Portál.cz > Aktuality > Šikana, ničení majetku, rozvod rodičů – poraďte si s obtížnými situacemi ve třídě s knihou Jak na žáky

Šikana, ničení majetku, rozvod rodičů – poraďte si s obtížnými situacemi ve třídě s knihou Jak na žáky

Datum: 4.3.2016

Učitelé se setkávají s množstvím situací, na které je univerzita nemůže připravit. Přesto jsou někdy jedinými prostředníky v řešení sporů mezi rodinou a školou. Publikace Martiny Tesařové velmi prakticky rozebírá náročné situace a nastiňuje jejich řešení.

Šikana, ničení majetku, rozvod rodičů – poraďte si s obtížnými situacemi ve třídě s knihou Jak na žáky

Mgr. Martina Tesařová je akreditovaná mediátorka s řadou zkušeností v úspěšném řešení firemních i mezilidských sporů a facilitací náročných diskusí. Působí v Centru Dohody, externě přednáší na FHS UK a v Portále vydala knihu Jak na žáky. Zvládání náročných situací ve třídě předkládá s jasnou strukturou, příklady z praxe a rozborem možností, jak konkrétní situace řešit.

Ukázka z knihy:

Vyjednávání s problémovými rodiči

„Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí.” Čínské přísloví

Kryštof byl již od počátku školní docházky specifickým žákem. Na první pohled působil spíše tišším dojmem, ale dokázal si na svou stranu získat některé spolužáky, kteří mu potom „sloužili“. Měl často konflikty s dětmi, které se mu nechtěly podřizovat. Učitelů si většinou nevšímal a choval se ryze účelově. Zapojoval se jen tehdy, kynul-li mu z toho rychlý prospěch. Dokázal však velmi pohotově komentovat a shazovat učitele před celou třídou. Kryštof byl nadprůměrně inteligentní. Jeho rodiče byli se školou v častém kontaktu. Přicházeli si stěžovat na různé učitele, jejich přístup a postupy. Tatínek, který sám pracoval ve vzdělávání, zahrnoval školu různými návrhy, co by škola měla změnit, aby Kryštof prospíval lépe. Odvolával se na Kryštofův bystrý intelekt. Učitelé se shodovali v tom, že Kryštof je chytrý a učivo zvládá s přehledem. Musí ovšem přihlédnout i k jeho naprosto nevhodnému chování, které mu známky snižuje minimálně o jeden stupeň. Díky velkému tlaku rodičů se Kryštofovi zatím podařilo projít do 7. třídy „jen“ s důtkou třídního učitele.

V sedmičce ovšem situace ve třídě eskalovala. Došlo k incidentu, při kterém Kryštof kopl svou spolužačku do břicha. Zvedl se odpor nejen jejích rodičů, který vyvrcholil v žádost o přeřazení Kryštofa do jiné třídy, a ještě lépe – do jiné školy. Kryštofovi rodiče se zásadně postavili proti jakémukoli přeřazení. Třídní učitelka se ocitla v nelehké situaci.

Řešíte výchovné problémy s žáky? Na prevenci problémů nemůže být učitel sám, říká psycholog

Možnosti řešení

Jak byste v dané situaci postupovali vy?

 • Posoudili byste trestně právní odpovědnost Kryštofova incidentu.
 • Promluvili byste si individuálně s Kryštofem.
 • Promluvili byste si znovu s Kryštofovými rodiči.
 • Diskutovali byste se třídou téma porušování práv, agresivity atd.
 • Doporučili byste rodičům rodinnou terapii.
 • Vyloučili byste Kryštofa ze školy.
 • Přivolali byste školního poradce, externího psychologa.
 • Vytvořili byste písemnou dohodu s Kryštofovými rodiči.

Máte doma Dítě na zabití. Autor knihy radí: Zachovejte si nadhled

Rozbor možností (v knize jsou popsány všechny možnosti)

strong>Posoudit trestně právní odpovědnost Kryštofova incidentu. Pro další komunikaci s rodiči je dobré mít jasno, zda Kryštof porušil trestní zákon. Učitel by měl být v tomto směru dobře informován, situaci by měl možná konzultovat dopředu s policií nebo právníkem. Speciálně rodiče, jako jsou ti Kryštofovi – dobře informovaní, prosazující se a důrazní – budou mít na situaci jednoznačný pohled.

… Klíčové však je, jak se k situaci postaví rodiče dítěte. Pokud budou jeho chování bagatelizovat a svalovat vinu na napadenou dívku, těžko lze očekávat, že Kryštof svůj přístup a chování změní.

Pokračování příběhu

Naše situace nakonec pro Kryštofa skončila změnou školy, a to dokonce hned dvakrát. Až ve třetí škole se Kryštofovi podařilo najít kombinaci spolužáků, vstřícného učitele a prostředí, kde byli dospělí více zaměřeni na řešení problémů než jejich odsouvání. Rodiče navíc absolvovali rodinnou terapii a díky ní se více zaměřili na to, co mohou změnit oni. Dostat rodiče na rodinnou terapii bylo důležitým momentem posunu. „Nalomení“ rodičů k tomuto přístupu pomohla spolupráce mezi učitelkami jejich tří dětí. Učitelka z prvního stupně znala rodinnou situaci, Kryštof a jeho dva bratři prošli jejíma rukama, a byla v kontaktu s paní učitelkou z druhého stupně. Společnou strategií a argumenty podněcovaly obě učitelky rodiče k zvolení této cesty. Jejich argumenty, proč s rodinnou situací něco aktivně dělat, zůstaly na úrovni doporučení, nikoli nátlaku. Jednaly s rodiči jako s partnery, s nimiž se společně snaží vyřešit vzniklou situaci.

Jak mám o šikaně mluvit s vlastním dítětem?

Šikana, ničení majetku, rozvod rodičů – poraďte si s obtížnými situacemi ve třídě s knihou Jak na žáky

TEORIE 7 zásad pro emočně vypjaté rozhovory

Při jednání s rodiči se někdy dostanete do opravdu vypjatých situací, kdy už se nediskutuje o argumentech, ale převládají pouze emoce. V takovém případě doporučujeme použít následujících sedm zásad:

 1. Připravte si pozitivní záměr.
 2. Projevujte vřelost vůči člověku…
 3. … a věcnost vůči problému.
 4. Ptejte se a naslouchejte, zjišťujte zájmy a nepředpokládejte.
 5. Nebořte. Budujte.
 6. Říkejte jednoduše, co potřebujete.
 7. Sledujte vědomě své emoce a uklidňujte je návratem k pozitivnímu záměru.

Knihu si můžete koupit zde.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0