Portál.cz > Aktuality > POLITICKÝ SYSTÉM ČR – POTŘETÍ, NOVĚ, S PŘEDNÁŠKOU A PREZENTACÍ

POLITICKÝ SYSTÉM ČR – POTŘETÍ, NOVĚ, S PŘEDNÁŠKOU A PREZENTACÍ

Datum: 10.11.2011

Kniha Politický systém České republiky je první a zatím jedinou monografií k tomuto tématu v češtině. Její třetí, aktualizované a rozšíření vydání představí autoři Karel Vodička a Ladislav Cabada 22. listopadu od 16.30 hod. na Metropolitní univerzitě Praha. Na přednášku i prezentaci knihy zveme odborníky, studenty a všechny, které zajímá politická situace ČR.

Kniha Politický systém České republiky bude slavnostně prezentována 22. 11. 2011 v 16.30 hod. na půdě MUP (Prokopova 16, Praha 3, učebna 302). Autoři zahájí setkání s odbornou i studentskou veřejností přednáškou Konsolidace demokracie v ČR. Na ni naváže křest knihy za účasti hostů, rektora MUP prof. Michala Klímy a šéfa katedry politologie dr. Jana Bureše.

Kniha Politický systém České republiky obsahuje analýzu všech základních oblastí významných pro fungování politického života i řadu důležitých faktografických údajů, které se vztahují k českému politickému životu. Autoři podávají přehled moderní politologické teorie transformace, probírají hlavní principy současné demokracie v České republice, ústavní instituce na centrální i komunální úrovni, systém politických stran a vnitrostranické rozhodovací procesy. Pozornost věnují také historickému vývoji a vztahu mezi občany a politiky.

Třetí, aktualizované a rozšířené vydání knihy nově zohledňuje výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v květnu 2010 a výsledky senátních a komunálních voleb v říjnu 2010. Závěr publikace je věnovaný šancím i rizikům transformace a výhledům do budoucna. Odborníci, studenti i veřejnost tak mají k dispozici reprezentativní příručku zachycující stav československého, resp. českého politického systému od r. 1918 až do konce r. 2010.

Publikace je určena studentům sociálních věd, ekonomie, práv, historie i pedagogiky stejně jako budoucím manažerům, ekonomům a právníkům. Obsahuje řadu praktických i teoretických informací aplikovaných na realitu ČR. Je také kronikou vývoje politického systému 1992-2010. Může tak sloužit jako přehledná příručka pro historiky, novináře, politiky, činitele veřejné správy, učitele i zainteresované laiky.

JUDr. Karel Vodička je vědeckým pracovníkem Technické univerzity v Drážďanech. Výzkumně se zabývá zejména transformací politických systémů středovýchodní Evropy se zaměřením na ČR a Slovensko. Je autorem řady knih a odborných publikací i článků s politologickou tematikou vydaných v ČR i v zahraničí.

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., je akademickým pracovníkem Metropolitní univerzity Praha (MUP), přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni. Je rovněž redaktorem mezinárodního politologického časopisu Politics in Central Europe. Výzkumně se zabývá komparativní analýzou politiky ve středovýchodní Evropě a regionalismem ve střední a jihovýchodní Evropě. Publikoval řadu knih a odborných článků v ČR i zahraničí.

 

Více o knize včetně ukázek
Pozvánka na křest knihy
Tisková zpráva


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0