5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Děti a my > Ukázky > K. Eileen Allen, Lyn R. Marotz: Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let

K. Eileen Allen, Lyn R. Marotz: Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let

Autor: Vendula Papíková | Datum: 5.4.2006 | Vydání: 2/2006

Vývoj dítěte je nesmírně citlivý a zásadní proces, v jehož každé etapě můžeme mnoho ovlivnit nejen pozitivně, ale i negativně.

Rozumět jednotlivým fázím vývoje dítěte je proto důležité jak pro rodiče, tak pro pracovníky setkávající se s dětmi v rámci své profese.

Druhé české vydání úspěšné knihy amerických autorek (Portál 2005) zachycuje přehled nejdůležitějších informací o vývoji dítěte od prenatálního věku až do věku osmi let.

Obě autorky jsou univerzitními pedagožkami. Jejich dílo však není pouze teoretické. Úzká vazba na praxi prostupuje celou knihou od přehledného a logického členění uvedených informací, přes náplň jednotlivých kapitol (každá kapitola zahrnuje kromě vývojových a růstových profilů také přehlednou tabulku denních aktivit charakteristických pro dané věkové období, tipy pro rodiče a pečovatele a rady, na co dávat pozor z hlediska správného vývoje) až pokapitoly pojednávající o tom, jak verifikovat podezření na opoždění ve vývoji dítěte (Kdy hledat pomoc) a kam se obrátit s problémy v případě potvrzeného vývojového opoždění (Kde hledat pomoc - na tomto místě český čtenář ocení přizpůsobení náplně kapitoly našim podmínkám; jsou uvedena česká střediska a centra zabývající se danou problematikou včetně adres a internetových odkazů). Prakticky užitečné jsou rovněž v příloze knihy uvedené vývojové dotazníky napomáhající v hodnocení stupně vývoje dítěte v jednotlivých věkových obdobích.

Skutečnost, že autorky v knize čerpají ze své praxe, se odráží také v důrazu, který kladou na individualitu dítěte. Upozorňují, že při posuzování vývoje je nutné mít na zřeteli především tzv. sekvence, tj. zda se dítě vevšech oblastech rozvíjí postupně, krok za krokem. Chronologický věk dítěte v hodnotícím procesu není nejdůležitější a slouží pouze k vymezení obecných mantinelů.

Přestože kniha je psána spíše strohým stylem (často v bodech a tabulkách), zasloužila by si přehledný rejstřík pro rychlé vyhledání požadovaného termínu nebo tématu. Rejstřík je nahrazen alespoň zvýrazněným označením na okraji listů knihy, kdy jsou graficky odděleny jednotlivé vývojové fáze nejdříve po tříměsíčních obdobích, později po letech. To působí velmi přehledně.

Užitečný je rovněž souhrn vybrané české literatury vztahující se k tématu vývoje dítěte. Odborníci by však jistě uvítali také přehled originální literatury, z níž čerpaly autorky knihy.

Celková formální koncepce knihy působí příjemně typograficky, obálkou i vazbou. Názorné perokresby přiměřeně odlehčují text a zpříjemňují čtení. Dílo je odborné, přitom současně dobře čtivé. Díky své přehledné a logické strukturovanosti nevyžaduje pouze lineární čtení, dobře se čte z jakéhokoliv bodu. Může tedy dobře sloužit jako praktická příručka, kterou ocení jak rodiče a vychovatelé, tak i učitelé, pracovníci speciálně-pedagogických center, pediatři, psychologové, sociální a zdravotničtí pracovníci a studenti výše uvedených oborů.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola