5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

1/2011

Legislativa

MŠMT ČR, 5.1.2011

Asistent pedagoga, Dvouleté děti i v MŠ, Evropské peníze pro MŠ, Jak zažádat o doklad školní docházky, Kritéria pro přijímání do MŠ

Celý článek

Legislativa

Ledové plastiky

Alena Isabella Grimmichová, 5.1.2011

Z vody, barevného listí a květin si vytvoříme jednoduché ozdoby do zimní zahrady. Co na tom, že vše okolo je bílé, vy budete mít barevné květy všude, kde budete chtít.

Celý článek

Ledové plastiky

Jaké jsou cíle předškolního vzdělávání?

Marie Těthalová, 5.1.2011

Podle odborníků není možné zredukovat činnost mateřské školy pouze na přípravu dětí na vzdělávání v základní škole. Úvahy o možném zavedení standardů předškolního vzdělávání ale svědčí o tom, že možná nemáme úplně jasno, jaký je smysl mateřské školy.

Celý článek

Jaké jsou cíle předškolního vzdělávání?

Poradna odborníka

Zdena Michalová, 5.1.2011

Neklidné a nesoustředěné dítě

Celý článek

Poradna odborníka

Když se v sobě vyznáme, prožijeme život naplno

Marie Těthalová, 5.1.2011

Vědět o svých slabých i silných stránkách, uvědomovat si, co nás „rozhodí“ nebo vyvede z míry, to vše nám podle terapeutky MUDr. Ireny Zvánovcové pomáhá vytvářet zdravé vztahy k druhým lidem i k sobě samým.

Celý článek

Když se v sobě vyznáme, prožijeme život naplno

Informatorium 3-8 č.1/2011

Marie Těthalová, 5.1.2011

Do nového roku 2011 vstupuje časopis Informatorium 3-8 v inovované grafické podobě a nabízí také řadu zajímavých témat. V rozhovoru s terapeutkou Irenou Zvánovcovou otevíráme téma sebepoznávání. Připravili jsme pro vás novou rubriku s názvem Poradna – v ledovém čísle v ní najdete dotaz a odpověď týkající se práce s hyperaktivním dítětem. V rubrice Zaujalo nás se zamýšlíme nad smyslem předškolního vzdělávání a v Námětech pro tvořivou práci najdete inspiraci, jaks i vytvořit působivé ledové plastiky. Nezapomněli jsme ani na legislativní poradnu a na knižní tipy. Přejeme vám pěkné čtení a hodně zdraví a pohody v novém roce.

Celý článek

Informatorium 3-8 č.1/2011

Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem

Jana Pokorná, 5.1.2011

Julia Moor Praha, Portál 2010

Celý článek

I rodiče by měli dělat chyby

Mgr. Marie Těthalová, 5.1.2011

Jiřina Prekopová Praha, Portál 2010

Celý článek

LEGISLATIVA

5.1.2011

ASISTENT PEDAGOGA

Celý článek

Sněhulákový den

5.1.2011

V polovině ledna učitelka Marcela Holečková připravila projekt Sněhulákový den. Nachystala výzdobu haly a nalepila stopy sněhuláčků, které přivedly malé děti do ozdobených šaten. Děti byly v maskách sněhuláků a než přišly do své třídy, tak si společně s rodiči nalepily vystříhané sněhové vločky na okna chodby. V každé třídě si děti společně s učitelkou vytvořily velkého sněhuláka, kterého si vystavily v hale. Učitelky připravily speciální program plný soutěží, písní a pohádek. Například ve sluníčkové třídě děti měly promenádu sněhulákových masek s hudbou. Zatancovaly si taneček Dva mrazíci, zahrály si hru Na mrazíky a pozvaly třídu Berušek na maňáskové divadlo Smutný sněhulák. Za odměnu dostaly děti bonbony a razítko na sněhové medaile. Druhá třída pro ně připravila hru Kouzelné zrcadlo a sněhulákové cvičení. Každá třída se průběžně fotografovala. Děti byly ze dne velice nadšené a odpoledne rodičům vyprávěly, co všechno zažily, a společně si prohlíželi sněhulákovou výzdobu mateřské školy. Tak zima není zas tak mrazivá…

Celý článek

Lyžování se sluníčkem

5.1.2011

Loni v lednu se vydalo družstvo 11 malých školáčků z naší mateřské školy na týdenní zimní pobyt do lyžařského střediska Pustevny. Každé ráno pro děti přijel autobus, který je vyvezl až na místo, kde byly rozděleny do tří družstev. Nejdříve se naučily přezouvat do lyžáků, nasazovat přilby a po krátké rozcvičce s hudbou už hurá s lyžemi na kopec. Mladí instruktoři si zaslouží velký dík a poklonu za to, jak dokázali dětem zpříjemnit někdy pro ně krušné chvíle. Zábavnou, hravou formou nakonec splnili cíl – naučit děti základům lyžování a probudit v nich lásku k tomuto pěknému zimnímu sportu. Byli hnacím motorem a děti je braly nejen jako skvělé kamarády, ale i jako velké odborníky. Získali si u všech obdiv a respekt. Poslední den čekalo na malé lyžaře i jejich rodiče, kteří se přijeli podívat, překvapení – velké závody. Po vydatné svačince se všichni sešli na velké sjezdovce, kde byla připravena trať, a závody mohly začít. Za mohutného povzbuzování diváků – rodičů i ostatních dětí z celé naší mateřské školy – malí lyžaři závodili s plným nasazením. Všechny děti absolvovaly trať bez zaváhání a za to byly odměněny mohutným potleskem. Bylo až dojemné, že i jindy nesmělí začátečníci byli tento den na svahu „jako doma“, lyžovali s velkou chutí a vydali ze sebe maximum, jen aby ukázali, co všechno se naučili. Všichni malí závodníci byli po zásluze odměněni diplomem a tři nejlepší zlatými medailemi (i když jen z čokolády). Děkujeme Janě, Markétě, Jakubovi a Radimovi z agentury SUN SKI-BOARD SCHOOL Beskydy za to, jak se starali o naše malé lyžaře, a už se zase těšíme na shledanou.

Celý článek

Bruslím rád, bruslí i můj kamarád…

5.1.2011

Mateřské školy z Chomutova rády sportují. V zimních měsících děti nebojácně sjížděly svahy na lyžích pod vedením vedoucí Mateřské školy Dostojevského Jany Himmlové a konec března patřil bruslení na ledě. Předškoláčci z třinácti mateřských škol se od září pilně učili základům bruslení a za odměnu jim na závěr paní učitelky ve spolupráci s juniory Klubu ledního hokeje a SSZ Chomutov připravily pohádkové bruslařské hrátky, které se uskutečnily v pátek 26. 3. 2010. V loňském roce byla stanoviště zaměřena podle vzdělávacích programů jednotlivých mateřských škol. Malované kulisy, originální masky a pestré kostýmy připomínaly velké lední show. Děti si vyzkoušely skládání sluníčka, chytaly neposedné rybky, krmily ledního medvěda, objížděly skřítky, podjížděly pastelky, na bobech převážely plyšové kamarády. Pro kouzelníka Barvínka sbíraly do klobouku kopretinky, na rozkvetlé zahrádce sázely květiny a prolézaly stonožkou. Nebály se setkat s Ježibabou, zachránit nemocného či si zahrát karty s loupežníky. Po celou dobu nechyběla radostná atmosféra a dětský smích. Pro velký ohlas u dětí a rodičů bude výuka bruslení předškolních dětí se závěrečnými hrátkami pokračovat.

Celý článek

Hledali jsme poklad s Neználkem

5.1.2011

Tradiční putování sídlištěm, s baterkou a mapou, jsme v tomto školním roce pojali pohádkově. Vždy na každém začátku něčeho nového a napínavého jsou všichni tak trošku Neználci, protože nevíme, co nás čeká a jaké dobrodružství při cestě za pokladem zažijeme. S mapou a baterkou jsme se vydali jako malíčkové a malenky z Kvítečkova spolu s Neználkem cestou a někdy i necestou objevit truhlu s pokladem. Na stanovištích zakreslených na plánku jsme si dokazovali, že umíme stejně jako človíčkové z knížky Neználkovy příhody každý něco. Třeba chůze na obřích chodidlech, přeskakování potůčku po kamenech, jízda na koloběžkách byly pro někoho jednoduchým úkolem, za který dostal barevné razítko do Neználkova průkazu. Přemýšlení nad labyrintem nebo tajenkou křížovky s tužkou v ruce zas nebylo pro některé človíčky až tak úplně snadné. A tak každé další razítko posunulo závodníky o kousek blíž k pokladu. Plánek cesty Kvítečkovem neboli sídlištěm nad Lužnicí také některým človíčkům zamotal hlavu. Tatínek jedné malenky z mateřské školy dokonce tvrdil, že dokáže zabloudit, i když má mapu a buzolu. Tak snad i díky baterce a dobré náladě překonali i tito závodníci další úkoly na stanovištích u 7. základní školy Helsinská i v interiéru budovy. Překážková dráha připravená z nově zakoupeného atletického náčiní přivedla človíčky až do učeben prvních tříd. U interaktivní tabule hledali malíčkové a malenky spolu s Neználkem třeba Šroubka a Vroubka nebo správnou cestu kvítečkovským labyrintem. Splněním posledního úkolu si človíčkové otevřeli cestu k pokladu a ozdobeni medailí hledali v tajemném zákoutí školní zahrady truhlu. Čekáte, že prozradím, co truhla ukrývala? Opravdový poklad z pohádkové cesty Kvítečkovem je v poznání sama sebe. Už nejsme Neználci, ale nejsme ani Všeználci. Krok za krokem jsme si dokázali, co je v nás, co umíme nebo se chceme naučit. A o to přece šlo.

Celý článek

Z pohádky do pohádky

5.1.2011

Když dnes řekneme, že děti znají perfektně hrdiny kreslených grotesek a zahraničních animovaných pohádek, nikoho to nepřekvapí. Znají ale děti také klasické české pohádky? To už nelze říci tak jednoznačně. Přesvědčili jsme se o tom v anketě uspořádané mezi dětmi 1. stupně naší základní školy. Výsledek vyzněl jednoznačně pro dětské grotesky. Klasická česká pohádka začíná pomalu z povědomí dětí mizet. A je to škoda. Tím se z dětského světa vytrácí i poetika příběhu a zužují se vyjadřovací schopnosti. Proto jsme se v naší školní družině rozhodli vrátit alespoň částečně české pohádce její místo. Připravili jsme společný projekt pod názvem Z pohádky do pohádky, do kterého se zapojila všechna oddělení školní družiny. Zaměřili jsme se hlavně na klasické pohádky. Vybrali jsme pohádky Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Popelka, Zlatovláska a Kocour v botách. Začali jsme tím, že jsme dětem pohádky přečetli. Potom jsme je rozdělili mezi jednotlivá oddělení. Každá skupina dětí pohádku nejprve vyprávěla, zdramatizovala a následně vytvořila velkoplošné dekorace, kterými jsme vyzdobili třídy. Nakonec každé oddělení připravilo pro ostatní soutěž na téma své pohádky. A tak u Červené Karkulky děti házely „kameny“ vlkovi do břicha, v Perníkové chaloupce poznávaly koření podle vůně, ve třídě, kde byli Dlouhý, Široký a Bystrozraký, hledaly poslepu kuličku mezi kostkami, u Kocoura v botách procházely překážkovou dráhu na pěnových tlapkách, u Popelky přebíraly hrách a fazole a u Zlatovlásky navlékaly rozsypané korále. Každý dostal svou kartičku, kam jsme za splnění úkolu otiskli razítko s postavičkou odpovídající pohádky. Na závěr obdržel každý za splnění všech úkolů pamětní list. Celému projektu jsme věnovali dva týdny. Pohádkové odpoledne se všem dětem líbilo, o čemž svědčil veselý smích, který prostoupil celou školu. Veselé dětské tváře pro nás byly velkou odměnou. Doufáme, že jsme tímto malým počinem alespoň trochu přispěli k oživení klasické pohádky a k republikovému projektu Celé Česko čte dětem.

Celý článek

Povídej mi, co se stalo

5.1.2011

Obrázky se nám trochu zpřeházely. Zkus si je vystřihnout a pak je seřaď podle toho, jak se příběh stal. A když se ti to podaří, můžeš si je vybarvit. (Děti se oblékají do bund, čepic a rukavic; jdou na zahradu; koulí velkou kouli ze sněhu; na velikou kouli pokládají menší; nasazují sněhulákovi oči z uhlíků a nos z mrkve; sněhulák stojí na zahradě).

Celý článek

Ptačí písnička

Amálie Křepelková, 5.1.2011

S písničkou začínáme ještě v zimním období, postupně (např. po týdnu) se učíme všechny sloky, přivoláváme ptáčky, kteří přezimují v teplých krajích, a ty, co zůstávají, připravujeme na příchod jara.

Celý článek

Ich bin klein und lerne fleißig Deutsch

5.1.2011

Úroveň: začátečníci, pokročilí; organizace: všichni, individuální práce, práce ve dvojicích; pomůcky: obrázky se slovní zásobou (vlastnosti, zvířátka), pastelky, kopie s obrázkem, tabule, barevné křídy; aktivita: seznamovací, procvičovací, rytmizační; cíl: seznámení s novou slovní zásobou, procvičování, zautomatizování; jazyk: groß – klein, dick – dünn, schnell – langsam, krank – gesund, lustig – traurig, ja – nein, weiß – schwarz, fl eißig – faul, sauber – schmutzig, kalt – heiß, zvířata, barvy; čas: 30–45 minut. Náměty pro práci s dětmi Učitelka seznámí děti pomocí kartiček s novou slovní zásobou, děti opakují, dbají na správnou výslovnost. Děti jsou v prostoru a předvádějí daná přídavná jména (groß – vztáhnou ruce nahoru, klein – sednou si do dřepu, lustig – zasmějí se, traurig – dělají, že pláčou…). Písnička //:Ich hab’ ein, ich hab’ ein, ich hab’ ein Aquarium:// (děti ukazují se zdviženým palečkem) //:Zu Hause, im Zimmer hab’ ich ein Aquarium:// (děti se chytnou ve dvojicích za ruce a otáčejí se) Děti se učí písničku (zpívají na melodii známé písničky Já už jdu, jdu, jdu, už mám všechno hotový). Písnička se dětem líbí pro její melodičnost a jednoduchost. Učitelka se ptá: Wer hat zu Hause ein Aquarium? Ich habe! Wer lebt im Aquarium? Fische. Děti představují ryby, běhají a dělají, že plavou. Učitelka určuje a děti při plavání předvádějí vlastnosti rybiček: Die Fische sind groß – klein – dick – dünn – gesund – krank… Učitelka opakuje s dětmi slovní zásobu se zvířátky, ptá se: Was ist das? Ist das eine Katze? Ist die Katze weiß oder schwarz? Ist die Katze klein? Wie ist die Katze? a děti odpovídají. Práce s obrázkem Děti mají za úkol spojit člověka nebo zvíře či dopravní prostředek a jejich stopu. Učitelka řídí činnost: Nimm deinen roten Farbstift und verbinde das Auto mit seiner Spur. Rozpočítadlo Děti stojí v kruhu a rozpočítávají se Ich bin Peter, du bist Paul, ich bin fl eißig, du bist faul. 1, 2, 3, du bist frei. Po rozpočítání se děti rozběhnou po třídě a ten, na koho vyšla řada, honí. Komu dá babu, vypadává a jde si sednout. Děti vytvoří nový kruh a hra se opět opakuje, dokud nezbude jen jedno dítě. Společná kresba Děti si připraví papír a pastelky, učitelka diktuje a děti kreslí sněhuláka (učitelka také kreslí na tabuli): Der Schneemann ist groß, weiß und dick. Auf dem Kopf hat er einen kleinen Topf. Der kleine Topf ist rot…

Celý článek

Snowman

5.1.2011

Úroveň: začátečníci, pokročilí; organizace: všechny děti na zemi, na židlích (před tabulí); aktivita: procvičovací, rytmicko-pohybová; cíl: jazyk – oblečení, části těla, přídavná jména big, small, cold, spojení s pohybem; čas: 15–20 minut; příprava: tabule, fixy nebo nakreslený obrázek sněhuláka podle popisu v básničce. Básnička I am a big snowman, look at me, These are my buttons – one, two, three. These are my eyes And this is my nose I wear a hat and a scarf. Brrrr… it’s cold! Náměty pro práci s dětmi Look at the board…! What am I drawing? Učitelka kreslí na tabuli velkou kouli… Yes, it`s a ball!… Is it big? Is it small?… Yes, it`s big!… And what about this?… Učitelka kreslí menší kouli na tu první (prostřední část sněhuláka). Yes, it`s a ball, too. Is it big? Is it small? Yes, it`s smaller… And this one? Big or small? Yes, this ball is small. Big and small. Učitelka ukazuje rozdíl ve velikosti… And now… What am I drawing? Učitelka kreslí dvě oči. Yes, there are two eyes… And what`s this? It`s a nose! Perfect! Do you know what it is? It`s a snowman!… Snowman… How many buttons has he got?… Děti počítají: One, two, three!… Is it warm? Look at the sky!… It isn`t sunny, it`s cold!… brrrr!… Učitelka naznačuje pohybem… And the snowman is wearing… Yes, a hat!… and… a scarf!… It`s cold!.. Now listen to the rhyme… Učitelka předříkává básničku a přidává k tomu pohyb podle obsahu básničky. Děti se postupně přidávají. Variace Učitelka může první verš obměňovat různými dalšími přídavnými jmény, která se děti naučí: I am a happy (sad, tall, fat, thin…) snowman. Děti si také mohou zazpívat písničku o deseti malých sněhulácích na melodii Ten little Indians: Ten little snowmen nebo Ten happy (sad, fat…) snowmen. Opposites Chant Úroveň: pokročilí; organizace: všechny děti sedí před tabulí (na židlích, na zemi); aktivita: rytmizační; cíl: jazyk – nácvik rýmované básničky s námětem přídavných jmen a jejich protikladů; čas: 15–20 minut; příprava: tabule, fixy nebo obrázky různých sněhuláků (postaviček) a druhů počasí (oblečení…) podle pořadí v říkance a rovněž stejně pod sebou. Říkanka Fat, thin, big, small, Fat, thin, new, old, Fat, thin, small, tall, Fat, thin, warm, cold. Náměty pro práci s dětmi Look at my pictures here… What is it?… A snowman?… Very good!.. This snowman is fat… Učitelka několikrát opakuje výraz. And this one is thin… Dále ukazuje na jednotlivé obrázky a popisuje, jací sněhuláci jsou na obrázcích. And now once more… Fat, thin, big, small… Fat, thin… And this hat is new… and this one is old… Fat, thin, new, old… And look at these snowmen… This one is… small! Great!… But this one is tall!… Fat, thin, small, tall… and look, it`s warm, the sun is shining… It`s warm… But there`s cold… brrrr!… Fat, thin, warm, cold. Let`s repeat! … once more… a učitelka předříkává jednotlivé verše. Verše společně několikrát s dětmi zopakuje. Když má již dojem, že děti říkanku znají, začne obrázky postupně otáčet (umazávat), pokaždé otočí jeden nebo dva, až nakonec žádný nezůstane kresbou vzhůru. Děti by říkanku měly umět již i bez nápovědy. Variace Jestliže se děti naučí tato přídavná jména, můžeme je využít v obměnách např. písničky Ten little Indians: Ten old/young/tall snowmen…

Celý článek

1 2 3 
6666