5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Děti a my > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Děti a my

1/2002

Čím je, má a může být Dům dětí a mládeže

Mgr. Petr Kukal, 2.5.2002

Domy dětí a mládeže plní, řečeno strohou řečí dokumentů, funkce výchovné a vzdělávací. Vyhláška, která upravuje práci DDM, vymezuje v zásadě sedm typů činností, jimiž se tato instituce má a může zabývat: pravidelné zájmové kroužky, příležitostné akce, organizace spontánních aktivit, táborová činnost, příprava soutěží, metodická práce a spolupráce s neziskovými organizacemi a školami a konečně výukové kurzy.

Celý článek

6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola