodičů jsou také pozitivní a s vděčností zmiňuji, že snad i díky tomuto učení v souvislostech se našli ochotní rodiče, kteří nám sponzorsky poskytli globus či kostru. Mám z toho velkou radost, protože nastává pozitivní „kolotoč“ zpětné vazby. Třeťáci teď nemají problém ukázat na „Kostíkovi“ třeba obratle a názorně chápou, co znamená pojem obratlovec či naopak měkkýš.

Spojení zvířat a matematiky zní zajímavě. Proč jste zvolila právě zvířata? Souvislosti s matematikou by se daly najít třeba i u květin, potřeb z domácnosti apod.

Prvotní odpověď zní: protože zvířata představují pro mnoho dětí jejich kamarády, rozvíjejí sociální dovednosti a zároveň s nimi děti prožívají hezké i legrační okamžiky. Ale květiny také nezůstaly stranou – stačí se podívat třeba do příkladů na krmení gorilek.

Podle jakých kritérií jste si vybírala uvedená zvířata?

Hrdinové knížky patří především do „domácí“ české fauny – pes, kočka, králík – a protože exotika přece jen láká, zařadila jsem také obyvatele vzdálenějších oblastí. Každé z uvedených zvířat může české dítě živě spatřit – ať již u babičky na dvorku, v kroužku mladých přírodovědců nebo v některé z našich četných zoologických zahrad.

Jaká matematická zajímavost Vás ve zvířecím světě nejvíce zaujala a proč?

Ještě raději než ze zvířecího světa bych uvedla, co mě zaujalo v tom našem lidském světě: Snažila jsem o získání informací z reálného života. Oslovila jsem proto různé farmáře (střihání ovcí, škubání husí), veterináře i třeba majitele cirkusu (povídání o velbloudovi) a vždy jsem se setkala s ochotou poradit. Děkuji tedy mnoha nejmenovaným pomocníkům a přeji všem dětem, učitelům i rodičům radost z poznávání života spoluobyvatel naší planety.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů a skvělých nápadů při další práci s dětmi.
Praha, únor 2012
Více informací o knize Od blechy po slona aneb Zábavná matematika pro první stupeň ZŠ najdete na http://obchod.portal.cz/produkt/od-blechy-po-slona/


Průměrné hodnocení (3 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0