5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Děti a my > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Děti a my

5/2004

Čerti, čertice a jiné vyrábění

Leona Macinko, 11.11.2004

Milé maminky a děti, připravila jsem pro vás tip na malé předvánoční vyrábění. Pokud budete chtít spolu se starším dítkem udělat radost dítku mladšímu, můžete se inspirovat adventním čertovským kalendářem. Šití a práce zfilcovými textiliemi je snadná a rychlá. Pro maminky jsem přichystala šití čertíka, pro zručné dítko výrobu pytlíků. Společnými silami tak můžete vytvořit překvapení, které bude mladšího sourozence těšit po dobu všechadventních dní až do Vánoc.

Celý článek

Když se máma s tátou hádá

Mgr. Marie Těthalová, 11.11.2004

Drobné spory, ale i zásadní konflikty prožívají asi všichni manželé nebo životní partneři. Hádky o tom, kde stráví rodina dovolenou či jaké auto si pořídí, nebo"banální"spory, kdo zajde nakoupit nebo pověsit prádlo,zasáhnou všechny zúčastněné, tedy i děti (ačkoliv ty bývají"pouhým"posluchačem). A co teprve případné partnerské krize (nevěra, vyhasnutí vztahu apod.)? Jak ty zasáhnou psychiku dětí? Lze eliminovat nepříjemnénásledky sporů a neshod na děti?

Celý článek

Jak předejít pokousání dítěte psem

ing. Eva Mizerová, Radmila PilařováPetr Strnad, 11.11.2004

Pod vlivem mnoha případů, které se na nás v poslední době neustále sypou z médií, bychom mohli snadno podlehnout dojmu, že každý pes, který kolem nás projde, má v hlavě jediný cíl - pokousat naše dítě. Příčiny agresivníhochování psů mohou být různé, od strachu přes špatnou výchovu. Ani jedno z toho neovlivníme, můžeme však ovlivnit své chování, změnit svůj přístup a hlavně - můžeme své děti naučit, jak se mají správně k cizím psům chovat. Pokudmáme sami pejska, jevíme sklon chovat se k těm cizím jako k vlastnímu. To je velká chyba. Jakákoliv naše snaha navázat kontakt s cizím psem může jím být chápána jako ohrožení. Cizí pes je prostě cizí a měli bychom k němu takpřistupovat. Všichni psi vládnou pouze instinkty a pudy a pro nás tak samozřejmá logika je jim naprosto cizí. A tak situace pro nás bezpečné a normální mohou pro psa nabývat zcela jiných významů a vyvolávat v něm pocitohrožení. A ohrožený pes útočí. Asi ten nejvýraznější rozdíl v řeči lidí a psů je patrný na úsměvu. Zatímco pro nás lidi je to jeden z nejpříjemnějších mimoslovních projevů přátelství, pro psa je to jasná výzva na souboj. Kdyžsi psi dávají signály, že začne boj, dívají se navzájem do očí a cení zuby. A tak varujme děti, že ukáží-li psovi zuby byť při úsměvu, říkají si o kousnutí.Měli bychom naučit své děti, aby si cizích psů vůbec nevšímaly.

Celý článek

Co se špatnou výslovností?

Věra Pilná, 11.11.2004

Když jsem na jevišti při hodině dramatické výchovy slyšela desetileté děti, které se praly s každou hláskou l, r, ř, měla jsem pocit, že jsem se jen přeslechla. Proto jsem zašla do logopedické ambulance v Praze 4 a zeptala seklinické logopedky Mgr. Daniely Palodové:

Celý článek

Jaká známka je špatná?

Mgr. Josef Beránek, 11.11.2004

V některých rodinách vládne atmosféra, že jediná dostatečná známka je jednička. Je to svým způsobem pochopitelné, lepší známky jsou vstupenkou na vyšší stupeň školy. Výborné známky také vyjadřují, že je vše v nejlepším pořádku,rodiče, nestarejte se! Kdo z rodičů by nestál o takové dobré zprávy, ovšem zkušenosti potvrzují, že důležitější než samé jedničky je naučit se učit. Ptáme-li se proto, jaká známka je špatná, nelze odpovědět jednoduše - bezohledu na to, že v každé škole se používá trochu jiný metr. Možná nezdar oceněný čtyřkou je jen pouhým zakopnutím, přechodným selháním, signálem, že by rodiče neměli nechávat vzdělání jen na škole. Nereagujte tedy nepřiměřeněna nečekanou školní pohromu, může být šikovnou záminkou k rozhovoru o škole a učení. Ne nadarmo se říká, že známky dětí ve škole odrážejí velikost domácí knihovny, stimulující prostředí rodiny, kde se bere škola jako přípravana život, pomáhá dětem dosáhnout úspěchu víc než otcův výprask za každou trojku nebo opakovaná maminčina výčitka:"Přece bys nechtěla, aby maminka byla smutná!?"Jinak řečeno stálým mírným tlakem dosáhneme víc, nežbenevolencí kombinovanou s občasným rázným zákrokem."Děti potřebují, abyste jim srozumitelně a opakovaně vysvětlovali, co od nich očekáváte,"zdůrazňuje uznávaný americký pedagog James R. Campbell ve své knize Jakrozvíjet nadání vašich dětí (Portál 2001). To je důležitější než hubování, zákazy televize či dokonce tělesné tresty. Ovšem vaše očekávání musí vycházet z porozumění jedinečné osobnosti dítěte."Naslouchejte pečlivě, kdyžvám říká, jaké má zájmy a jak chápe určité situace, a použijte toho jako základu pro podporu jeho ambicí. Vštěpujte dítěti, že bez zájmu a úsilí nemůže v životě ničeho dosáhnout."

Celý článek

První kolejní škola právě začíná

11.11.2004

Nadané děti, které nevyrůstají ve vlastní rodině nebo jsou ze sociálně slabých rodin, mohou získat velmi kvalitní vzdělání na škole kolejního typu. Osmileté gymnázium Open Gate - Boarding School, které se otevře v září příštíhoroku v Babicích u Prahy, je ojedinělý vzdělávací a výchovný projekt v České republice. Projekt zaštiťuje Nadace Educa1, která usiluje o to, aby svoji mimořádnou šanci mohly využít všechny nadané děti bez výjimky, včetně tělesněpostižených. Nyní takové talentované děti vyhledává."Pro nový školní rok 2005/2006 přijmeme asi sto žáků. Pak už budeme každý rok přijímat jenom šestnáct dětí do primy. Chceme, aby se o této mimořádné šanci dozvědělo conejvíce nadaných dětí ze znevýhodněného sociálního prostředí,"říká Alena Kiliánová, ředitelka školy Open Gate - Boarding School. Přijímací řízení bude v dubnu 2005 formou psychologického a vědomostního testu.Více na www.opengate.cz.

Celý článek

Neprovdaná matka a pomoc státu

JUDr. Jana Poslední, 11.11.2004

Jakou pomoc od státu může maminka očekávat, jakých práv se může dovolat, jak bude finančně zajištěna a kde a jak má o jednotlivé dávky žádat?

Celý článek

O škole s učiteli, žáky i rodiči

Mgr. Josef Beránek, 11.11.2004

Nedávný výzkum na základních školách ukázal, že podle drtivé většiny učitelů (96 %) je nejdůležitějším předpokladem pro řádné fungování školy vstřícné klima a příznivá atmosféra. Výzkum byl proveden letos na jaře v souvislosti scelostátním projektem"Dokážu to?", který dlouhodobě usiluje o zlepšení školního klimatu a rozvoj osobnostních a sociálních dovedností dětí. Šetření se účastnilo 37 škol, resp. 572 učitelů a 887 žáků převážně 8. tříd.

Celý článek

"Dokážu to?"

11.11.2004

"Věříme, že každý člověk má svůj život ve vlastních rukou. Proto vzděláváme dospělé, aby v dětech dokázali rozvinout a posílit schopnost přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí."Základní filozofie kurzů pro učitelea vychovatele se opírá o tzv. osobnostní a sociální výchovu. Koncept, který si klade za cíl věnovat pozornost rozvoji různých stránek osobnosti dítěte (ale i učitele), rozvoji jeho sociálních dovedností a praktické mravnívýchově. Je to výchova dovedností pro život. Účastníci kurzů se s užitím aktivizujících metod, her a cvičení učí prakticky sebepoznání, sebeovládání, organizaci vlastního života, řešení konfliktů, rozhodovacím dovednostem atp.Kontakt: AISIS o.s., Gorkého 499, 272 01 Kladno; tel./fax: 312 245 818, e-mail: aisis@aisis.cz, www.aisis.cz.

Celý článek

Týden pro děti

-red-, 11.11.2004

Akce Týden pro děti, mládež a rodiny proběhla v září v Obchodním centru Letňany v Praze 9. Během celého týdne se zde veřejnosti představilo 35 neziskových organizací z Prahy a středních Čech. Akci pořádaly společně Nadacerozvoje občanské společnosti a společnost Tesco Stores ČR a. s. ve spolupráci s obchodním centrem Letňany. Návštěvníci se setkali s divadly, zájmovými kroužky, základními uměleckými školami, domy dětí a mládeže, různýmiaktivitami pro volný čas, organizacemi pomáhajícími dětem i dospělým s nejrůznějšími zdravotními a sociálními handicapy a s mnoha dalšími, včetně organizací zabývajícími se zvířaty a jejich spolužitím s lidmi. Každý den senávštěvníkům aktivně věnovalo několik neziskových organizací. Děti měly možnost si např. vyzkoušet, jaké to je nevidět či neslyšet, mohly objevit zajímavý kroužek pro volný čas či se podívat, jak se cvičí vodící psi. Pořadatelézaznamenali velký zájem ze strany pražských středočeských neziskových organizací."Ukazuje se, že v organizacích, které se veřejnosti představily, pracuje řada profesionálů a zároveň nadšenců. Jako spoluorganizátořisbírkového projektu ,Pomozte dětem!' jsme velmi rádi, že mezi organizacemi je řada těch, které jsme již v minulosti z naší sbírky podpořili,"říká Blanka Šrámková z Nadace rozvoje občanské společnosti.

Celý článek

Trampolína rozvíjí vnímání vlastní tělesnosti

Mgr. Bohumila ToupalováZŠ, 11.11.2004

Děti se specifickými poruchami učení a chování, s tělesným i mentálním postižením, ale i děti zcela zdravé se v některých našich školách těší na svoji trampolínu. V čem jim trampolína pomáhá?Trampolining handicapovaných dětí ve Speciální škole v Poděbradech

Celý článek

Neulehčovat, co může zvládnout sám...

Jan Nouzaarchiv, 11.11.2004

"My Vítka vychováváme, jako kdyby mu nic nebylo,"říká Eugenie Klufová, jejíž čtrnáctiletý syn potřebuje na levém oku jedenáct dioptrií a na pravé nevidí vůbec. A stačilo krátké setkání s touto energickou ženou, abychpochopil, že ani trochu nepřeháněla.Na samém začátku Vítkovy paměti není žádný zákaz, žádné trauma vyplývající ze zrakového postižení. Co první si tedy zapamatoval?"Jak jezdím sám na kole tady po sídlišti."

Celý článek

Mateřská škola, nebo mateřské centrum?

Mgr. Hana Imlaufová; Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Praha 8, 11.11.2004

Připravuje dítě na vstup do školy lépe mateřská škola nebo mateřské centrum? V dnešní době se stává, že rodiče nepříliš ochotně nesou plně svoji zodpovědnost za vlastní děti a občas"delegují"výchovné pravomoci narůzné instituce, jako je např. mateřská škola, kam dítě dochází. Jsou sice školky, kde se příprava na školu záměrně nedělá, ale v poslední době naopak přibývá mateřských škol, které se na předškolní přípravu zaměřují. Vněkterých školkách jsou třídy věkově smíšené, jinde jsou děti rozděleny podle věku, a tak bývá zřízena třída s předškolními dětmi. Tam se učitelky snaží o pravidelnou a soustavnou práci. Provádějí s dětmi cvičení na uvolněníruky, posilují jazykové dovednosti, trénují matematické představy, učí děti dobře si pamatovat, rozvíjejí schopnost koncentrace pozornosti a spoustu dalších užitečných dovedností. V tomto věku se již většina dětí dokáže alespoň20 minut soustředit a pracovat pod vedením pedagoga. Tento způsob přípravy je velmi užitečný a vytváří co nejbližší obraz o tom, jak to asi bude v 1. třídě probíhat. Někteří rodiče, vodící dítě do této třídy, mívají pocit, žepaní učitelka za ně s dítětem všechno zvládne. Ne zřídka se pak v pedagogicko-psychologické poradně setkávám s tím, že si rodiče stěžují, že paní učitelky"nepracují v předškolní přípravě"dostatečně. Snažím se jevyvést z omylu, že sice v mateřské škole předškolní příprava probíhá, ale že především oni jako rodiče by se měli svému dítěti věnovat, pracovat s ním doma a zvykat ho také na určitý řád. Je naštěstí hodně rodičů, kteří vše, codítě dělá v MŠ, berou jako inspiraci. Dnes je dostatečné množství knih, které pro rodiče mohou být dobrým vodítkem. Takže ti, kteří se svému dítěti chtějí věnovat, mají dostatek námětů pro práci s ním.

Celý článek

Škola před školou

PhDr. Václav Mertin, 11.11.2004

Dva sešity s názvem Škola před školou I. a II. formátu A4, každý o padesáti pracovních listech, vydala Pražská pedagogicko-psychologická poradna. Jsou určeny zejména rodičům předškolních dětí vstupujících do první třídy základníškoly. Každý sešit tvoří pětitýdenní program. Autorky Vlasta Rezková a Lucie Tumpachová se zaměřily na rozvoj podstatných oblastí ovlivňujících úspěšnost na počátku školního vzdělávání. Pracovní listy se proto týkají paměti,pozornosti, sluchového a zrakového vnímání, vyjadřování, ale i psaní a počítání. Rodiče nemusejí mít obavy, že naplňováním programu dítě přetíží. Předškolní dítě se totiž chce poznávat svět a hlavně chce být velké, proto chcechodit do školy, chce se vzdělávat. Předškolní období je na cestě za vzděláváním významnou a plnohodnotnou etapou. Dnes už proto nemluvíme o přípravě na školu, ale o regulárním"školním"vzdělávání v předškolnímobdobí. Obě autorky mají bohaté praktické zkušenosti z poradenské práce právě s dětmi vstupujícími do školy a velmi dobře znají největší úskalí počátečního vzdělávání. Úkoly proto přesně reagují na potřeby základní školy,vyváženě postihují vše podstatné. Současně však budou vyhovovat touze předškolního dítěte hrát si, učit se, vzdělávat se. Instrukce k jednotlivým úkolům jsou dostatečné, zcela srozumitelné. Snad jen v některých případech bybylo dobré inspirovat rodiče ještě k dalšímu využití úkolu. Uspořádání sešitů umožňuje rodičům, aby každý pracovní den použili dva různé pracovní listy, a tak bez velké nejistoty projdou za pět týdnů všemi oblastmi. Pracovnílisty obou publikací jsou velmi dobře určeny i pro práci v mateřské škole. V současnosti existuje množství materiálů pro předškoláky. Recenzované sešity mají přednost v tom, že vycházejí z hluboké znalosti současné vzdělávací praxe.

Celý článek

Udělejte si vlastní vánoční ozdoby

Ing. Jana Tománková, firma CFA + H, 11.11.2004

Brzy nastane doba, během níž vždy toužíme náš domov vánočně útulně zkrášlit. Každým rokem se snažíme, aby ozdoby na stromeček byly co nejzajímavější. Plastové průhledné disky jsou vhodné pro výtvarné zpracování. Výhodou diskuje, že je poměrně levný a lehký.

Celý článek

Dotaz maminky:

prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc., 11.11.2004

* Má pětiletá dcerka se škrábala do bradavky, pak jí začala bradavka zduřovat a rudnout a vlastně se začal zvětšovat i prs. Mám mít obavy z předčasného dospívání?

Celý článek

Osvědčené vánoční recepty

Ing. Jarmila Teplíková, 11.11.2004

Vyzkoušejte s dětmi nová dobrodružství při společném objevování chuti nových receptů...

Celý článek

Prebúdzanie tigra - Liečenie traumy

Marta Dušková, 11.11.2004

Peter A. Levine a Ann FrederickováPlná optimismu a naděje je kniha psychologa a psychoterapeuta Petera Levina s podtitulem"Vnútorná schopnosť transformovať zaplavujúce zážitky"(překlad do slovenštiny vydalo Občanske združenie Pro Familia). Autorodkrývá skutečné příčiny traumatické stresové poruchy a objasňuje, proč obvyklé psychiatrické a psychologické metody léčení traumatu jsou velmi omezené. Nabízí přístup k problému v jeho fyziologických kořenech. Trauma podle P.Levina není, nebude a nikdy nemůže být celkem vyléčené bez zaměření se na hlavního učinkujícího, kterým je tělo. Ve své práci proto zmiňuje objev významu tělesného prožívání Eugena Gendlina, který shrnul zmíněný autor ve svéknize Focusing (Portál, Praha 2004). P. Levine vysvětluje, proč je třeba pochopit, jak trauma ovlivňuje tělo a jakou roli má právě tělo v procesu léčení. Ví, jak překonat trauma podporou tělesných procesů, které se měly stát,a nikoliv znovuprožíváním toho, co se stalo. Odvážně pronikl do neznámých oblastí a našel tvořivý přístup k léčení. Jeho kniha vysoce zplnomocňuje lidi s traumatickými zážitky, hovoří s nimi na partnerské úrovni a neoznačuje jeza pacienty nebo oběti. Peter Levine říká, že často popisujeme trauma situačně, ale že adekvátnější je popisovat trauma na energetické úrovni. Abychom pochopili, co se energeticky děje v situacích, kdy přichází nějaká děsivásituace, je třeba si uvědomit, co se v nás děje v situaci ohrožení, kdy je instinktivně náš nervový systém vybuzený do obrovské aktivity. Traumatem dochází k náhlému prudkému zbrždění této zaktivované energie, k jejímu tzv.zamrznutí. A symptomy, ať už jsou tělové, emoční, pohybové, ve formě např. bolestí nebo jiných projevů, jsou vlastně způsob, jakým se náš organismus snaží vázat či eventuálně projevovat tuto zbržděnou energii. P. Levineupozorňuje, že nepochopení podstaty traumatu často vede v nevhodně volených terapeutických postupech k opakované retraumatizaci traumatizovaných. Zároveň vysvětluje, proč instinktivně sami lidé s traumatickými prožitkynevědomě, nutkavě a opakovaně vstupují do situací, při kterých znovu zažívají retraumatizaci a proč běžné způsoby léčby většinou vedou pouze k potlačování symptomů a syndromů prožitého traumatu. Poslední kapitola knihy jevěnována léčbě důsledků traumatu u dětí. Kapitola obsahuje kroky, jak poskytnout první pomoc dětem při šokovém traumatu. Ukazuje, jak vhodná podpora a pomoc umožňuje předcházet důsledkům traumatu, a že předcházet traumatu jesnazší než léčit jeho důsledky. P. Levin upozorňuje, že traumatickým prožitkem mohou být zvenčí vyhlížející zdánlivě banální lékařské zákroky jako např. trhání zubu, mandlí nebo pobyt v nemocnici apod.

Celý článek

Hry pro rozvoj dětského mozku

Jana Dočkalová, 11.11.2004

Pam SchillerováMozek. Orgán velký asi jako grapefruit bývá přirovnáván k počítači, je však mnohem složitější. Lidský mozek přijímá a uspořádává víc informací za den, než je počítač schopen zpracovat za několik let. I to se dovíte z úvodu knihyPam Schillerové (Portál, Praha 2004). Ovšem jako rodiče a vychovatele 1 - 5letých dětí vás nejspíš bude zajímat, co pro rozvoj jejich mozečků můžete udělat. Autorka nás v úvodu přehledně a srozumitelně seznámí s nejnovějšímipoznatky výzkumů mozku a způsoby zvyšování mozkové kapacity. Ukázalo se, že v prvních dvou až pěti letech života vzniká nejvíc synapsí (spojení mezi neurony), které vytvářejí neurální sítě. Hustota těchto sítí, tedy početspojení, určuje kvality naší inteligence, paměti, zraku, sluchu, motoriky, vnímání hudby, či myšlení. Přitom v prvních letech života nejde o to děti učit, ale je třeba vytvořit co nejlepší základy pro budoucí učení. Laickyřečeno, čím hustší neurální sítě se v raném dětství vytvoří, tím více informací v nich později"uvízne". Jednotlivé kapitoly se zabývají faktory, které mohou vývoj mozku ovlivnit. Je to např. řešení problémů,procvičování, odměny a pochvaly, nebo výživa, hydratace, tělesné cvičení, ale také smích, emoce, barvy, nebo vůně. Každá kapitola je uvozena teorií, výsledky výzkumů, zajímavostmi a postřehy. (Věděli jste například, že některépachy zvyšují schopnost učení?) Následují nápady na využití např. čichu ke zvýšení mozkové kapacity a tipy pro skupinovou práci, pohybové hry i smyslové zkušenosti. (Vyrobte si s dětmi voňavé těsto na hraní, nebo vonnévoskovky!) Na konci kapitoly najdete další literaturu k tématu. V kapitole věnované vlivu hudby na mozek se mj. dozvíte, že poslech Mozarta zlepšuje prostorové učení, paměť a uvažování, nebo že byste měli dítě do tří letseznámit s co největším počtem hudebních žánrů. A pokud chcete mít doma virtuosa, musí začít cvičit na nástroj nejpozději do deseti let. Den začínejte písničkou, založte si domácí kapelu, pusťte si Mozarta, než začnete skládatpuzzle... tyto a řadu dalších doporučení a námětů na hry v knížce najdete. Důležitou součástí knihy je slovníček pojmů. A protože autorka dobře ví, že opakování je matkou moudrosti, shrnuje na závěr ještě poznatky související suchováním informací v paměti. Studijní typy jistě potěší rozsáhlý seznam cizojazyčné literatury, my ostatní se nejspíš spokojíme s vybranou literaturou v češtině. A kdyby na vás bylo té vědy už trochu moc, pomohou slova zúvodu:"Děti potřebují stále totéž - vřelé, milující a citlivé rodiče a pečovatele; podnětné a bezpečné prostředí, které by mohly zkoumat; děti, se kterými by si mohly hrát; zdravou stravu a kvalitní zdravotní péči."

Celý článek

Příběhy dávných časů

-red-, 11.11.2004

"Nad Egyptem právě vychází slunce a vzduch se plní směsicí zvuků: pokřikováním námořníků na lodích, shonem kupců vystavujících své zboží nebo neustálým vrzáním pluhů orajících na poli za městem..."Kniha StarověkýEgypt s podtitulem"Strhující kreslený příběh plný nebezpečí, kouzel a záhad"(S. Ross, Scientia, Praha 2004) potěší určitě všechny školáky, i ty, pro které není dějepis zrovna oblíbeným předmětem. Přitažlivou formoukomiksu, mnoha ilustrací přiblíží dětem život starých Egypťanů lépe než suchopárné biflování jmen a letopočtů. Kniha obsahuje kapitoly Život ve městě, Egyptská společnost, Královské hrobky, Uvnitř pyramidy, Mumifikace, Důmsmrti, Chrám boha Sobka, Řeka života, Život na Nilu, Velký dům, Ať vládne mír a klid, Řemesla, Setkání s bohy.

Celý článek

1 2 3 
6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola