5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Projektové vzdělávání v mateřské škole

Projektové vzdělávání v mateřské škole

Autor: Bc. Ivana Chalupníková | Datum: 10.3.2010 | Vydání: 3/2010

Projekt představuje nabídku učiva, která se soustředí kolem určitého tématu nebo ústředního motivu. Využíváme přitom různorodé činnosti (vyprávění, námětovou hru, vycházku, kreslení, malování, zpívání, dramatizaci, pokus, bádání, exkurzi…), které téma propojují a dodávají mu tak na rozmanitosti a pestrosti.

Projektové vzdělávání v mateřské škole

Dítě má možnost volby a uplatnění svých vědomostí, dovedností a zkušeností, které si následně prohlubuje a rozšiřuje. Můžeme tak podchytit dětskou zvídavost s respektem k jeho individualitě. V projektové metodě rozvíjíme dítě celostně podle RVP PV, jehož jednotlivé oblasti se vzájemně propojují. Důležitou roli sehrává osobnost pedagoga. Na něm leží odpovědnost při výběru vzdělávací nabídky, organizační zajištění a vzbuzení zájmu vhodnou motivací. Pedagog se stává průvodcem dítěte za poznáním.

Příprava je organizačně náročná, protože do projektu se zapojují nejen děti a učitelé, ale i rodiče, zaměstnanci školy, případně i další instituce. Čím je partnerů více, tím je projekt bohatější o zážitky, názorné setkání s realitou a s následnými prožitky.

Představit a prezentovat projet v celé své kráse jde nejlépe po jeho ukončení. Důvodem je řada nápadů a námětů, které přicházejí a vznikají spontánně z dané situace a nelze je naplánovat dopředu. Dalším důvodem jsou artefakty (kresby, malby, prostorové výtvory…), literární záznamy (básničky, pohádky, knížky…), hudební náměty (písničky, melodie…), dramatické hříčky a pohybové hry, které se v průběhu projektu vytvářejí. Můžeme si je uchovat fotodokumentací nebo videozáznamem. Lze je též prezentovat v budově školy výzdobou ale i na veřejnosti výstavou nebo vystoupením při určité příležitosti.

Projekt v sobě ukrývá cosi tajemného. My se snažíme stát se jeho součástí a naším přáním je nahlédnout do jeho nitra. Následně jsme obohacováni o společné zážitky, které v nás zanechávají trvalou stopu.

Projekt v předškolním vzdělávání by měl respektovat věkovou skupinu dětí, vycházet ze zájmů a individuality dítěte a stavět na pozitivním prožitku. Důležitá je i přiměřená motivace pro vzbuzení zájmu o dané téma s uspokojením základních potřeb dítěte. Do popředí patří hra a hravá forma činnosti, která je dítěti této věkové skupiny blízká a přirozená. Učitelka mateřské školy může využít i obecně známých poznatků z vývojové psychologie – přirozené aktivity a zvídavosti dítěte.

Moje město

Naše trojtřídní mateřská škola si naplánovala do ŠVP projekt „Moje město Havlíčkův Brod“. Každá třída měla možnost zabývat se tímto tématem podle svého uvážení s respektováním věkové skupiny dětí. Třídní učitelky nebyly omezovány ve své invenci, nápaditosti ani tvořivosti. Postupně se začala rozvíjet týmová práce s předáváním nápadů, zajímavých informací a materiálů. Naší iniciativy si povšimli i rodiče, kteří nám přispěli do projektu například zajímavou publikací a obrázky o našem městě.

Záměrem bylo seznámení dětí s místem, kde bydlí, jeho zajímavostmi a pověstmi. Chtěli jsme vycházet z poznatků, které děti již mají, a obohatit jejich vědomosti o nové znalosti hravou formou. Využili jsme různých metod a prostředků, které jsou pro děti zábavné a prožitkové.

Začali jsme trochu netradičně, a to společnou akcí pro děti a rodiče naší trojtřídní mateřské školy s ná zvem „Havelské posvícení“. Učitelky vymyslely spoustu zajímavých a netradičních her na školní zahradě jako koulení dřevěných koláčů okolo zahradního altánku, prolézání papírovou pecí, lovení ryb z kašny, chůze po mostě (lavičce) se lžící a vajíčkem (míčkem), házení na hradby a výstup na věž (horolezeckou stěnu). Vše bylo důkladně promyšleno, aby dětem připomnělo významná místa našeho města nebo tradice a zvyky posvícení.

V průběhu našeho projektu jsme navštívili autoservis u naší školy. Děti viděly opravu výfuku, nahlédly do prodejny a skladu s příslušenstvím k autům. Společně s dětmi jsme se vypravili do knihovny, kde jsme poslouchali vyprávění paní knihovnice o večerníčkových pohádkách. Děti si opakovaly příběhy a postavičky z večerníčků a také je řadily do dvojic. Děti si též mohly prohlédnout knížky, které je zaujaly. Při odchodu děti viděly kostru pana Hnáta na Staré radnici a Koudelovu kašnu uprostřed náměstí, o které jsme si vyprávěli v mateřské škole.

Vycházka do městského parku probíhala za mrazivého počasí, ale to nám nevadilo. S dětmi jsme určovali druhy stromů, hledali jsme turistické značky, vyprávěli jsme si o památníku Karla Havlíčka Borovského, děti viděly altánek, rybníky, základní školu, hasičskou zbrojnici, brodský mlýn, most přes řeku Sázavu, kostel svaté Kateřiny a jiná zajímavá místa. Cestou jsme se také poučili o dopravě a bezpečné cestě na procházce. Sledovali jsme semafory a dopravní značení.

Součástí projektu bylo vytvoření osobní knížky o našem městě. Děti si do knihy dolepily osobní foto, následně nakreslily svoji postavu a postupně s rodiči a paní učitelkou dolepovaly text říkanky a obrázky významných míst. Obsah veršů popisuje, co děti poznaly a co viděly. Tuto říkanku se naučily a s velkým zaujetím přednesly ostatním kamarádům naší školy, rodičům i paní starostce a zastupitelům, kteří nás v tu dobu přišli do mateřské školy navštívit. Tak vznikala kniha „Moje město“.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 3/2010
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666