5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

6/2016

Učitelka mateřské

6.6.2016

školy a dnešní společnost

Celý článek

Vesmír v kostelecké Kytičce!

6.6.2016

Jednou ráno za mnou přišla Karolínka s nápadem: „Nemohli bychom si povídat o vesmíru? Vymysli něco.“ A tak jsme dali hlavy dohromady a vznikl týdenní projekt „Co ukrývá obloha, aneb Kde bydlí Marťani?“

Celý článek

Děti chápou život i smrt po svém

Mgr. Marie Těthalová, 6.6.2016

Říká to Marti na Špinková z pražské organizace Cesta domů, jež poskytuje odbornou péči umírajícím a těm, kteří o ně pečují. Mezi pečující často patří i děti , protože pokud se umírání a smrt odehrává v domácím prostředí, přirozeně se s ním setkávají. A je potřeba s nimi o tom mluvit.

Celý článek

NÁMĚTY PRO TVOŘIVOU PRÁCI

6.6.2016

Přání s motýlkem

Celý článek

Logopedická prevence aneb Půl roku s Beruškou Breptalkou

Jana Mlynková, Mgr. Lenka Tomcová, 6.6.2016

V naší mateřské škole si uvědomujeme, že se neustále zvyšuje počet dětí s narušenou komunikační schopností a specifi ckými poruchami učení, proto byl zařazen ve školním roce 2015/2016 do nadstandardních akti vit kroužek Beruška Breptalka, který se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností a předcházení komunikačních obtí ží.

Celý článek

SCHOPNOST HRÁT SI MÁME OD PŘÍRODY

Mgr. Marie Těthalová, 6.6.2016

Říká to Mgr. Eva Svobodová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde působí na katedře pedagogiky a psychologie. Tvrdí, že účelem hry je zažít pocit radosti , a dovednosti , které při ní získáme, jsou vedlejším, ale velice cenným produktem.

Celý článek

Letní provoz ve školce

PhDr. Daniela Kramulová, 6.6.2016

Já do žádné cizí školky nechci! Zuzanka tam taky nechodí, jede s babičkou k moři," nazlobený křik se mění v ukřivděné pofňukávání. Pěti letá Vendulka zpomaluje krok tím usilovněji, čím víc se s maminkou blíží k budově školky s prázdninovým provozem. Jak pracovat s takovými dětmi, když na adaptaci vlastně ani není čas?

Celý článek

Komunikační kompetence učitele aneb Výchova slovem

Bc. Petra Škrdlíková, 6.6.2016

Schopnosti a dovednosti učitele hrají důležitou úlohu v ovlivňování vývoje dítěte i vytváření jeho vlastních kompetencí. Ráda bych se zamyslela nad komunikačními kompetencemi pedagoga, nad tím, jak pracuje se slovem, jak si je vědom toho, jakou sílu slovo má a jak může působit v životě dítěte.

Celý článek

Integrace obohatí život dětí s posti žením

MGR. IRENA HOLEMÁ, PHD., 6.6.2016

Mateřská škola v Arabské ulici v pražských Dejvicích integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami přes 25 let. O tom, jak integrace probíhá, kdo se na ní podílí a jak dětem prospívá, mluví ředitelka školy Mgr. Irena Holemá, PhD.

Celý článek

Informatorium 3-8 č.6/2016

Mgr. Marie Těthalová, 6.6.2016

V červnovém Informatoriu 3-8 najdete:

Celý článek

Informatorium 3-8 č.6/2016

Soustřeď se!

Jana Pokorná, 6.6.2016

Neposedí, neposlouchá, co mu říkáme, prostě se na nic nesoustředí. Dětí, u kterých „sedí“ tato charakteristika, máme každý školní rok ve třídě několik. Proto jsem se zájmem sáhla po útlé knize, která se věnuje koncentraci u dětí.

Celý článek

Soustřeď se!

Děti chápou život i smrt po svém

Mgr. Marie Těthalová, 6.6.2016

Říká to Martina Špinková z pražské organizace Cesta domů, jež poskytuje odbornou péči umírajícím a těm, kteří o ně pečují. Mezi pečující často patří i děti, protože pokud se umírání a smrt odehrává v domácím prostředí, přirozeně se s ním setkávají. A je potřeba s nimi o tom mluvit.

Celý článek

Děti chápou život i smrt po svém

Schopnost hrát si máme od přírody

Mgr. Marie Těthalová, 6.6.2016

Říká to Mgr. Eva Svobodová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde působí na katedře pedagogiky a psychologie. Tvrdí, že účelem hry je zažít pocit radosti , a dovednosti , které při ní získáme, jsou vedlejším, ale velice cenným produktem.

Celý článek

Schopnost hrát si máme od přírody

Komunikační kompetence učitele aneb Výchova slovem

Bc. Petra Škrdlíková, 6.6.2016

Schopnosti a dovednosti učitele hrají důležitou úlohu v ovlivňování vývoje dítěte i vytváření jeho vlastních kompetencí. Ráda bych se zamyslela nad komunikačními kompetencemi pedagoga, nad tím, jak pracuje se slovem, jak si je vědom toho, jakou sílu slovo má a jak může působit v životě dítěte.

Celý článek

Komunikační kompetence učitele aneb Výchova slovem

Integrace obohatí život dětí s postižením

Mgr. Marie Těthalová, 6.6.2016

Mateřská škola v Arabské ulici v pražských Dejvicích integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami přes 25 let. O tom, jak integrace probíhá, kdo se na ní podílí a jak dětem prospívá, mluví ředitelka školy Mgr. Irena Holemá, PhD.

Celý článek

Integrace obohatí život dětí s postižením

6666