5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Naše školky jsou nejlepší na světě

Naše školky jsou nejlepší na světě

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 10.3.2010 | Vydání: 3/2010

Školy pro svou práci potřebují zpětnou vazbu. Jednou z možností jsou i návštěvy školních inspektorů. O tom, jak probíhá inspekce na školách, ale i o tom, čeho si cení na práci našich mateřských škol, mluví Irena Borkovcová a Alice Bláhová.

Naše školky jsou nejlepší na světě

Jaký je smysl inspekčních návštěv, co je jejich cílem?

Irena Borkovcová: Cíl inspekčních návštěv je přesně vymezen ve školském zákoně, kde stojí, co inspekce smí a co musí, co ve školách provádíme a s čím se vedení školy může setkat. Jde zejména o hodnotící nebo o kontrolní činnost. Pokud jdeme do školy na státní kontrolu, soustředíme se hlavně na dodržování právních předpisů, zejména dodržování školského zákona, a jdeme-li na veřejnosprávní kontrolu, sledujeme využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Pokud jdeme hodnotit, zaměřujeme se na podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Díváme se na to, jestli škola funguje a vzdělává tak, jak má, a jaká je kvalita vzdělávání. Naším úkolem je zejména identifikovat případná rizika a dávat podněty k jejich odstranění. Nejsme orgánem direktivním, ale snažíme se na školy působit „nepřímo“ metodicky – což znamená najít příčiny případných problémů. Každá inspekce, aby měla smysl, by měla vždy posunout školu dopředu. Zní to až neuvěřitelně, ale v poslední době přicházejí od vedení inspektovaných škol i děkovné dopisy, ve kterých pisatelé oceňují profesionalitu inspekčních týmů. Většinou děkují za to, že se tým inspektorů choval partnersky a korektně a že vnější odborné hodnocení skutečně škole napomohlo v posunu ke kvalitě vzdělávání. Musím říci, že pak jsem na některé naše inspektorky opravdu pyšná.

Vraťme se zpět k tomu, jak inspekce probíhá. Co všechno inspektory zajímá?

Alice Bláhová: Oblasti, kterými se inspekce zabývá, jsou dány zákonem. Než inspekční tým, který tvoří zpravidla tři pracovníci, školu navštíví, musí se na inspekci řádně připravit. Shromažďuje proto údaje, které jsou o škole k dispozici, a to nejen z webových stránek školy, ale prostuduje si i starší inspekční a kontrolní zprávy o dané škole. Úkolem inspekce je také zjistit, jak se škola za nějaké období posunula dál, proto zjišťujeme, co minule nebylo úplně v pořádku. A když inspekce do školy dorazí, zpravidla dává prostor vedení školy, které se může vyjádřit k tomu, co se událo od minulé inspekce…

Trochu se předvést?

Alice Bláhová: Ano, chce školu prezentovat, což se někdy musí trochu usměrnit. Po této úvodní části řediteli sdělíme, jak bude inspekce probíhat, jak se budou organizovat jednotlivé inspekční dny, kdy jej seznámíme se závěry inspekce. V poslední době se o závěry inspekčního šetření hodně zajímají i zřizovatelé, takže nás zajímá, zda se závěrečného rozboru a diskuze zúčastní i on. Zřizovatel samozřejmě dostane písemnou zprávu, ale tyto společné schůzky se nám hodně osvědčují. Dá se při nich ještě leccos vyjasnit, inspektoři se mohou zeptat na věci, které se jim ze strany zřizovatele nezdají korektní, a naopak. A zazní tam věci, které se ve zprávě neobjeví, ale jsou důležité. Inspekce jako taková pak probíhá podle toho, na co se zaměřuje. Takže prostudujeme školní vzdělávací program a sledujeme, zda škola plní to, co deklaruje. Pak následují inspekční hospitace, které ale nejsou jedinou naší činností. Také promluvíme s ředitelem a ptáme se ho na věci, jež potřebujeme vědět a které z dokumentace nevyčteme.

Jak je to s inspekcemi u sloučených subjektů ZŠ a MŠ?

Alice Bláhová: Inspekce může probíhat na všech součástech školského zařízení najednou, nebo na jednotlivých subjektech, ale v praxi se osvědčuje zmapovat celé zařízení najednou. Je při tom možné zjistit různé okolnosti, které mají na vzdělávání vliv, navíc se tak lépe zmapují materiální a finanční podmínky dané školy. Účetnictví sloučeného zařízení bývá jednotné, a i proto je výhodnější zaměřit se na celé zařízení.

Jaké dokumenty školy je nutné doložit školní inspekci?

Alice Bláhová: Především postupujeme podle zákona a vyžadovat můžeme pouze povinnou dokumentaci podle paragrafu 28 školského zákona. Potom se ale s vedením konkrétní školy domlouváme na dokumentaci, která dokreslí její činnost.

A jak to je v případě, pokud jde o sloučené pracoviště MŠ a ZŠ a ve školce je vedoucí učitelka? Za co odpovídá ona a za co je zodpovědná ředitelka sloučeného subjektu?

Alice Bláhová: Zodpovědnost za celou školu má v každém případě ředitel či ředitelka školy. Je plně v jejich kompetenci, jakým způsobem zabezpečí vedení mateřské školy jako součásti školy a jaké kompetence svěří vedoucí učitelce. ČŠI musí toto rozdělení rolí respektovat a při inspekci se mu podřídit, proto musíme jednat s oběma vedoucími pracovníky. V praxi je rozdělení rolí velmi různé, ČŠI do něj nevstupuje, sleduje pouze, zda systém podporuje rozvoj školy.

Co vás při inspekci zajímá nejvíce – přímá práce s dětmi, diagnostika, povinná dokumentace…?

Alice Bláhová: Musí nás zajímat všechno, a to rovnoměrně. Samozřejmě vlastní průběh vzdělávání je velmi zajímavý, ale nesmíme opominout věci, které škola musí plnit podle platné legislativy. Irena Borkovcová: Inspekce při hodnocení instituce používá „inspekční trojúhelník“, který tvoří viděné, slyšené a psané. Takže vycházíme ze tří zdrojů.

Do jaké míry se při inspekci zabýváte tím, jak jsou děti samostatné? Tohle je podle mé zkušenosti hodně relativní prvek, ale zaslechla jsem, že v jedné školce inspekce učitelce vytkla, že nenechá děti, aby si samy nalévaly polévku.

Alice Bláhová: Pravdou je, že se snažíme vést školy k tomu, aby v dětech podporovaly samostatnost, která je přirozená, a že by se děti měly podílet na všem, co je možné. Nalévání polévky tedy vidím s velkým otazníkem, protože může být horká… Ale mohou prostřít před jídlem, vybrat si očima kousek pečiva… Když dětem dáme důvěru, projeví své schopnosti a dovednosti a navíc je to mnohem více baví. Ovšem školy v oblasti stravování často bojují s hygienickými předpisy; pracovníci, kteří provádějí hygienickou kontrolu, mají obavy z toho, že děti třeba osahají více hrnečků, než si vyberou ten svůj, že se dotknou více kousků pečiva…

Takže se ty předpisy svým způsobem „perou“?

Alice Bláhová: Ano, ty hygienické předpisy jsou opravdu přísné, a RVP PV zase klade požadavky na samostatnost dětí, které jsou podle mého názoru přirozené. A to se musí vždycky vyvážit. Ostatně působí divně, když děti dokážou sestrojit složitou věc, ale pak přijdou do jídelny, všechno mají nachystané, najedí se a jdou pryč. A to není přirozené; doma se po nich také chce, aby mamince pomáhaly.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 3/2010
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666