5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

4/2011

Nápady pro rodičovskou dovolenou

Jana Pokorná, 6.4.2011

Říká se, že „malé děti, malé starosti“. Možná na tom něco je. Ze svých zkušeností ale mohu říci, že malé děti přinášejí velké radosti. Je s nimi sice spousta práce, ale také plno legrace.

Celý článek

Legislativa

MŠMT ČR, 6.4.2011

Problém se sebeobsluhou dětí, počet dětí na jednoho učitele, platové ohodnocení učitelek-středoškolaček, koho přijmout do ŠD?

Celý článek

Legislativa

I duše může být nemocná

Marie Těthalová, 6.4.2011

Snažíme se jíst zdravě, cvičit, prostě dodržovat životosprávu. A přesto se někdy můžeme cítit jako „spráskaný pes“, jako „tělo bez duše“. Co potřebujeme pro to, abychom si mohli svůj život opravdu vychutnat? Odpovídá psycholožka Petra Holcnerová.

Celý článek

I duše může být nemocná

Učitelky v bílých pláštích

Marie Těthalová, 6.4.2011

Pobyt v nemocnici nebývá úplně příjemná záležitost, a to ani tehdy, když se lékaři i ostatní zdravotnický personál snaží. Oázou pro hospitalizované děti jsou základní a mateřské školy, které při nemocnicích fungují.

Celý článek

Učitelky v bílých pláštích

Mezi trestem a týráním je velice křehká hranice

Marie Těthalová, 6.4.2011

Ponižování, bití, hladovění, vysmívání… To vše zažívaly (a zažívají) malé i velké oběti trestných činů týrání a zneužívání. O obou smutných fenoménech i o nebezpečné právní nevědomosti hovoří psycholožka Jana Procházková.

Celý článek

Mezi trestem a týráním je velice křehká hranice

Informatorium 3-8 č.4/2011

Marie Těthalová, 6.4.2011

Dubnové Informatorium 3-8 otevírá v rozhovoru téma týrání a zneužívání dětí. Dozvíte se v něm mimo jiné i to, že oficiální školský pokyn učitelům, jak a komu mají oznamovat důvodné podezření, že někdo týrá či zneužívá jejich žáka, je v rozporu s českým trestním právem. V rubrice věnované trendům vzdělávání představujeme práci mateřské školy při nemocnici. Víte, že i duše může onemocnět? A umíte se dobře starat o svoji mysl? Pokud stojíte o inspiraci, nalistujte rubriku věnovanou zdraví. A nechybí ani legislativní poradna a knižní tipy. Tak pěkné čtení!

Celý článek

Informatorium 3-8 č.4/2011

Snídaně: Nezbytnost, na kterou zapomínáme

Mgr. Marie Těthalová, 6.4.2010

Ráno vyskočíme z postele, rychle se „zcivilizujeme“ a pak často jen v poklusu kousneme do rohlíku a zapijeme ho kávou. Podle odborníků na výživu tohle rozhodně není optimální start do nového dne.

Celý článek

Tajemství Červeného rytíře

Mgr. Marie Těthalová, 6.4.2010

Cornelia Franzová Lov na mamuta Franziska Gehmová Praha, Argo 2010

Celý článek

NÁMĚTY PRO TVOŘIVOU PRÁCI

Alena Isabella Grimmichová, 6.4.2010

Velikonoční ozdoby

Celý článek

Hledejte zajímavé tvary v přírodě

6.4.2010

Pozorujeme přírodu a všechny načerpané krásy přenášíme do výtvarné tvorby. Kdo se dobře dívá, pozorně naslouchá a s úctou vnímá, přichází obohacen a své dojmy snadno zpracuje. Kreslíme, malujeme, modelujeme… Všechny popínavé rostliny mají úponky, jimiž se zachycují. Nakreslíme spirály, lokny, kudrnky a připomeneme si, ke kterým rostlinám patří (okurka, fazole, hrachor, vinná réva, hrách, posed…). Odkvetlý květ změní barvu i vzhled. Semínka, která se vyvinula, mohou mít také chmýří, aby dobře létala. Kde bydlí pavouk? Nakreslíme si krásnou, jemnou pavučinu s kapkami rosy. Každý ví, jak kvete růže, pampeliška nebo sedmikráska. Ale jak vypadá květ ostružiny nebo květ cibule?

Celý článek

Let’s go on a trip!

Mgr. Iva Hennová, 6.4.2010

Úroveň: začátečníci, pokročilí; organizace: všechny děti na zemi (na židličkách); aktivita: seznamovací, procvičovací, pohybová; cíl: jazyk – nácvik a procvičování nové slovní zásoby na téma: dopravní prostředky (train, ship, car, bike, scooter, plane, taxi), vyjádření slov pohybem, procvičování přítomného času průběhového (How are you/ is he/ is she travelling?); čas: 15–20 minut; příprava: obrázky různých dopravních prostředků. Náměty pro práci s dětmi Hello children, what’s the weather like? Yes, it’s sunny… let’s go on a trip! Let’s go to the jungle… to see the animals… (What animals can you see in the jungle?…) How can we get there?… Učitelka ukazuje na obrázcích různé druhy dopravních prostředků: by train… by plane… a k tomu vydává konkrétní zvuky a přidává typické pohyby dopravních prostředků. Let’s drive a taxi… let’s fl y a plane… let’s ride a bike… Děti společně s učitelkou předvádějí pohyby a vydávají zvuky. Učitelka motivuje jednotlivé děti, aby předváděly, jakým dopravním prostředkem cestují. Ostatní hádají, co je to za druh. Look at Peter, how is he travelling?… fl ying a plane… Yes, he’s fl ying a plane… Dětem pomáháme s vyjádřením osoby u sloves… Look at Anna, how is she travelling?… Yes, she’s riding a bike… V případě, že děti zvládají vyjádřit se o druhém, mohou se pokusit předvést svoji činnost a popsat ji: I’m driving a car…, I’m riding a horse… Mohou ostatní děti také plést, tedy předvádět něco jiného, než říkají. Ostatní mohou tento výkon hodnotit: Yes, it’s true. No, it’s false. Na výlet mohou vyrazit všechny děti: Let’s go on a trip! Při předvádění dopravního prostředku samy popisují, co dělají: I’m fl ying a plane… Učitelka může určit prostředí, ve kterém se děti nacházejí: We’re on the sea… Děti reagují: I’m sailing on a ship… Děti mohou doma nakreslit dopravní prostředek, kterým by rády jely na výlet – využití pro následující hudební aktivitu. Around the world Úroveň: pokročilí; organizace: všechny děti na zemi (na židličkách); aktivita: procvičovací, hudební, pohybová; cíl: jazyk – nácvik písničky s tématem dopravních prostředků (I’m riding on a horse, I’m travelling on a train, I’m sailing on a ship, I’m driving in a car); vyjádření obsahu pohybem (TPR); čas: 20–30 minut; příprava: obrázky různých způsobů přepravy (využití výtvarných projevů samotných dětí), obrázek zeměkoule. Náměty pro práci s dětmi Hello children, let’s go on a trip around the world!… Učitelka ukáže obrázek zeměkoule… We can travel over the mountains… These are the mountains… and through the trees… and on the seven seas… Show me in the picture – trees… yes, these are trees… and the seas… how many seas?… let’s count… seven!… great! Učitelka pracuje s dětmi nad obrázky a vysvětluje jim obsah písničky. Now look at this boy… How is he travelling?… Yes, he’s driving in a car… Listen to the song… Učitelka dětem zahraje a zazpívá písničku. Pohybem naznačuje její obsah… (řízení auta, hory, stromy, moře…). Takto pokračuje i u dalších slok, které postupně přidává. U každé sloky se vždy zopakuje předchozí dopravní prostředek/prostředky…

Celý článek

Hurra! Wir machen einen Ausfl ug!

Mgr. Iva Ťupová, 6.4.2010

Úroveň: začátečníci, pokročilí; organizace: všichni, individuální práce; pomůcky: katalog cestovní kanceláře (dovnitř na každou stránku vlepený obrázek dopravního prostředku a cíle výletu (např. kolo+les, auto+Praha, autobus+hory, vlak+zámek, letadlo+moře, loď+ostrov), velká kostka (na každou její stranu nalepený obrázek dopravního prostředku); aktivita: seznamovací, procvičovací, rytmizační; cíl: osvojení nové slovní zásoby, zopakování již známé; jazyk: dopravní prostředky (s Fahrrad, s Auto, r Bus, r Zug, s Flugzeug, s Schiff ), zu Fuß, Ich fahre / wir fahren mit dem Fahrrad in den Wald, mit dem Auto nach Prag, mit dem Bus ins Gebirge, mit dem Zug zum Schloss, mit dem Schiff auf die Insel. Ich fl iege / wir fl iegen mit dem Flugzeug ans Meer. Ich gehe/wir gehen auf den Spielplatz zu Fuß. Ich möchte eine Fahrkarte/ Flugkarte… Sie kostet… Kronen/Euro. Danke – bitte.); čas: 30–45 min. Náměty pro práci s dětmi Učitelka seznamuje děti s programem: Kinder, hurra! Das Wetter ist schön, die Sonne scheint, es ist warm und wir machen am Wochenende einen Ausfl ug. Wohin können wir fahren. Ukazuje dětem katalog cestovní kanceláře a představuje jim obrázky s dopravními prostředky a možnými cíli: Ich habe hier einen Reisekatalog. Was ist das? – Ein Fahrad. Wir fahren mit dem Fahrrad in den Wald. Was ist das? – Ein Auto. Wir fahren mit dem Auto nach Prag. Děti opakují a učitelka dbá na dobrou výslovnost dětí. (Katalog cestovní kanceláře dodá hře vážnosti, děti se vžijí do role rodičů, kteří vybírají zájezdy.) Začíná se balit na cestu. Učitelka přinese velký batoh. Kinder, wir müssen einpacken! Was nehmen wir mit? Děti snášejí hračky a další věci a postupně vše balí do batohu: Ich möchte das. Das nehmen wir mit. Děti si u pokladny kupují jízdenky, učitelka prodává. Guten Tag! Hallo! Was möchtest du? Ich möchte eine Fahrkarte… Sie kostet… A jede se! Wir sind schon unterwegs. Učitelka říká dopravní prostředky, děti je v prostoru předvádějí, vydávají příslušné zvuky. Případně učitelka předvádí jednotlivé dopravní prostředky, děti říkají názvy a přidávají se k pantomimě. Děti postaví židle do kruhu, o jednu méně, než je dětí. Učitelka vypráví příběh a děti obcházejí židle. Když učitelka řekne předem domluvené slovo (např. Auto), musejí se děti posadit na židle. Na koho židle nevyjde, vypadává a odstraňuje se další židle. Hra končí, když na jedné židli sedí jedno dítě a ostatní děti již vypadly. Honzík ist zu Hause und plötzlich kommt sein Papa mit einem schönen neuen Auto. Honzík, komm schnell! Vor unserem Haus steht unser neues Auto! Wir machen mit dem Auto einen Ausfl ug… Nakonec se děti naučí novou písničku a namalují obrázek z výletu. Malen wir aus unserem Ausfl ug ein schönes Bild! Děti si zvolí jeden dopravní prostředek a namalují ho. Při tom zpívají novou písničku.

Celý článek

Ježibabí píseň

Amálie Křepelková, 6.4.2010

Čarodějnice mají svátek, i když jeho oslava spočívá v jejich pálení. Veselá a trochu rozverná písnička se bude hodit nejen k čarodějnickému reji, ale třeba i na karneval. Ale to až za rok. Najdeme co nejvíc šátků, záclon, hadrů, plyšových kocourů, krys a žab, košťat a jiných ježibabích propriet, krásně se nazdobíme a můžeme začít. Jsme s dětmi v kroužku čelem do středu a na každou slabiku uděláme poskok stranou: pravá levá pravá, levá pravá levá, pravá levá pravá pravá, levá pravá levá (a protože je tady repetice, poskoky zopakujeme). Jdeme po kruhu ve dřepu, na prstech vypočítáváme čepice, gatě, brejle, střevíce, kroutíme rukama v zápěstí na znamení záporu, pomalu jdeme do stoje, na „není“ přidáme i vrtění hlavou, otočíme se opět do kruhu… a rytmicky „baštíme lžící“. A už jsou z nás také čarodějnice, které „baští“ malé děti. Přeji hodně zábavy.

Celý článek

Hledání velikonočního zajíčka

Bc. Ivana Moudrá, 6.4.2010

V předvelikonočním čase v naší školce každoročně hledáme velikonočního zajíčka. Jedná se o oblíbenou akci, kterou naše paní učitelky připravují nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče. Do přípravy a následné realizace velikonočního putování městem za zajíčkem se zapojuje spolu s učitelkami i náš provozní personál. Děti se v doprovodu rodičů, prarodičů nebo starších kamarádů vydají po vyznačené trase městem. Na cestě je čeká několik zastavení, při kterých musejí plnit nejrůznější úkoly, aby mohly pokračovat v cestě a najít skrýš, kde na ně čeká sám velikonoční zajíček se sladkou odměnou. V případě nepříznivého počasí akci v žádném případě nerušíme. Velikonočního zajíčka hledáme v budově školky, což má také své kouzlo. Dětem i rodičům umožníme nahlédnout do jinak skrytých zákoutí naší školky. Každý rok tuto jarní akci v rámci možností obměňujeme, tak aby byla pro děti stále zajímavá a nová. Loni například unesla velikonočního zajíčka liška. Dětem při hledání zajíčka pomáhaly hodné babičky, u kterých děti plnily úkoly s jarní tematikou. Zajíčka nakonec vysvobodily pěknou velikonoční koledou.

Celý článek

Pravěká dobrodružství

Vladimíra Ottomanská, 6.4.2010

Po hektickém předvánočním čase jsme se rozhodli prožít dobrodružství v pravěku. Projekt začal pozvolným listováním a prohlížením nejrůznějších knih a encyklopedií a postupně nás zcela pohltil. A tak jsme bubnovali na tělo a různé dřevěné předměty kolem pomyslného ohně, spolu se „šamanem“ tančili a zaříkávali, malovali jsme novými technikami (jednotlivě i ve skupinkách) – uhlem a suchým pastelem – mamuty, bojovníky, pravěké ženy, ohně, chýše a „nástěnné malby“ nejen na čtvrtky, ale i na pečicí papír nejrůznějších formátů. Ze samotvrdnoucí hmoty jsme vyráběli šperky a úlomky kostí, korálky, pazourky, z keramické hlíny jsme si uhnětli a pak nazdobili pravěkou misku, společně jsme namalovali mapu archeologických nálezů podle skutečnosti a z klacků a papírových hrotů jsme si vyrobili oštěpy. Dozvěděli se spoustu informací o době dávno minulé – jak lidé žili, co jedli, kde bydleli, jaká žila zvířata, naučili jsme se nová slova – pravěk, člověk neandertálský, naleziště, archeolog, oštěp, pazourek, mamut. A na mapě jsme si ukázali naleziště u nás i ve světě. Výrobků a obrázků nakonec bylo tolik, že jsme se rozhodli ve všech prostorách školky uspořádat výstavu s tématem pravěku. Chtěli jsme dětem ukázat, jak se taková opravdová výstava připravuje – všechny exponáty měly popisku se jménem a věkem autora, názvem díla a použité techniky. Výstava byla slavnostně zahájena vernisáží s pohoštěním, nezbytným šampaňským a přestřihnutím pásky. Vyvrcholením pak byla společná prohlídka. Výstava se setkala s velkým zájmem rodičů i prarodičů, děti byly pyšné na svoje práce, byly schopné o vystavených exponátech rodičům vyprávět spoustu věcí. Myslím, že zážitek z vernisáže, výstavy a vlastně celého lednového projektu byl opravdu silný a že v dětech zůstane na dlouhou dobu.

Celý článek

Návštěva ve stacionáři

Lenka Typltová, 6.4.2010

V minulém školním roce začal navštěvovat třídu předškoláků naší mateřské školy chlapeček s tělesným postižením. Protože to byly jak pro zaměstnance, tak pro většinu dětí první zkušenosti s dítětem na vozíku, zamýšleli jsme se nad tím, jak se na jeho příchod připravit, i jak ho přijmou děti. Jaroušek se velmi dobře začlenil do kolektivu třídy. Stal se pro děti rovnocenným partnerem a v září s nimi nastoupil do první třídy základní školy. Chtěli jsme na tuto zkušenost navázat i v budoucnu při práci s dětmi, proto jsme se zamýšleli s kolektivem učitelek, jak dětem i nadále přibližovat odlišnosti mezi zdravými a postiženými lidmi, jak jim vysvětlit, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný. I proto jsme v listopadu přijali pozvání do denního stacionáře občanského sdružení Život bez bariér v Nové Pace. Paní učitelky s dětmi našeho sborečku Zvoneček připravily pro klienty vystoupení plné písniček a tanečků. Prohlédly si také prostory stacionáře, vyzkoušely si tkaní koberečku na opravdovém tkalcovském stavu. Klienti stacionáře nachystali našim dětem pěkné soutěže a malé občerstvení. Bylo to pro všechny velmi příjemné setkání a už teď se těšíme na další návštěvu.

Celý článek

Velikonoční překvapení

Děti z MŠ Kamarád, 6.4.2010

Chtěly bychom se s vámi podělit o událost, kterou jsme si loni v březnu užily na naší zahrádce v MŠ Kamarád v Chomutově. Jelikož jsme netrpělivě čekaly na blížící se velikonoční svátky, připravil nám velikonoční zajíček na zahradě překvapení. Společně s kamarády jsme plnily jeho úkoly a zpívaly si po cestě písničky o jaru. Velikonoční zajíček Lidoušek (takové jméno měl proto, že byl rád mezi lidmi a vlastnil dlouhé uši) měl ouška nastražená a vše dobře poslouchal. Na konci cesty se nám ale schoval a my ho hledaly. Naštěstí se to všem podařilo a my se mohly radovat ze sladkých vajíček (daroval hypermarket Tesco Jirkov). Domů jsme si nesly nejen tuto dobrotu, ale také předvelikonoční zážitek.

Celý článek

Čekání na bitvu

Hana Toužimská, 6.4.2010

Pro děti ze školní družiny Milín jsme v letošním roce připravili několik projektů. Prvním z nich byli Rytíři. Projekt byl původně měsíční, ale dětem se tolik líbil, že se protáhl téměř na měsíce dva. Jak to všechno probíhalo: Na počátku se všechny děti proměnily na panoše. Rozdělily se do skupin šlechtických rodů. Vyrobily si rodovou listinu s pečetí i truhlu na zlaťáky. Ty dostávaly odměnou za vykonané skutky a úspěchy. Pak následovala rytířská klání k rozvoji rytířských dovedností. Výroba štítu, meče, koně, přilby, malování rodového erbu. Hod oštěpem na divočáka, závody na koních, cvičení v obratnosti. Zazněly i trubadúrské písně za zvuku bubnů. Panoši museli přinést potvrzení o svém vykonaném čestném skutku a teprve potom byli slavnostně panem králem pasováni na rytíře. A všichni jsme čekali na bitvu… Děti s obrovským těšením, my vychovatelky trochu s obavami. Rytíři dobývali hrad pomocí papírových koulí a štítů. Bojovaly rody proti sobě, kluci proti holkám, třídy, prostě všichni. Bitva byla obrovská a jedinečná. Naštěstí beze ztrát! Na závěr nechyběl vědomostní kvíz a slavnostní vyhlašování vítězných šlechtických rodů. A tak v naší školní družině trávíme volný čas. Hrajeme si, bavíme se a přitom se i něco naučíme.

Celý článek

LEGISLATIVA

MŠMT ČR, 6.4.2010

PROBLÉM SE SEBEOBSLUHOU DĚTÍ

Celý článek

1 2 
6666