Portál.cz > Aktuality > Život není náhoda, ale volba

Život není náhoda, ale volba

Datum: 11.8.2017

Hal Urban, americký historik a pedagog a autor veleúspěšné knihy To nejdůležitější v životě, přináší v knize Život není náhoda další důležité postřehy a životní pravdy, které si ale často neuvědomujeme příliš silně.

Život není náhoda, ale volba

Kniha Život není náhoda skutečně navazuje na dřívější knihu Urbana Hala To nejdůležitější v životě, kterou Portál vydal v roce 2004 a jež od té doby se dočkala několika dotisků. Její možná nejdůležitější kapitola se věnovala volbě. A právě to je Halovo východisko v nové knize. Své životy totiž utváříme díky naší "velké a úžasné moci", totiž moci volby: náhoda má na podobu našich životů mnohem menší moc a vliv, než naše vědomé volby a rozhodnutí, které nám mohou v budoucnu přinést štěstí a spokojenost. Tyto volby se týkají i našeho charakteru, našich hodnot, toho, jak přistupujeme k druhým, jak se vyrovnáváme s nepřízní osudu, kolik se toho naučíme, čeho dosáhneme, v co věříme, jaký je náš cíl nebo vůbec náš přístup k životu. V této knize se Hal zaměřuje na patnáct takovýchto rozhodnutí jako např. na pokoru, trpělivost, odpuštění, odvahu, moudrost nebo radost.

Knihu můžete koupit v našem e-shopu.

Čtěte také: Co dělat, aby měl život smysl, se zamýšlí Harold S. Kushner

Život není náhoda

Ukázka:

Naše myšlenky nás dělají lidmi

Jak už jsem se zmínil v úvodu, o svobodné vůli jsem se poprvé dozvěděl od jezuitů na University of San Francisco. Pojem svobodné vůle byl srdcem jejich vyučovacího systému, který kladl velký důraz na filozofii a logiku – jinými slovy na MYŠLENÍ! Stále si živě vybavuji první slova, která jsme my nováčci slyšeli na úvodní informativní schůzce. Studijní poradce pro studenty říkal: „Jste tu, abyste dostali vzdělání. Než vám ho však budeme moci dát, musíme vás nejdříve naučit myslet.“ Neměl jsem nejmenší ponětí o tom, co tím myslí. Měl jsem za to, že myslet jsme se naučili už dávno, zhruba v té době, kdy jsme se naučili mluvit. A byl jsem si jist tím, že když jsme procházeli střední školou, také jsme se dost namysleli. Co tím chtěl říct, že nás budou učit myslet?

Zjistili jsme to hned první vyučovací den. Jeden z předmětů, který jsme si museli zapsat všichni, byla logika. Otec Vaughn, profesor, začal tím, že se nás zeptal, jestli si pamatujeme, co nám studijní poradce pro studenty řekl pár dní předtím o tom, že „nás naučí myslet“. Pamatovali jsme si to. Řekl: „Ano, a tady to všechno začíná.“ Poznali jsme, že jsou vyšší úrovně myšlení než ty, se kterými jsme se dosud setkali, a že právě proto jsme na univerzitě. Začali jsme logikou a následujících osm semestrů jsme pokračovali v povinných kurzech filozofie. Tyto kurzy pro nás byly výzvou, byly poučné, někdy matoucí, občas nudné, často zábavné a vždycky cenné. Opravdu jsme se naučili myslet.

Jedna z otázek, které nám otec Vaughn položil na první hodině logiky, zněla: „Co odlišuje lidi od zvířat?“ Po dlouhé debatě jsme došli k závěru, že dvě hlavní odpovědi jsou řeč a myšlenkové dovednosti vyššího řádu. Lidé spolu dokážou artikulovaně mluvit a k procesu jejich myšlení patří schopnost představovat si, argumentovat, dedukovat, spekulovat, řešit problémy a předvídat. Jakmile jsme si ujasnili tyto základní pojmy, učinil otec Vaughn o myšlení další poznámku, na kterou nikdy nikdo z nás nezapomněl. Začínala další otázkou: „Co je nejdůležitější část vašeho těla?“ Navrhovali jsme mozek a on souhlasil.

Otec Vaughn mu říkal „řídicí středisko“ všeho, co si myslíme a co děláme. Říkal nám, že problém je v tom, že většina lidí se ho nikdy nenaučí používat tak efektivně, jak by mohla, a že výsledkem je potom nenaplněný život. Říkal, že to není věc vysokého nebo nízkého IQ, ale že jde o to, vyzískat z inteligence, která nám byla dána, co nejvíc. Říkal nám, že dějiny jsou plné příběhů lidí s obyčejnou inteligencí, kteří ve svých životech dokázali neobyčejné věci. A že tu vždycky jsou lidé mimořádně inteligentní nebo talentovaní, anebo obojí, kteří ve svém životě udělali jen málo nebo vůbec nic. Rozdíl je v tom, jak lidé myslí: „Naše životy jsou řízeny našimi myšlenkami.“

Věci, na které myslíte, určují kvalitu vašeho života. Vaše duše na sebe bere barvu vašich myšlenek.

Marcus Aurelius

Jsou mozek a mysl totéž?

Protože výrazy „mozek“ a „mysl“ byly použity hned v první hodině, chtěli někteří studenti vědět, zda znamenají totéž. Odpověď byla ne, ačkoli je mnoho lidí volně zaměňuje. Takto je rozlišuje slovník Merriam-Webster:

Mozek: „Ta část centrálního nervového systému obratlovců, která vytváří orgán myšlení a nervové koordinace...; intelektuální nadání.“

Mysl: „Element nebo komplex elementů, skrze který jedinec cítí, vnímá, myslí, chce a především usuzuje.“

 

Jiný způsob, jak je rozlišit, je následující:

 

Mozek: Tělesný orgán uvnitř hlavy dané osoby, který funguje jako její řídicí středisko. Podobá se počítačovému harddisku. Je to nádoba, která obsahuje elektronické impulzy vytvářející myšlení.

Mysl: To, co je uloženo v mozku, jeho obsah jako myšlenky, pocity a vzpomínky. Podobá se počítačovému softwaru. Mysl je to, co je uvnitř harddisku; je to schopnost ovládat, co si myslíme a co děláme.

Na hlavě tolik nezáleží, záleží spíše na tom, co ji řídí – na charakteru, srdci, ušlechtilých vlastnostech, progresivních myšlenkách.

Fjodor M. Dostojevskij

Když jsme si od sebe odlišili mozek a mysl, dozvěděli jsme se od otce Vaughna, že se musíme naučit dvě věci důležité pro proces myšlení. První byla „pečovat o mysl a dodávat jí potravu“. Druhou důležitou věcí bylo naučit se, jak zacházet s tímto životně důležitým řídicím centrem co nejefektivněji. Říkal nám, že naučit se tyto důležité věci nevyžaduje vysokoškolské vzdělání. Řekl: „Všechno, co potřebujete vědět o úspěšném fungování mozku, se můžete naučit od dobrých učitelů a z dobrých knih.“ A znovu zdůraznil, že mnoho lidí v životě neuspěje, protože se nenaučí buď dodávat své mysli potravu, nebo s ní efektivně zacházet. To jsou dvě nejdůležitější myšlenky této kapitoly.

Knihu můžete koupit v našem e-shopu.


Hodnoťte a doporučte:Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0