5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

7/2014

Informatorium 3-8 č.7/2014

Marie Těthalová, 9.9.2014

V zářijovém Informatoriu 3-8 najdete:

Celý článek

Informatorium 3-8 č.7/2014

Hněv… a co s ním? Žárlivost… a co s ní? Stydlivost… a co s ní?

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D, 9.9.2014

Rodiče, se kterými se setkávám v poradenské praxi, často řeší různé zlobení dětí. Chování dítěte vyplývá ve většině situací z nějaké emoce. Když je dítě veselé a cítí se dobře, zpravidla to není téma pro poradenskou praxi. Potíže se objeví, když se dítě nadměrně vzteká, útočí na druhé nebo se uzavírá do sebe. Nezdravé nebo destruktivní projevy dítěte často vyvolávají výraznou reakci dospělých, kteří chtějí, aby s tím dítě přestalo. Dítě ale v tu chvíli ještě není schopno zdroj svého zlobení – některou negativní emoci – ani své chování regulovat a zarazit. V takových situacích pak prožívá selhání rodič i dítě.

Celý článek

Hněv… a co s ním. Žárlivost… a co s ní. Stydlivost… a co s ní.

Legislativa

MŠMT ČR, 9.9.2014

Výjimka o počtu dětí ve třídě MŠ

Celý článek

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Mám dvě mámy, dva táty a nového bráchu na víkend

PhDr. Daniela Kramulová, 9.9.2014

České rodiny se podle statistik zmenšují, na jednu ženu připadá průměrně 1,46 dítěte. Na druhé straně jsou rodiny daleko pestřejší než dřív. Dětem přibývají noví tátové, mámy a nevlastní sourozenci, s nimiž tráví různě dlouhou dobu: víkend, několik týdnů i každý den. Jak se to může projevit ve školce?

Celý článek

Mám dvě mámy, dva táty a nového bráchu na víkend

Zralost pro školu je komplexní charakteristika

Mgr. Marie Těthalová, 9.9.2014

Poznat, kdy je dítě zralé a připravené pro školu, není jednoduché. Co všechno se na školní zralosti podílí? Co mohou pro dobrou připravenost na školu udělat pedagogové mateřských škol? Odpovídají zkušené vysokoškolské pedagožky Iva Košek Bartošová a Blanka Křováčková.

Celý článek

Zralost pro školu je komplexní charakteristika

Malé děti vnímají cizí jazyk naprosto přirozeně, bez problémů

Mgr. Marie Těthalová, 9.9.2014

Malá škola na malém městě, ale spousta ocenění za výuku angličtiny. Jak se v Základní a mateřské škole Klíč v České Lípě učí cizí jazyky? Odpovídá zástupkyně ředitelky a učitelka angličtiny Mgr. Petra Plíhalová a učitelka angličtiny Bc. Linda Neumayerová.

Celý článek

Malé děti vnímají cizí jazyk naprosto přirozeně, bez problémů

Aby v září bolelo míň bříšek a hlaviček

Mgr. Dana Tvrďochová, 9.9.2014

Září je měsíc začátků… Začíná podzim, školka, škola, družina, kroužky a všem je tak trochu smutno po krásné letní volnosti a prázdninových dobrodružstvích. Některé děti si jen povzdychnou a vrhnou se do světa povinností.

Celý článek

Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je pořád prima

9.9.2014

Pohádka. Žánr, který mají rády všechny děti. Využívá toho Kateřina Konvalinová ve své vé nové knize určené né pedagogům v mateřských ah. školách. Aktivity jsou členěny - do bloků, každý blok je uveden motivačním příběhem. Úkoly se vyváženě věnují rozvíjení schopností a dovedností, které děti potřebují k tomu, aby dosáhly očekávaných áhly očekávavýstupů, které vycházejí z RVP PV. Knihu ilustrovala Edita Plicková a vydalo ji nakladatelství Portál.

Celý článek

Cizí jazyk do našeho život a patří

Mgr. Marie Těthalová, 9.9.2014

A setkáváme se s ním i tehdy, kdy se žádný jazyk aktivně neučíme. Toho využívá jazyková propedeutika, které se také říká jazykové probouzení. Nejde v ní o nic jiného než o systematické seznamování dětí s tím, že ve světě existuje mnoho jazyků.

Celý článek

Jak velbloud potkal ťavu

J, 9.9.2014

KNIŽNÍ TIP

Celý článek

Moje první písmenko

Veronika Kirchnerová, Radka Rubešová, 9.9.2014

Začátek školního roku s sebou nese spoustu nového: nové začátky, nový rytmus dní, nové kamarády, nová setkání a učení se novým věcem. Vezmeme to pěkně od začátku, ať se ví, kdo je kdo, a jak se kdo jmenujeme. Seznámíme se, naučíme se navzájem svá jména a naučíme se i „své první písmenko“.

Celý článek

Poznáváme nové kamarády!

Alena Kulhánková, 9.9.2014

Papírová koláž

Celý článek

Setkání generací

Alena Bláhová, 9.9.2014

V červnu v naší škole proběhla zajímavá akce s názvem „Dárek“. Co se pod tímto názvem skrývá? Symbolický dárek vzájemně předaný mezi členkami Klubu třetího věku a dětmi z MŠ 9. května v Sezimově Ústí. Děti pozvaly seniorky na návštěvu do MŠ, zahrály jim divadlo Dračí pohádka a předvedly umění malých orientálních tanečnic. Babičky měly pro děti na oplátku složené a nacvičené písně a jako odměnu sladkosti. Děti je provedly po školce. Potom všichni společně poseděli, popovídali, nechybělo ani pohlazení. Tak se děti se zaujetím zaposlouchaly do příběhů vzpomínek na mládí a dětství seniorek, které si připomněly, jak do naší školky s dlouhou tradicí vodily svoje děti. Měly možnost si prohlédnout, co všechno se za ty roky změnilo. Setkání bylo ze strany pozorovatele velice dojemné a překvapivě svěží. Děti se mohly dotknout francouzských holí a zblízka zkoumat vrásky na rukou babiček. Děti mnohdy nevědí, jak se mají k seniorům chovat, obzvlášť není-li senior členem jejich rodiny. Nebo jsou zvyklé jen na své babičky a k jiným mohou mít nedůvěru a vzhledem ke svému útlému věku projevovat i určitou neúctu a netoleranci. Myslím, že tento typ akce je velice užitečný pro rozvoj dítěte. Babičky byly nadšené, že má někdo zájem o jejich život a něco pro ně „připraví“. Děti pak lépe a názorně pochopí, proč mají starším lidem pomáhat a být k nim ohleduplné. Proces odstraňování bariér mezi nejmladší a nejstarší věkovou skupinou byl úspěšný. Celá akce proběhla v radostné a vřelé atmosféře, která je přínosem a příslibem do budoucna pro děti i seniory.

Celý článek

Už ve školce rozvíjíme vztah dětí k přírodě

Bc. Růžena Harmáčková, 9.9.2014

Projekt, který jsme v naší mateřské škole uskutečnili se třídou Zajíčků, byl zaměřen na rozvíjení poznatků, vlastních prožitků a zkušeností ze života, na ochranu přírody, kdy se děti učí ekologickému myšlení. U dětí se snažím probudit vztah k přírodě a jsou vedeny k pocitu sounáležitosti s přírodou, neboť „všichni jsme zde, abychom sdíleli tento prostor a stali se jeho přirozenou součástí“. Při procházkách okolím Zaječí jsem jednoho dne děti třídy Zajíčků zavedla ke kopci zvaný „Hasmaňák“. Byl celý zarostlý, neupravený, plný bodláčí, suchých trav. Vycházku jsem doplnila příběhem z mých školních let, kdy jsme si zde se spolužáky hráli a sázeli stromy. Bylo to místo pro různé hry a sporty. Dětem se vyprávění líbilo a začaly kopec nazývat „Tajným kopcem“, který by chtěly prozkoumat. A tak vznikl nápad požádat paní starostku, zda by mohla nechat kopec vyčistit. Všech 17 dětí vešlo do kanceláře paní starostky a sborově ji požádalo, zda by bylo možné kopec vyčistit tak, aby si tam mohly chodit hrát. Paní starostka nám slíbila, že práce začnou co nejdříve. Děti odešly velmi nadšené a již ve středu mě žádaly o vycházku na kopec. K našemu překvapení zaměstnanci obecního úřadu měli kopec posečený, právě shrabávali trávu a dokončovali úpravy přístupové cesty. Děti tak názorně viděly, že slib, který nám paní starostka dala, byl splněn a byly velmi rády. Vlastní poděkování za úžasnou a rychlou práci děti vyjádřily prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu. Nechaly zahrát písničky pro všechny zaměstnance obecního úřadu a paní starostku. Již v pátek jsme s dětmi využili velké plochy kopce ke hrám, o kterých děti snily a které jim příroda nabízí. Při poznávání, učení a objevování mohly děti použít všechny smysly. Pozorovaly stromy, rostliny, broučky, oblaka, hrály na honěnou, na schovávanou, sledovaly odstíny barev, tvary, poslouchaly zvuky okolo sebe, zpěv ptáčků, šum větru, zkoumaly kůru stromů, lezly po stromech, obdivovaly krásu přírody kolem nás. Důležité je, aby si nejen děti, ale i dospělí uvědomili, že svým chováním ovlivňují svět kolem sebe a že vše má vliv na životní prostředí.

Celý článek

Ta „naše“ zahrada

Dáša Hýblová, 9.9.2014

Naše zahrada je svou rozlohou poměrně velká, se vzrostlými stromy a keři, a tím nabízí svůj prostor a zákoutí pro různé činnosti. Zaujaly nás přírodní zahrady. Rozhodli jsme se jít tímto směrem a zahradu vylepšit zajímavými prvky a funkčním vybavením.

Celý článek

Požární ochrana očima dětí

Marcela Řezáčová, Tereza Kůlová, 9.9.2014

Obdivovali jste v dětství povolání popelářů, hasičů a policistů? My ano, a proto jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Dětem nebylo třeba více vysvětlovat. Barvy a papíry byly denně na stolečcích a malovalo se a kreslilo. Když byly obrázky hotovy, uspořádali jsme „výstavu“ a vybírali s dětmi zdařilé práce. Bylo jich plno, ale nakonec jsme vybrali tři nejlepší. Výkresy jsme pečlivě zabalili a s dětmi odnesli na poštu. Netrpělivě jsme čekali a bylo to tady: Tomášek ve své kategorii získal 3. místo za malbu hasičského vozu se zelenou hadicí a černým žebříkem (jak nám sám vysvětloval). Vyhodnocení proběhlo stylově v divadle U Hasičů na Praze 2. Tomášek si odnesl pěkné ceny a měl velkou radost. S ním se těšily děti i paní učitelky. Není to naše první, ale ani poslední soutěž, ale první, ve které jsme měli pěkný úspěch.

Celý článek

VÝJIMKA O POČTU DĚTÍ VE TŘÍDĚ MŠ

MŠMT ČR, 9.9.2014

Pokud ředitelka nepožádá zřizovatele o povolení výjimky o čtyři děti a bude přijímat do počtu 24 dětí na třídu (např. z důvodu zařazení dítěte s postižením nebo dítěte mladšího tří let, kdy vyšší počet dětí by byl na úkor kvality poskytovaného vzdělávání a bezpečnosti dětí), může ji krajský úřad donutit, aby o výjimku požádala? Jak to bude v případě, kdy bude mít výjimku z nejvyššího počtu dětí od zřizovatele povolenou na dobu neurčitou, ale pro následující školní rok z konkrétního důvodu nebude chtít třídu naplnit do nejvyššího možného počtu dětí?

Celý článek

Mentorink v MŠ a ZŠ: nový projekt

Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, 9.9.2014

Celý článek

Hněv… a co s ním Žárlivost… a co s ní Stydlivost… a co s ní

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph. D, 9.9.2014

Catherine Dolto, Praha, Portál 2013

Celý článek

1 2 
6666