Portál.cz > Aktuality > Znovu vychází ZPŮSOB BYTÍ, zásadní kniha Carla Rogerse

Znovu vychází ZPŮSOB BYTÍ, zásadní kniha Carla Rogerse

Datum: 13.3.2014

Carl R. Rogers založil své životní dílo na víře ve schopnost člověka růst. V knize Způsob bytí vyjádřil své osobní zkušenosti a reflexe, základní pojmy své psychoterapeutické metody i poznatky o výchově a vzdělávání. Dílo zakladatele humanistické psychologie a terapie zaměřené na člověka vychází v nové edici.

Carl Rogers je považován za zakladatele humanistické psychologie a terapie zaměřené na člověka. Základní předpoklad tohoto přístupu spočívá v tom, že lidé disponují ve svém nitru obrovským potenciálem k osobnostnímu rozvoji. Tento potenciál je možné využít a podpořit růst každého člověka. Partnerem pro takovou podporu může být terapeut, psycholog, ale i učitel, rodič, nadřízený. Je však třeba, aby terapeut akceptoval klienta a projevoval mu zájem, důvěru a porozumění.

„Lidé, kteří jsou akceptováni a oceňováni, začínají mít větší zájem o vlastní já,“ vysvětloval Rogers svůj postup. „A jakmile člověk porozumí sám sobě a váží si sebe sama, stane se jeho já shodným
s jeho prožíváním. Tak se tento člověk stane opravdovějším, autentičtějším a úspěšnějším při změně vlastního já.

Knihu uvozuje pětice osobních Rogersových statí především o komunikaci. Pro autora byla zásadní komunikace podle hesla naslouchat a být naslouchán a respektován, bez jakýchkoli náznaků zastrašování, přesvědčování či manipulace.

Druhá část knihy je zaměřena na Rogersovy profesionální názory a aktivity. Popisuje zde přístup zaměřený na člověka a možnosti jeho využití nejen v psychoterapii, ale celkově v přístupu k životu, ve způsobu bytí, jenž lze aplikovat na jakoukoli situaci, ve které je jedním z cílů růst osobnosti.

Třetí oddíl je věnován výchově. Rogers byl přesvědčen o tom, že na člověka zaměřený přístup uvolňuje tolik síly k osobnostní změně, že je možné jí využít i v učení. Zasazoval se o to, aby výuka vedle kognitivního zahrnovala také emotivní učení, aby se učitelé zaměřovali na celou osobnost žáka a vytvářeli učební prostředí plné akceptace a empatického porozumění.

V závěrečné části se Rogers zamýšlí nad budoucností lidstva a jeho perspektivami. Předpokládá velké sociální změny a definuje „člověka zítřka“, který v „novém“ světě dokáže žít.

Způsob bytí doprovodil předmluvou Irvin D. Yalom, slavný americký psychoterapeut a spisovatel, známý především svými romány i české veřejnosti: „Věřil, že jednotlivci disponují aktualizační tendencí, tedy jakousi vnitřní tendencí k růstu a naplnění. Touto svojí vírou v aktualizační tendenci se zařadil mezi humanistické myslitele, jako byl Nietzsche, Kierkegaard, Adler, Goldstein, Maslow a Horneyová.“

Šíří svých témat a zaměřením na pozitivní profesionální vztah bude kniha Způsob bytí podnětná pro všechny v pomáhajících profesích či studují psychologii, medicínu, pedagogiku či filozofii.

Rogersův Způsob bytí je v nakladatelství Portál první knihou nové ediční řady „klasických děl“. Na konci dubna se k ní přidají další dvě publikace: O psychologii bytí Abrahama Maslowa je titulem vysvětlujícím jeho teorii hierarchie lidských potřeb, jednu z nejčastěji citovaných teorií v oblasti lidské motivace. Strach ze svobody Ericha Fromma pak pojednává o dvojznačnosti lidské svobody, která se může stát otevřením možností, stejně jako cestou do úzkosti z osamění a izolace.

O autorovi:
Carl Ransom Rogers (1902–1987) je zakladatel humanistické psychologie a na klienta/člověka zaměřené psychoterapie. Vystudoval teologii, pedagogiku a psychologii, pracoval nejprve dvanáct let jako poradenský psycholog v Rochestru s delikventními a týranými dětmi. Později působil jako profesor psychologie na univerzitách v Ohiu, Chicagu a Wisconsinu. Na člověka zaměřené poradenství demonstroval také v pedagogice, výchově a rovněž při řešení lidských konfliktů národních i mezinárodních. Jeho mezinárodní úsilí bylo tak rozsáhlé, že byl navržen na Nobelovu cenu míru.


Průměrné hodnocení (5 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0