5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Děti a my > Kontakty na redakci

Chcete u nás publikovat?

Autor: administrátor WebToDate | Datum: 27.6.2005

Ceníme si toho, že chcete spolupracovat právě s naší redakcí. Pokud o článku zatím uvažujete a nemáte ho ještě napsaný, kontaktujte e-mailem redakci a zašlete nám abstrakt článku. Redakce posoudí, zda je zvolené téma pro časopis vhodné a aktuální. Pokud máte článek již napsaný, zašlete ho redakci celý. Prosíme, zda byste přitom respektovali následující body.

– Texty (tabulky, grafy) dodávejte pokud možno v elektronické podobě (ideálně word, excel) buď e-mailem či na disketě, případně na CD na adresu redakce (Klapkova 2, 182 00 Praha 8).

- Máte-li k dispozici dokumentační fotografie, obrázky aj. pošlete je také fyzicky na adresu redakce, nebo elektronicky (ideálně v tzv. tiskové kvalitě, jednoduše řečeno soubory pod 100 kB jsou pro tisk prakticky nepoužitelné!)

– Nezapomeňte uvést kontakt na sebe – e-mailovou adresu a telefonické spojení, případně i s uvedením časů, kdy je nebo naopak není vhodné vám volat. (Hodláte-li na delší dobu odjíždět a nebudete k zastižení, uveďte to také.) Připište též pár slov o sobě též číslo vašeho účtu kvůli honoráři a máte-li zájem o zaslání autorského výtisku, pak i svou poštovní adresu.

- Neposílejte nám články, které jste ve stejné podobě nabídli jiným redakcím. Nabízíte-li článek naší redakci, uveďte, do kdy se máme vyjádřit, zda jej přijmeme, abyste jej po té mohl/a nabídnout jiné redakci.

– V textu nepište žádná slova verzálkami (velkými písmeny), kurzívy a tučného písma používejte jen výjimečně.

– K odsazení první řádky odstavce nepoužívejte mezerník ani tabulátor.

– Texty nijak neformátujte.

– Pokud budete v rámci autorizace svého článku provádět nějaké změny, zřetelně je v textu vyznačte (například barevně).

– Texty publikovaných článků čítají od 5 do 20 tisíc znaků včetně mezer. Neposílejte texty delší než 25 tisíc znaků.

– Seznam literatury by měl obsahovat několik klíčových publikací, k nimž by se mohl obrátit čtenář, jehož Váš článek zaujme: tituly by tedy měly být dohledatelné. Formát citací viz příklady:

články v časopisech:

Hučín, J. (2005). Jak úspěšně redigovat psychologický časopis. Časopis českých novinářů, 5, 15–18.

knihy:

Hučín, J. (2010). Stress in work. New York: Wiley.

kapitoly v knihách:

Rodný, T. (2008). Jak stihnout uzávěrku za jakýchkoli okolností, v: J. Beránek, J. Hučín, P. Císařová & P. Koucká (Eds), Trendy ve vydávání psychologických časopisů, Praha: Portál, 18–21.

- Zasláním článku redakci Psychologie dnes autor souhlasí s prezentací celého článku či jeho části na našich www, případně s uveřejněním části článku na jednom až dvou jiných www stránkách za účelem propagace.

V případě dotazů e-mailujte či telefonujte do redakce (283 028 406).

6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola