5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

8/2015

Informatorium 3-8 č.8/2015

Mgr. Marie Těthalová, 8.10.2015

V říjnovém Informatoriu 3-8 najdete:

Celý článek

Informatorium 3-8 č.8/2015

Hry a aktivity pro zkoumání emocí

Mgr. Marie Těthalová, 8.10.2015

Ačkoli se zdá, že každý přece dobře víme, jak se cítíme a jaké emoce prožíváme, zdá se, že i takto elementární věc se musíme učit. Samozřejmě se ji neučíme tak jako třeba slovíčka v cizím jazyce, ale přirozeně, během situací, které přicházejí samy od sebe nebo které jsou nějakým způsobem řízené. Díky tomu, že se naučíme identifikovat a pojmenovat své vlastní emoce, pak dokážeme adekvátně reagovat na emoční projevy druhých lidí. Především si ale musíme připustit, že nějaké emoce cítíme a že je mohou cítit i děti, u kterých často zaměňujeme smutek za únavu a radost za hyperaktivní chování.

Celý článek

Hry a aktivity pro zkoumání emocí

Cizí jazyk se děti učí mluvením

Mgr. Marie Těthalová, 8.10.2015

Říkají to autorky nové knihy Praktická angličtina pro děti, ve které zájemci najdou konverzace na témata z dětského života. A to nejen z toho školního. Zábavná kniha Jany Hanšpachové a Zdeňky Křížové je doplněna ilustracemi Libora Drobného.

Celý článek

Cizí jazyk se děti učí mluvením

Jak se vyvíjí dětská řeč

Mgr. Marie Těthalová, 8.10.2015

K tomu, aby dítě mluvilo správně, aby nejen správně vyslovovalo, ale mělo přiměřenou slovní zásobu a používalo správné tvary slov, je potřeba, aby byla splněna řada předpokladů.

Celý článek

Jak se vyvíjí dětská řeč

Jak by měl vypadat rok budoucího školáka?

PhDr. Daniela Kramulová, 8.10.2015

Ať si ještě užije bezstarostné dětství, myslí si někteří rodiče. Přibývá ovšem těch, kteří souhlasí s názorem, že se dítě už musí připravovat na povinnosti školáka, jinak pro ně bude přechod do první třídy příliš náročný a možná i méně úspěšný. A velké naděje ohledně přípravy vkládají do mateřské školy.

Celý článek

Jak by měl vypadat rok budoucího školáka?

Učitel není nositelem jediné pravdy

Mgr. Marie Těthalová, 8.10.2015

Říká to Jana Slezáková, která spolu s týmem profesora Milana Hejného přibližuje jeho způsob výuky matematiky i mateřským školám. V čem tato metoda spočívá? A jak z ní mohou profitovat předškoláci? Nejen to bylo obsahem našeho rozhovoru.

Celý článek

Učitel není nositelem jediné pravdy

KDY ANO, KDY NE

8.10.2015

K hlavním cílům projektu patřilo zlepšit sociální klima na škole i ve třídě, znát, co dítěti pomáhá být zdravé a v bezpečí, bezpečně rozeznat a eliminovat rizikové projevy chování u dětí a konečně uplatňovat získané zkušenosti v edukačním procesu. K naplnění těchto cílů jsme využili odborných seminářů a dílen pod vedením PaedDr. Marka Hermana a PaedDr. Jana Svobody. Úvodní seminář s názvem „Aby nebylo nejhůř…“ vedla Mgr. Jana Tomalová a byl určen hlavně pro rodiče našich dětí. Zaměřen byl na prevenci rizikových jevů, kdy si účastníci setkání mohli v praktických vstupech odpovědět na zdánlivě jednoduché otázky ohledně výchovy svých dětí. Krátké přednášky se střídaly s aktivitami, které účastníkům nabídly netradiční pohled na sebe sama a na výchovu. Výstupy z tohoto semináře budou moci účastníci použít v reálném životě při výchově svých dětí.

Celý článek

Knižní tip

8.10.2015

Praktická angličtina pro děti

Celý článek

Cizí jazyk se děti učí mluvením

MGR. MARIE TĚTHALOVÁ, 8.10.2015

Říkají to autorky nové knihy Praktická angličtina pro děti, ve které zájemci najdou konverzace na témata z dětského života. A to nejen z toho školního. Zábavná kniha Jany Hanšpachové a Zdeňky Křížové je doplněna ilustracemi Libora Drobného.

Celý článek

VYRÁBÍME S DĚTMI

8.10.2015

Vyrobím si košíčky, naplním je jablíčky!

Celý článek

Děti s hyperkinetickou poruchou jsou jak z divokých vajec

Marie Těthalová, 8.10.2015

Rodiče malého Káji musejí být od rána do večera ve střehu. Nemine chvilka, aby kloučka nenapadla nějaká „divočina“. Tu strhne věci ze stolu, pak se bezhlavě rozběhne a zakopne. Cestou „smete“ malou sestřičku a celá příhoda skončí pláčem. MGR. MARIE TĚTHALOVÁ

Celý článek

Děti kreslí to, co prožívají

Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, 8.10.2015

MGR. ET MGR. BCA. MARIE BAJNAROVÁ

Celý článek

PŘEDŠKOLÁKA

8.10.2015

Protiklady Najdi ke každému obrázku na levé straně jeho protiklad a vybarvi kolečko v rohu obrázků s protiklady stejnou barvou. (Poznávání protikladů rozvíjí logické myšlení.)

Celý článek

Vláda schválila povinný rok školky

Mgr. Marie Těthalová, 8.10.2015

Celý článek

Jak se vyvíjí dětská řeč

Mgr. Marie Těthalová, 8.10.2015

K tomu, aby dítě mluvilo správně, aby nejen správně vyslovovalo, ale mělo přiměřenou slovní zásobu a používalo správné tvary slov, je potřeba, aby byla splněna řada předpokladů. Logopedka Mgr. Martina Křivková na svém semináři, který se konal v minulém školním roce v jihlavské pobočce NIDV, uvedla, že nutnými podmínkami pro to, aby se řeč dítěte vyvíjela správně, je nepoškozená centrální nervová soustava, normální intelekt, nepoškozený sluch, vrozená míra nadání pro jazyk a v neposlední řadě přiměřené sociální prostředí. „Vývoj řeči probíhá v jednotlivých stádiích a může v něm dojít k obdobím akcelerace nebo retardace. Některá stádia nemohou být vynechaná, délka jejich trvání může být individuální,“ uvádí Mgr. Křivková, která mi spolu se svou kolegyní z oboru, pražskou klinickou logopedkou Mgr. Markétou Hrubínovou, odpovídala na otázky týkající se dětské řeči. Stádia vývoje řeči se dělí na přípravná stadia a vlastní vývoj řeči. „Přípravná stádia probíhají již v prvním roce života. Patří sem první řečový projev bezprostředně po narození dítěte až do doby, kdy se začíná měnit do melodičtější dětské řečové produkce. Dítě po narození vyjadřuje nelibost na změnu teploty, na pocit hladu. Důležitou součástí tohoto stádia je i sání, žvýkání a cumlání,“ říká Mgr. Křivková. Dodala, že jedním z prvních projevů je primitivní nepodmíněný hlasový reflex - křik. „Po 6. týdnu života dostává křik určité citové zabarvení. Křikem dítě vyjadřuje nejprve nepříjemné pocity a kolem třetího měsíce i pocity příjemné.“ Kolem 8. až 10. týdne života dítěte se objevuje broukání. „Zvuky jsou výsledkem ,hry s mluvidly‘. Nejprve se objevují ty, jež vznikají na rtech a mezi kořenem jazyka a patrem. Tyto skupiny svalů dítě používá i přisání. Zvukový projev dítěte získává postupně melodičnost,“ konstatuje logopedka. Na tuto fázi navazuje etapa pudového žvatlání. „Dítě si hraje s řečovými orgány. Pohyby jsou podobné jako při přijímání potravy a jsou doprovázeny hlasem a zvuky, které dítě vydává, jsou velmi variabilní a nefixují se. Toto stádium vývoje řeči se objevuje i u dětí neslyšících,“ říká Mgr. Martina Křivková. Napodobovací žvatlání, které tvoří další stádium vývoje řeči, přichází mezi 6. až 8. měsícem života. „Na základě napodobování začíná dítě stavět hlásky mateřského jazyka. Jde ovšem jen o napodobování zvuků. Dítě postupně přestává artikulovat zvuky, které ve svém prostředí neslyší, což souvisí se zapojením vědomé sluchové a zrakové kontroly,“ uvádí logopedka. Kolem 10. měsíce věku dítěte pak přichází stádium, na které se všichni rodiče velmi těší, a to porozumění řeči. „Toto období je závislé na mluveném jazyce. Dítě sice nechápe obsah slov, ale reaguje na to, co slyší v asociaci, v konkrétní situaci, která se často opakuje. Obsah rozlišuje podle melodie, přízvuku, zabarvení v hlase mluvícího. Jde o prvosignální úroveň. Dítě ještě samo nemluví, že rozumí, vyjadřuje motorickou reakcí,“ uzavírá Marti na Křivková informace o vývoji řeči dítěte v prvním roce života.

Celý článek

Jak by měl vypadat rok budoucího školáka?

PhDr. Daniela Kramulová, 8.10.2015

MGR. MARIE TĚTHALOVÁ

Celý článek

Učitel není nositelem jediné pravdy

Mgr. Marie Těthalová, 8.10.2015

PHDR. JANA SLEZÁKOVÁ, PH. D.

Celý článek

Proč je důležité nechat děti si hrát?

Gabriela Steculová, 8.10.2015

Již rok pracuji v MŠ Bartošovicích, která je zařazená v síti mateřských škol podporujících zdraví. Cílem našeho programu je, aby se děti naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a k dovednostem, které zdraví chrání. Naše MŠ je otevřená dítěti, jeho potřebám a individuální práci s ním. Za důležité pokládáme i spolupráci s rodiči, neboť rodina a rodinné prostředí jsou pro dítě základním pilířem. Matka se stává prvním činitelem působícím na své dítě společně s otcem. Má tedy největší podíl na kvalitě jeho osobnosti. A co můžeme pro výchovu a vzdělávání udělat my, pedagogové MŠ? Osobně pokládám za prioritu své práce učitelky komunikaci s dětmi, kde základem je umět dítěti naslouchat a sdílet jeho pocity. Proto je podle mého názoru dobrým pedagogem ten, kdo je dobrý pozorovatel, a právě pozorování dětí je to nejdůležitější při volné hře, která probíhá při příchodu dětí do naší MŠ. Volná hra je přínosná pro budoucí život dítěte. Dítě má po příchodu do naší MŠ právo volby - samo si vybírá s čím, jak a s kým si bude hrát a prožije si roli jako ve skutečnosti. Není zde tedy opomenuta ani hra „Na někoho“. U těchto her si vytváří vztahy, které jsou pro budoucí život nepostradatelné, ale hlavně zde dochází k přirozeným konfliktům mezi dětmi (nedorozuměním) a ty je důležité nechat si děti řešit samy. A tak se postupně učí domluvit se, ustoupit, poskytnout pomoc, zastat se kamaráda, požádat o pomoc apod. Učitelka zasahuje do volné hry pouze tehdy, když hra směřuje směrem, který není vhodný. Je důležité nechat problém vyřešit samotné děti, popřípadě je navést na dobrou cestu, a to nejlépe formou otázek. Kdy jindy se mají děti naučit řešit problémy, než v kolektivu mateřské školy?

Celý článek

Vzdělávání učitelům pomáhá

Ing. Martina Urbánková, 8.10.2015

Celý článek

Usnadníme dětem nástup do školy

Mgr. Marie Těthalová, 8.10.2015

Co nejlepší start v základní škole. To je v oblasti předškolního vzdělávání cíl nové ministryně školství Kateřiny Valachové. Tento cíl má podle ní být zajištěn pomocí povinného předškolního roku.

Celý článek

6666