5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Děti a my > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Děti a my

1/2005

Středisko náhradní rodinné péče

17.1.2005

Středisko náhradní rodinné péče je občanským sdružením, které už přes 10 let pomáhá opuštěným dětem se zvláštními zdravotními a sociálními potřebami a novým náhradním rodinám. Středisko chce přispět k naplnění základního právakaždého dítěte - práva vyrůstat v rodině.

Celý článek

Barevné ledy

17.1.2005

Cíl: vytvořit sněhové stavby s barevnými doplňky z leduPomůcky: mraznička, voda, potravinářské barvivo, různé nádobky a formičkyProstředí: venku, dostatek sněhuČas na přípravu: 60 minutČas na hru: 60 minutVěk: od 4 let výšePříprava ledových doplňků: Ve vodě rozpustíme potravinářské barvivo a barevnou vodu nalijeme do rozličkých nádobek. použijeme různé barvy a různé formičky - pro kuličky a kostičky z ledu, formičky na cukroví, misky akelímky. Vodu necháme do druhého dne zmrznout v mrazničce.Barevné sněhové stavby: Ze sněhu vybudujeme různé stavby a přitom využíváme připravené barevné ledy jako doplňky, ozdoby, oči apod. Můžeme zadat určité téma (moderní sněhuláci, zvířata, domečky, společné hradiště apod.)nebo si každá skupina (každý stavitel) vymyslí svůj objekt. Z objektů nakonec uspořádáme výstavu.Bezpečnost: dbáme na to, aby nikdo příliš neprochladl nebo se nepromočil. Akci je vhodné ukončit posezením u horkého čaje.Podle knihy M. Caha, J. Činčera, J. Neuman, Hry do kapsy VII, která vyšla v nakladatelství Portál.

Celý článek

Hry v zimě a na sněhu

17.1.2005

Také se chystáte s dětmi na hory nebo se svými svěřenci na zimní tábor? Pak se vám jistě budou hodit nápady, které najdete v knize J. Brtníka a J. Neumanna"Zimní hry na sněhu i bez něj".

Celý článek

Vaříme pro děti s amarantem

Ing. Jarmila Teplíková, 17.1.2005

Amarantovou mouku nabízejí prodejny zdravé výživy. Zkušené kuchařky dokážou z této suroviny vykouzlit nekonečné množství pokrmů, které svou chutí předčí prodávané výrobky.

Celý článek

Tričko s vločkami a lední medvěd

Leona Marcinko, 17.1.2005

Připravila jsem pro vás námět na výrobu zimního překvapení pro vašeho kamaráda, sourozence, dědečka či babičku. Práce s foukacími fixkami na textil je zábavná a velmi jednoduchá.

Celý článek

I na malé vesnici se dá žít aktivně

Petra Tatíčková, Blažkov, 17.1.2005

Jsou i tak malé vesničky, kde se"nevyplatí"zakládat mateřské centrum, a přitom zde maminky dokáží leccos pro děti zorganizovat.

Celý článek

Mateřské centrum"U kohoutka Sedmipírka"

Markéta HonzíkováMarkéta Honzíková, 17.1.2005

Jeden zářijový podvečer mi zatelefonovala kamarádka, že se dočetla o otevření mateřského centra v mateřské škole"U kohoutka Sedmipírka"v Benešově.Pobyt v tomto mateřském centru usnadní později dětem nástup do mateřských škol.

Celý článek

Dokážu to?

17.1.2005

"Věříme, že každý člověk má svůj život ve vlastních rukou. Proto vzděláváme dospělé, aby v dětech dokázali rozvinout a posílit schopnost přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí."Základní filozofie kurzů pro učitelea vychovatele se opírá o tzv. osobnostní a sociální výchovu. Koncept, který si klade za cíl věnovat pozornost rozvoji různých stránek osobnosti dítěte (ale i učitele), rozvoji jeho sociálních dovedností a praktické mravnívýchově. Je to výchova dovedností pro život.Účastníci kurzů se s užitím aktivizujících metod, her a cvičení učí prakticky sebepoznání, sebeovládání, organizaci vlastního života, řešení konfliktů, rozhodovacím dovednostem atp.Kontakt: AISIS o.s., Gorkého 499, 272 01 Kladno; tel./fax: 312 245 818, e-mail: aisis@aisis.cz, www.aisis.cz.

Celý článek

Víte, co říkají vaše děti, když nemluví?

Mgr. Josef Beránek, 17.1.2005

Není náhodou, že současný zájem o cizí jazyky provází zájem o porozumění neverbální komunikaci."Na základě podvědomého vyhodnocení určitých informací obsažených v neverbálním chování našeho partnera mnohdy sami určitým způsobem začneme reagovat, aniž bychom byli zpětně s to uvědomit si, že vůbec a pročreagujeme právě tak, jak reagujeme,"podtrhuje dr. Valenta.

Celý článek

107x pro tvořivé myšlení

-jt-, 17.1.2005

107 her a cvičení, které rozvíjejí paměť, smysl pro detail i nadhled, a především schopnost zpracovávat a správně využívat informace najdou zájemci v knize R. Portmannové"Hry pro tvořivé myšlení"(Portál, Praha 2004).Hry podporují komunikaci, simulují sociální procesy (zkoušejí se nové role), obohacují životní zkušenosti, rozvíjejí osobnost a kromě toho je při nich ještě spousta zábavy. Hry jsou určeny pro děti od deseti let, ale i promládež a některé si s chutí zahrají jistě i dospělí.

Celý článek

NRP

17.1.2005

"Dítě musí v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění."Úmluva o právech dítětePřáli bychom si, aby každé dítě bylo milováno a žádné dítě nezůstalo stranou, proto hledáme nové rodičepro děti, které z nejrůznějších důvodů nemohou vyrůstat ve své rodině.Pokud cítíte, že byste byli schopni takové dítě přijmout, obraťte se na nás pro více informací.

Celý článek

Děti do tří let v evropských ústavech

Kateřina Šlesingerová, 17.1.2005

Výzkum WHO a Univerzity v BirminghamuWHO a Ústav pro forenzní a rodinnou psychologii Univerzity v Birminghamu uskutečnily společně EU Daphne projekt"Mapování počtu a charakteristik dětí do tří let věku v ústavních zařízeních v Evropě". Výsledky tohotovýzkumu byly prezentovány na konferenci WHO v Kodani v březnu 2004. Pokusili jsme se shrnout některé výstupy prezentací a stručně je uvádíme v tomto článku.Patnáctiměsíční projekt zkoumal 32 zemí po celé Evropě, aby zjistil počty a charakteristiky dětí do tří let umístěných v ústavních zařízeních bez rodičů. Malé děti umístěné v ústavní péči bez rodičů jsou totiž v nebezpečívzniku poruch v navazování a udržování vztahů, opoždění vývoje (podle výzkumu UNICEF jsou děti, které byly umístěny v ústavu, ve věku 3 let ve svém vývoji opožděny zhruba o 1 rok), jsou ohrožené také nedostatky ve zrání mozku.Zanedbání a poškození způsobené časným odnětím rodičovské péče může být rovno násilí na dítěti.Projekt také zjišťoval rozsah náhradních služeb pro malé děti, které potřebují péči a ochranu (např. náhradní rodinná péče) a užívání národního i mezinárodního osvojení jako odpovědi na chudobu rodiny nebo zneužívání,zanedbávání či opuštění dítěte.Výzkum odhalil velké rozdíly v dostupnosti alternativních služeb od neexistence pěstounské péče a sanace rodiny po výlučné užívání těchto přístupů. To vše navzdory tomu, že ústavní péče je 2 až 3krát nákladnější nežnáhradní rodinná péče ve všech zkoumaných zemích.

Celý článek

Každé dítě má být milováno

Kateřina Šlesingerová, 17.1.2005

Rozhovor s PhDr. Vědunou Bubleovou, zakladatelkou a ředitelkou Střediska NRP. Dříve mj. pracovala na dětské psychiatrii v Praze v Motole a v Laboratoři pro výzkum rodiny u prof. Matějčka.

Celý článek

Nové Centrum prevence a pomoci dětem

-red-, 17.1.2005

Občanské sdružení VHLED a Středisko náhradní rodinné péče zahájily 21. září 2004 provoz"Centra prevence a pomoci dětem žijícím mimo vlastní rodinu".

Celý článek

Mezinárodní konference o pěstounské péči v Praze

17.1.2005

Více než 400 lidí z 36 zemí světa se sjelo na začátku listopadu do Prahy na konferenci o pěstounské péči IFCO 2004 Praha. Přijeli, aby se poděli o své znalosti a zkušenosti s péčí o děti, které nemohou vyrůstat ve vlastnírodině. Jednu z prezentací například vedla matka a dcera. Hovořily o tom, jaké to je být pěstounkou a jaké to je být dítětem v pěstounské rodině a dělit se o hračky, pokoj a o rodiče s přijatými dětmi.

Celý článek

Vzpomínka na prof. Zdeňka Matějčka

Zdeněk Matějček, 17.1.2005

Tento dopis napsal profesor Zdeněk Matějček krátce před svým odchodem. Byl věnován účastníkům mezinárodní konference, nad níž převzal záštitu, ale bohužel se jí již nedožil.

Celý článek

Vážení čtenáři,

17.1.2005

chtěli bychom vás pozdravit v novém roce a představit vám novou podobu časopisu Náhradní rodinná péče. Od letošního roku se stáváme pravidelnou přílohou"Děti a my". Moc děkujeme přátelům z Portálu, že se nás ujali.Vážíme si rovněž podpory Nadace Terezy Maxové, která i v letošním roce finančně podporuje tuto přílohu. Děkujeme.I když se podstatně změní forma i obsah časopisu Náhradní rodinná péče, věříme, že své oblíbené rubriky zde vždy najdete.V tomto čísle představíme naše Středisko NRP především těm, kteří nás dosud neznají.Přinášíme informace o situaci opuštěných dětí v ČR a vybraných zemích Evropy, aktuální zprávy a další.Na setkání s vámi se těšíVaše Středisko NRP

Celý článek

Střecha a střešní okna pro Teen Challenge

-chv-, 17.1.2005

Když jsem v Děti a my 5/2004 popisovala, jak jsem byla v hodnotící komisi"Pomozte dětem!", zmínila jsem se mimo jiné, že posledním žadatelem, kterému byly přiděleny peníze v regionu Praha, byla organizace TeenChallenge. O jakou organizaci se vlastně jedná?Dětem se věnují dva pracovníci na plný úvazek a šest dobrovolníků, z toho jedna zdravotní sestra.

Celý článek

Hry pro usměrňování agresivity

Josef Beránek, 17.1.2005

Andrea ErkertDůvody, proč mnohé děti v určitém období reagují agresivně, jsou velmi rozdílné. Autorka, pedagožka ZŠ a lektorka kurzů soustředění a relaxace, nejprve sleduje nejrůznější důvody, proč dětí reagují ostře a následně nabízí řaduosvědčených herních přístupů pro děti od 3 do 8 let. Počítat s vlastní agresivitou by se totiž měly učit děti hned od malička. V tomto ohledu knihu jistě ocení rodiče, učitelky v MŠ a možná i vychovatelky ze speciálníchzařízení.Andrea Eckertová se nezaměřuje na opoziční chování dětí v obdobích vzdoru, jde jí skutečně o usměrnění agresivity, kam bývají zařazovány výbuchy vzteku, které bez morálních zábrana hranic propukají vůči ostatním, vůčivlastní osobě nebo vůči věcem."Vyhrožování, řvaní, bití, kousání, plivání, škrábání, strkání a kopání jsou příklady toho, jak mohou děti reagovat na sebemenší podnět."Tyto reakce pak u mladších nebo slabších dětívyvolávají strach, který může vést až k psychosomatickým poruchám či např. odmítání chození do školky. Přiměřená reakce rodičů či vychovatelky je namístě, ovšem negativní odmítnutí může vést jen k vyhrocení situace, kterou oběstrany chápou jako boj o prosazení se, doslova jako boj o moc. Jako efektivnější se jeví jednoznačné postavení se na stranu oběti a následně umožnění"únikové cesty"agresorovi třeba právě formou vhodné hry. Důležitétaké je docenit každou byť krátkou změnu chování. K samovolnému odbourávání nežádoucích projevů agresivity napomáhá i vhodné střídání dětských aktivit včetně soutěživých her, pohybu, bezpečně vedených soubojů, v nichž sepoměřuje síla i prohlubuje sebeovládání. Žádoucí je také posilovat v dětech odmalička odpor vůči jakémukoli násilí.Po teoretickém úvodu publikace nabízí hry, jimiž se děti učí vnímat své pocity a poradit si s nimi. Dále pak hry na uvolnění napětí a měření síly; hraní rolí a prožívání pocitů druhých; hry procvičující slovní řešeníkonfliktů; hry pro stmelování dětské skupiny a hry rozvíjející tvořivost a aktivní přístup. Plusem knihy je velký počet v podstatě jednoduchých her, které je možné s dětmi hrát s minimální přípravou a i když autorka často myslína skupiny dětí (např. v MŠ nebo v mateřském centru) je v knize dostatek hrátek a cvičení i pro domácí prostředí.Závěrečná kapitola je pak věnována vybavení dětských pokojů, a především heren a tříd. Autorka se soustředila na využití barev, vybavení umožňující bezpečný pohyb a tvůrčí prostředí, kde by se děti nemusely bát poškozenívybavení. Dokládá, že vhodné prostředí je jedním z mocných nástrojů na zvládnutí agresivity dětí.

Celý článek

Slzy po porodu: Jak překonat depresivní nálady

Miloslava Kramná, 17.1.2005

Elisabeth Geisel"Slzy po porodu"(One Woman Press) jsou knihou o ženách - matkách a jsou napsány bytostně ženským způsobem. Téma poporodní deprese (PPD) je pro autorku Elisabeth Geisel rámcem a východiskem k tomu, aby se vyjádřila kširokým historickým, společenským, kulturním, fyziologickým a zdravotním souvislostem mateřství. Konkrétně depresivním epizodám po porodu je věnována předmluva a kapitola 12, kde autorka vymezuje tuto problematiku a přinášímnoho námětů, jak ženám, které začátky svého mateřství prožívají neradostně, pomoci a podpořit je, i co ony samy mohou pro zlepšení svého stavu udělat. Hlavním cílem publikace ovšem je zprostředkovat náhled na to, jak vznikuPPD zabránit nebo zmírnit jeho průběh.E. Geisel zajímá hormonální podklad mateřské lásky, blahodárnost kojení pro matku i dítě, vztahy žen a mužů a kvalita komunikace v partnerství, postavení žen s dětmi ve společnosti či podpora pro ženy - matky. Kritizujemoderní porodnictví s jeho zasahováním a ovlivňováním průběhu porodu, neboť"svévolné ovlivňování hormonální hladiny podporuje rozvoj PPD". Upozorňuje na nesmyslnost oddělování matky a dítěte po porodu ("prvníakt násilí") a v závěru první části knihy pak vyslovuje své vroucí přání:"Pokud budou porod a kojení probíhat svobodněji a spontánněji, mohli by se rodit a vyrůstat noví lidé, kteří se budou k sobě i přírodě chovatláskyplněji a nebudou podněcovat tolik násilí vůči sobě samým a okolnímu světu."Autorka také vnímá to, že ženy jsou pod tlakem společnosti, která více oceňuje a uznává pracovní realizaci než roli mateřskou a rodičovskou. Rozpor mezi požadavky okolí a vlastním vnitřním hlasem ženy může podle ní vyústitv rozvoj PPD.Knihu vřele doporučuji všem - ženám i mužům, politikům i porodníkům, rodinám, kde se s depresivními stavy matky potýkaly i kde ženy zvládají počátky mateřství radostně. Přináší fakta i osobní postoje autorky - Francouzkyžijící v Německu, která je díky svým přednáškám známá i v Česku. Podněcuje k přemýšlení nejen o"slzách po porodu", ale i obecně o mateřství a o světě, do kterého se rodí naše děti.

Celý článek

1 2 3 4 
6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola