5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

7/2016

Potřebují mateřské školy vzdělané pedagogy?

Mgr. Marie Těthalová, 7.9.2016

Zní to jako slovo do pranice či přinejmenším jako provokace. Podle Václava Klause mladšího se ale školky bez vysokoškolsky vzdělaných učitelek a učitelů klidně obejdou. Učitelky mateřské školy jsou podle něj „hodné holky“, a nic víc ke své práci nepotřebují.

Celý článek

Čertice Dorka Nechytej mě za slovo

Mgr. Marie Těthalová, 7.9.2016

Klára Smolíková, ilustrace Honza Smolík Pasparta, Praha 2016

Celý článek

Ruce v hlíně

Jana Pokorná, 7.9.2016

Radka Rubešová, foto Kamila Rokytová Portál, Praha 2016

Celý článek

SVATÝ VÁCLAV JEDE, POHODU NÁM VEZE

Marta Šváchová, 7.9.2016

Jedním z cílů našeho ŠVP je rozvoj prosociálního chování. Snažíme se, aby i spolupráce dětí mezi jednotlivými třídami byla propojená, založená na přátelské komunikaci, vzájemné důvěře, otevřenosti a vstřícnosti. Historická postava knížete Václava k tomuto přímo vybízela. Jeho ušlechtilá povaha se stala vzorem pro vytvoření projektu zahrnujícího mimo jiné i hru zaměřenou na utužení kolektivu a eliminaci negativních jevů, které se občas mezi dětmi vyskytly. V rámci týdenního projektu jsme se dozvěděli řadu zajímavých informací o svatém Václavovi a své nově získané znalosti jsme ihned uplatnili a využili v praxi. V pátek jsme připravili hru, do které jsme zapojili sousední třídu Kočiček. Děti z této třídy se vydaly po stopách svatého Václava a jeho družiny a cestou k pokladu musely plnit celou řadu úkolů. Děvčata se nejvíce bavila při výrobě obálek na tajné dopisy, kluci využili svoji prostorovou představivost při tvorbě mapy školky, v níž bylo vyznačeno místo, kde se ukrýval tajný poklad. Velký důvtip a důmyslnost děti prokázaly i při ukrývání dopisů do tajných skrýší. V závěru cesty se družina svatého Václava připojila ke družině Kočiček a po objevení pokladu si všichni společně zazpívali. Děti ze třídy Kočiček projevily velkou dávku solidarity a o objevený poklad se se všemi spravedlivě rozdělily. Společně strávené chvíle a radost z příjemného společného zážitku se pozitivně odrazily v dalších dnech při hrách na školní zahradě, což bylo sice skrytým, ale hlavním cílem celé akce. n

Celý článek

Vesmírná výprava

Martina Horová, 7.9.2016

Všechny děti mají rády, když je něco tajemné a ony to mohou zkoumat. V dubnu jsme jako jedno z témat u předškoláků ve třídě Koťat s kolegyní zvolily téma vesmír a těšily se, co na to děti. Všichni jsme začali tím, že jsme si s dětmi v šeru svítili na strop baterkou a představovali si, že je to noční obloha plná hvězd. Potom si každé z dětí samo vystřihlo svou hvězdičku a tu jim paní učitelka zavěsila ke stropu. Aby bylo možné zkoumat vesmír, bylo třeba postavit raketu a zahrát si na kosmonauty. Zjistili jsme, že kromě hvězd je ve vesmíru i spousta planet, které jsme vyjmenovali a doplnili mezi naše hvězdičky. Vyzkoušeli jsme si také formou pohybové hry a s pomocí míče, jak se Země pohybuje okolo Slunce a kdy je den a kdy noc. Přistáli jsme na Měsíci a zkusili se pohybovat s lehkostí bez působení gravitace. Z cesty raketou jsme si udělali „fotografie“ formou obrázku malovaného novou bublinkovou technikou. Tím jsme byli připraveni na návštěvu Planetária v Mostě, kam jsme se všichni moc těšili. Nejdříve jsme museli zdolat 102 schodů, abychom se mohli pohodlně usadit a poslouchat výklad. Nad námi se začalo stmívat a objevily se hvězdy. Dozvěděli jsme se, čemu říkáme Mléčná dráha, souhvězdí a ukázali si Velkou medvědici, jejíž součástí je Velký vůz. Také souhvězdí Lva se nám moc líbilo. Navíc nám o hvězdičkách vyprávěl i Rákosníček, který Velký vůz musel opravit a dokonce pomoci zatoulaným hvězdičkám. Děti překvapily tím, co všechno si zapamatovaly a dokázaly vyjmenovat i názvy planet. Z planetária jsme všichni odcházeli plni dojmů a děti slibovaly, že přijdou i s rodiči. Samy děti si zkusily zahrát na hvězdáře a objevovat nová souhvězdí. Nejdříve si na tmavý papír natiskly bramborovým tiskátkem hvězdy a potom je zkusily spojit do souhvězdí a vymyslet název. Tak nám přibylo souhvězdí delfína, žraloka, ptáčka, kuřete, koruny nebo Rákosníčka. Druhý den přijelo do školky Divadlo Letadlo se svou pohádkou Cesta do vesmíru. Všichni jsme byli nadšeni z kulis, pomůcek a triků, které byly použity. Např. když startovala raketa, byla třída plná kouře z motorů. Navíc do samotného děje byla vtažena většina dětí, ať už jako kosmonauti, slunce, planety nebo vědci. A vše, o čem jsme si vyprávěli celý týden, se v představení objevilo. Další týden jsme pokračovali tím, že jsme si povídali o planetě Zemi. Prohlíželi jsme si glóbus, povídali, co která barva znamená, a zkoumali povrch Země. Využili jsme knihu Jacquese Breuila, kde jsme si přečetli o Modré babičce a o tom, co ji trápí. Děti samy přišly na to, co je špatně a jak přírodu chránit. Barvy kontejnerů na tříděný odpad a správně ho roztřídit, jim nedělalo potíže. Celý blok jsme zakončili v den, kdy má Země svátek. Co všechno by jí děti přály, nakreslily k velkému obrázku zeměkoule. Jedním z dárků byl i úklid školní zahrady. Doslechli jsme se, že se k nám odkudsi z vesmíru blíží čarodějnice, a proto se musíme s tématem Země rozloučit. Víme ale, že to není na dlouho. Brzy totiž budou prázdniny a my si budeme nad mapou povídat, kam se kdo vypraví. n

Celý článek

Děti a senioři pod jednou střechou

Mgr. Marie Těthalová, 7.9.2016

Tak funguje spolek Fabiánek, který v Mníšku pod Brdy tvoří alternativu k tamním přeplněným mateřským školám. O jeho začátcích, současnosti i budoucnosti jsem si povídala s Bětou Petrů, která se podílí na jeho vedení.

Celý článek

Veverky s oříškem

7.9.2016

Potřebujeme šablonu veverky, bílý kreslicí karton, tužku, černou tuš, špejle, anilinové barvy, štětec, misku na vodu, zelený papír, lepidlo, oříšek nebo žalud, bramboru, nůž na vyřezání brambory.

Celý článek

Astry v pestrobarevném rámečku

7.9.2016

Potřebujeme barevné papíry, bílý kreslicí karton, černou tuš, špejle, nůžky, temperové barvy, misku na vodu, desku na rozvalování barev, štětec, dekorativní malířské válečky pro děti, lepidlo na papír, kousky polystyrenu, bublinkovou folii.

Celý článek

… ze samotvrdnoucí hmoty

7.9.2016

Proužky hmoty natočíme na papírovou roličku a na koncích proužky spojíme, takže vytvoříme kroužky.

Celý článek

Náhrdelník…

7.9.2016

Potřebujeme samotvrdnoucí hmotu, akrylové barvy, plochý štětec, razítka s motivem květin a motýlů, papírovou roličku od alobalu nebo potravinové fólie, lesklý bezbarvý lak, váleček, nůž.

Celý článek

Když rodiče často slyší: „Mami, mě bolí bříško…“

PhDr. Helena Chvátalová, 7.9.2016

Na začátku září se každoročně zvyšuje počet dětí, které rodiče přivádějí do ordinace dětského lékaře s bolením bříška a zažívacími potížemi. Bývají to většinou mladší školáci, ale tento problém se nevyhýbá ani předškolákům.

Celý článek

První týdny ve školce

PhDr. Daniela Kramulová, 7.9.2016

„Běž se podívat do třídy, jaké tam mají pěkné hračky,“ říká maminka v šatně, ale tříletý Honzík se pevně drží jejích nohou s hlavou otočenou tak, aby do třídy vůbec neviděl. „Tak pojď, zkus to,“ matka začíná být bezradná. Rozhlíží se po učitelce a její pohled říká: „Odvedete si ho tam, prosím? Já to asi nezvládnu…“

Celý článek

HLEDÁNÍ BABÍHO LÉTA

7.9.2016

Začátek školního roku může být někdy problematický. Scházíme se po prázdninách, některé děti odešly do školy, přišly mezi nás nové děti. A těm se někdy může zdát celý den v mateřské škole dlouhý.

Celý článek

Školní zralost a připravenost jsou spojené nádoby

MGR. HANA OTEVŘELOVÁ, 7.9.2016

Říká to speciální pedagožka a rodinná terapeutka Hana Otevřelová. Práce s dětmi, které se chystají na vstup do základní školy, tvoří velkou část její práce. Hovoří o svých zkušenostech s dětmi, jejichž schopnosti a dovednosti potřebují v posledním roce před školou zvýšenou péči.

Celý článek

LETEM, UMĚLECKÝM SVĚTEM

7.9.2016

V naší mateřské škole pracujeme s projektem Letem, uměleckým světem. Náplní projektu je seznamovat děti se světem prostřednictvím uměleckých děl ze všech oblastí - literární, hudební, výtvarné i dramatické, a tím vytvářet povědomí o sounáležitosti umění a běžného života. Děti naslouchají čtenému textu z oblasti dětské prózy i poezie, učí se porozumět slyšenému, následně rozvíjet dramatický projev divadelním ztvárněním a zdokonalovat díky tomu komunikační schopnosti. Tvořivé hry na motivy pohádek Leny Freyové jim přináší poznání na základě citových prožitků, motivují je k experimentování, vytváření pěkných mezilidských vztahů apod. Seznamují se s hudebními nástroji, učí se naslouchat různým hudebním stylům, včetně hudby klasické, a to poslechem audio nahrávek, videí, ale i prostřednictvím živých koncertů pořádaných v mateřské škole. Následně se také stávají samotnými hudebníky zpěvem a hrou na Orffovy nástroje i nástroje vlastnoručně vyrobené. S žánrem opery se děti seznámily prostřednictvím operek z dílny Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Hudbu se děti také učily vyjádřit pohybem nebo výtvarným projevem. Jedním z výstupů byla vánoční besídka na motivy pohádky Ledové království. Podmanivá hudba z této pohádky si děti získala a z jejich pohybového ztvárnění vyzařoval obrovský citový prožitek. Charakteristiku ročních období dětem přibližuje Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho. Let čmeláka Rimskeho Korsakova je rozdováděl na jarní louce a Hans Zimmer uspal Šípkovou Růženku při besídce pro maminky. Děti se také seznamují s díly světových malířů, učí se vnímat umění, poznávají různé výtvarné styly a techniky. Učí se zacházet s výtvarnými pomůckami a jejich prostřednictvím vytvářejí svá vlastní umělecká dílka. Děti už měly možnost vyzkoušet si mimo kresby a malby (moc se jim povedly malby kvetoucích zahrad na námět tvorby Clauda Moneta), a také techniku koláže a landartu inspirovanou dílem H. Matisse“ nebo instalaci inspirovanou díly G. Arcimbolda, kterou po zhlédnutí rodiči děti samy zpracovaly na výborný ovocný salát a dobře si pochutnaly. Vyzkoušely si také práci s tmelem, jednoduchou grafiku, luminografii a vytvořily mnohá prostorová díla. Vzrušujícím zážitkem pro ně byla gestická malba, kdy házely vyfouknutými vejci naplněnými barvou na improvizované plátno. Interiér mateřské školy se stal uměleckou galerií vytvořenou z těchto děl. V tomto školním roce, kdy bude v mateřské škole práce s projektem pokračovat, se budeme dále snažit prostřednictvím světa umění rozvíjet v dětech veškeré kompetence a city pro uměleckou tvorbu. n

Celý článek

Do školky mají chodit jen očkované děti

Mgr. Marie Těthalová, 7.9.2016

Někteří rodiče s povinným očkováním nesouhlasí, ale podle hlavní hygieničky České republiky Evy Gottvaldové současná česká legislativa říká, že státní mateřské školy mohou přijímat pouze děti očkované. Výjimku mají děti, které nelze očkovat ze závažných zdravotních důvodů.

Celý článek

1 2 
6666