5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

9/2015

Informatorium 3-8 č.9/2015

Mgr. Marie Těthalová, 5.11.2015

V listopadovém Informatoriu 3-8 najdete:

Celý článek

Informatorium 3-8 č.9/2015

Mluvme s dětmi o sexu

Jana Pokorná, 5.11.2015

„Ožehavé“ téma sexu se čas od času objeví i v mateřské škole. Některé dítě ze třídy bude mít nového sourozence, občas se stane, že někdo z dětí dorazí do školky s nějakým zážitkem týkajícím se sexuálního života jeho rodičů (to jsou mimochodem pro učitelku situace dost náročné, protože se nechtě dozví něco, co je osobní věcí rodičů dítěte), případně se téma vynoří „jen tak“.

Celý článek

Mluvme s dětmi o sexu

Moje knížky osloví děti, které rády přemýšlejí

Mgr. Marie Těthalová, 5.11.2015

Říká to Michael Stavarič, rakouský spisovatel českého původu, jehož dětské knihy si pomalu, ale jistě nacházejí své místo na našem knižním trhu. Na jaře vyšla jeho kniha Děvčátko s kosou, kterou představil na pražském veletrhu Svět knihy.

Celý článek

Moje knížky osloví děti, které rády přemýšlejí

Hlas je pracovním nástrojem učitele

Mgr. Marie Těthalová, 5.11.2015

Mnozí pedagogové se ale podle zkušeností klinické logopedky Markéty Hrubínové za hlasové profesionály nepovažují. Je to podle ní škoda, protože práce učitele je hlasově náročná, a řadě problémů s hlasem se dá předejít.

Celý článek

Hlas je pracovním nástrojem učitele

Rozvoj prostorové představivosti u dětí předškolního věku

Mgr. Petra Kuklínková, 5.11.2015

Prostorová představivost, jinak také prostorová inteligence, je schopnost myšlenkové orientace v prostoru, vytváření představ o vnímaných objektech kolem nás a schopnost s těmito představami dále pracovat. Umožňuje nám pohybovat se v prostoru a manipulovat s předměty.

Celý článek

Rozvoj prostorové představivosti u dětí předškolního věku

Respekt k dítěti i k jeho životní cestě

Mgr. Marie Těthalová, 5.11.2015

Petra Škrdlíková je ředitelkou mateřské školy, která sídlí v Konventu milosrdných bratří v Brně. Samo prostředí mateřské školy a také atmosféra v ní jsou důvodem, proč jsme se sešly k rozhovoru.

Celý článek

Respekt k dítěti i k jeho životní cestě

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

5.11.2015

V mateřské škole čteme dětem pravidelně po obědě před odpočinkem. Myšlenka zapojit se do kampaně Celé Česko čte dětem se nám velmi zalíbila. Denní čtení dětem je pro nás samozřejmostí. Důvodem pro zapojení je rozšířit význam čtení do povědomí rodičů. V přetechnizované době dává mnoho rodičů přednost před čtením pohádkám na CD, DVD či v televizi. Mnohokrát ani nevědí, na co se děti dívají, co poslouchají. Vytrácí se také znalost klasických pohádek, které jsou zastíněné spidermany a jinými, ne příliš vhodnými příběhy. Chybí osobní kontakt a pohlazení, rozhovory mezi rodičem a dítětem, nenahraditelná atmosféra mluveného slova, naslouchání dospělému. Když jsme se před dvěma lety do projektu zapojili, přemýšleli jsme, o co čtení obohatit, čím je ozvláštnit. Zalíbila se nám myšlenka přizvat malé čtenáře ze základních škol v Opavě. Oslovili jsme učitele nižšího stupně ZŠ Krnovská, Mařádkova a Ochranova, školy, se kterými naše mateřská škola dlouhá léta spolupracuje. Náš nápad se všem zalíbil a nic nebránilo v jeho realizaci. Spojení předškolních dětí a dětí první třídy je oboustranně motivační. Děti z první třídy se mohou pochlubit tí m, co již ve škole dokázaly a děti mateřské školy k nim vzhlížejí s obdivem a nadšením, že si za rok přečtou svou oblíbenou knihu také samy.

Celý článek

NÁMĚTY PRO TVOŘIVOU PRÁCI

Alena Isabella Grimmichová, 5.11.2015

Vyšívané prostírání s růžičkami

Celý článek

NÁPADY PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

Alena Kulhánková, 5.11.2015

Sluníčko ze spadaného listí

Celý článek

BEZ ČÍSEL POČTY

5.11.2015

Čerti ve školce

Celý článek

Moje knížky osloví děti, které rády přemýšlejí

5.11.2015

Říká to Michael Stavarič, rakouský spisovatel českého původu, jehož dětské knihy si pomalu, ale jistě nacházejí své místo na naiem knižním trhu. Na jaře vyila jeho kniha Děvčátko s kosou, kterou představil na pražském veletrhu Svět knihy.

Celý článek

Návštěva z Indie aneb Jazyková bariéra dětem nevadí

Mgr. Markéta POKORNÁ, 5.11.2015

Naše mateřská škola MŠ Novoborská v Praze 9 se na přelomu května a června 2015 zapojila do projektu EDISON Little, při kterém vybrané mateřské školy navštívili zahraniční studenti. Ačkoliv jsme před příjezdem "našeho Inda" měli lehké obavy z nového a pro nás zatím neznámého projektu, zároveň jsme se i těšili. Po samotném příjezdu studenta z Indie se všechny rozpaky rozplynuly a především děti si našeho nového kamaráda velmi oblíbily. Naše mateřská škola má šest tříd a během pětitýdenního pobytu se měly možnost se studentem setkat téměř všechny děti. Dětem nevadila jazyková bariéra, ani odlišná kultura - naopak, vše nové pro ně bylo vítané, předháněly se, kdo si bude s novým kamarádem hrát, kdo s ním půjde za ruku, vedle koho bude sedět u stolu při jídle nebo v autobuse na výletě. Každé z dětí mu chtělo ukazovat, co máme ve třídě i na zahradě, učily ho česká slova. Zároveň se děti snažily uplatnit své nabyté vědomosti z výuky angličtiny v mateřské škole - představovaly se, počítaly, kolik jim je let a vyjmenovávaly barvy, které jsou na české a indické vlajce. Společně jsme hledali Indii na mapě světa i na globusu a zkoušeli anglicky říkat jména zvířat, která žijí u nás a v Indii. Pro nás všechny byla návštěva velkým obohacením, měli jsme možnost se blíže seznámit s člověkem z odlišné země i kultury, mohli jsme cestovat po světě - i když jen prstem po mapě. Všichni jsme se snažili komunikovat a dorozumívat se v cizí řeči. Zároveň doufáme, či spíše věříme, že stejně obohacující byla návštěva i pro indického studenta. Bylo patrné, že se mu v naší mateřské škole líbí, ochotně se zapojoval do připraveného programu na třídách, pomáhal učitelkám, trávil čas s dětmi při hrách ve třídě i venku. Sám si na úvod připravil program, aby děti seznámil se svou zemí. Účastnil se i mnoha akcí a výletů, které naše mateřská škola ke konci školního roku pořádá. Již ke konci programu jsme se všichni shodli, že se stejné akce za rok opět velmi rádi zúčastníme. Už to pro nás nebude něco neznámého. Naopak se budeme těšit, odkud k nám další "nový kamarád" přijede.

Celý článek

DÝŇOVÝ TÝDEN

Jana Maxová, 5.11.2015

Celý článek

PLES V MŠ POHOŘELICE

5.11.2015

Podzimní dráčkování, pečení perníčků, besídky, hry pro rodiče s dětmi - to je jen rychlý výčet akcí, které v naší mateřské škole pořádáme. Tím bychom rozhodně nebyli nijak výjimeční. Je ale jedna akce, kterou máme u nás ve školce obzvláště rádi a o které si troufneme říci, že až tak častá není, že touto akcí jsme originální. Je to ples pro rodiče s dětmi. U zrodu dětského plesu stála myšlenka sejít se společně ve školce při opravdu hezké formální společenské události. Vždyť jak často se dětem podaří být společně s rodiči na opravdovém plese? A tak se na jeden večer herna mateřské školy proměňuje v plesový sál se stoly plnými občerstvení, s bohatou tombolou a krásnou výzdobou. Na přípravě rozmanitého občerstvení se kromě ochotných rodičů podílejí i paní kuchařky, které tak mají možnost rodičům prezentovat své chutné pomazánky, které běžně v průběhu roku připravují ke svačinám. Rodiče díky plesu mají příležitost se v klidu porozhlédnout po prostorách mateřské školy, prohlédnout si alba s fotografiemi, vzájemně si popovídat, zahrát si a uvolnit se. Ples je každým rokem jinak tematicky zaměřený, v letošním roce jsme například měli ples pentličkový. Děti se aktivně zapojují do přípravy plesu jednak výrobou a chystáním výzdoby, hlavně ale nácvikem úvodního zahajovacího tance, kterým započíná samotný ples. Kromě různých společenských her a tancování je pro děti pochopitelně největším zážitkem tombola, na kterou se těší celý večer. Dary do tomboly přinášejí samotní rodiče, podílí se ale také učitelský sbor školky a školy. Je opravdu velmi příjemným zážitkem vidět mateřskou školu plnou tatínků v kravatách, navoněné maminky ve večerních šatech a co teprve děvčátka v roztomilých sukýnkách a kluky s motýlky pod krkem. Takže, kdo byste chtěli na ples do mateřské školy - neváhejte! Vstup povolen ve společenském oblečení a v botách s umytou podrážkou.

Celý článek

JEDNODUCHÁ RŮ“IČKA Z LISTŮ

Miroslava Baxová, 5.11.2015

Celý článek

HURÁ ZA FERDOU A JEHO KAMARÁDY

Věra Šimková a Mgr. Bc. Eva Kyjovská, 5.11.2015

V mateřské škole Sluníčko jsme se letos již po třetí zapojili do celostátního projektu Celé Česko čte dětem. Cílem projektu je ukázat, že každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře. V našem školním vzdělávacím programu se předčtenářské gramotnosti věnujeme celoročně. Denně společně čteme, podporujeme u dětí kladný vztah ke knize a vedeme je k vyhledávání souvislostí a objevování. Předčítání a společné vyprávění pohádek a příběhů rozvíjí u dětí paměť a představivost a má pozitivní vliv nejen na jazykový, ale také emocionální rozvoj. Čtením vedeme děti i ke kritickému myšlení. V rámci týdne čtení dětem jsme dětem připravili spoustu zajímavých aktivit. Letos jsme se inspirovali knihou Ferda Mravenec Ondřeje Sekory. Děti navštívila Beruška (studentka UJEP v Ústí nad Labem), která dětem tuto zajímavou knihu představila, seznámila je s jejími hrdiny a nakonec přečetla příběh O Ferdovi a Berušce. Ten děti provázel při všech denních činnostech. Hrdiny děti malovaly vodovkami, vyráběly berušky i šátek pro Ferdu, zacvičily si jako mravenci Vrcholem celého týdne bylo hravé odpoledne Hurá za Ferdou a jeho kamarády. Na školní zahradě se ho účastnily děti společně se svými rodiči a zaměstnanci mateřské školy. Všechny přítomné přivítal přímo Ferda mravenec, který se ujal role organizátora. Prováděl děti celým programem a všemi disciplínami. Společně s ním děti nosily mravenčí kukly do mraveniště, stavěly domečky pro larvy, odnášely cukr Mravkolevovi Ťutínkovi. Také si zasportovaly a u jednotlivých stanovišť na ně čekaly různorodé úkoly. Berušce děti počítaly puntíky, sestavovaly puzzle s Ferdou, poznávaly hmyz na obrázku a zahrály si s písmenky z Ferdova slabikáře. Z vydařeného odpoledne si děti, kromě spousty zážitků, odnesly diplom, knihu a drobné dárečky. Poslední den přišli dětem předčítat jejich starší kamarádi ze ZŠ Masarykova v Krupce, která je naší partnerskou školou. Děti ve svých starších kamarádech viděly vzor budoucího čtenáře. Společným setkáním nad knihou uzavřeli jsme týden plný pohádkových postav a dobrodružství.

Celý článek

Hlas je pracovním nástrojem učitele

Marie Těthalová, 5.11.2015

Mnozí pedagogové se ale podle zkušeností klinické logopedky Markéty Hrubínové za hlasové profesionály nepovažují. Je to podle ní škoda, protože práce učitele je hlasově náročná, a řadě problémů s hlasem se dá předejít.

Celý článek

1 2 
6666