Portál.cz > Aktuality > PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA – UŽ 22. BŘEZNA!

PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA – UŽ 22. BŘEZNA!

Datum: 1.3.2012

Psychologie Atkinsonové a Hilgarda, jedna z nejužívanějších učebnic psychologie na světě i u nás, je připravena k novému vydání! Dlouho očekávaná novinka vyjde 22. března. V aktuálním, přepracovaném vydání a v novém českém překladu.

9788026200833

Psychologie Atkinsonové a Hilgarda, pro Portál nejdůležitější nakladatelský počin roku, vyjde 22. března 2012. Bude to již třetí české vydání, ovšem předchozí z let 1997 a 2003 jsou zcela vyprodaná. Nezapomeňte si proto nastavit v e-shopu Portál hlídacího psa , který vás e-mailem upozorní na to, že kniha je už k dispozici. E-shop Portálu bude prvním místem, kde bude možné tuto knihu koupit.

Psychologie Atkinsonové a Hilgarda podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků a nových výsledků výzkumů, přičemž kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem. Autoři zdůrazňují propojenost psychologického a biologického bádání. V knize jsou pokryty hlavní oblasti psychologie: historie a metodologie oboru, neurobiologické základy lidského chování, kognitivní psychologie, emoce a motivace, psychologie osobnosti, psychický vývoj, sociální chování, psychopatologie, psychoterapie.

Text je doplněn množstvím schémat, fotografií a grafů. Vede čtenáře k utváření vlastních názorů a umožňuje důkladné opakování získaných poznatků.

Kniha vychází v novém českém překladu. Ten měl za předlohu patnácté anglické vydání, které bylo důkladně přepracováno a aktualizováno.

Novinky v 15. vydání knihy:

- Evropští autoři – tým editorů poprvé doplněn o evropské autory.
- Nové výzkumy – upozornění na soudobé výzkumy v každé kapitole.
- Nové členění textu – přeskupeny údaje v kapitolách o sociální psychologii, kapitola Individuální rozdíly rozepsána do kapitol Osobnost a Inteligence.
- Pohled z obou stran – dvě protikladná pojednání na konci každé kapitoly, rozebírající určité téma nebo koncepci z různých perspektiv.
- Dílčí shrnutí – bodová shrnutí na konci každé kapitoly i podkapitoly.
- Podněty ke kritickému myšlení – otevřené otázky navržené k podnícení diskuse a rozboru.
- Soubor přehledů – zestručňující pojmy/terminologie ke snadnému zvládnutí velkých částí textu.
- Odkazy na užitečné internetové stránky.
- Zcela nový český překlad
- Seznam literatury v češtině - na konci každé kapitoly přehled publikací citovaných v textu a dostupných v češtině.

Kniha je určena vysokoškolským studentům psychologie, učitelství, lékařství a různých sociálních oborů, psychologům, pedagogům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům, středoškolákům připravujícím se na studium psychologie a dalším zájemcům o psychologii.

První vydání moderně pojaté učebnice psychologie připravil Ernest Hilgard, profesor psychologie na Stanfordově univerzitě (USA). Postupně se učebnice stala známou jako dílo editorů Atkinsonové a Hilgarda. Dnes je tato nesmírně úspěšná kniha průběžně aktualizována týmem, který se vydání od vydání mění. 15. vydání připravili S. Nolen-Hoeksema, B. L. Fredrickson, G. R. Loftus a W. A. Wagenaar.

V Portálu rovněž vyšly Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda (2011) od Johna G. Carltona, obsahující testové otázky a úkoly k procvičení nesmírného množství dat této učebnice.

Více o knize a nastavení hlídacího psa: http://obchod.portal.cz/produkt/psychologie-atkinsonove-a-hilgarda/


Průměrné hodnocení (3 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0