5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

6/2012

Pěstounská péče a adopce

Jana Pokorná, 6.6.2012

Cesta k dítěti není vždycky jednoduchá. Někteří lidé se potýkají s neplodností nebo nechtějí mít vlastní potomky, protože by jim mohli předat genetickou poruchu. Také ale známe lidi, kteří si ke svým biologickým potomkům „přiberou“ další děti.

Celý článek

Pěstounská péče a adopce

Legislativa

MŠMT, 6.6.2012

Kapacita školy, Ochrana zdraví v MŠ

Celý článek

První učitel mateřské školy v Česku

Marie Těthalová, 6.6.2012

V řadě českých škol byste učitele-muže spočítali na prstech jedné ruky. A mateřských škol, kde mají pana učitele, je zatím opravdu pomálu.

Celý článek

První učitel mateřské školy v Česku

Co prozradí volná hra?

Daniela Kramulová, 6.6.2012

Volná hra je úžasné okno do dětského světa. Kluci a holčičky nám při ní mimoděk dovolí nahlédnout do vlastní rodiny, a když si spontánně vybírají námět hry, máme přehled, co sledují v televizi a s jakými hrdiny momentálně žijí. Vidíme, kdo má v kolektivu skutečnou autoritu, zaregistrovat však můžeme i první náznaky šikany…

Celý článek

Co prozradí volná hra?

Co má umět předškolák? Není toho málo

Marie Těthalová, 6.6.2012

Už Jan Amos Komenský ve svém Informatoriu školy mateřské rodičům a vychovatelům malých dětí vysvětloval, co by šestileté dítě mělo umět a čemu by mělo rozumět. Nabízel k tomu i náměty na různé činnosti, jimiž se rozvíjejí potřebné dovednosti.

Celý článek

Co má umět předškolák? Není toho málo

Informatorium 3-8 č.6/2012

Marie Těthalová, 6.6.2012

Co přinesou konkretizované očekávané výstupy, které většina zná pod názvem standardy předškolního vzdělávání? V hlavním článku čísla vám zprostředkováváme názory odborníků na tento materiál i pohled školní inspekce a ministerstva školství. Zamýšlíme se také nad volnou hrou a nad tím, co z ní může poznat učitelka. Připravili jsme také rozhovor s prvním učitelem mateřské školy v Česku. Jakub Motl už pracuje ve školce více než deset let a práce ho pořád baví. Nezapomněli jsme samozřejmě na právní poradnu ani na knižní tipy. Přejeme pěkné čtení a po prázdninách na shledanou.

Celý článek

Informatorium 3-8 č.6/2012

Léčivá ptačí písnička

Markéta Vítková, 6.6.2012

Celý článek

Košíčky z provázků

Alena Isabella Grimmichová, 6.6.2012

Košíčky na cukroví, květiny nebo jiné drobnosti vytvoříme ze zbytků provázků a přízí. Po vyztužení lepidlem budou pevné a stabilní. Co budeme potřebovat? Přírodní provázky nebo příze, disperzní lepidlo (Herkules či Dispercoll), plochý štětec, potravinovou fólii, skleněnou misku nebo skleničku, stužky, vodu, plastovou podložku, nůžky, ostrý nůž či řezák. Vybereme si misku nebo skleničku, jejíž velikost se nám bude hodit na výrobu košíčku. Je nutné, aby se vybraná nádoba směrem nahoru plynule rozšiřovala. Nádobu několikrát obalíme potravinovou fólií. Obalenou nádobu omotáme provázkem nebo přízí. Motáme stejným způsobem, jako když namotáváme klubíčko. To znamená všemi směry. Množství namotávaných vrstev závisí na síle provázku. Čím bude slabší, tím víc vrstev musíme udělat. Konec provázku dobře upevníme uzlíkem. Lepidlo naředíme vodou v poměru dva díly lepidla na jeden díl vody a provázek jím potíráme tak dlouho, až bude zcela nasáklý. Potíráme pouze dno a boky nádoby. Nádobu necháme usušit dnem vzhůru na plastové podložce. Občas ji zvedneme a lepidlo, které na podložku steklo, štětcem znovu vrátíme na košíček. Aby lepidlo dobře vyschlo, je potřeba sušit pomalu. Při rychlém sušení (třeba na slunci) lepidlo nezatvrdne rovnoměrně a košíček je potom jako gumový. Po zaschnutí odřízneme vrchní část košíčku, roztrhneme fólii uvnitř nádoby, košíček vyndáme a sloupneme z něj fólii. Nůžkami upravíme odříznutý okraj a dáme ještě na chvíli doschnout. Ouško košíčku vytvoříme z barevných stužek. Košíčky rozvěsíme a naplníme cukrovím nebo květinami. Pokud budeme do košíčků vkládat živé květy, můžeme do nich dát malé skleničky s vodou.

Celý článek

Já mám koně

Ludmila Battěková, 6.6.2012

Celý článek

Mateřská role učitelky mateřské školy

Pavel Jurkovič, 6.6.2012

Dodnes se stává, že představa, co je hudební výchova, a tedy také čeho si máme všímat při hodnocení dítěte v ní, se omezuje na pěvecký projev. Pro hudbu je jistě důležitý a charakteristický, ne však, a to ani v dětském věku, jediný. Kvůli této představě bývá dítě předčasně a někdy na celý život odsouzeno k roli hudebního „hlušce“.

Celý článek

Nemocnice pro medvídky

Jana Osladilová, 6.6.2012

Naše MŠ PALETKA pracuje jako každá mateřská škola podle vlastního školního vzdělávacího programu, v němž se jedna část týká výchovy ke zdravému životnímu stylu, prevence onemocnění, a to na základě poznatků o vlastním těle. Učitelky kladou důraz na to, aby děti v naší mateřské škole žily ve zdravém a příjemném prostředí, zajišťují jim výchovnou činností osobnostní pohodu, která je pro zdraví dětí velmi důležitá. Navázali jsme kontakt se skupinou mediků, kteří pro děti předškolního věku vytvořili projekt pod názvem Nemocnice pro medvídky. Jedná se o projekt společnosti IFMSA (International Federation of Medical Student’s Associations). Cílem projektu je pomoci dětem zbavit se strachu z bílých plášťů, poznat práci lékařů v přiměřeném prostředí, uvědomovat si občasnou nutnost návštěvy lékaře či nemocnice. Děti si tak snáze uvědomí, že cílem lékaře není dítěti ublížit, ale pomáhat. Celý projekt proběhl v prostředí dětem známém, v naší mateřské škole. Forma hry byla dětem blízká a do svých rolí se děti se zájmem vžily. Na jednoho „medvídkového lékaře“ připadalo pět dětí. Z domova si děti přinesly plyšového medvídka nebo pejska a každý si pro něj vymyslel nějaký zdravotní problém. Dítě se tak dostalo do role „rodiče“ medvídka a přijalo i určitou zodpovědnost. Musely lékaři popsat onemocnění a určit jeho příčinu. „Medvídkoví lékaři“ začali za pomoci dětí medvídky léčit. K tomu nechyběly rentgenové snímky, stetoskopy, obvazy, dlahy, injekční stříkačky… Studenti si však s dětmi hlavně hodně povídali. Forma této hry byla zábavná a nenašlo se žádné dítě, které by se „medvídkového lékaře“ bálo. A jaký byl přínos projektu? Děti poznávaly své tělo neobvyklým hravým způsobem, seznámily se s jednoduchými medicínskými nástroji, získaly důvěru v lékaře, beze strachu a ostychu s lékaři komunikovaly, připomněly si význam ochrany zdraví, bezpečnosti při hře a sportu, upevnily si citový vztah k „pacientovi“. Ještě dlouho mezi dětmi v mateřské škole doznívala atmosféra návštěvy studentů medicíny. Děti si na základě citového prožitku rozvíjely hru na lékaře, ošetřovaly své plyšáky a dojmy se objevovaly i v kresbách a výtvarné činnosti dětí. Projekt Nemocnice pro medvídky měl v naší mateřské škole velký úspěch a byl příjemným zpestřením při plnění cílů školního vzdělávacího programu. Rádi ho doporučujeme i ostatním mateřským školám a chceme jej zařadit také v budoucnu.

Celý článek

Objevujeme tajemství vesmíru

Mgr. Petra Polesná a Jaroslava Punová, 6.6.2012

S kolegyní jsme pro děti připravily projekt týkající se vesmíru. Děti velmi zaujal, s radostí se zapojovaly do všech činností a získávaly základní poznatky o vesmíru, Slunci, Měsíci a sluneční soustavě. Děti si z domova přinášely encyklopedie, knihy a časopisy, které se zaujetím prohlížely. Základní prezentaci jsme si samostatně sestavili na interaktivní tabuli, na které děti řešily labyrinty, grafomotorické a pracovní listy, omalovánky. Povídali jsme si s dětmi o tom, jak vznikl vesmír, a zahráli jsme si hru na velký třesk. Rozpínání vesmíru jsme si ukázali na příkladu s nafukovacím balonkem, který jsme pokreslili neznámými galaxiemi. Děti nejvíce zajímalo povídání o tom, kdo je kosmonaut, jak vypadá, co nosí na sobě a čím létá. Z papíru si vystřihly kosmonauta, kterého si podle své fantazie vybarvily. Vyráběli jsme rakety z plastových lahví, které jsme ozdobili okny a pruhy ze samolepicí fólie, a motory si děti vyrobily z papírových ruliček. Dále jsme se zabývali Měsícem - povídali jsme si o letu na Měsíc a zkoumání jeho povrchu, který jsme modelovali z modelíny a vmačkávali do něj různé kamínky, mušle a korálky rozmanitých tvarů a barev. Následně si každé z dětí vytvořilo vlastní papírovou vlajku, již si navléklo na špejli a vztyčilo na Měsíci. Rodiče nám dávali zpětnou vazbu o tom, co se děti o vesmíru dozvěděly. Rády bychom touto cestou poděkovaly rodičům za jejich zájem a spolupráci. Už se těšíme na další zajímavé projekty.

Celý článek

Žížala - zahradníkův pomocník

Jana Heidrichová, 6.6.2012

Žížaly nejsou sice příliš roztomilá zvířátka, ale hrají velmi důležitou roli při vytváření zdravé půdy. Proto jsme se rozhodli s probouzejícím se jarem seznámit děti ze třídy Beruška s jejich životem, stavbou těla, pohybem i tím, jaký obrovský význam pro přírodu mají tato malá stvoření. Děti nejprve lupou pozorovaly stavbu těla tvořeného z opasku a kroužků, poslouchaly jejich šustivý pohyb po papíře, poté si z vrstev hlíny, písku a suchého listí vytvořily „žížalárium“, které postupně plnily žížalkami a pak je nechaly přikryté tmavou látkou v klidu pracovat. Již po několika dnech mohly vidět chodbičky, které pracovité žížaly vytvořily a celou půdu tak provzdušnily. Celý projekt byl doplněn spoustou hezkých písniček, říkanek, tanečků a her s žížalou. Na celou akci pečlivě dohlížel náš vyrobený maskot - obří žížala Žofi nka. Nakonec jsme žížaly za zpěvu písničky a napodobování deště vypustili do volné přírody, kde pro nás mají tak velký význam.

Celý článek

Putování za rybičkou

Mgr. Iva Jarošová, 6.6.2012

Loni v červnu jsme si s mateřskou školou naplánovali výlet lodí. Motivací byla pohádka O zlaté rybce, která se četla ve všech třídách naší školky. Naše putování s příběhem začalo na lodi „Arnošt“ z Pardubic, kde v horní části paluby visely čtyři zakleté zlaté rybky, jež čekaly na vysvobození. Naše cesta začala směrem na Kunětice pod hradem Kunětickou horou, kde jsme proplouvali plavební komorou. Po otevření vrat plavební komory na nás čekalo krásné okolí řeky Labe. Prohlíželi jsme si s dětmi oba břehy a průběžně plnili úkoly zlaté rybky. Prvním úkolem bylo pročíst tajemný dopis od rybičky. Museli jsme spolu dětmi každé třídy rychle vymyslet báseň o rybce. Vymýšlení se dětem dařilo. Dalším úkolem bylo básně přečíst a najít tu nejlepší. Básně si děti z každé třídy navzájem přečetly. Jednotlivé učitelky vyhodnotily básně hvězdičkami a děti rybičkovými bonbony. Vyhrály básně ze všech tříd. Žlutá třída složila tuto básničku: „Neboj se, rybičko, připlav k nám maličko. Ať tě rybář nechytí do těch svých sítí. My jsme tvoji kamarádi, my tě máme hodně rádi. My tě přece nesníme, raději tě pustíme.“ Vzájemnou pomocí si děti procvičovaly základy prosociálního chování. Učitelky nezapomínaly při počítání rybiček ani na rozvoj matematických představ. Základy environmentální výchovy probíhaly formou pozorování rybářů na březích řeky a poletujících třpytivých modrých vážek, které usedaly dětem na stoly, když svačily. Z povzdálí na nás pokyvovaly hlavičky makových panenek z nedalekých polí. Děti měly citový prožitek, kdy se staly součástí malebné krajiny se starým historickým hradem. Před slunečními paprsky nás ochránila paluba lodi. Celý výlet se vydařil a nebyl organizačně náročný, proto bychom tento zážitek přáli i ostatním dětem.

Celý článek

Pěstounská péče a adopce

Jana Pokorná, 6.6.2012

Dagmar Zezulová Praha, Portál 2012

Celý článek

Barevné pohádky a hříčky

Mgr. Marie Těthalová, 6.6.2012

Zdeňka Braumová, ilustrace Patricie Koubská Praha, Portál 2012

Celý článek

1 2 
6666