5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Děti a my > Ukázky > Nová technika ve zdravotnictví

Nová technika ve zdravotnictví

Autor: redakce | Datum: 4.8.2003 | Vydání: on-line

Podle prestižní ankety časopisu Manager-Magazin/MM/, uspořádané mezi předními německými podnikateli, vědci, finančníky a politiky v září roku 2001, bylo respondenty vybráno sedm prioritních technologií, které v příštím desetiletí mají šanci přinést světu největší rozvojový potenciál. Všechny ve větší či menší míře souvisejí s rozvojem medicíny.

Tkáňové inženýrství (Tissue Engineering)

Cílem je dosáhnout, aby pod lékařským dohledem opět narostly anebo se vyléčily části lidského těla, jež byly poškozeny anebo zničeny nemocemi. V současné době je už dosaženo dílčích úspěchů v boji proti osteoartróze, a to zatím pro kožní buňky a pro buňky ústní sliznice. V blízké době však mají už být vyvinuty a vytvořeny i kosti a chrupavky a jejich pomocí mají být léčeny zdravotní defekty, k nimž dochází vinou úrazů a již zmíněné osteoartrózy. V pokusném stádiu jsou už také tkáňové srdeční chlopně, slinivky břišní a také tkáně, jež mohou být - byť dočasně a částečně - náhradnou jater v případě, že tato náhle selžeou. Základnou pro všechny tyto postupy jsou buňky, které se dají získat přímo z příjemcova (= pacientova) těla. V další fázi potom jde o tolik diskutované kmenové buňky. Ty se mohou rozvíjet, "diferencovat" více směry. Jestliže pocházejí z embryí, může z nich vzniknout téměř všechno: mozková tkáň, kostní dřeň, anebo buňky, jež nahrazují mrtvou srdcovou tkáň.

Genomika

Cílem je vyvinout léky na biologickém základě, využívat biochemii buněk a organismu. Základem je tu "zmapování" lidského genomu (celek spojující všechny dědičné vlohy (geny), který je prakticky operačním systémem každé buňky). Ten kdo jej zná, také ví, kde mohou působit nové léky a které léky to jsou. Výhodou je také možnost indentifikovat individuální odlišnosti a nasadit terapii "na míru". Farmaceutické společnosti do této oblasti výzkumu a vývoje každoročně investují miliardy, výrazně se zde uplatňuje rizikový kapitál.

Nanotechnika

Cílem je vyvinout z nejmenších možných prvků nové materiály s dosud neznámými fyzikálními a chemickými vlastnostmi a z nich pak sestrojit nové miniaturní stroje. Stavební prvky, s nimiž pracují nanotechnologie, mohou mít průměr maximálně 100 nanometrů (1 nm je 1/10 000 mm, resp. 1 miliardtina metru). Na rychlý pokrok v nanotechnologiích se dnes ve vyspělých zemích vyvíjí silný tlak, a to proto, že dnešní základna nejdůležitějších oborů a technologií brzy narazí na své fyzikální meze. Jako suroviny přicházejí v potaz polymery čili plasty a dále keramiky, gely z titanu, zlata či wolframu. Jednoduchý uhlík v podobě grafitu může vytvářet trubice o průměru pouhého 1 nanometru. Ty pak mohou jednou sloužit jako vodiče elektřiny. Co se týká použití v oblasti medicíny - v berlínské nemocnici Charité už lékaři provádějí pokusy s nanočásticemi, jež mají léčit nádory. Jsou to částice oxidu železitého, jež se zahnízdí ve zhoubných nádorových buňkách. Částice vibrují, čímž vyvíjejí teplo, které působí na nádor a "odtavuje" jej. K vibraci je přivede zvenčí instalovaný magnet s rychle se měnícím magnetickým polem. Nanotechnologie mohou hrát velkou roli i v analytice i v genomice (viz výše).

S budoucností medicíny, resp. s ní spolupracujících a dodavatelských oborů, souvisejí i zbývající prioritní technologie, a to Mechatronika (cílem je kombinovat mechanické, elektronické a event. i hydraulické součástky. Metronika ušetří dlouhé trasy přenosu dat a činí ze zdánlivě triviálních předmětů inteligentní průvodce běžným životem i průmyslem. Mechatronika se už používá u robotů, např. při řízení jejich pracovních ramen. Jde o různá čidla v ramenech samotných i v kloubových partiích, používaných i ve zdravotnictví), Palivové články (cílem je vyrábět elektřinu ekologicky chemickou reakcí; jde o náhradu za baterie, generátory a agregáty pro nouzovou výrobu proudu. Spalovací proces každého článku je chemicky identický s reakcí třaskavého plynu, tedy vysoce výbušné sloučeniny kyslíku a vodíku. Speciální membrány v palivových článcích zpomalují procesy v nich probíhající a tak zabraňují explozi. To způsobuje, že lze zužitkovat elektrické pochody - proud protéká mezi elektrodami v buňce. Takto je možno využívat článků k pohonu elektromotorů aut, ponorek anebo na druhé straně laptopů a ještě menších elektronických přístrojů, ve zdravotnictví pak elektrických skalpelů, lamp na operačních sálech, anebo v klimatizaci), Supravodiče (cílem je minimalizovat odpor kladený vodičem elektřině; tak se ušetří velmi mnoho energie a přispěje se vydatně ke kvalitě životního prostředí a klimatu; jde rovněž o významné snížení nákladů; už existují aplikace supravodičových technologií, díky nimž se daří ušetřit elektřinu za 8 miliard dolarů ročně a snížit emise oxidu uhličitého do ovzduší o mnoho desítek milionů tun) a Optoelektronika (cílem je vybudovat most mezi vedením optických signálů a elektronickým zpracováním dat; přenosová kapacita kabelu přenášejícího je úzkým profilem na cestě od industriální k informační společnosti, internetový provoz se každé čtyři měsíce zdvojnásobuje, e-mail se stále více propojuje s multimedii a databáze pořád narůstají; tento problém mohou vyřešit jenom kabely ze skleněných vláken, které přenášejí bity v podobě malých, lidským okem nepostřehnutelných laserových či světělných blesků).

Připomeňme, že podle statistických údajů existuje pro trh zdravotnických výrobků světová poptávka ve výši asi 170 miliard eur, v Evropě asi 27 miliard eur ročně a pro nejbližší léta se předpokládá její růst asi o šest až sedm procent. Oslovuje obrovskou cílovou skupinu v celém světě - pracovníků ve zdravotnických povoláních, zaměstnanců v pojišťovnictví, úřadech sociální a zdravotní péče, pracovníky zdravotnické výroby aj.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola