5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

3/2016

Informatorium 3-8 č.3/2016

Mgr. Marie Těthalová, 3.3.2016

V březnovém Informatoriu 3-8 najdete:

Celý článek

Informatorium 3-8 č.3/2016

Po stopách Karla IV.

Jana Pokorná, 3.3.2016

O tom, že letos si připomínáme 700. výročí narození Karla IV., jistě téměř každý ví. Jak ale tohle významné výročí a především velkou osobnost, jíž král český a císař římský byl, přiblížit dětem?

Celý článek

Po stopách Karla IV.

Integrace. Pro naši mateřskou školu nic nového pod sluncem

Mgr. Marie Těthalová, 3.3.2016

Mateřská škola Čs. exilu v Ostravě Porubě má se začleňováním dětí s postižením letité zkušenosti. Na začátku, tedy před více než 25 lety, to byla podle slov její ředitelky PaedDr. Dany Schönové „partyzánština“, na kterou tehdejší školský úřad nechtěl přispět.

Celý článek

Integrace. Pro naši mateřskou školu nic nového pod sluncem

Dyspraxie, nebo nešikovnost?

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., 3.3.2016

Ačkoliv projevy mohou být podobné, dyspraxie a nešikovnost se liší. Dyspraxii můžeme definovat jako poruchu koordinace pohybů a osvojování pohybů. Je uvedena v mezinárodní klasifikaci nemocí. Svou podstatou a projevy je dyspraxie závažnější než pouhá nešikovnost.

Celý článek

Dyspraxie, nebo nešikovnost?

Co nabídnout budoucím školákům?

Mgr. Marie Těthalová, 3.3.2016

V minulém čísle jsme vám nabídli první část rozhovoru s dětským psychologem Václavem Mertinem. Týkal se toho, co by měl umět a dokázat budoucí školák. V tématu pokračujeme rozhovorem o schopnostech a dovednostech, které je třeba u budoucích školáků rozvíjet.

Celý článek

Co nabídnout budoucím školákům?

Výtvarné umění děti fascinuje

Mgr. Marie Těthalová, 3.3.2016

Říkají to pedagožky Ivana Rochovská a Dagmar Krupová. Společně napsaly knihu Umělci v mateřské škole, kterou chystá k vydání nakladatelství Portál. Nabízejí v ní inspiraci učitelům, kteří by chtěli děti přivést k výtvarnému umění.

Celý článek

Výtvarné umění děti fascinuje

BABIČKY A DĚDEČKOVÉ ČETLI POHÁDKY V MŠ SLUNÍČKO ŠUMPERK

3.3.2016

Již po několikáté uskutečnila Městská knihovna Šumperk festival Město čte knihu, kterýsi získává stále větší oblibu. Do festivalu byly opět zapojeny děti předškolního věku, a to díky projektu pod názvem Babičky a dědečkové čtou dětem. Do projektu se zapojujeme již třetím rokem a zájem ze stran prarodičů dětí je stále větší. Projekt získává na popularitě nejen u dětí, ale zejména právě u jejich prarodičů. Díky projektu tak systematicky společně upevňujeme a prohlubujeme morální hodnoty a estetické cítění u dětí. Když jsme se do projektu zapojili poprvé, přihlásily se ke čtení „nejisté" tři babičky. Prožitky s dětmi získané ve školce si babičky nenechaly pro sebe a v letošním roce zájem prarodičů vzrostl do takové míry, že vznikly obavy, aby byli všichni zájemci uspokojeni. V letošním roce se čtení pohádek zúčastnilo celkem 19 prarodičů. Děti se každý den těšily na poledne, kdy už ta jejich babička nebo dědeček přijdou číst pohádku. Ve školce tak všichni společně prožívali krásné a příjemné chvíle. Tento projekt jsme ukončili slavnosti, která probíhala dopoledne formou kulturního vystoupení děti pro jejich babičky a dědečky, jako poděkování za jejich čtení. Děti a paní učitelky upekly pro babičky a dědečky štrůdl a koblížky. S dárečkem od děti a skvělým pocitem prožitého dopoledne odcházeli prarodiče domů a děti k připravenému obědu. Už teď se těšíme na další ročník festivalu, kdy děti při odpočinku opět pohladí pěkná pohádka, kterou bude číst jejich babička, či dědeček. •

Celý článek

LOGOPEDICKÁ STĚNA

3.3.2016

V posledních letech u dětí stále přibývá logopedických vad. Pokládáme proto za důležité sledovat vývoj řeči právě u dětí předškolního věku. Některé školky, jako je ta naše, se nacházejí dále od měst a dojíždění za odbornou péčí je pro rodiče komplikovanější. Proto se snažíme vytvářet vhodné podmínky a vybavení pro prevenci a nápravu řeči přímo v MŠ. Díky projektu - výzvě MŠMT „LOGOPEDIE NA DOTEK V MŠ CHORYNĚ" jsme přispěli ke zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku v oblastí logopedie. V rámci tohoto projektu jsme nechali proškolit jednoho pedagogického pracovníka školy na „Kurzu primární logopedické prevence" v rozsahu 60 hodin. Takto proškolený pedagog dokáže u dětí rozvíjet správné řečové schopností a rozliší vady, které je potřeba řešit s odbornou pomocí. Upozorní na ně rodiče, kteří s dítětem následně vyhledají odbornou pomoc. Na zahradě školy jsme již v minulých letech nechali zhotovit logopedickou stěnu, kterou jsme rozšířili o další panel „maňáskové divadlo, magnetickou tabuli, zvonkohru a logopedické pexeso" V současné době si tak dětí s pomocí pedagogů rozvíjejí své řečové schopností i hrubou a jemnou motoriku u panelů, které vybízejí ke hře logopedického pexesa, hraní písniček na zvonkohru, procvičování správné artikulace hlásek a písmen u logopedického zrcadla, prohazování míčem zadané hlásky, nebo určování počátečních písmen slov. Větrníky dětem napomáhají ke správnému dýchání a jsou i prevencí proti koktavostí. Sluchový strom zdobený lesními zvířaty procvičuje sluchové vnímání dětí a rozlišování hlásek i barev. Z výukových logopedických pomůcek jsme nově pořídili pět tabletů s programy PMQ, odbornou literaturu a další pomůcky k logopedii. Pro vyšší efektivnost si mohou rodiče půjčovat od logopedické asistentky, která zde externě 4 hodiny týdně s dětmi pracuje, některé pomůcky, literaturu a tablety domů. Probíhá tak efektivní spolupráce s rodiči, kteří doma se svými dětmi trénují nápravu řeči podle instrukcí pedagoga. Díky tomuto projektu pozorujeme v letošním roce vyšší úroveň logopedické péče v naší mateřské škole, lepší spolupráci s rodiči, ale hlavně i lepší úroveň řečových dovednosti děti. •

Celý článek

Integrace. Pro naši školu nic nového pod sluncem

Mgr. Marie Těthalová, 3.3.2016

Mateřská škola Čs. exilu v Ostravě Porube má se začleňováním děti s postížením letité zkušeností. Na začátku, tedy před více než 25 lety, to byla podle slov její ředitelky PaedDr. Dany Schonové „partyzánština" na kterou tehdejší školský úřad nechtěl přispět.

Celý článek

BEZ ČÍSEL POČTY

3.3.2016

Zajíčci v zahradě

Celý článek

DĚTSKÁ HŘIšTĚ A HERNÍ PRVKY V PŘÍRODNÍM STYLU

3.3.2016

PROČ VYBUDOVAT BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ V PŘÍRODNÍM STYLU?

Celý článek

NÁMĚTY PRO TVOŘIVOU PRÁCI

3.3.2016

Velikonoční ozdoba...

Celý článek

A z vajíčka zakrátko vylíhne se kuřátko!

3.3.2016

Potřebujeme kartón (kus krabice), jehlici, nůžky, tužku, lýko, 6 proutků pediglu dlouhých asi 60 cm, skořápky, peříčka, polystyrénové vejce, barevný papír.

Celý článek

Dyspraxie, nebo nešikovnost?

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., 3.3.2016

Ačkoliv projevy mohou být podobné, dyspraxie a nešikovnost se liší. Dyspraxii můžeme definovat jako poruchu koordinace pohybů a osvojování pohybů. Je uvedena v mezinárodní klasifikaci nemocí. Svou podstatou a projevy je dyspraxie závažnější než pouhá nešikovnost.

Celý článek

Do školy letos, nebo až napřesrok?

Mgr. Marie Těthalová, 3.3.2016

Dětí kterým bude nejpozději koncem srpna šest let by měly v září nastoupit do školy. Některé dětí ale nastupují do školy později, dostaly totiž odklad. Kdy je dítě zralé pro školu a kdy by naopak mělo ještě rok počkat?

Celý článek

Dětem nesmíme knížky nutit

Mgr. Marie Těthalová, 3.3.2016

Doporučuje to Eva Sedláčková, která řadu let působila jako knihovnice a nyní je redaktorkou dětských knih. Důležité podle ní je, aby dětí měly ve svém okolí lidi, kteří mají knihy rádi a čtení je těší.

Celý článek

Shody a rozdíly

3.3.2016

Na každém řádku jsou siluety cvičících dětí. Jedna silueta je na každém řádku jiná. Najdi ji a zakroužkuj.

Celý článek

Co nabídnout budoucím školákům?

MGR. MARIE TĚTHALOVÁ, 3.3.2016

V minulém čísle jsme vám nabídli první část rozhovoru s dětským psychologem Václavem Mertinem. Týkal se toho, co by měl umět a dokázat budoucí školák. V tématu pokračujeme rozhovorem o schopnostech a dovednostech, které je třeba u budoucích školáků rozvíjet.

Celý článek

Výtvarné umění dětí fascinuje

MGR. MARIE TĚTHALOVÁ, 3.3.2016

Říkají to pedagožky Ivana Rochovská a Dagmar Krupová. Společně napsaly knihu Umělci v mateřské škole, kterou chystá k vydání na podzim 2016 nakladatelství Portál. Nabízejí v ní inspiraci učitelům, kteří by chtěli dětí přivést k výtvarnému umění.

Celý článek

Učitelka mateřské školy. Povolání, nebo poslání?

3.3.2016

Vážená redakce, protože je nám váš časopis nejblíže, rozhodly jsme se upozornit na několik problémů, se kterými se ve své práci v oblastí předškolního vzdělávání setkáváme.

Celý článek

1 2 
6666