5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Děti a my > Ukázky > Přirozený porod: u nás zatím jen sen

Přirozený porod: u nás zatím jen sen

Autor: Lenka Brďková | Datum: 1.8.2007 | Vydání: 4/2007

Přirozený porod bez lékařských zásahů je snem řady budoucích maminek. V Česku ale zatím neexistuje žádné zdravotnické zařízení, které by ho umožňovalo. Problém je i v tom, co se vlastně pod pojmem přirozený porod skrývá.

Abychom si to ujasnili hned na úvod, za přirozený se považuje fyziologický porod, jehož průběh se v maximální míře řídí pocity a přáními budoucí maminky. Protože jen ona a její dítě instinktivně cítí, co je pro ně v daném okamžiku nejvhodnější. Do průběhu takového porodu by se pak nemělo žádným způsobem zasahovat zvenčí. Ze světových statistik vyplývá, že fyziologických je až osmdesát procent porodů. Český Ústav pro zdravotnické informace a statistiku uvádí ještě o pět procent více. Přesto se ženy v porodnicích často musí podrobit řadě procedur, které nejsou nutné a které dokonce jdou proti doporučením Světové zdravotnické organizace. Problém je v tom, že pokud žena v České republice otěhotní a navštíví svého gynekologa, automaticky se z ní stává pacientka, která musí absolvovat celou řadu vyšetření, jejichž počet se dle mých zkušeností spíše zvyšuje. Právě proto řada žen, které jsou gravidní opakovaně, chodí k lékaři později. Tato péče pak vyvrcholí porodem, který je často vysoce medikalizovanou záležitostí.

Trocha historie

Ještě v padesátých letech minulého století rodily ženy doma jen za přítomnosti jiných žen, porodních babiček. Lékař a nemocnice byli na pořadu dne jen v případě komplikací. Potom však byly porodní babičky ze systému vyřazeny a péči o těhotné převzali lékaři, obvykle muži. Porod se změnil z intimní, čistě ženské záležitosti na věc veřejnou, kde hlavní úlohu hraje lékař a kterou je možno postavit na roveň chirurgickému zákroku v nemocnici. O těhotenství se začalo mluvit jako o záležitosti velice rizikové a o porodu se začalo tvrdit, že je nemožný nebo alespoň ne zcela bezpečný bez lékařské pomoci. Je potřeba spravedlivě připomenout, že tento krok s sebou přinesl radikální snížení poporodních komplikací a úmrtnosti dětí i rodiček. V té době to byl jistě velký posun kupředu a žádný soudný člověk by si nepřál návrat k tehdejšímu stavu.

Dnes je však situace jiná a rizikové faktory lze ve valné většině zachytit předem. Řada český porodnic se však řídí pravidly, která jsou velmi podobná těm z minulého století. Slovy amerického lékaře a porodníka Marsdena Wagnera, který v 90. letech 20. století pracoval jako poradce Světové zdravotnické organizace: „Čeští porodníci mají výborné medicínské vzdělání a jsou odhodláni poskytovat tu nejkvalitnější péči. Tragédií však je, že až na několik výjimek jsou naočkováni staromódními zastaralými tradičními představami o medikalizovaném porodu a všech jeho rizicích stejně jako o spásonosném působení lékařů ve vztahu ke všem rodičkám a novorozencům.“

Spory místo spolupráce

Podle Marie Vnoučkové, porodní asistentky a duly, tkví problém českého porodnictví v tom, že zde není odstupňována péče. Co to znamená? „Ve světě je běžné, že jsou budoucí matky už v průběhu těhotenství rozděleny do tří skupin - fyziologické, rizikové a patologické těhotenství. Ženám z první skupiny, která je samozřejmě největší, je pak poskytována jen základní péče,“ říká Marie Vnoučková. Takové ženy si mohou vybrat místo a způsob porodu. Většina z nich rodí buď doma, anebo v zařízeních typu porodního domu. V některých zemích jde o samostatné zařízení nezávislé na porodnici, jinde je tímto způsobem zařízena část porodnice. Rodí pouze za dohledu zkušené porodní asistentky a za podpory svých nejbližších. Tento systém by se líbil i Michalu Kouckému, porodníkovi z pražské gynekologickoporodnické kliniky u Apolináře. „Podle mne by měla být péče o budoucí maminky opravdu odstupňována. Naše porodnice však na to nejsou vybavené a zařízené,“ tvrdí Koucký, a dostává se tak k oblíbené otázce nedostatku financí. Náklady na přeměnu alespoň části porodnice na místo takzvaně matce přátelské ale nejsou zas tak velké. A podle Marie Vnoučkové by nemocnice v konečném důsledku spíše ušetřila, protože ženy rodící přirozeně by nespotřebovaly tolik finančně náročné péče.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu  děti a MY č. 4/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola