5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

10/2014

Informatorium 3-8 č.10/2014

Marie Těthalová, 9.12.2014

V prosincovém Informatoriu 3-8 najdete:

Celý článek

Informatorium 3-8 č.10/2014

Logopedické hádanky

Jana Pokorná, 9.12.2014

Asi každý, kdo pracuje s malými dětmi, ví, že klíčem k úspěchu je správná motivace. Děti, které mají problémy s výslovností nebo mají malou slovní zásobu, motivací často neoplývají. Chodit k logopedovi je možná moc nebaví, navíc průběžný nácvik a upevňování hlásek klade velké nároky na čas zaměstnaných rodičů. Proto se úprava výslovnosti a rozvíjení slovní zásoby někdy vytratí do ztracena.

Celý článek

Logopedické hádanky

Výchova ke hře a hračky

Mgr. Erika Faltysová, 9.12.2014

Když pozorujeme dítě, které si soustředěně hraje, vidíme radost, absolutní zaujetí vlastními nápady, nadšení, ale také vážnost a důležitost. Nezáměrnost. Dítě si nehraje proto, aby se učilo ani proto, aby se rozvíjelo nebo někomu chtělo udělat radost. Hraje si, protože si hraje rádo.

Celý článek

Výchova ke hře a hračky

Citové vnímání a empatie, důležité vlastnosti pro život

PhDr. Daniela Kramulová, 9.12.2014

„Já ti to pofoukám, jo,“ říká pětiletá Janička a hladí panenku, která si zrovna „rozbila koleno“. „Stejně ji to nebolí, protože není živá,“ zlobí se Honzík. Panenka je přece hračka stejně jako autíčko, se kterým tak rád bourá do ostatních hraček. Autíčko to vůbec nebolí! Nebo snad ano?

Celý článek

Citové vnímání a empatie, důležité vlastnosti pro život

Zodpovědnost

PhDr. Václav Mertin, 9.12.2014

Předškolní dítě není zodpovědné a ani s tím nepočítáme. Jen se někdy zapomeneme, nechováme se přísně podle této logiky, a když něco provede nebo se nezachová slušně, tak mu zodpovědnost najednou připíšeme.

Celý článek

Zodpovědnost

Prosociální chování v mateřské škole

Mgr. Dana Tvrďochová, 9.12.2014

Prosociální chování je chování zaměřené pomoc, vnímání potřeb druhého člověka a poskytnutí podpory. Zaměření na rozvoj prosociálního chování v mateřské škole přispěje nejen k rozvoji jednotlivců a jejich vztahů s okolím, ale také k pozitivnímu klimatu ve třídě.

Celý článek

Prosociální chování v mateřské škole

Výchova ke hře a hračky

Mgr. Erika Faltysová, 9.12.2014

Když pozorujeme dítě, které si soustředěně hraje, vidíme radost, absolutní zaujetí vlastními nápady, nadšení, ale také vážnost a důležitost. Nezáměrnost. Dítě si nehraje proto, aby se učilo ani proto, aby se rozvíjelo nebo někomu chtělo udělat radost. Hraje si, protože si hraje rádo.

Celý článek

Andělský advent

Veronika Kirchnerová, Radka Rubešová, 9.12.2014

V prosinci se to kouzly, zázraky a kouzelnými bytostmi jen hemží. A mezi významné průvodce kouzelným adventním časem patří také andělé… VÝTVARNÁ AKTIVITA Andělé z plsti

Celý článek

Po roce přicházejí Vánoce!

Alena Kulhánková, 9.12.2014

Přicházejí pro děti nejkrásnější svátky v roce. Naučíme se zpívat novou vánoční písničku, zpíváme koledy. Čteme si pohádky s vánoční tematikou. Vybereme si jednu z vánočních filmových pohádek a společně ji zhlédneme. Popovídáme si o dojmech z této pohádky, co se nám nejvíce líbilo a proč. Pohádku namalujeme. Zahrajeme si na divadlo a pohádku si upravíme pro předvedení v družině. Využijeme dostupných materiálů v družině a použijeme je jako kulisy. Režii této dramatizace ponecháme zcela v rukou dětí. Naučíme se podle předlohy skládat papírový ubrousek k vánočnímu stolu. Vytvoříme si na stůl jednoduchou vazbu ze sušených rostlin, které jsme posbírali na podzim. Projdeme se po městě a prohlédneme si vánoční výzdobu.

Celý článek

Chemie v barvách duhy aneb Kouzelná laboratoř

Bc. Drahomíra Soldánová, 9.12.2014

Kolik z nás může říci, že umí kouzlit jako v pohádce, ví, co je to „tajné písmo“, „chemická zahrádka“, „barevné bublinky“…? Že vůbec nevíte, neznáte? To děti z Mateřské školy Komenského ve Šternberku už ano. Dozvěděly se to 19. září 2013, kdy za nimi přijel tým vědců a zaměstnanců Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. „Hrnečku dost!“ volaly děti na rostoucí pěnu ve zkumavce, s nadšením a otevřenou pusou pozorovaly měnící se barvičky duhy. Po krátké ukázce dostaly možnost si vše i samy vyzkoušet. Děti neskrývaly obrovské nadšení, když kouzelná zahrádka vykvetla, když rozluštily tajné písmo, či namíchaly bublinkový nápoj. Jako odměnu za absolvování „duhové chemie“ získaly všechny děti diplom a balónek. A jaká byla představa dětí o budoucím povolání? Ano, tušíte správně, většina by jich chtěla být „chemikem“. Děti v předškolním věku mají totiž obrovský zájem poznávat nové a zajímavé věci, zkoumat, experimentovat a objevovat. A naše mateřská škola chce dětem zajistit prostředí s dostatkem středí doh mnohostranných k hostranřených a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení, motivovat je k pozitivnímu přístupu k přírodním vědám zábavnou formou, což bylo prvotním záměrem této akce. Chtěli bychom tímto moc poděkovat všem zúčastněným pracovníkům Katedry analytické chemie, a to Pavlíně Baizové, Jitce Součkové, Haně Staškové, Petře Táborské, Denise Vlčkové, Radimu Knobovi, Martinu Višňovi a Janu Petrovi za skvělý zážitek pro všechny děti. Samotnou mě překvapilo, jaký široký záběr mají aktivity pracovníků katedry nejen v oblasti práce s dětmi, ale i v oblasti výzkumu a jeho uplatnění např. v oblastech analýzy potravin a léků nebo při kontrole kvality životního prostředí. Věříme, že velmi netradiční, zajímavá a pěkná akce nebyla poslední a už nyní se těšíme na její pokračování.

Celý článek

Díky hasičům

Děti a učitelky z Mateřské školy Brno, 9.12.2014

Touto cestou nám dovolte poděkovat za krásně prožité dopoledne v požární stanici Lidická, kterou jsme díky ochotné mamince mohly s dětmi navštívit. Děti měly možnost si prohlédnout veškeré vybavení hasičského auta, potěžkat si příslušenství, které musejí hasiči při zákroku nést s sebou a samozřejmě si vyzkoušely posedět v hasičském autě a nasadit si helmu, čímž se z nich na okamžik mohli stát malí požárníci a požárnice. Na rozloučenou jsme si poslechli hasičskou sirénu. Všichni odcházeli s nezapomenutelnými zážitky a těšíme se na další návštěvu. Ještě jednou moc děkujeme!

Celý článek

Půjdem všichni do Betléma

Milena Houfová, 9.12.2014

Pastýři, muzikanti, králové a jiné postavičky stojí v našem betlému na chodbě naší školky. Rodiče jsme požádali o spolupráci, dostali základní materiál a doma s dětmi vytvářeli opravdu krásné postavičky. Výsledek překvapil a potěšil všechny (opravdu se zapojili téměř všichni rodiče) a líbil se i dalším hostům mateřské školy. Druhý rok jsme betlém doplnili ovečkami, které jsme v tvořivém odpoledni zvládli ve třech třídách vyrobit z vaty, dřevěných hoblin nebo náplně do polštářů. Akce se znovu velmi vydařila. Dík patří učitelkám a hlavně rodičům, kteří si udělali čas pro své děti. Co přidáme příští rok?

Celý článek

Sbírka na pomoc opuštěným pejskům

Bc. Miroslava Rybková, 9.12.2014

Touto básní to všechno začalo… Bude zima, bude mráz, s vaší dekou bude snáz. K tomu také pár dobrot, nalezencům přijde vhod. S blížící se zimou jsme se v naší mateřské škole rozhodli uspořádat dobrovolnou sbírku pejskům z Útulku pro nalezené psy v Ostravě--Třebovicích. Proto jsme neváhali a oslovili rodiče a děti o pomoc pro tyto chlupáče nasbírat dostatek teplých dek, aby bylo pejskům co nejtepleji. Nejen, že jsme od našich malých i velkých dobrodinců nasbírali hodně dek, ručníků, prostěradel apod., ale pejsci si mohou pochutnat na veliké spoustě dobrot a zkrátit si dlouhé chvíle bez páníčků hračkami, kterých byla také pěkná hromada. Všem nám udělalo velkou radost, že jsme mohli alespoň takto pejskům pomoci. Děti byly z celé akce velice nadšené a posílily si tak kladný vztah ke zvířátkům.

Celý článek

Světýlko ve mně, veď mě!

Jaroslava Králová, 9.12.2014

„Cesta ke šťastnému životu vede přes zdravé sebevědomí.“ Tato slova byla motem našeho podzimního projektu s názvem Světýlko ve mně, veď mě! Jednoho listopadového večera jsme se sešli v naší škole všichni patřičně vybaveni na přenocování. Začali jsme společně projektovou písničkou Safari a následovala rozehřívací hra: Znáš mé jméno i příjmení? Poté následovaly činnosti již v menších skupinkách, zaměřené na posílení našeho sebevědomí a vytváření dobrých vztahů ve skupině. Během tohoto času se nám všem podařilo rozsvítit v sobě světýlka, která jsme si poté i vyrobili, aby nás vedla ve tmě lesem. Cesta byla poseta svítícími lampičkami a nám všem se podařilo překonat strach a statečně jsme prošli stezkou v nočním lese. Druhý den jsme si v sobě odnášeli nejenom uvnitř rozsvícené světýlko, ale také dobrý pocit ze společně strávených chvil.

Celý článek

Legislativa

MŠMT ČR, 9.12.2014

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

Celý článek

Logopedické hádanky

Jana Pokorná, 9.12.2014

Celý článek

1 2 
6666