5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Děti a my > Ukázky > Nezáleží na prostředí, ale na přístupu k rodičce

Nezáleží na prostředí, ale na přístupu k rodičce

Autor: Hana Zahradníčková | Datum: 24.10.2012 | Vydání: 11/2012

Kateřina Hájková Klíčová je maminka dvou synů, z nichž druhý, Vojtíšek, už se narodil doma. Jako výkonná ředitelka Unie porodních asistentek se zasazuje o humanizaci porodnictví. Účastní se pracovní skupiny pro otázky porodnictví, svolané ministrem zdravotnictví Hegerem. Jak se dívá na situaci kolem porodů u nás?

Nezáleží na prostředí, ale na přístupu k rodičce

Hovořili jsme s ní také o tom, jaké vzdělání vlastně mají porodní asistentky, jaký je rozdíl mezi porodními asistentkami a dulami, ale i o Aktivním rodičovství, konferenci pro rodiče, kterým není otázka výchovy dětí a péče o ně lhostejná, již paní Hájková Klíčová spoluorganizuje, a také o tradici spolkového života v Brně.

Jak se díváte na dosavadní činnost pracovní skupiny při ministerstvu zdravotnictví?

Můj dojem je takový, že není příliš pracovně nastavená a zatím přešlapuje na místě. Nicméně její existenci považuji za velký krok vpřed. Myslím si ale, že by měla paralelně pracovat skupina složená pouze z porodních asistentek, tak jak je to běžné jinde v Evropě. Ta by se podílela na změnách ve vzdělávání a nastavila by pravidla pro práci porodních asistentek jak v porodnicích, tak mimo ně, například v porodních domech. V České republice totiž zcela chybí koncepce porodní péče.

V médiích jsou v souvislosti s pracovní skupinou nejčastěji zmiňovány domácí porody. To je ale jen zlomek agendy, i když z hlediska mezinárodního práva a dostupnosti péče je to problém nejpalčivější. Hlavním cílem je, aby si žena, která je zdravá, mohla svobodně zvolit člověka, který o ni bude pečovat během těhotenství, porodu a po porodu. Průzkumy také ukázaly, že pokud ženu doprovází během těhotenství jedna osoba, jeden poskytovatel péče, může to významně pozitivně ovlivnit průběh porodu.

Veškeré podklady, se kterými na jednání skupiny přicházíme, jsou veřejnosti dostupné na portálu www.normalniporod.cz.

V čem je porod například v porodním domě jiný než porod v nadstandardním pokoji v běžné porodnici, kde si žena může sama zvolit porodní plán i způsob porodu?

Důležité není, kde se porod odehrává, ale to, jak lidé, kteří o ženu pečují, porod vnímají. Zda ho berou jako zdravotnickou událost, kterou je potřeba urychlit, při které je potřeba tlumit bolest a kterou můžeme ovládat, nebo jako fyziologický proces. Už proslulý gynekolog Michel Odent v 60. letech věděl, že pro dobře probíhající porod je důležitý pocit bezpečí, přítmí a důvěra v pečující osobu. Proto v jeho porodnici ve Francii zavedli takzvaný „chambre sauvage“, který takový prostor nabízel. Pokud jsou tyto podmínky splněny, pak je opravdu jedno, jestli se porod odehrává v porodnici, nebo doma. Porodnice se věnují zkrášlování porodních sálů a nákupu sofistikovaných polohovacích křesel a dalších pomůcek. Přístup k porodu však zůstává stejný a nejsou respektována základní doporučení Světové zdravotnické organizace. Asi největší rozdíl je v podpoře navázání kontaktu mezi matkou a dítětem bezprostředně po porodu. V tom české porodnice, často pouze vinou přetíženosti personálu na oddělení šestinedělí, selhávají nejvíce.

Jaké vzdělání vlastně mají porodní asistentky a jak svou kvalifikaci získávají?

Porodní asistentka je absolventka tříletého bakalářského studia většinou při lékařské fakultě. Podle českých zákonů je odbornicí na vedení fyziologického porodu, který může vést, pokud se nehlásí komplikace, bez dozoru lékaře. Některé porodní asistentky pokračují ještě ve studiu magisterském. Ale ještě se máme od zahraničních kateder mnoho co učit. Nicméně porodní asistentky se musejí vzdělávat po celý život a například UNIPA pro ně připravuje celou řadu seminářů.

V bývalých komunistických zemích byla porodní asistentka bohužel degradována do pozice takzvané ženské sestry a lékaři dodnes porodní asistentku na sále vnímají jako svoji asistentku.

Kolik porodních asistentek v České republice dnes působí?

Podle krajských úřadů je dnes registrováno zhruba sto samostatných porodních asistentek. Celkový počet porodních asistentek, tedy i těch, které působí v porodnicích, na porodních sálech nebo na oddělení šestinedělí, je zhruba čtyři tisíce. Část z nich by ráda působila samostatně. Bojí se ale obstrukcí, které jim zákony a státní úřady stavějí do cesty. Pokud by se takové porodní asistentky podařilo začlenit do systému péče, pak by se podle mě ženy, které k nim již dnes dochází například na cvičení, svěřily do jejich rukou i při samotném porodu. Příkladem dobré praxe je porodnice ve Vyškově, která umožňuje porodním asistentkám působit částečně v rámci klasického úvazku, a ve zbylém čase si mohou do porodnice k porodu vodit své klientky. Tuto variantu dnes volí mnoho brněnských žen.

Jak by vypadala v optimálním případě péče porodní asistentky?

Modelů péče je mnoho a vychází z toho, že každá žena potřebuje něco jiného. A pro někoho znamená bezpečí např. nemocniční prostředí. Pomůžu si příkladem z Anglie, kde existuje síť porodních asistentek působících v komunitní péči, podobně jako u nás existuje síť ambulantních gynekologů. Žena, která otěhotní, vyhledá porodní asistentku, která o ni pečuje a v případě potřeby ji odesílá na různé testy, na ultrazvuková vyšetření nebo k lékaři. Před porodem se žena zaregistruje v porodnici a je předána do péče tamních porodních asistentek, se kterými si dohodne místo porodu. Pokud se rozhodne rodit doma, porodní asistentky ji zapíší na seznam a ve chvíli, kdy se porod rozběhne, žena se s nimi telefonicky domluví, aby přijely (v Anglii doma proběhnou asi 3 % porodů a ministerstvo zdravotnictví hovoří o potřebě toto procento zvýšit).

Fyziologické porody v anglických porodnicích probíhají v centru porodních asistentek. Pokud se vyskytne problém, žena je předána na porodní sál o patro níž do péče lékařů. Pokud je porod bez komplikací, odchází žena po šesti hodinách domů, kde ji opět navštíví komunitní porodní asistentka, která o ni pečovala v těhotenství, a pediatr.

Kdo nese dnes a kdo by nesl v případě změn zodpovědnost za porod s nešťastným koncem?

Za své rozhodnutí a také za své dítě nese jako i v jiných životních situacích odpovědnost sama žena. O odpovědnosti zdravotních pracovníků rozhoduje v případě žaloby soud a je potřeba dokázat konkrétní pochybení. Bohužel v dnešní době jsou porodní asistentky penalizovány preventivně, a to až pokutou jeden milion korun v případě asistence u porodu doma.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Děti a my č. 11/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola