5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

1/2016

Informatorium 3-8 č.1/2016

Mgr. Marie Těthalová, 6.1.2016

V lednovém Informatoriu 3-8 najdete:

Celý článek

Informatorium 3-8 č.1/2016

Děti a rodiče v rozvodu

Jana Pokorná, 6.1.2016

Rozvod, případně rozchod rodičů se stává součástí životní reality mnoha dětí. Od roku 2001 se podle statistik Českého statistického úřadu rozvede 45–50 % manželství. „Z celkového počtu manželství rozvedených v roce 2013 bylo 57,1 % s nezletilými dětmi. Podíl rozvodů s nezletilými dětmi se v průběhu let postupně snižuje, před deseti roky byl 63,4 %, ještě o desetiletí dříve 72,0 %. Svou roli zde hraje jak nízká plodnost posledních desetiletí, tak vyšší zastoupení rozvodů déletrvajících manželství, kdy již děti manželů dosáhly dospělosti. Na jednu rozvádějící se dvojici s nezletilými dětmi však stabilně připadá průměrně 1,5 dítěte,“ uvádí zpráva ČSÚ.

Celý článek

Děti a rodiče v rozvodu

Povinný předškolní ročník a jeho důsledky

Mgr. Marie Těthalová, 6.1.2016

V září 2017 by děti, kterým již bylo pět let, měly do mateřské školy chodit povinně. Počítá s tím novela školského zákona. Co tato novinka, která v historii našeho školství nemá obdoby, přinese? Co všechno ovlivní? A s jakými případnými problémy a výzvami se školy budou muset potýkat?

Celý článek

Povinný předškolní ročník a jeho důsledky

Speciální pedagog musí umět všechno

Mgr. Marie Těthalová, 6.1.2016

Milan Valenta z Ústavu speciálněpedagogických studií na Ped F Olomouc v našem rozhovoru vzpomínal na lékaře a pedagoga Miroslava Čecha, který speciální pedagogy přirovnává ke šlechtě, jež ovšem musí být nejvzdělanější. Mluvili jsme i o nové publikaci pro speciální pedagogy, která před časem vyšla v nakladatelství Portál.

Celý článek

Speciální pedagog musí umět všechno

Novela školského zákona myslí i na inkluzi

Mgr. Marie Těthalová, 6.1.2016

V prosinci se konal sněm Společnosti pro předškolní výchovu, na kterém právnička Mgr. Pavla Katzová účastníky seznámila s tím, jakou proměnou prošel zásadní legislativní dokument, který ovlivňuje dění v našich školách, tedy školský zákon.

Celý článek

Novela školského zákona myslí i na inkluzi

Učitel se stává součástí dětské skupiny

Mgr. Marie Těthalová, 6.1.2016

Aby se děti u nás cítily dobře, aby v naší škole byla dobrá atmosféra… Zní to moc pěkně, ale často je za tím spousta práce a úsilí. Učitel musí pracovat nejen s dětmi, ale i s kolegy a dokonce i sám se sebou. O tom všem jsme mluvili s Martinem Kozlem.

Celý článek

Učitel se stává součástí dětské skupiny

VLASTNORUČNĚ VYRÁBĚNÉ MODELOVACÍ HMOTY

Bc. Radka Johana Paterová, 6.1.2016

Modelínu můžeme dětem do školky koupit nebo jim ji vyrobit. Doma nebo ve školce vyráběné modelovací materiály přinášejí dětem radost z tvořivé práce a zároveň slouží k rozvoji jemné motoriky, smyslového vnímání i fantazie.

Celý článek

František Koukolík o kritickém myšlení

6.1.2016

Asociace předškolní výchovy a Katedra primární pedagogiky PedF UK Praha zvou na setkání s prof. MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., na téma kritické myšlení. Kritické myšlení je pečlivé a uvážené rozhodnutí o tom, zda nějaké tvrzení přijmeme, odmítneme, nebo se o něm zřekneme úsudku. Kritické myšlení je obrana proti vlivu iracionality, reklamy, propagandy, indoktrinace a vymývání mozku, obecně proti manipulaci. Termín: pátek 22. ledna 2016 od 13.00; místo konání: Pedagogická fakulta UK Praha, M. D. Rettigové 4, Praha 1 (aula); účastnický poplatek: 100 Kč, členky APV, pracovníci PedF UK Praha a studenti zdarma. Můžete přijít bez přihlášení. Kdyby došlo ke změně, zveřejníme ji na našich webových stránkách.

Celý článek

Povinný předškolní ročník a jeho důsledky

Mgr. Marie Těthalová, 6.1.2016

V září 2017 by děti, kterým již bylo pět let, měly do mateřské školy chodit povinně. Počítá s tím novela školského zákona. Co tato novinka, která v historii našeho školství nemá obdoby, přinese? Co všechno ovlivní? A s jakými případnými problémy a výzvami se školy budou muset potýkat?

Celý článek

Pro nejlepší dobrůtky zaletím si do budky!

6.1.2016

Potřebujeme dřevěné špachtle (6 kusů), lepidlo Herkules nebo tavnou pistolku, vatu, provázek, pastelky, nůžky, tvrdý papír A6, tuhé lepidlo.

Celý článek

Dítě s postižením sluchu v mateřské škole

Mgr. Marie Těthalová, 6.1.2016

Současný inkluzivní trend, ale i snaha rodičů dětí s postižením své potomky posílat do běžných škol a školek, vedou k tomu, že se i v mateřských školách setkáme s dětmi, které mají za ouškem sluchadlo nebo které mají kochleární implantát.

Celý článek

DĚTI ZE ŠKOLKY POMÁHAJÍ NEMOCNÝM KAMARÁDŮM

Kolektiv učitelek odloučeného pracoviště MŠ Sluníčko, Vrchlického 19, Šumperk, 6.1.2016

Celý článek

Komunikace dítěte v předškolním věku

Mgr. Anna Bubláková, 6.1.2016

Na tom, zda s námi bude dítě komunikovat a jakým způsobem, se podílí nepřeberné množství faktorů, jako je například jeho slovní zásoba, fyzický či psychický stav, způsob námi pokládaných otázek, náš postoj k dítěti, zvolené téma konverzace.

Celý článek

Král a chuďas -sociální rozdíly mezi dětmi

PhDr. Daniela Kramulová, 6.1.2016

„Já jsem dostal velkýho závoďáka, lítacího drona a taky závodnickou helmu a lyže, co samy točí, a pojedeme na ledovec,“ vykřikuje Matěj. Robin a Kristinka dostali tablety a vášnivě se dohadují, kdo má lepší hry…

Celý článek

Speciální pedagog musí umět všechno

Mgr. Marie Těthalová, 6.1.2016

Milan Valenta z Ústavu speciálněpedagogických studií na PdF Olomouc v našem rozhovoru vzpomínal na lékaře a pedagoga Miroslava Čecha, který speciální pedagogy přirovnává ke šlechtě, jež ovšem musí být nejvzdělanější. Mluvili jsme i o nové publikaci pro speciální pedagogy, která před časem vyšla v nakladatelství Portál.

Celý článek

1 2 
6666