5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Děti a my > Ukázky > Proti nadváze a obezitě je třeba aktivně bojovat - Rodinná centra chtějí pomáhat rodinám

Proti nadváze a obezitě je třeba aktivně bojovat - Rodinná centra chtějí pomáhat rodinám

Autor: Nikola Křístek | Datum: 19.10.2011 | Vydání: 11/2011

Také Českou republiku trápí přibývající obezita, která jde ruku v ruce se změnou životního stylu, nadbytkem potravin a nedostatkem pohybu. Ohrožené jsou zvláště děti. Sami rodiče prevenci v mnoha případech nezvládají. I proto vznikl projekt Zdravá abeceda, v němž se v boji proti škodlivým kilogramům navíc spojují rodiče, školy, stát i prorodinné neziskovky.

Proti nadváze a obezitě je třeba aktivně bojovat - Rodinná centra chtějí pomáhat rodinám

Čím dál větší, přesto nedostatečně řešený problém

V současnosti u nás 50 % dospělých obyvatel bojuje s nadváhou a 20 % je obézních. Ve srovnání s tím by se mohlo zdát 15 % dětí s nadváhou a 5 – 10 % dětí obézních jako podružný problém. Vzestup nárůstu dětské obezity je však varovný, za posledních dvacet let se i v naší zemi zdvojnásobila.

Fyziologické i psychické předpoklady vzniku nadváhy a obezity se přitom zakládají zejména v období od batolecího do předškolního věku. Už tehdy je nutné začít s prevencí.

Odborníci upozorňují na efekt tzv. preventivního okna. Rodinná jednotka se obtížně orientuje v dostupných informacích a výchovné instituce pečující o dítě v tomto věku nevnímají prevenci nadváhy a obezity jako prioritní téma. Růst nadváhy a obezity je tak závažný společenský problém, který doposud nemá dostatečnou pozornost zodpovědných institucí ani samotné veřejnosti.

Za tento stav nenese odpovědnost jeden člověk či instituce a stejně tak nemůže být problém nadváhy a obezity vyřešen bez spolupráce mnoha zainteresovaných organizací. Oproti společenským úkolům, které mají zřejmé technické řešení, je tento složitou agendou a vyžaduje komplexní přístup. Naději na úspěch mají iniciativy, které využívají sdíleného zájmu státního, soukromého i neziskového sektoru a které dokáží oslovit celé rodiny.

Ze školek do rodinných center a odtud přímo do rodin

Od roku 2009 jsou učitelé mateřských škol z celé ČR vzděláváni v programu Zdravá abeceda. Jde o metodiku, která vede děti k postupnému přebírání odpovědnosti a samostatnému rozhodování ve věcech zdravého životního stylu. Nositeli změny jsou především učitelé, kteří zařazují do tematických plánů události, které umožňují dětem učit se zdravému rozhodování. Příkladem takové situace, při které si děti mohou opakovaně trénovat zdraví podporující přístup, může být oslava narozenin nebo výlet do ZOO či na farmu.

Program iniciovala a stále podporuje potravinářská společnost Danone a.s., která zapojila do spolupráce řadu partnerů. Metodiku pod vedením občanského sdružení AISIS sestavila skupina odborníků na zdravý životní styl společně s týmem učitelek mateřských škol, které vycházejí z pedagogiky Montessori, Začít spolu a dalších osvědčených přístupů. Program má akreditaci MŠMT a dosud jím prošlo přes 2000 učitelů. Mnoho učitelů zastává názor, že podobné vzdělávání je potřebné i pro rodiče. Tvrdí, že bez společného přístupu je jejich snaha o zdravé návyky dětí zbytečná.

Novou kapitolou života Zdravé abecedy je proto vykročení z mateřských škol do rodinných center.

Partnerem programu se stala Unie center pro rodinu a komunitu (více na www.uniecenter.cz).

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu  Děti a my č. 11/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola