Portál.cz > Aktuality > NOVINKY ODBORNÉ LITERATURY

NOVINKY ODBORNÉ LITERATURY

Autor: Petr Ráček | Datum: 20.9.2009

Portál připravil pro 2. pololetí tohoto roku další novinky odborné literatury z několika oborů. Celkový přehled najdete v katalogu. My pro vás máme výběr těch, které už vyšly a mohou být užitečnou pomůckou jak pro odborníky, tak studenty i laickou veřejnost se zájmem o danou oblast. Nepřehlédněte proto následující horké tituly.

PSYCHOLOGIE
Hysterie – strach z odmítnutí
Heinz-Peter Röhr

Hysterie byla jako nemoc známa již ve starém Egyptě a Řecku. Věřilo se, že děloha putuje tělem, a proto dochází k mimořádnému chování. Náhled na hysterii se postupem času měnil, od posedlosti ďáblem přes duševní poruchu až po seriozní vědecké zkoumání. Současný stav poznání o hysterii, její typické znaky, znaky hysterické osobnosti i možnosti léčby popisuje autor, známý německý psychoterapeut, ve své nejnovější knize. Nechybí kazuistiky a odkazy na odbornou literaturu, to vše však při zachování maximální srozumitelnosti textu. Jak sám autor uvádí v předmluvě: „Jako všechny mé knihy je i tato příspěvkem k biblioterapii. Chtěla by pomoci k lepšímu porozumění vnitřním konfliktům a potížím v každodenním životě.“
Více o knize zde

Perspektivy stárnutí
Peter Gruss (ed.)

„Když se lidé ptali známého badatele v oblasti budoucnosti Raye Kurzweila, jakého věku se asi dožije, odpovídal: ´Řekněme, že zemřít neplánuji!´ Pouze málo lidí má tak smělé plány, ale dožít se vysokého věku by rozhodně chtěla většina… Mnoho občanů Německa ve středním věku se dožije devadesátých narozenin, a pokud zůstane trend dlouhověkosti nezměněn, jejich děti, případně vnoučata velmi pravděpodobně oslaví trojciferné narozeniny. Dlouhý život není výsadou příští generace, je to velmi pravděpodobný osud většiny žijících Němců i ostatních Evropanů. Tato kniha vysvětluje, na čem je zmíněný optimismus založen.“
Co víc o knize napsat? Raději se ponořme do jednotlivých kapitol napsaných převážně odborníky z Institutu Maxe Plancka pro výzkum vzdělání – demografy, psychology, lékaři, biology, filozofy, právníky.
Více o knize zde

Manželská a párová terapie
Stanislav Kratochvíl

Profesor Kratochvíl navázal na svoji úspěšnou publikaci Manželská terapie a rozšířil ji o nové části. Věnuje se především novým směrům terapie a rovněž fenoménu dnešní doby, soužití nesezdaných párů. Vychází ze své bohaté praxe klinického psychologa. Kromě popisu jednotlivých druhů terapií probírá v samostatném oddílu základní typy problémů, počínaje rysy osobnosti přes volbu partnera, očekávání od vztahu, rodinné hospodaření, sexuální soužití až po mimomanželský vztah. Ukazuje také možnosti jejich řešení s důrazem na správnou komunikaci, včetně organizace a taktiky terapie. Závěr knihy patří kapitole o výzkumu manželské terapie.
Více o knize zde

POLITOLOGIE
Metafory studené války
Petr Drulák

„Studená válka zásadním způsobem utvářela moderní světové dějiny, její stopy nese i současné politické myšlení. Praxe a hodnocení současné zahraniční politiky USA, Ruska, evropských mocností a dalších mezinárodních aktérů často vycházejí z našich představ o tom, co studená válka byla a oč v ní šlo. Ve světle současné politiky tyto naše představy znovu promýšlíme a revidujeme...Mohou, ale nemusí být formulovány do podoby jasných interpretací, které si jejich nositelé uvědomují a reflektují. Nicméně tyto interpretace jsou vždy v oněch představách přítomné a se současnou politikou tvoří spojené nádoby. Právě interpretacím studené války, konkrétně jejího vzniku, je věnována tato kniha.“
Podívejte se spolu s autorem, ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, na studenou válku nově. Představí vám její interpretace z pole vědeckého, politického i uměleckého. Možná se tím změní i váš dosavadní pohled na studenou válku
Více o knize zde

MANAGEMENT, MÉDIA
Public Relations
Jacquie L´Etang

O public relations už bylo napsáno mnohé. Autorka, britská odbornice v této oblasti, pojímá PR především jako komplexní vědní obor a dovednost. Spojuje tedy ve své knize teoretickou část s praktickým využitím. Provede vás oblastmi, jichž je PR přirozenou součástí – především veřejnou a mediální sférou, ale i těmi, kde doposud není časté se s tímto oborem setkávat, přestože k nim rovněž patří – např. zdravotnictvím a sociální sférou. Vřele doporučujeme všem, kteří jsou v každodenním kontaktu s veřejností a médii, i těm, kteří se teprve učí, jak na to.
Více o knize zde

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Libor Novosad

Nová monografie tematicky navazuje na předchozí publikaci Základy speciálního poradenství, ale téma poradenství pro znevýhodněné osoby je v ní rozpracováno podstatně hlouběji  a podrobněji tak, aby pokud možno obsáhlo mnohé veřejné  i odborné  posuny, ke kterým ve vztazích a přístupech k lidem se zdravotním postižením v posledních deseti letech došlo. Jedním z cílů této monografe je také podpořit výuku základů oboru, resp. studijního předmětu „speciální poradenství“, nicméně tato kniha bude pomůckou a zdrojem informací i pro vychovatele, zdravotníky a další osoby, které pomáhají lidem se zdravotním postižením či sociálním handicapem.
Více o knize zde

ANTROPOLOGIE
Lévi-Strauss a strukturální antropologie

Na závěr vám představujeme knihu svým tématem odbornou, svým zpracováním však nesmírně čtivou a hravou. Seznamte se s jednou z nejvýznačnějších osobností naší doby: Claude Lévi-Strauss, francouzský antropolog. V komiksové podobě plné ilustrací, fotek a koláží se o něm dozvíte vše podstatné od narození, dětství, studium přes jeho přístup k antropologii až po zcela nové pojetí antropologie na principu strukturalismu, které dosavadní přístupy obrátilo v mnohém naruby.  
„Lévi-Strauss přišel s novými teoriemi téměř ve všech klíčových odvětvích antropologie. Zároveň s tím také vypracoval obecnou teorii kultury… Skutečné počátky Lévi-Straussových úvah leží v jihoamerických deštných pralesích, v domově Kaďuvejů, Bororů a Ňambikwárů. Právě u nich se poprvé setkal s ´primitivním člověkem´.“
Více o knize zde
Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0