5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Děti a my > Ukázky > Dětské ozdravovny: lék na astma nebo alergii

Dětské ozdravovny: lék na astma nebo alergii

Autor: Miriam Kubíčková | Datum: 26.11.2008 | Vydání: 6/2008

Je vaše dítě často nemocné? Trpí astmatem? Potýká se s alergií? Má nadváhu? Pak by mu mohl pomoci pobyt v ozdravovně. Jenže mnoho rodičů o této možnosti nic neví.

Počet chronicky nemocných dětí, alergiků, dětí s obezitou, které potřebují komplexní ozdravnou péči nebo dlouhodobou rekonvalescenci, v České republice stoupá. Například bronchiálním astmatem a jinými následky rostoucího defi citu imunity organismu trpí podle statistik u nás více než 40 procent dětí. Přesto dětské ozdravovny, které jim mohou pomoci, bojují o přežití. S problémy se potýkají zejména v zimním období, kdy z důvodu nedostatku dětí přihlášených k pobytu zůstává většina z nich uzavřená a nemá dostatek prostředků na to, aby se vyrovnala se mzdovými a provozními náklady.

V dětské ozdravovně je dítě v přímé péči kvalifi kovaného zdravotního personálu. Je mu stanoven ozdravný plán, jenž vychází z nálezů doporučujícího lékaře, z potřeb dítěte a z možností a zaměření ozdravovny. Nedílnou součást léčebného programu představuje rehabilitace včetně řady edukačních programů. Důležité je dodržování správné životosprávy, kterou si léčené děti mají osvojit.

Méně léků a zameškaných hodin

Co si má rodič představit pod pojmem dětská ozdravovna? Tady je jeden konkrétní příklad. Jednou z devíti dětských ozdravoven v České republice je Dětská ozdravovna se speleoterapií Mladeč-Vojtěchov. Disponuje unikátní vlastní léčebnou jeskyní – Třesínskou jeskyní, zkušeným personálem a moderním rekondičním a rehabilitačním areálem. Specializuje se na léčbu dýchacích a alergických onemocnění, astmatu, chronické rýmy, opakovaných zánětů horních cest dýchacích, vadného držení těla. Pobyt v ní prospívá i dětem s atopickým ekzémem a obezitou. Pár čísel. Při anketě s rodiči a ošetřujícími pediatry bylo zjištěno, že po absolvování léčby v této léčebně došlo u 34% pacientů k takovému zlepšení zdravotního stavu, že se výrazně snížila nutnost podávání léků a klesl počet zameškaných hodin. U 60 procent se stav významně zlepšil. Přesto i tato ozdravovna čelí klesajícímu počtu dětí. Zatímco v období 2001–2007 zde bylo ročně odléčeno kolem 700 pacientů, v současnosti se jejich počet pohybuje kolem 250. Hlavní léčebnou metodou používanou v Dětské ozdravovně Vojtěchov je speleoterapie, unikátní metoda, která k nápravě poškozeného zdravotního stavu využívá nedotčeného podzemního prostředí krasových jeskyní. Specifi cký jeskynní aerosol má na nemocné děti léčebný efekt, který je prověřený klinicky i laboratorně. V jeskyni je vysoká relativní vlhkost vzduchu, která prohlubuje dýchání. V jeskynním prostředí nejsou takřka vůbec žádná mechanická dráždidla – alergeny. Nezanedbatelný terapeutický význam má i vysoké množství oxidu uhličitého obsažené v jeskynním vzduchu. Protože dýchací orgány jsou citlivé na parciální tlak CO2 v krvi, růst tlaku zrychluje dýchání. Tím se zvyšuje objem vdechovaného vzduchu a roste inhalace ostatních léčivých složek aerosolu. Kromě léčivých položek má jeskynní aerosol jako jemná mlhovina i vliv na rozpouštění hlenů, takže ulehčuje dýchání a odkašlávání.

Lékařský tým řídící odborný výzkum lokality i experimentální léčbu je přesvědčen, že speleoterapie se v budoucnu stane hlavní možností, jak omezit neustálý nárůst dětských pacientů trpících onemocněními dýchacích cest. Pobyt v přírodních krasových jeskyních u pacientů překvapivě rychle a intenzivně zvyšuje odolnost organismu.

Ke speleoterapii využívá ozdravovna vlastní jeskyně. Jedná se o dvoupatrový jeskynní systém vzdálený 12 km od ozdravovny. Tam děti tráví pod dozorem zdravotnického personálu tři hodiny denně. Relaxují, provozují různé pohybové aktivity, čtou a zpívají. Další léčebné metody, které jsou součástí ozdravného pobytu, mají za účel prohloubit účinky speleoterapie. Jedná se o osvědčené rehabilitační postupy jako léčebná tělesná výchova, bazén, sauna, perličkové koupele, inhalace. Pro rozptýlení a pobavení dětí pořádá ozdravovna různé společenské akce a výlety do zajímavých lokalit v okolí.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu  děti a MY č. 6/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.



Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola