Portál.cz > Aktuality > Od naivity a nadšení ke konsolidaci.

Od naivity a nadšení ke konsolidaci.

Datum: 21.9.2015

Příloha Literárních novin Biblio uveřejnila rozhovor s Jaroslavem Kuchařem, jednatelem Portálu.

Dvacet pět let své existence letos oslavuje i pražské nakladatelství Portál. V posledních letech patří stabilně ke dvacítce největších vydavatelských domů v ČR; každoročně přináší na náš knižní trh zhruba 90 novinek. O bilanční rozhovor jsem požádal jednatele nakladatelství Jaroslava Kuchaře.

Vydavatelský dům Portál zřídila v roce 1990 řeholní společnost Salesiáni Dona Boska (SDB), která je průkopníkem ve vzdělávání a výchově mládeže, proto byl tematický profil vydavatelství jednoznačně dán od samého počátku jeho existence: výchova, pedagogika, psychologie, psychoterapie, sociální práce a příbuzné obory.

Symbolicky s tím koresponduje i logo nakladatelství – brána života a vzdělání. Jeho tematický profil s řadou edic se od dob počátků značně rozšířil, např. i na beletrii, populárně naučnou literaturu nebo knížky pro děti, zahrnuje původní díla i překlady, a to jak v podobě tištěných, tak e-knih i audioknih. Portál provozuje i vlastní knihkupectví.

Salesiáni Dona Boska sídlí v Římě a mají řadu poboček ve světě. Jak významnou roli to hrálo při založení Portálu a jak to ovlivňuje jeho činnost dnes?
Civilní mluvou by se tak církevní struktura řádu dala zjednodušeně popsat. Vliv celosvětového společenství byl pro vznik Portálu inspirativní. V mnoha zemích mají salesiáni také nakladatelství a bylo by jistě dávno i v Československu, nebýt šesti let nacistické a více než 40 let komunistické diktatury.

Jako věřící člověk jste měl v minulém režimu problémy s možností studovat. Nakonec jste vystudoval ekonomii. Jak došlo k tomu, že jste se stal ředitelem jednoho z našich největších nakladatelství?
Nakladatelství budovali nadšení křesťanští amatéři, proto vyrůstalo v úžasné atmosféře, ale někdy i v ekonomické naivitě. K té přispěla i ztráta zkušenosti církve se správou hmotných majetků a samofinancováním. Po čase přišlo období, kdy bylo třeba konsolidovat finanční hospodaření a současně převzít větší odpovědnost za nakladatelství ze strany salesiánské provincie. Někdo si vzpomněl, že jsem asi patnáct let předtím absolvoval ekonomickou školu, a opomněl si ověřit zaměření. Tak nevím, zda dokážu vést podnik podle socialistických pouček v kapitalistických podmínkách…

Vaše firma sídlí v pražských Kobylisích na pozemku bývalého statku. Ještě si vzpomínám na jeho tristní stav, kdy vaše redakce pracovaly v maringotkách a sklady jste měli, nemýlím-li se, ve stájích. Po přestavbě objektů jste ještě přidali knihkupectví. Jakou má vaše sídlo historii?
Ano, naše objekty částečně kopírují rozložení původních hospodářských budov a hlavní sklad máme v bývalé stodole. Celou historii statku pana Bohuslava bohužel neznám.

Začali jste časopisem pro katolickou mládež Anno Domini, dnes vydáváte časopiseckých titulů několik. Kdy jste začali s knihami a které tituly byly první?
Nakladatelství se vytvářelo na základě prvních zkušeností s časopisem Anno Domini, ale vznikalo s jasným cílem vydávat knihy. Prvními produkty Portálu v tomto smyslu byly adventní kalendář již na rok 1990 Co se stalo v Betlémě, životopis zakladatele salesiánů Jana Boska Don Bosco a román Marie Calasanz Ziescheové Dokonalá svoboda.

V současnosti také provozujete dvě knihkupectví v Praze. Jaký prvek v systému činnosti vaší firmy představují? Je to spíše vzorkovna, kontaktní místo se čtenáři, nebo prodejna knih jako každá jiná? A jaké je specifikum toho v Kobylisích, které je jediným v Praze 8?
Každé knihkupectví má svůj vlastní charakter, svou atmosféru i klima podle zaměření provozovny či personálu. V první řadě se snažíme mít v nabídce veškeré dostupné tituly našeho nakladatelství, pak tituly jiných nakladatelství se stejným nebo podobným zaměřením a nakonec doplňkové knihy a jiný sortiment související s umístěním knihkupectví a preferencí vedoucích.

Např. knihkupectví v Jindřišské je vlajkovou lodí Portálu, čtenáři ho znají, hojně navštěvují, a dokonce si je někteří pletou se sídlem firmy. Kobyliské knihkupectví je komornější, ale poté, co jsme tu v roce 2012 otevřeli novou prodejnu, máme my i zákazníci radost z moderních reprezentativních prostor, které však neztratily nic na atmosféře vstřícné k setkávání a k rozhovorům se zákazníky.

Proslulé jsou i vaše semináře pro učitelky mateřských škol. V čem se vám zúročuje tato práce s vychovateli a pedagogy?
Touto cestou se nám daří zprostředkovávat přímá setkání čtenářů našich knih s jejich autory. Pro rozšíření nabídky seminářů zveme i další odborníky a z nich se často stávají noví autoři. Bezprostředněji vidíme konkrétní přínosy některých knih v praxi a někdy i nedostatky a mezery, které se pak snažíme napravit nebo doplnit.

Jako jedni z mála se svými stánky zúčastňujete prakticky všech významných knižních veletrhů, které se konají v Česku. Mnozí vaši kolegové nad tím hořekují, že se jim to nevyplatí, že to pro ně nemá smysl. Jaký smysl to má pro vás?
Často se to nevyplácí ani nám. Ale čím se to vyplácení hodnotí? Realizovanými prodeji přímo na místě? Máme tady přece možnost setkávat se přímo s našimi zákazníky i se čtenáři knih obecně! Můžeme zodpovídat dotazy, vysvětlovat své postoje a ediční politiku, dozvídat se, co čtenáři potřebují. Veletrh je taky skvělé místo pro osobní kontakt autorů, které zveme, a jejich čtenářů. Nevadí nám, že návštěvníci akce mohou naši konkrétní knihu zakoupit jindy nebo jinde. Naši účast považujeme za součást profesní cti.

Od produkce tištěných knih jste se dostali i k vydávání e-knih a audioknih. Jak velký podíl vašich titulů je k dispozici také v této formě a jakou budoucnost přisuzujete těmto novým médiím?
Jako e-knihy nabízíme asi deset procent naší produkce, mnohem nižší procento činí podíl těchto knih na tržbách nakladatelství. V digitalizované formě produkce musíme pokračovat a růst, ale je potřeba zreálnit cenovou hladinu těchto knih. Čtenář očekává výrazně levnější e-knihu oproti tištěné verzi vzhledem k tomu, že nemá v ruce papír, neplatí se za tisk a vazbu. Odborník ještě připojí, že má nakladatelství jistě úspory na nákladech skladování a dopravy. To si zřejmě myslí i někteří autoři, distributoři a prodejci. Z prodeje e-knih vyžadují vyšší licence i rabaty a také DPH e-knih je v tzv. základní sazbě, nyní 21 %.

Jako zkušený praktik českého knižního trhu dokážete zhodnotit jeho pozitiva i negativa. Jaké jsou tedy podle vás jeho současné silné stránky a jaké vidíte slabiny?
Silnou stránkou i slabinou je to, že kniha není běžné zboží. Každý titul má svého autora (to u běžných výrobků nevnímáme) a své obdivovatele i kritiky. Druhou zvláštností knihy je, že se v distribučním řetězci velmi často jen půjčuje. Knihkupci a distributoři si od nás knihy nenakupují, ale „půjčují“ do komise a vyúčtují nám je až poté, když je prodají. Když je neprodají, vrátí nám je. Knihu platí až konečný zákazník a jeho peníze putují občas k nakladateli a někdy bohužel i k autorovi dosti komplikovaně.

Když se ohlédnete po čtvrtstoletí existence nakladatelství Portál, které řídíte už od roku 1998, co považujete za zásadní milníky jeho působnosti? 
Pokladem nakladatelství jsou lidé. Každý svým způsobem ovlivňuje působení nakladatelství směrem dovnitř i navenek. Zásadními milníky jsou tedy střídání lidí na jednotlivých postech. Ostatní jsou jen okolnosti, které můžeme více či méně ovlivňovat nebo řešit.

Jaké má Portál před sebou bezprostřední a perspektivní cíle, kterých by chtěl dosáhnout?
Bezprostředním cílem je každá nová kniha, kterou jsme našim zákazníkům slíbili. Perspektivní cíl je obtížnější: udržet a posílit kvalitu a zaměření našeho nakladatelství. Snazší je expandovat, zvyšovat efektivitu, odstraňovat chyby, těžší je cesta udržitelné úrovně. To neznamená zakonzervovat status quo, ale udržovat spojení se stále se rozvíjející společností.

V další činnosti Portálu přeji vám i vašim spolupracovníkům mnoho zdaru a stále i mnoho spokojených čtenářů.

Rozhovor vedl PhDr. Jaroslav Císař

biblio_m

biblio_2_m

Ing. Jaroslav Kuchař (* 1958) studoval na VŠE v Praze, je členem řádu SDB. V éře socialismu pracoval jako programátor-analytik. Relaxuje na horách, chůzí, během i jízdou na kole.
Foto Kateřina Kokešová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0