Portál.cz > Aktuality > PRVNÍ KNIŽNÍ NOVINKY 2011

PRVNÍ KNIŽNÍ NOVINKY 2011

Datum: 20.1.2011

20. ledna začíná Portál s vydáváním letošní produkce. První novinky patří pedagogům, další týden potěšíme psychology a zájemce o antropologii a čekejte taky nový román – dnes už celosvětový bestseller Pestrostíni a netopýři od Axela Braunse. Více v příspěvku.

VYCHÁZÍ 20. LEDNA

rok_s_krtkem

Miroslava Sloupová
Rok s krtkem
Náměty pro práci s předškolními dětmi
Publikace vyzdvihuje princip učení hrou, nabízející ve 23 kapitolách konkrétní a detailně připravené náměty pro práci s dětmi podle čtyř ročních období a na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Knihu ocení učitelky v MŠ, pracovníci mateřských center a vychovatelé předškolních dětí v dětských domovech, inspiraci v ní najdou i studenti pedagogiky a rodiče.
Více o knize zde 


zaklady_pedagogicko_psychologickeho_vyzkumu

Martin Skutil a kol.
Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství
Publikace se zaměřuje na výzkum v pedagogice a psychologii s ohledem na učitelskou profesi. Záměrem autorů je zpřístupnit budoucím i stávajícím učitelům možnosti a limity kvalitativních a kvantitativních výzkumných přístupů v takové podobě, aby byli schopni porozumět publikovaným výzkumům a využít jejich výsledky, případně realizovat vlastní výzkumná šetření, a to nejen v průběhu studia, ale i následně ve své praxi. Kniha se zabývá oběma přístupy současně a je cílena na učitelskou profesi. Právě v tom tkví, oproti zavedeným metodologickým publikacím, její ojedinělost.
Více o knize zde

 

VYCHÁZÍ 27. LEDNA

zakladni_dovednosti_v_gestalt_psychoteerapii

Phil Joyce, Charlotte Sills
Základní dovednosti v gestalt psychoterapii
Kniha představuje praktický úvod k užití přístupu gestalt psychoterapie v terapeutické a poradenské praxi. Kniha je srozumitelným a na praxi orientovaným úvodem určeným především pro začínající psychoterapeuty a poradce. Zpracovává témata, jako např. ustavení efektivního terapeutického vztahu, zvážení terapeutického přístupu, využití gestalt terapeutických technik a metod ad.
Více o knize zde


antropologie_teorie_cloveka_a_kultury

Václav Soukup
Antropologie
Teorie člověka a kultury
Kniha jednoho z našich předních odborníků navazuje na předchozí publikaci Přehled antropologických teorií kultury. Čtivě napsaná vysokoškolská příručka nabízí přehled nejvýznamnějších antropologických koncepcí kultury a jejich základních pojmů a modelů. Nové vydání je rozšířeno o kapitoly týkající se postmoderní antropologie, kulturálních studií, kulturologie a současných trendů v sociální a kulturní antropologii.
Více o knize zde  


pestrosini_a_netopyri

Axel Brauns
Pestrostíni a netopýři
Můj život v jiném světě
Kniha poskytuje unikátní pohled zevnitř do stále málo probádaného světa autismu. Skrze bizarní, často humorné obrazy autor mapuje své originální a autistickým viděním světa ovlivněné složité objevování dětství a mládí. Postupná ztráta vnímání tváří, slov a souřadnic bezprostředního okolí vede k izolaci Axela-dítěte od svých rodičů a bratra, k osamocenému hraní si na okraji pískoviště, a nejlépe ve sklepě v „domě s dvorem“. Směs literární citlivosti a okleštěného, „nechápavého“ jazyka umí autor využít k novému pojmenování reality, která se lidem z druhé strany („pestrostínům“ a „netopýrům“) jeví jako běžná a normální. Biografický text tak dosahuje netušeného uměleckého a literárního efektu a postupně vtáhne čtenáře do pestrobarevného, byť uzavřeného světa „jiného druhu“. Autor pracoval na tomto románu 17 let. V roce 2000 za něj získal Cenu za literaturu města Hamburk a román se následně stal bestsellerem.
Více o knize zde


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0