5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Děti a my > Ukázky > Hlavní úkol dnešních rodičů? Nabídnout dětem živé vztahy a dávat do souvislostí informace

Hlavní úkol dnešních rodičů? Nabídnout dětem živé vztahy a dávat do souvislostí informace

Autor: Martina Klapalová | Datum: 16.11.2011 | Vydání: 12/2011

Dnešní doba přináší rodičům nové úkoly, nové výzvy a nová úskalí. V mnoha ohledech je výchova příštích generací složitější než v minulosti, kdy měl život své pevné mezníky a lidé se neztráceli v chaosu globálního propojení. Snad i proto se mnozí z nás vracejí k tradičním hodnotám, jakými jsou rodina, láska, víra. Co dětem i rodičům z pohledu sociálního ekologa Ivana Ryndy prospívá?

Hlavní úkol dnešních rodičů? Nabídnout dětem živé vztahy a dávat do souvislostí informace

O dnešní společnosti často slýcháme, že trpí rozpadem tradičních hodnot a nachází se v krizi. Do jaké míry má tohle klima dopad na rodinu a výchovu?

Žijeme době, která je paradigmaticky odlišná od celé lidské historie. Je odlišná v celé řadě znaků, ale základním rysem je globalizace. Ta je charakterizována tím, že jsme všichni obyvateli jedné globální vesnice, použiji-li pojem Marshalla McLuhana. Ta nás jednak sbližuje, paradoxně nás však také oddaluje. Někteří z autorů, jako např. Zygmunt Bauman, mluví dokonce o glokalizaci. To, že jsem v kontaktu s člověkem na druhém konci světa, paradoxně způsobuje, že neznám souseda ve svém paneláku. Úkolem rodiny je vytvořit intimní prostředí, jehož hlavním atributem je láska a důvěra. S tím souvisí úkol uchránit malé děti od negativních vlivů. A to je dnes velmi obtížné.

Co pro to rodiče a rodina mohou udělat?

V globalizované společnosti jsou rodiče v úplně jiné situaci než kdykoliv dříve. Dříve byl tatínek, podobně jako učitel, cenný tím, že měl informace, že je znal. Dnes je informací plný web a dítě si leccos umí najít poměrně brzy samo, někdy dokonce lépe než jeho rodiče. Úloha rodiče je tudíž nyní naprosto jiná. Musí dítě hlavně učit dávat informace do souvislostí. Musí vytvářet hodnotový systém, hierarchii hodnot. Nejprve jde o takzvané archetypální hodnoty – ctít rodinu, ctít přátelství, ctít lásku, vytvořit svět prosycený důvěrou. Když tuto hierarchii vytvořím, můžu ji začít zpochybňovat. Na příkladu to bude daleko jasnější: Nejprve dítěti vysvětlím, že paní učitelce by mělo věřit. Teprve později je možné mu rozumně vysvětlit, že i paní učitelka se může splést jako jiný člověk nebo že může mít těžkou chvíli, což ale neznamená, že by se jí věřit nemělo nebo že by jí dítě nemělo poslouchat.

Jako rodiči mi záleží na tom, aby z mého dítěte vyrostl kultivovaný člověk, a ne bezduchý výtvor konzumní společnosti. Dá se tohle výchovou naučit?

Dítě učíme znalostem, dovednostem a postojům. To, na co se ptáte, je postoj – postoj ke světu. Postoje vytváříme okamžitě – prožitkově, kontaktem, skrze hebké kožíšky koček a omamnou vůni květin. Tím se vytváří imprinting, vtištění, intimní vztah ke světu, který je do budoucna nesmazatelný. Dovednosti jsou druhá věc, ty ukazujeme názorně, musíme dítěti ukázat, jak na to. Znalosti přicházejí celý život, ty se prostě sdělují.

Ale dítě je přece ovlivňováno i prostředím, školkou, školou, kamarády, učiteli, rodina není jediná, kdo postoje utváří. Není takový mix příliš frustrující, nahodilý a vzájemně se přebíjející?

Postoje v rodině se vytvářejí tím, že jsme sami dobří. Musíme být důvěryhodní, aby nám dítě věřilo. I to je dnes velmi obtížné. Dnešní svět vytváří ještě jiný jev v rámci globalizace – já tomu říkám dvojí pravdy. V postmodernismu ztratila realita prvoplánový charakter zjevených pravd či zjevených tvrzení, která jsou prokazatelná a jednou provždy neměnná. My žijeme v jakési tekuté modernitě, materii, která se neustále mění, prolíná a kde skoro každý jev může mít několikerou interpretaci. Rodič musí dítěti pomoci orientovat se v té přemíře informací, jeho úkolem je sestavit z těch informací vztahy, relace, poměry a třídy.

Potvrdil byste tedy, že se postmoderní společnost nachází v krizi?

V krizi se nacházíme. Společnost se hodně diferencuje, je rozmanitější než před takovými dvaceti lety, což v zásadě není úplně špatně. Problém je v tom, že v rámci té diferenciace někteří lidé nechápou opravdu základní hodnoty, ke kterým patří rodina a potřeba dát něco někomu druhému. V této situaci, kdy se globální společnost hroutí vlastní vahou, hledá obranu logicky v jistotách, jako je místní soběstačnost, relativní uzavřenost, lpění na tradicích a rodině. Přičemž by ale mělo platit, že z okolního světa si mohu vzít pro své obohacení cokoliv pod podmínkou, že mu zároveň mám co dát.

Jaký to všechno má dopad na postavení rodiny ve společnosti? Posiluje ho, oslabuje, nebo se role rodiny jen mění?

Já bych řekl, že úloha rodiny je dnes paradoxně silnější, než byla kdy dřív. A to právě proto, že vztahy mezi lidmi jsou rozostřené. Tím, že na naší planetě je sedm miliard lidí, sedm miliard bližních, a úlohou křesťana je starat se o své bližní, vyvstala naléhavost, jaká tu dřív nebyla. McLuhan si myslel, že elektronická média, hlavně televize, nás celoplanetárně sjednotí, že to je obsah té globální vesnice. Ale každý z nás má jinou sociopsychickou kapacitu – zvládneme jen určitou porci utrpení, bídy, nesnází –, natož pak kapacitu fyzickou, s jakou jsme schopni někomu skutečně pomoct. A to je dnes úloha rodiny – snažit se ujistit dítě, že i to málo, co mohu udělat pro své bezprostřední okolí, je hodně. A že naopak největším zločinem je propadat malomyslnosti při vědomí, že trpí polovina lidstva, a nedělat nic. Jestliže se nám přesvědčení o nutnosti i malé pomoci podaří šířit alespoň v rámci rodiny, bude rodina a možná i celý stát šťastnější. Čili novou úlohu rodiny vidím v boji proti nebezpečí globalizace.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu  Děti a my č. 12/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola