5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

3/2014

Informatorium 3-8 č.3/2014

Marie Těthalová, 7.3.2014

Březnové vydání časopisu Informatorium 3-8 nabízí rozhovor s Marií Horčičkovou ze ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12. Na této škole nabízejí bilingvní vzdělávání dětem již v mateřské škole a rozhovor se zákonitě týká jazykového vzdělávání předškolních a mladších školních dětí. Nabízíme také článek zaměřený na poruchy učení. O lidech, kteří mají dyslexii či jinou specifickou poruchu učení, si mnozí myslí, že jsou prostě hloupí, ale není tomu tak. Tématem čísla je respekt k rozmanitosti. Jedinečnost a rozmanitost a na druhou stranu diskriminace, to jsou otázky, které s dětmi řeší učitelé, jenž ve své praxi používají metodu Persona Dolls, kterou u nás zavádí organizace Člověk v tísni. Nezapomněli jsme samozřejmě na právní poradnu, která se věnuje novele občanského zákoníku, ani na knižní tipy. Přejeme pěkné čtení!

Celý článek

Informatorium 3-8 č.3/2014

Přehled speciální pedagogiky

Jana Pokorná, 7.3.2014

Speciální pedagogika je široký obor, který v sobě spojuje řadu podoborů. Rámcové kompendium, které vytvořil tým vysokoškolských pedagogů a zároveň odborníků z praxe, nabízí exkurz do všech speciálněpedagogických disciplín a přidává přehled terapií, jež se ve speciální pedagogice používají.

Celý článek

Přehled speciální pedagogiky

Legislativa

MŠMT ČR, 7.3.2014

Nevyužití OŠD

Celý článek

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Učme děti respektu k rozmanitosti

Mgr. Marie Těthalová, 7.3.2014

Jedinečnost a rozmanitost a na druhou stranu diskriminace, to jsou témata, s nimiž pracují učitelé, kteří v českých školách a školkách pracují s metodou Persona Dolls. Metodě na první pohled dominuje velká látková panenka, ale ta je pouze nástrojem k přemýšlení a rozhovorům.

Celý článek

Učme děti respektu k rozmanitosti

Lidé s poruchou učení nejsou hloupí

Mgr. Marie Těthalová, 7.3.2014

Tvrdí to psycholožka Zuzana Pospíšilová z pražského Dyscentra. Její kolegyně Lenka Krejčová, psycholožka působící na katedře psychologie FF UK a také v Dyscentru, s ní souhlasí.

Celý článek

Lidé s poruchou učení nejsou hloupí

K tomu, aby se dítě dobře naučilo cizí jazyk, potřebuje kvalitní mluvní vzor

Mgr. Marie Těthalová, 7.3.2014

Zároveň by se mělo s jazykem seznamovat hravou formou a potřebuje podporu nejen ze strany mateřské či základní školy, ale i od svých rodičů, myslí si Marie Horčičková ze Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12.

Celý článek

K tomu, aby se dítě dobře naučilo cizí jazyk, potřebuje kvalitní mluvní vzor

Učme děti respektu k rozmanitosti

Mgr. Marie Těthalová, 7.3.2014

Jedinečnost a rozmanitost a na druhou stranu diskriminace, to jsou témata, s nimiž pracují učitelé, kteří v českých školách a školkách pracují s metodou Persona Dolls.

Celý článek

Březnové sluníčko

Veronika Kirchnerová, Radka Rubešová, 7.3.2014

V březnu už zima ztrácí svou moc a každým dnem se přibližujeme jaru a sluníčku. Jakou má vlastně sluníčko barvu a jaký má tvar? Kde je sluníčko, když je nevidíme? Je vůbec na obloze? A jak vypadají sluneční paprsky? Motivace

Celý článek

První jarní den přivítáme s úsměvem

7.3.2014

Holčička se sněženkami

Celý článek

Ve zdravém těle zdravý duch!

Bc. Růžena Harmáčková, 7.3.2014

V České republice trpí nadváhou nebo obezitou až 52 % obyvatel, z toho je 16 % dětí, což je asi třikrát více než před 15 lety. Méně chodíme pěšky, nesnídáme, na jídlo nemáme čas a za to všechno si můžeme sami. Aby děti byly zdravé, je důležitá rovnováha mezi výživou a pohybovou aktivitou. Nedostatek pohybu vede k nadváze a poté také k obezitě. Pohybová aktivita se u dnešních předškoláků výrazně snižuje. Děti sportují málo, tráví mnohem méně času venku s kamarády, raději sedí doma u počítače nebo u televize. Právě předškolní dítě by mělo mít pravidelný pohyb a sportovat, což je pro ně důležité. Tyto dovednosti pak může i v dospívání dále rozvíjet. Děti jsou soutěživé a velmi rády napodobují sportovní aktivity dospělých, ti mají zásadní vliv na jejich pohybový rozvoj a výchovu. V tomto období se utváří a upevňuje vztah dětí ke sportu obecně a rodiče jej mohou do značné míry ovlivnit. Měli by podporovat děti v pohybu, chodit s nimi sportovat, protože dítě v tomto období získává obecné základy pro množství sportů (mělo by umět jezdit na kole, kopat, házet, chytat míč apod.). V mateřské škole se děti snažíme naučit základní pohybové dovednosti, zejména obratnost. Třída Zajíčků (odloučené pracoviště MŠ Zaječí) je umístěna v základní škole. V blízkosti se nachází nejen tělocvična, ale i sportovní areál, který děti využívají k pohybovým aktivitám všeho druhu. V areálu mají možnost se pohybově rozvíjet – skok do dálky, závody v běhu, rozcvičky, fotbal, házení míčem, atd. A také si rády hrají v dětském koutku. Tělocvičnu využívají ke cvičení, pohybovým hrám, sportovním soutěžím a učí se cvičit s náčiním. Z iniciativy dětí ze třídy Zajíčků vznikl nápad uspořádat fotbalové utkání mezi dětmi mateřské školy a žáky první třídy v tělocvičně ZŠ. V dresech zaječského přípravného družstva děti zápas proti prvňáčkům sice nevyhrály, ale s velkým nadšením bojovaly o pohár a medaile. Utkání skončilo vítězstvím žáků první třídy za stavu 1:0. Již teď se děti těší na další sportovní aktivity uspořádané mezi MŠ a ZŠ. Mezi dětmi jsou oblíbené i vycházky do přírody například k rozhledně Maják. Okolí dětem poskytuje krásný výhled. V předškolním věku by děti měly být vedeny k pohybu nejen formou dětských her, ale i chůzí do přírody. Bylo by vhodné, aby si rodiče pro děti našli více času, více s nimi absolvovali pěší chůzi. Rodiče i děti se přimějí k nějaké pohybové aktivitě, a tím se také upevňuje vztah mezi rodiči a dětmi. Okolí naší vesnice Zaječí nabízí možnost velkého sportovního vyžití v přírodě. Sportovní areál je vhodným místem pro posilování fyzické kondice a hlavně k organizování her, utkání a různých turnajů. Za nepříznivého počasí je možnost se dobře protáhnout v tělocvičně. A proto sportu zdar!

Celý článek

Víkend bez televize

Stanislava Korcová, 7.3.2014

Víkend bez televize a ostatních moderních médií, jako jsou PC, DVD a podobně si vyzkoušely děti třídy Motýlek MŠ Anenská z Frýdku-Místku, se svými rodiči. Tato akce vycházela z třídního projektu „Co knihy skrývají“, který našel inspiraci v celorepublikovém projektu „Celé Česko čte dětem“, do něhož je mateřská škola zapojena již od roku 2010. V rámci projektu se děti například seznámily se vznikem knihy a s lidmi, kteří se na jejím vzniku podílejí. A protože mateřská škola vychází z modelu prožitkového učení, děti samy mohly zažít, jaké to je psát či ilustrovat knihu. A jak to zvládly děti předškolního věku, které ve většině případů ještě neumějí číst a psát? Samozřejmě si na pomoc pozvaly své rodiče. V rámci zábavné akce společně s rodiči vytvořily „Příběhy housenky Míši“. Během přátelsky laděného odpoledne tak vzniklo celkem pět příběhů, jejichž hlavní hrdinkou se stala „velmi hladová housenka“ – letošní maskot třídy. Děti si příběhy velmi oblíbily a pracovaly s nimi v průběhu dalších dní. Cílem této aktivity nebylo „jen“ napsat příběhy či strávit společně čas, i když i toto je velmi důležité, ale hlavně ukázat rodičům další cestu, kterou se mohou vydat nejen při víkendu bez televize. A jak tento víkend dopadl? Z provedené ankety mezi rodiči vyplynulo, že rodiče tuto aktivitu přivítali a poctivě zákaz dodržovali. Odměnou jim byl získaný čas, který věnovali sobě navzájem. Někteří rodiče také uvedli, že si díky této akci uvědomili negativní vliv nadměrného sledování televize a ostatních médií pro psychický i fyzický vývoj jejich dítěte. V tomto případě měla akce opravdu význam! Zkuste to také, vždyť se jedná o naši budoucí generaci. Necháme ji „spolknout“ moderními médii?

Celý článek

Spolupráce mateřské a základní školy

Jana Mlynková, 7.3.2014

Jedním z důležitých úkolů mateřské školy je připravit děti na vstup do první třídy základní školy a zabezpečit jim úspěšný přechod z mateřské školy do základní školy. Veškeré úsilí mateřské školy v této oblasti by mělo vést k tomu, aby dětem pomohlo dobře se na tento důležitý úsek jejich života přichystat, aby nedošlo ke zklamání v důsledku malé připravenosti nebo úzkosti z nového prostředí. Děti by si měly odnášet příznivý postoj k učení i ke škole, předškolní vzdělávání usnadňuje dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Kolektiv naší mateřské školy má podrobně vypracovaný plán, kde jsou popsány formy spolupráce se základní školou a který je v průběhu školního roku naplňován. Spolu s ním naplňuje úkoly, které jí tento plán vytyčuje. Vedení základní školy i paní učitelky jsou k našim snahám velmi vstřícné a vytvářejí podmínky pro realizaci našich – teď jistě již společných – snah. Spolupráce, která je na velmi dobré úrovni, prolíná během celého školního roku. Je plánovaná, promyšlená a těší se oboustrannému zájmu. Při společných akcích se děti navzájem více poznávají, jsou v jiném prostředí, než na které jsou zvyklé, seznamují se s novými kamarády. Má to i tu výhodu, že učitelky z MŠ se s učitelkami ze ZŠ lépe poznají a mohou si mezi sebou předávat svoje zkušenosti, poznatky a plánovat další společné aktivity. Učitelky mateřské školy tak získávají i poznatky o požadavcích na dítě v 1. třídě a mohou tak přizpůsobit svůj výchovně-vzdělávací program. V mateřské škole Bakov nad Jizerou děti mají možnost pracovat ve skupinách i individuálně, podle svého zájmu, schopností a možností. Vybírají si z připravené nabídky her, činností a úkolů k danému tématu. „Školáci“ pracují v samostatné skupině, kde společně řeší úkoly náročnějšího charakteru a upevňují si návyky potřebné pro budoucí život v ZŠ. Učí se samostatnosti, schopnosti vyhodnotit co nejlépe situaci a rozhodnout se, přiměřené soustředěnosti a pozornosti, důslednosti v dokončení své práce, nutnosti reagovat na pokyn učitelky. Přechod dětí z mateřské do základní školy je pro ně důležitým okamžikem v životě, a proto se ve spolupráci se základní školou snažíme budoucím školákům tento krok usnadnit. Jedním z našich krátkodobých cílů pro tento školní rok je aktivně spolupracovat se základní školou ve prospěch dítěte a společně tak podporovat a posilovat jeho všestranný rozvoj. Větší prostor pro propojení „učiva“ jednotlivých stupňů vzdělávání, snížení počtu dětí s OŠD, příprava děti na jejich bezproblémový vstup do ZŠ – citace ze ŠVP Hrou společně za poznáním a ročního plánu. Vhodnými aktivitami chceme přiblížit dětem prostředí základní školy natolik, že při oficiálním nástupu do 1. třídy již přicházejí na známá místa a jsou tak maximálně zredukovány problémy adaptace v ZŠ. Jedním z prvních kontaktů se základní školou je individuální návštěva prvňáčků – bývalých předškoláků, kteří po přechodu do 1. třídy navštíví mateřskou školu, přijdou se pochlubit s aktovkou, ukáží dětem učení a povykládají, co ve škole dělají. První návštěva dětí 5-6 letých probíhá na podzim, kdy jdou pozdravit „bývalé“ kamarády, kteří jim ukáží, co se už za krátkou dobu ve škole naučili. Děti se seznámí s budovou školy, prohlédnou si výzdobu a některé místnosti. Před zápisem navštěvují „školáci“ v budově školy tělocvičnu, knihovnu, jídelnu a školní družinu, kde jsme též mile přivítáni. Děti tak mají příležitost seznámit se s prostředím jejich budoucího školního života. K zápisu do ZŠ bývají pravidelně zvány i učitelky z MŠ. I my si ceníme možnosti, že se děti mateřské školy mohou účastnit společných akcí pořádaných ZŠ, jako jsou např. sportovní akce Bakovský půlmaraton – žákovský běh Bakovem, projektové dny, kulturní programy ZŠ apod. Děti se postupně seznamují s atmosférou a klimatem ZŠ. Navštěvujeme společně koncerty a divadelní představení. Mile nás potěší spontánní návštěvy dětí z bakovské školy u nás v MŠ. Za jeden z nejzásadnějších prostředků realizace našich výše uvedených cílů považujeme společná setkání. Náplní těchto neformálních schůzek učitelek školky a kolegyň z prvního stupně školy bylo seznamování a diskuse nad RVP a ŠVP obou škol. Probrali jsme i oblast týkající se dostatečné připravenosti budoucích žáků prvních tříd a předali informace, v rámci možností a potřeb, o výsledcích žáků prvních tříd, kteří navštěvovali mateřskou školu. V jarním období plánujeme s dětmi a prvňáky společné hry na školní zahradě, stopovanou a společné cvičení v sokolovně. Závěrem je zapotřebí konstatovat, že pro zvládnutí stanovených cílů je nutná dobrá spolupráce a komunikace s učitelkami prvních tříd základní školy. Je potřeba vytvořit dobré přátelské vztahy mezi zaměstnankyněmi a společně se snažit, aby děti nešly do neznámého prostředí, ale na školu se těšily. A o to se v mateřské škole Bakov nad Jizerou snažíme a myslíme si, že jdeme správným směrem ve prospěch našich dětí.

Celý článek

Myslivecké vyprávěnky

Radka Pelantová, 7.3.2014

Každý rok se naši nejmenší z mateřinky nemohou dočkat „svého“ pana myslivce. Podobně tomu bylo i loni na podzim. Natěšené publikum ho už nedočkavě vyhlíželo a tento sychravý den prozářilo množství párů očí, když jejich myslivec vstoupil do žluté třídy následován svým pejskem Emou a se všemi se mile přivítal. Své povídání zahájil malým testem, kdy před děti naskládal předměty, které do přírody patří a nepatří. S tímto úkolem si naši malí svěřenci poradili dobře a ještě dostali ponaučení, jaké věci přírodě a zvířátkům škodí a na co by si měly hlavně dát pozor samy děti! Bohužel sem patří mimo jiné i použité injekční jehly a stříkačky, před kterými musíme v dnešní době naši drobotinu varovat a chránit. Myslivecké povídání provázely i obrázky lesních zvířat z úžasné obrazové publikace, kterou pan Maleček donesl. Vyprávění bylo velmi poutavé, ale přesto se pozornost předškoláčků stále více obracela směrem k Emě – border terierovi a neposednému průvodci pana myslivce. Ta se dětem líbila nejvíce! Předvedla nám svou poslušnost, stopování, aportování předmětů a za svou šikovnost byla odměněna velkým aplausem a dobrou odměnou. Překvapením nebyl ale zdaleka konec – pan myslivec nám ještě předvedl ukázku sokolničení se svým opeřeným kamarádem Darem – rarohem loveckým. Ten děti opravdu upoutal! Dozvěděly se, co nejraději loví, jak výkonný má zrak, kam až je schopný dohlédnout a proč nosí na hlavě zvláštní čepičku. Ne nadarmo byl přirovnán k Bystrozrakému ze známé pohádky. Na závěr děti dostaly prostor pro své všetečné otázky a i pro pohlazení šikovné Emy. Pan Maleček se rozloučil sladkostmi pro předškoláčky a slibem, že se brzy zase uvidí na společné vycházce do přírody, až nám bude počasí více přát. Nezbývá, než si přát nashledanou!

Celý článek

LEGISLATIVA

7.3.2014

NEVYUŽITÍ OŠD

Celý článek

Přehled speciální pedagogiky

Jana Pokorná, 7.3.2014

Milan Valenta a kol., Praha, Portál 2014 M

Celý článek

Trénink slovní zásoby pro každý věk

Mgr. Marie Těthalová, 7.3.2014

Jitka Suchá, Praha, Portál 2014

Celý článek

1 2 
6666