5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

5/2011

Legislativa

MŠMT ČR, 11.5.2011

Autorské právo ve škole, Promítání filmu při vyučování, Filmy "z domova" a autorské právo

Celý článek

Pískový svícen

Alena Isabella Grimmichová, 11.5.2011

Jednoduché svícínky k svátku maminek upečeme z písku a mouky. Co budeme potřebovat?

Celý článek

Pískový svícen

Dítě s cukrovkou v mateřské škole

Marie Těthalová, 11.5.2011

Jednou ze základních živin, která nám pomáhá fungovat a dává nám potřebnou energii, je glukóza. Je to hlavní cukr, který je obsažen v lidské krvi a bez něhož bychom prostě nemohli žít. Pokud se v těle nějak „porouchá“ metabolismus glukózy, dostaneme cukrovku.

Celý článek

Dítě s cukrovkou v mateřské škole

Standardy předškolního vzdělávání

Marie Těthalová, 11.5.2011

Kolem standardů předškolního vzdělávání proběhlo několik vln informačních „šumů“. První informace vedla k dojmu, že se děti budou testovat, pak se mluvilo o „unifi kaci předškolního vzdělávání“ a nakonec se MŠMT ČR vyjádřilo, že jde o zpřesňování výstupů RVP PV.

Celý článek

Standardy předškolního vzdělávání

Jediný způsob, jak se naučit zpívat, je zpívat

Marie Těthalová, 11.5.2011

Notovat si do kroku nebo při práci a nenechat se zahltit průmyslovou muzikou, která je všude kolem nás. Podle hudebního skladatele a muzikanta Pavla Jurkoviče je to dobrá cesta, jak přivést děti, které vychováváme, ke vztahu k hudbě.

Celý článek

Jediný způsob, jak se naučit zpívat, je zpívat

Máme ve školce dítě s postižením

PhDr. Daniela Kramulová, 11.5.2011

Integrovat mezi zdravé vrstevníky v mateřské škole děti s fyzickým, smyslovým či mentálním postižením je přínosné jak pro dítě samo, tak pro ostatní děti ve třídě. Pro učitele je však tato situace velmi náročná. Některým učitelům chybějí teoretické znalosti, odborná podpora a ohodnocení ze strany vedení, kolegů, ale i širší veřejnosti.

Celý článek

Když se rodiče rozvádějí

Jana Pokorná, 11.5.2011

Maurice Berger, Isabelle Gravillon Praha, Portál 2011

Celý článek

Platy učitelů aneb Ten dělá to a ten zas tohle

Mgr. Marie Těthalová, 11.5.2011

V minulém čísle jsme „nakousli“ problematiku odměňování pedagogických pracovníků. A slíbili jsme, že se k ní ještě vrátíme. Mimo jiné i proto, že se některé krajské úřady nestihly vyjádřit do uzávěrky.

Celý článek

Dítě s cukrovkou v mateřské škole

Mgr. Marie Těthalová, 11.5.2011

Jednou ze základních živin, která nám pomáhá fungovat a dává nám potřebnou energii, je glukóza. Je to hlavní cukr, který je obsažen v lidské krvi a bez něhož bychom prostě nemohli žít. Pokud se v těle nějak „porouchá“ metabolismus glukózy, dostaneme cukrovku.

Celý článek

NÁMĚTY PRO TVOŘIVOU PRÁCI

11.5.2011

Sluníčková nálada

Celý článek

Pískový svícen

Alena Isabella Grimmichová, 11.5.2011

Jednoduché svícínky k svátku maminek upečeme z písku a mouky. Co budeme potřebovat? Hladkou mouku, písek, vodu, vykrajovátka na cukroví ve tvaru srdíček a čajové svíčky. Těsto vytvoříme ze směsi písku, hladké mouky a vody. Do prosátého písku dáme mouku přibližně v poměru tři díly písku na jeden díl mouky. Dobře promícháme a přidáváme postupně studenou vodu. Vytvoříme husté těsto. Pokud je těsto řídké, přidáme písek a mouku a opačně. Do olejem vymazaných vykrajovátek vmáčkneme těsto. Do takto vzniklých srdíček vmáčkneme ještě kalíšky od čajových svíček a písek kolem nich uhladíme rukou. Aby těsto během pečení nevyzdvihlo kalíšky ven, zatížíme je kovovým závažím. Pokud je nemáme, postačí, když kalíšky vysypeme suchým pískem. Pečeme ve středně vyhřáté troubě asi půl hodiny. Po vychladnutí opatrně vyklepneme svícínky z forem. Kalíšky od svíček zůstanou v těstě pevně zapečené a do nich budeme pouze vkládat svíčky (použijeme čajové svíčky, ale lze využít i vysoké svíčky, které mají průměr čajových). Pokud chceme, aby se kalíšky po upečení daly z věnce oddělit, namažeme je před vložením do těsta olejem. Pokud potřebujeme vytvořit najednou větší množství srdíček a nemáme dostatečný počet formiček, vytvoříme si těsto s větším obsahem mouky, tak aby se méně drolilo. Z těsta vyválíme placku a tvary vykrájíme a přeneseme na plech. Svícínky můžeme na závěr pomalovat akrylovými barvami. Kdyby barva špatně chytala na okrajích srdíček, kde mohlo zůstat trochu oleje, kápneme do barvy Jar nebo jiný odmašťovač.

Celý článek

Let’s have a birthday party!

Mgr. Iva Hennová, 11.5.2011

Úroveň: začátečníci, pokročilí; organizace: všechny děti na zemi (na židličkách); aktivita: seznamovací, procvičovací; cíl: jazyk – nácvik a procvičování nové slovní zásoby na téma: jídlo (fruit salad, apples, oranges, cherries, bananas, strawberries, pears, peaches, grapes…), juice, cookies, crisps, sweets, delicious, bowl a nácvik fráze How old are you? I’m… (five), Do you like…? Yes, (I do.) × No, (I don’t). I like… × I don’t like…; čas: 15–20 minut (v případě, že součástí lekce je samotná oslava, i déle); příprava: obrázky různých druhů ovoce a jídla nebo skutečné ovoce – potom také talířky, misky, lžičky… Náměty pro práci s dětmi Hello everybody! Today is Jane’s birthday! Happy birthday, Jane! Učitelka vyzve děti, aby popřály Janě k narozeninám (doporučuji zazpívat klasickou písničku Happy birthday to you…). How old are you?… (I’m five…) And you?… Učitelka s dětmi procvičí frázi, kolik je jim let… Let’s have a birthday party! Let’s prepare something delicious to eat! Do you like apples?… (Yes, I do. × No, I don’t.) Do you like oranges?… They’re delicious… yummy, yummy… Učitelka s dětmi procvičí novou slovní zásobu přímo s reálným ovocem nebo s obrázky formou drilu (potichu × nahlas, rychle × pomalu, s emocí, s hrou „na tělo“…). Let’s prepare some fruit salad. We need: apples, bananas, oranges, strawberries, cherries… Salát může být reálný nebo fiktivní (nakreslený). Děti si podle vlastních chutí mohou přidat do salátu různé druhy ovoce. I like pears… I don’t like oranges… Mix our fruit salad! … Pour on some juice!… Hm… it’s delicious!… Now let’s prepare something more…! Do you like crisps?… Put them in the bowl… And what about sweets?… Učitelka ukazuje dětem další možnosti občerstvení. Děti společně připravují tabuli pohoštění. Variace: Opravdové pohoštění mohou děti ochutnat. Při sezení u stolečku s nimi nacvičujeme frázi: Can I have some … (crisps), please? Can I have a cookie, please? Here you are… Thank you… You’re welcome… Učitelka může děti rovněž naučit reagovat na otázku: Would you like some …? Yes, please… x No, thank you… Děti se mohou naučit písničku Fruit salad na známou melodii Are you sleeping (Bratře Kubo…) Písnička One red apple, one red apple, Oranges too, I like you. Cherries and bananas, Cherries and bananas, Strawberries, they’re for me. Děti mohou po nácviku písničky ukazovat při zpěvu jednotlivé druhy ovoce. Vyzvěte děti, aby obsah písničky obměnily a vymyslely nová slova na tuto písničku. Pro ně je přetváření známé písničky velmi zábavné a obohacující.

Celý článek

Geburtstagsparty

Mgr. Iva Ťupová, 11.5.2011

Úroveň: začátečníci, pokročilí; organizace: všichni, individuální práce; pomůcky: magnetická tabule, magnety, obrázek chlapce s dortem a 6 svíčkami, květinami a dárky, nakopírovaný obrázek s narozeninovým dortem a pastelky, obrázky jídla a pití, hračky, CD přehrávač a písničky; aktivita: seznamovací, procvičovací, důraz na dobrou výslovnost. hra; cíl: osvojení nové slovní zásoby, zopakování známé, relaxace a výuka při hře; jazyk: Ich habe Geburtstag. Wie alt bist du? Ich bin… Jahre alt. Ich lade Dich zu meiner Geburtstagsparty ein. Ich gratuliere… Alles Gute! opakování číslovek a barev, Wir müssen einkaufen. slovní zásoba k jídlu a pití; čas: 30 minut. Náměty pro práci s dětmi Učitelka připevní na tabuli obrázek chlapce, vypráví a ukazuje: Das ist Peter. Er ist 5 Jahre alt aber bald hat er Geburtstag. Er wird 6 Jahre alt. Schaut mal! Er bekommt eine Torte mit 6 Kerzen, Blumen und Geschenke. Všichni opakují důležitá slovíčka, počítají svíčky. Učitelka se obrátí na děti s otázkou: Peter ist bald 6 und wie alt bist du, Anička? Anička napočítá na prstech a odpoví například: Fünf. Takto se učitelka zeptá všech dětí a ty odpovídají. Pozvánka Děti dostanou obrázek s dortem, mají ho vymalovat a namalovat na něj svíčky podle svého věku. Učitelka jim německy napovídá, jakou barvu mají použít. Tím děti vytvoří hezkou narozeninovou pozvánku. Pak s učitelkou nacvičují pozvání: Hallo/ – Hallo! Ich habe bald Geburtstag. Ich bin… Ich lade Dich zu meiner Party ein. – Ich komme. Danke! Tschüs! – Tschüs! Musíme nakoupit Na zem se rozloží obrázky jídla a pití. Děti vyberou to, co musí koupit na oslavu, a připevní obrázky k Petříkovi. Wir müssen einkaufen. Wir gehen in einen Supermarkt. Wie heißt der Supermarkt? Was kaufen wir ein? Limonade, Cola, Bonbons, Schokolade, Eis, Pommes, Paprika… Děti několikrát opakují nová slovíčka. Učitelka uvede oslavu. Heute ist unsere Geburtstagsparty! Hurra! Děti se rozdělí do malých skupinek a vzájemně si popřejí a předají si dárek (půjčí si ve školce hračky): Ich gratuliere dir! Alles Gute! Bitte! – Danke! Ke každé oslavě patří tanec. Učitelka pustí dětem nejlépe německou písničku a vzhůru do kola! Wir gehen tanzen!

Celý článek

Zvířátka ve hře, písni a tanci

11.5.2011

Lidových písniček o zvířátkách je velmi mnoho. Život lidí na venkově, kteří si je vymýšleli a zpívali, byl se životem zvířat velmi úzce svázán. Někdy byla kráva nebo koza jedním z hlavních zdrojů obživy. Proto písničky, které si o zvířatech lidé skládali, vyjadřovaly jejich obavy o zdraví krávy, pýchu nad čilým kohoutem či pěkným koněm či posměšek nad tlustým vepříkem. Většina textů, které o zvířátkách vznikaly, byla určena k tomu, aby si je lidé popěvovali či zpívali, proto texty vznikaly současně s melodií. Hop hej, huso černá Dvojice stojí po kruhu, čelem proti sobě, podají si obě ruce. Chlapci (Ch) stojí zády do kruhu, dívky (D) čelem do středu kruhu. 1. takt – 2 podupy na místě (od Ch levou, pravou nohou); 2.–4. takt – 6 cvalových úkroků po obvodu kruhu, vlevo od Ch; 5. takt – 2 podupy na místě; 6.–8. takt – 6 cvalových úkroků opačným směrem, vpravo od Ch; 9.–12. takt – dvojice se pustí, tleskne, zavěsí se za P lokty a provede celou zátočku až na své místo; 13.–16. takt = 1.–4. takt. Mezihra: Děti se pustí a otočí každý sám na místě nebo Ch lehce tleskají a D postoupí k dalšímu Ch, postaví se do ZP a tančí druhou sloku s novým partnerem. Náš táta kocour Dvojice dětí stojí volně v prostoru v postavení za sebou: 1. dítě stojí, obě ruce v bok, půjde vpřed a bude určovat směr pohybu, 2. dítě položí svoji pravou ruku na levé rameno prvního dítěte, levou rukou za sebou při chůzi mává jako ocáskem. 1.–4. takt – dvojice se prochází volně v prostoru, 3 kroky v taktu; 5.–8. takt – 1. dítě se otáčí na místě, 2. dítě ho svojí pravou rukou jakoby šviháním roztáčí. Mezihra 4 takty: Děti se postaví do základního postavení, ale vymění si role; 2. sloka: pohyb se opakuje.

Celý článek

Ptačí oslavy

Pavla Zichová, 11.5.2011

Je nádherné zajít si do přírody, zde se jen tak zastavit, opřít se třeba o strom, zavřít oči a poslouchat a poslouchat a poslouchat. Nejvíce nám asi do uší bude zaznívat neopakovatelný koncert ptačích hlásků.

Celý článek

Malí námořníci

Jitka Čerstvá, 11.5.2011

Předškoláci naší mateřské školy ztroskotali loni v červnu na „pustém ostrově“ v nádherném prostředí Agropenzionu Vápenice. Malí kormidelníci, plavčíci, důstojníci i lodníci poznávali během týdne v kratších či delších túrách nádhernou a neporušenou přírodu Bílých Karpat. Své cesty pak zakreslovali do mapy ostrova a vlastních námořnických deníků. Po obdržení tajemného dopisu od starého námořníka Mořského vlka pak museli plnit i jeho úkoly. Vyrobili si vlastní trika, postavili loď pro odplutí z ostrova a hlavně prošli námořnickou zkouškou zdatnosti, do které mimo jiné patřily úkoly jako ponor pod vodu, šplh po lodním stožáru, hod záchranným kruhem, plnění námořnické čutory, záchrana nemocného námořníka a mnoho dalších. Došlo i na hry s mořskou tematikou – Na žahavé medúzy, Na žraloky, Boj o ostrov. Protože ve všech zkouškách na výbornou obstáli, čekalo je od Mořského vlka i další překvapení – pirátský poklad se šperky, drahokamy, dukáty, kompasy i sladkostmi. Po celou dobu se o námořnická hladová bříška vzorně starali domorodci, lodní lékař byl takřka bez práce a děti, jako správná parta, dokázaly, že táhnou za jeden provaz. Všichni si užili týden plný dobrodružství a přátelství a na závěr je čekala hřejivá náruč maminek a tatínků, kterým ještě u mateřské školy zazpívali Hymnu malých námořníků a Song mořského vlka. Někdy příště zase – AHOJ!

Celý článek

LEGISLATIVA

11.5.2011

AUTORSKÉ PRÁVO VE ŠKOLE

Celý článek

Věčná dobrodružství Kapitána Školky

Mgr. Marie Těthalová, 11.5.2011

Robert Fulghum Praha, Argo 2011 g

Celý článek

PORADNA ODBORNÍKA

11.5.2011

Jak podpořit dítě, kterému umřel sourozenec

Celý článek

Standardy předškolního vzdělávání

Mgr. Marie Těthalová, 11.5.2011

Kolem standardů předškolního vzdělávání proběhlo několik vln informačních „šumů“. První informace vedla k dojmu, že se děti budou testovat, pak se mluvilo o „unifi kaci předškolního vzdělávání“ a nakonec se MŠMT ČR vyjádřilo, že jde o zpřesňování výstupů RVP PV.

Celý článek

1 2 
6666