Portál.cz > Aktuality > Vědecká rada Portálu doporučuje

Vědecká rada Portálu doporučuje

Datum: 25.2.2014

Nechte se inspirovat tipy na zajímavé knížky, které čtou naši autoři. Každý měsíc vám představíme některé z nich. A začínáme silnou sestavou – seznamte se blíže s vědeckou radou Portálu.

Co právě čtete?

Oldřich Matoušek : Čtu materiály zabývající se reakcemi dospělých lidí a dětí na rozvod.

Bohumila Baštecká: Bohužel vše, co čtu, se teď podřizuje účelu, nic není proto, že bych měla čas a chuť číst. Přesto jsem občas při čtení nadšená a často se bavím. Obojí nacházím například v textech Daniela Kahnemana.

Igor Tomeš: Kienitz: Národy ve stínu (Odeon) a Hourani: Dějiny arabského světa (Lidové noviny)

Jan Vymětal: Simon Schama: Krajina a paměť (Argo/Dokořán 2007)

Jan Průcha: Samozřejmě nejvíc čtu odbornou literaturu ze svého oboru. V současnosti se probírám publikací PIAAC (2013), což je podrobný report o mezinárodním výzkumu vzdělanosti dospělých v zemích OECD. Mimochodem – není to s úrovní vzdělaností dospělých Čechů tak špatné, jak se někdy tvrdí. Z jiného oboru čtu po večerech vynikající knihu F. Šmahela Jan Hus. Život a dílo (2013). Je to skvělá historiografická monografie, jež podává vědecká zjištění jako poutavý příběh přístupný i pro laiky.

Isabella Pavelková: Dočetla: Tigrid: Poprvé (Mladá fronta); začala číst: Milan Uhde: Rozpomínky (Torst/Host).

Získaly si vás elektronické knihy?

Oldřich Matoušek : E-knihy zatím nepoužívám.

Bohumila Baštecká: Ne. Rozčiluje mě, jak u nich nejsem schopna docílit hmatatelného nadhledu nad textem. Mám zřejmě přímé spojení „ruka – hlava“.

Igor Tomeš: Ne, raději papírové.

Jan Vymětal: Elektronické knihy si mne zatím nezískaly (nešustí, nevoní...).

Jan Průcha: Elektronické knihy nemají šanci si mě získat, neboť já je vůbec nečtu. Ale nevadí mi, že existují.

Isabella Pavelková: Přiznávám, že ne. Důvod: 1) je pro mne podstatný kontakt s reálnou knihou; 2) počítač jsem nucena velice často používat, a i přes šetřiče zraku je pro mne z hlediska zraku daleko lepší kniha reálná (drobné výjimky tvoří knihy, které jsou psány drobným písmem).

Co Vás v současné době nejvíce profesně zaměstnává?

Oldřich Matoušek : Zaměstnává mně výzkum toho, jak sociální pracovníci zabývající se dětmi řeší hlavní dilemata své práce.

Bohumila Baštecká: Klopýtavě dokončuji veledílo – Klinickou psychologii. Psala jsem ten text snad čtyři roky, a když jsem došla nakonec, připadala jsem si jak natěrač velkého mostu: začátek mezitím zrezivěl. Až to skončí, budu doufám dál moci na škole jít za vizí komunitního pastoračního pracovníka a mimo školu psát s kolegy příručku o týmové supervizi a s paní Madlafouskovou evoluční psychologii. No, a samozřejmě habilitace. Ale na tu vždycky ráda zapomenu.

Igor Tomeš: Výzkum hospicové péče a příprava zákona o profesi sociálních pracovníků.

Jan Vymětal: V současné době mne nejvíce profesně zaměstnávají psychologické znalecké posudky pro soudy a policii.

Jan Průcha: Když nechám stranou běžnou akademickou činnost (psaní různých posudků, doporučení, účast v oponenturách a obhajobách apod.), tak nejvíce času věnuji psaní. Píšu knihy, články a recenze do odborných časopisů a sborníků. V současné době dokončuji knížku o metodách andragogického výzkumu a v tisku mám 2., rozšířené vydání Andragogického slovníku (s doc. J. Veteškou).

Isabella Pavelková: Výzkumná činnost a výuka studentů. Negativně – nejrůznější vykazování, čím víc píšete, tím více musíte vykazovat (zasloužený trest?!).

Kterou knihu z Portálu byste doporučil/a čtenářům?

Oldřich Matoušek : Čtenářům bych doporučil Bowlbyho Vazbu.

Bohumila Baštecká: Nejčastěji se opírám o Evoluční psychologii Barrettové, Dunbara a Lycetta.

Igor Tomeš: Pravidelně při přednáškách doporučuji knihy doc. Matouška a svoje. Z dalších mne zaujaly knihy Jiří Přibáň - Tyranizovaná spravedlnost a Vyhoření od Anselm Grüna.

Jan Vymětal: Zbyněk Vybíral, Jan Roubal (ed.): Současná psychoterapie, 2010.

Jan Průcha: Takových knih by byla řada, neboť Portál vydává mnoho vynikajících knih českých a zahraničních autorů. Doporučím alespoň dvě: Jednak je to Úvod do školní psychologie S. Štecha a J. Zapletalové, který je užitečný pro všechny učitele a ředitele škol i pro studenty učitelských oborů. Jednak knížku dosud sice nevydanou, na kterou se sám těším, a to Mozek a vnitřní svět M. Solmse a O. Turnbulla. A to proto, že - podle upoutávky v katalogu Portálu – bude vysvětlovat i neodborníkům, jak mozek vytváří náš subjektivní duševní život.

Isabella Pavelková: P. Říčan – Cesta životem

Vědecká rada nakladatelství Portál:

prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. - předseda: přednáší na katedře sociální práce Filozofické fakulty UK a na katedře Řízení a supervize Fakulty humanitních věd UK v Praze, podílel se na projektech Světové banky, Mezinárodní organizace práce, OECD a EU. Zabývá se výzkumy sociálních dopadů stárnutí obyvatelstva, profesionalizace sociálních pracovníků, a dalšími. Zakladatel České společnosti pro pracovní právo a sociální zabezpečení. Autor odborných studií a knih.

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.: klinická psycholožka, supervizorka, přednáší na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. Spoluzakladatelka komunitně orientované psychosociální krizové spolupráce. Zabývá se pomocí po neštěstích, krizovou připraveností. Autorka odborných studií a knih.

prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.: proděkan Pedagogické fakulty UK, přednáší na katedře pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty UK v Praze. Přední odborník v oblasti osobnostního přístupu k dětem a mládeži. Autor odborných studií a knih.

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.: přednáší na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK v Praze a Centru pro mediální studia CEMES. Věnuje se roli médií v současné společnosti, mediální výchově. Autor odborných studií a knih.

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.: vedoucí Centra pro mediální studia CEMES, přednáší na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK v Praze. Zabývá se rozvojem mediálních studií, dějinami a současností masových médií. Autorka odborných studií a knih.

doc. PhDr. Oldřich Matoušek: psycholog a rodinný terapeut, zakladatel a bývalý vedoucí katedry sociální práce FFUK, kde přednáší teorii a metody sociální práce, problematiku rodiny, ohrožených dětí a mládeže i sociálních služeb. Věnuje se výzkumu ohrožených dětí a profesionálů, kteří s nimi pracují. Autor řady knih (knihy vydané v Portálu).

doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.: přednáší na Pedagogické fakultě UK v Praze pedagogickou a školní psychologii a na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Je vedoucí sekce pedagogické psychologie Českomoravské psychologické společnosti. Autorka odborných studií a knih.

prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c.: nezávislý expert a konzultant v oblasti pedagogického a andragogického výzkumu, zakladatel České asociace pedagogického výzkumu. Přednášel na českých i zahraničních univerzitách. Autor odborných studií a knih.

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.: vedoucí katedry psychologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde založil magisterské studium psychoterapie. Bývalý šéfredaktor, nyní senior editor časopisu Psychoterapie. Autor odborných studií a knih.

prof. PhDr. Jan Vymětal : člen akademické rady Pražské vysoké školy psychosociálních studií, klinický psycholog a psychoterapeut, bývalý přednosta Ústavu pro humanitní studia v lékařství na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Autor odborných studií a knih (v Portálu dále vyšly tituly Rogersovský přístup k dospělým a dětem, spoluautorka PhDr. V. Rezkovou, 2001, a Úzkost a strach u dětí, 2004)


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0