5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Děti a my > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Děti a my

4/2006

Všimněte si, jak vaše dítě slyší!

Anna Červenáková, 1.10.2006

Když potkáme sluchově postiženého, nepoznáme to (pokud si ovšem s někým nepovídá znakovou řečí). Je to postižení neviditelné, ale velmi závažné. Říká se, že zrakové postižení odděluje lidi od věcí, sluchové od lidí... Sluchové postižení dítěte odhalí nejčastěji rodiče kolem desátého měsíce věku.

Celý článek

Kdy jít s kojencem k fyzioterapeutovi

Helena Chvátalová, 30.9.2006

Čeho by si měly všímat maminky nejmenších dětí? Na co by měly upozornit lékaře? Často se cítí nejisté, zda se v poradně nebudou ptát na banality a neuslyší zase: Ale jděte, to je přece úplně normální..."Dítě při cvičení potřebuje především jisté ruce a klidnou matku," zdůrazňuje Marcela Volavková.

Celý článek

Začínáme na víceletém gymnáziu

Marie Těthalová, 8.9.2006

S novým školním rokem se někteří školáci promění ve studenty - nastoupí totiž na víceleté gymnázium. Je to pro ně velký přelom. Děti musejí většinou dojíždět, zvykají si na nové spolužáky i na jiný styl výuky. Jak jim můžeme pomoci?

Celý článek

Pomozte dítěti, aby se dobře adaptovalo v nové škole

Václav Mertin, 6.9.2006

Na začátku školního roku nastupuje mnoho dětí do nových škol a tříd. Některé poprvé, jiné už mají několik podobných zkušeností za sebou. Mnoho dětí se však bojí změny, nebo má dokonce z jakýchkoli novinek panickou hrůzu.

Celý článek

Je dobré, aby učitelé"brali"se žákem i celou jeho rodinu

Helena Chvátalová, 4.9.2006

Už jste slyšeli o tzv. rodinných nebo systemických konstelacích? V poslední době o nich ví stále více lidí. Jde o neverbální poznávací a rozvojovou metodu německého psychoterapeuta, učitele a filozofa Berta Hellingera, kde sepracuje s energií.

Celý článek

Iva Dolínková: Cvičíme s kojenci a batolaty

Jana Chvátalová, 28.8.2006

"Žhavou novinkou"letošního léta z nakladatelství Portál je kniha zkušené fyzioterapeutky Ivy Dolínkové Cvičíme s kojenci a batolaty.

Celý článek

Děti a my 4/2006

Helena Chvátalová, 22.8.2006

Aktuálnímu tématu škola věnuje číslo 4/06 pozornost např. reportáží ze školy při dětské ozdravovně, rozhovorem o zkušenostech se stavěním tzv. rodinných konstelací se školními dětmi, dětských psycholog radí, jak pomoci dítěti, aby se adaptovalo v nové škole, rodiče malých studentů bude zajímat článek „Začínáme na víceletém gymnáziu“. Maminky miminek zase určitě zaujme rozhovor „Kdy jít s kojencem k fyzioterapeutovi“, v němž zkušené fyzioterapeutky radí, čeho by si maminky nejmenších dětí měly všímat, na co by měly upozornit lékaře.

Celý článek

618.jpg

Ohrožují počítače vzdělanost našich dětí?

MUDr. Lukáš Dostal, 22.8.2006

Politikové, laikové, ale i řada odborných pedagogických pracovníků apelují na co nejčasnější výuku počítačové gramotnosti. Český Rámcový vzdělávací program např. požaduje výuku informačních technologií již od prvních třídzákladní školy:"... Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti."Rodiče se ocitají pod tlakem,kupují svým dětem počítač již v první třídě, aby nezaostávaly za vývojem. V minulém roce publikovaná analýza výsledků mezinárodní studie PISA (srovnávající vědomosti 15letých žáků ve více než 40 zemích světa), však ukazujepravý opak: již jeden počítač v domácnosti zhoršuje statisticky signifikantně výsledky žáků v matematické části testu (www. cesifo-group.de).Autoři práce Th . Fuchs a L. Wössmann z mnichovského Ifo Institutu zkoumali nejen vztah počítače v domácnosti (ano/ne) na výsledek matematického testu, nýbrž vzali v úvahu ještě rodinné zázemí žáků, celkovou vybavenost akvalitu školy i národní rozdíly. Závěr byl překvapivý: žáci, v jejichž domácnosti je více než jeden počítač, zaostávají v matematických kompetencích za svými 15letými vrstevníky bez počítače v průměru o téměř půl roku. Obdobněovlivňuje znalosti žáků extenzivní využití počítačů ve škole. Autoři vysvětlují nečekaný výsledek tím, že přehnaná výuka informačních technologií vytlačuje efektivnější metody vzdělávání, nemluvě o rozptylování pozornosti žákůpři využívání počítačů ke hrám. Netvrdí, že nelze nalézt smysluplnou míru využití počítače a internetu ve škole, nýbrž varují před zjednodušenými a nepodloženými úsudky o nezbytnosti počítačové gramotnosti pro budoucí profesníuplatnění. Práci uzavírají citátem:"... Kdo má dobré všeobecné vzdělání, kdo se dokáže vyjadřovat v cizím jazyce, ten nebude mít s internetem obtíže. Kdo ale nic neví a špatně se vyjadřuje, ten se asi sotva dostane dosituace, aby dokazoval své počítačové znalosti v profesním životě."A my můžeme dodat: s počítačem a internetem je situace obdobná, jako byla před padesáti lety v době masového šíření televize. Tehdy se také očekávalo, jak televize zlepší všeobecný rozhled, vzdělanost, slovní zásobu akultivovanost řeči. Jaká je realita víme: žádné z uvedených očekávání se nesplnilo a doba sledování televize koreluje negativně se vzdělaností dětí, právě tak jako doba strávená u počítače.

Celý článek

Tvoje dítě jako šance pro tebe

Mgr. Jana Dočkalová, 22.8.2006

Zdeňka Jordánová

Celý článek

Lékař léčí, příroda uzdravuje

22.8.2006

Ačkoli současná lékařská věda má k dispozici velké množství medikamentů a je schopna konat takřka zázraky, v mnoha případech se vracíme ke starým osvědčeným způsobům léčení - čili k přírodě. U řady potíží nebo nemocí nám mohoupřírodní prostředky pomoci lépe než cokoli jiného. Umí probudit a posílit organismus tak, aby nenásilně a velmi šetrně dosáhl přirozeného uzdravení. A co víc - bez vedlejších účinků.

Celý článek

Díky za Speciál Děti a my

Katka Šlesingerová; Zuzana a Kristýna Petráčkovy, 22.8.2006

Váš speciální Děti a my nás mile překvapil, ale protože náš Kubíček ho ještě nezvládne řešit, museli jsme zakročit s manželem a naštěstí se nám podařilo úkoly splnit. Myslím, že byly docela nápadité a že se podobné akce budouopakovat, až nám dítě vyroste natolik, že z toho bude mít rozum.Katka Šlesingerová

Celý článek

Vítám informace od odborníků

Lucie Stodůlková, 22.8.2006

Musím říct, že i když je na trhu relativně hodně časopisů pro těhotné a pro rodiče, tak všechny, které jsem zatím mohla pročítat, mi přijdou velmi komerčně zaměřené a jejich informacím chybí odbornost. S úsměvem někdy pročítámčlánky, které jsou sice na první pohled velmi lákavé a"barevné", ale silný PR podtext výrobních společností je tak zřejmý...Naopak když čtu Děti a my, vím, že informace jsou psány odborníky, a že se na ně tudíž můžu spolehnout. Myslím, že je to důležité nejen pro mě, ale i pro ostatní rodiče, kterým se v záplavě všech dostupných informacídneska těžko posuzuje, co vzít v úvahu a co je lepší ignorovat.Jako laik oceňuji i provázanost s nakladatelstvím Portál. Já sama mám doma již řadu vašich knížek a doufám, že díky uvedeným informacím budu lépe připravená na všechno, co mě v blízké či delší době s mým očekávanýmděťátkem čeká.

Celý článek

Napsali jste nám

Magda Hluchá; Martina a Jakub, Ťapina a Lola Dostálovi; Helena, 22.8.2006

Obracím se na vás po přečtení článku Jak se žije s dětmi, které MPS mění před očima od paní Lenky Cingrošové v Děti a MY č. 3/2006. Tento článek se mě (maminky tříleté Lotky a půlročního Frantíka) velmi dotknul a cítím potřebulidem, kteří se o takto postižené děti starají, nějak pomoci. Ráda bych poslala finanční příspěvek babičce Pepana, protože to pro mě momentálně představuje jedinou možnost pomoci.Ráda bych vám také poděkovala za Děti a my, kterými jsem listovala už jako malá holka (moje máma jich měla celý štos) a dnes jako máma dvou dětí s potěšením váš časopis odebírám.Magda Hluchá

Celý článek

Proč maminka Adámka nechce

PhDr. Simona Hoskovcová, PhD.; -chv-, 22.8.2006

Když jsem listovala slabikářem svého syna (H. Mühlhauserová, J. Svobodová: Slabikář pro 1. ročník základní školy. Nová škola, Praha 2005), zarazila jsem se nad stránkou 92 nadepsanou titulkem"Proč maminka Adámkanechce". Příběh, který prvňáček přelouská, říká asi následující: Adámek cítí vůni z kuchyně, přiběhne k mamince a říká:"Dej mi jíst! Mám veliký hlad!"Reakce maminky chlapce ohromí:"Kdo to tu křičí? To ty,kluku? Jdi pryč! Já tě neznám."Chlapec pláče:"Maminka mě nechce."Naštěstí tatínek zjistí, v čem je problém - Adámek neřekl slůvko"prosím".Zabývám se vývojovou psychologií a zvláště vývojem psychické odolnosti dítěte. Z takového příběhu mne obchází hrůza, ačkoliv se zdá, že jde o reakci běžnou, když se dostala i do slabikáře. Pro dítě je nesmírně důležitýpocit, že je rodiče milují a přijímají i s jeho chybami.I my dospělí někoho takového potřebujeme, abychom mohli rozvíjet to dobré v nás.Nesprávnému chování musíme samozřejmě klást hranice, ale jde to i jinak. Formulace naší kritiky směrem k dítěti není jen slovíčkařením. Věty typu"nikdy z tebe nic nebude"nebo"tohle mamince nesmíšdělat"se vrývají hluboko do dětské duše a páchají své drobné i větší zlo i v dospělém věku.Vraťme se na začátek příběhu. Maminka peče, Adámek cítí vůni, přiběhne a křičí:"Dej mi jíst! Mám veliký hlad!"Máma se otočí:"Adámku, ráda ti koláč dám, ale zkus to říct jinak."Adámek přemýšlí. Pakříká:"Mami, prosím, dej mi jíst! Mám veliký hlad!"Maminka se usměje:"Tu máš koláč!"Příběh je o dvě třetiny kratší - chlapec nepláče, nemyslí si, že ho maminka nechce a nemusí hledat útěchu jinde. Příliš snadné řešení? Mám vyzkoušené nejen na vlastních dětech, že navržená replika u normálně vychovanéhoprvňáka funguje.PhDr. Simona Hoskovcová, PhD.

Celý článek

S postiženým synem na Mallorce

Jarmila Vařachová, 22.8.2006

Přestože je náš syn tak postižený, že ani sám nesedí, často s ním cestujeme.Letos jsme letěli s Čedokem na Mallorcu. Letadlem se s postiženým dítětem cestuje skvěle, do letadla vás naloží plošinou, z letadla vás odvezou speciálním vozíčkem.Bydleli jsme v malém obyčejném hotýlku, ale byl v něm nájezd pro vozík, výtah a nabídli nám bezbariérový pokoj. Celá C'an Pastilla je rovinka s nekonečnou promenádou, můžete jít 7 km po promenádě kolem moře.Hotel byl u moře a téměř pod okny bylo bezbariérové stanoviště. Byly tam bezbariérové šatny, sprchy a toalety. Dřevěný nájezd vedl až k moři. Bylo tam 8 slunečníků zdarma, které byly určené vozíčkářům. Ale nejlepší bylo,že tam měli 2 obojživelné vozíčky, které zdarma půjčovali. Postižený se do vozíčku posadí, vjede s ním do vody a tam vozíček plave na vodě. Je to super. Voda byla čistá, teplá, a to, že Lukáše nemusíme tahat do vody a z vody,bylo skvělé.Záchranáři, kteří tam jsou, vám se vším pomáhají, jsou s postiženým ve vodě, jsou velice přátelští.Další skvělá věc je, že jste blízko hlavního města, a protože všechny autobusy jsou bezbariérové, není žádný problém s vozíčkem cestovat. Na Mallorce jsou na postižené zvyklí, jsou přátelští, ochotní a všude jsme měli pocit, žejsme vítáni.Co se týče pojištění, nikdy jsme neměli problém. Ale nikdy jsme neřešili pojištění postižení, prostě jsme se jen všichni připojistili na cestu do zahraničí.

Celý článek

zdravotně postižených dětí

Martina Dostálováfoto Martina Dostálová, 22.8.2006

Pojišťovny nenabízejí žádné připojištění speciálně pro zdravotně postižené osoby. Naopak...Jak situaci řešit, když chceme s postiženým dítětem cestovat?Cestovat s"rizikovým"dítěte není jednoduché, v případě komplikací může být i nákladné. Přesto to za zážitky, které si dítě z cesty odnese, stojí...

Celý článek

Internetová diskuse:

-red-foto Martina Dostálová, 22.8.2006

Článek Prázdniny s rodiči nemusejí být nuda v Děti a my č. 3/2006 vyvolal bohatou diskusi na www.rodina.cz.

Celý článek

Nejsme jen rodiče, ale i partneři a milenci

22.8.2006

Děti spotřebují spoustu rodičovského času a energie a v důsledku toho partneři někdy zanedbávají svůj vztah.

Celý článek

Knížkami proti nudě

Mgr. Marie Těthalová, 22.8.2006

Asi všichni jsme od svých dětí někdy slyšeli větu:"Co mám dělat?"Nudící se dítě nemá daleko k tomu, aby prostě sáhlo po ovladači televize nebo si zapnulo počítač. Nebylo by mu ale lépe s pěknou knížkou?

Celý článek

Cvičíme s kojenci a batolaty

Bc. Jana Chvátalová, 22.8.2006

Iva Dolínková

Celý článek

1 2 3 4 
6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola