5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2014

ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2014

Autor: Marek Skružný | Datum: 10.1.2014

aneb Myslím a cítím, tedy jsem

ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2014

Katedra psychologie FF UK v Praze zve na sedmý ročník odborné konference s mezinárodní účastí. Tak jako v předchozích letech jde především o společné setkání kolegů, hledání inspirace a výměnu zkušeností a znalostí, které efektivně přispívají k rozvoji všech účastníků edukačního procesu: výsledky výzkumů a jejich praktické přesahy do praxe přednesou zástupci akademické obce; konkrétní projekty a aktivity různých škol, školských zařízení i dalších institucí působících ve školství představí jejich zástupci. Konference je určena pro učitele mateřských, základních i středních škol, studenty učitelství a psychologie a také pro školní psychology a výchovné poradce.

Termín: 11. 4. 2014 9–17 hod.; místo konání: FF UK v Praze, Katedra psychologie, Celetná 20, Praha 1; registrační poplatek: 400 Kč (vybírán v hotovosti při registraci).

Více informací najdete zde: http://psychologie.ff.cuni.cz/veda/poz_skola2014.pdf; přihlašujte se zde: http://psychologie.ff.cuni.cz/veda/skola2014.php.

6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola