5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

10/2016

Chléb a pečivo v našem jídelníčku

PhDr. Helena Chvátalová, 6.12.2016

Život bez chleba a pečiva si většina lidí neumí představit. Přesto se v posledních letech objevují tendence tyto potraviny ve stravě výrazně omezovat. Patří však mezi významné zdroje především sacharidů a některé druhy můžou být i zdrojem důležitých vitaminů, minerálních látek a také vlákniny, které máme my, Češi, často nedostatek.

Celý článek

Tři předvánoční dary

Mgr. Erika Faltysová, 6.12.2016

Čekání na Vánoce mám ráda. Předvánoční představy a plány. Co všechno letos stihnu, co dodržím, jakým způsobem budu dětem přibližovat vánoční tajemství. Předvánoční cesty a zastavení. Ve fantazii ukládám kousíčky obrazů a vzpomínek, které o Vánocích a předvánočním čase mám.

Celý článek

Vyhledávání tvaru

Mgr. Marie Těthalová, 6.12.2016

Najdi na každém řádku jeden tvar, který se liší od ostatních.

Celý článek

PRACUJEME S PORTFOLIEM DÍTĚTE

Simona Hochvaldová, 6.12.2016

Podle mého názoru by portfolio dítěte mělo být jeden z nejdůležitějších ukazatelů vývoje v rámci mateřské školy. Nejenže může posloužit rodičům i nám učitelům v případě řešení problému, ale zároveň jde o jakousi zpětnou vazbu naší práce s dětmi. Můžeme říci, co se nám povedlo, co ne a třeba se objeví nějaká „nová cesta“, prostředek k doplnění dalších informací o dětech, jejich snech a potřebách. Ze své praxe mohu říct, že jako obrovská pomůcka pro kvalitní dětské portfolio je spolupráce s rodiči, obrovská dávka empatie a chuť dozvídat se o dětech něco nového, něco víc, než se dozvídáme v průběhu běžného školního dne. Uvedu příklad, kdy jsem si povídala s maminkou holčičky předškolačky. Maminka se mě ptala, jak se dívence daří, co ve školce dělá, jak se chová. A protože jsem dívenku sledovala, znala její vyjadřování slovní i to „tvořivé“, byla jsem schopná říct, že se něco děje, že je v kolektivu velice úzkostná, bojácná a pořád klade otázky, na které vyžaduje odpověď. Načež maminka řekla, že stejná situace se opakuje i doma. Společně jsme potom všichni hledali cestu, jak holčičce pomoci. Díky záznamům, kresbám a sledování jsme byli schopni včas zachytit problém, který jsme předali dále odborníkům. Absolvovala jsem kurz arteterapie a prostřednictvím „výtvarna“ se mi daří o dětech dozvídat hodně, mnohdy i citlivých informací, které dítě řekne, sdělí, mohlo by se zdát, jen tak mimochodem, při tvořivé práci, kdy je uvolněné, klidné, v jiném prostředí. To by třeba mohl být nápad, prostředek, jak se o dětech dozvídat více. Za sebe mohu říci, že srdečný přístup k dětem, chuť zajímat se, být „zapálená“ do své práce, schopnost naslouchat, mohou vést k tomu, že díky dětskému portfoliu se o dětech budeme dozvídat více informací, které povedou k lepšímu pochopení dětské duše. Napadají mě možnosti, jak obohatit portfolio. Může to být výtvarná technika s prvky dramaterapie, tedy „společné vyprávění příběhu kresbou“, které je u dětí velmi oblíbené a ráda ho používám, dále pak sledování dětí při sebeobsluze, při komunikaci s kamarády, při volné kresbě, při chování v náročnějších situacích, při rozhovorech, hře. Upustila bych od hodnocení dětí, kdy se zakroužkuje číslo od jedné do pěti a tím je splněno. To nám neřekne nic, není to žádný ukazatel toho, jak dítě vnímá, jak se cítí .

Celý článek

Malé a velké děti v mateřské škole

Mgr. Marie Těthalová, 6.12.2016

Na říjnové konferenci pořádané PedF UK vystoupila se svým příspěvkem i významná česká psycholožka prof. Marie Vágnerová. Její vystoupení se týkalo aktuálního tématu, malých a velkých dětí v mateřské škole. Malými myslela už děti dvouleté, které se ve školkách objevují stále častěji.

Celý článek

PROČ BÝT VENKU

Monika Kovalská, 6.12.2016

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZA KAŽDÉHO POČASÍ Výchova o životním prostředí (EVVO) znamená aktivní pobyt venku v přírodě, objevování, prožívání, zjišťování, to vše s ohleduplným přístupem k přírodě a všemu živému. Cílem je spoluzodpovědnost za stav přírody a místa, kde žiji, utváření citlivého vztahu k přírodě a ekologicky příznivá hodnotová orientace a tvořivý přístup v péči o přírodu.

Celý článek

Život bez fantazie je nebezpečný

Mgr. Marie Těthalová, 6.12.2016

ROBERT FULGHUM O tom, že žít život, který je předem nalinkovaný, a nepokusit se nikdy vybočit z daných cest, není dobrý nápad, o tom, že když se ztratíte, je to fajn, protože vás mohou najít, i o učitelkách a učitelích mateřských škol, kteří jsou jeho hrdiny. O tom všem jsem si povídala s Robertem Fulghumem.

Celý článek

Laboratoř dětských duší

6.12.2016

Dovolujeme si tímto textem vyjádřit k tématu vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách. Reagujeme tak na říjnový rozhovor s názvem Dvouleté děti jsme v mateřské škole měli vždy.

Celý článek

Z vaší praxe

Dagmar Amlerová, 6.12.2016

Vážená redakce, posílám ukázky podzimních skřítků, které děti vytvořily díky vašemu námětu v časopise. Děti práce bavila, pracovaly samostatně, proto je každý skřítek jiný. Děkujeme za náměty

Celý článek

Úspech detí z Mateřské školy Pouzdřany

Bc. Růžena Harmáčková, 6.12.2016

Skvostem zahrady naší školy je krásně vzrostlý, téměř 120 let starý strom jasan. Během dubna se děti Mateřské školy Pouzdřany s chutí zapojily do výtvarné soutěže nazvané Ohrožená příroda naší Země na téma Památné stromy a aleje v našem okolí. Soutěž pořádalo Středisko volného času Břeclav. Strom dává dětem možnost pozorovat svou proměnlivost v každém ročním období. Díky své vzrostlé koruně je možné pod ním odpočívat, vyhledávat stín a prožít krásné chvilky při čtení pohádkových příběhů o přírodě. Děti vytvořily za pomoci pedagogů kopii našeho stromu různými technikami. Dne 6. 5. 2016 se některé děti v doprovodu rodičů zúčastnily předávání cen a vernisáže výrobků v Duhovce - Středisku volného času Břeclav. Děti třídy Berušek se umístily na 2. místě se svou prací Strom života v kategorii Prostorové práce. Obdržely krásný diplom za kolekti ní práci pro celou třídu. Nechyběly ani drobné dárečky. Všichni měli velkou radost, že se nám podařilo umístit na tak krásném místě mezi velkou konkurencí. Dětem, ale hlavně asistentce pedagoga Janě Štěpaníkové, patří velký dík za výborný nápad. Tato soutěž podpořila ekologické myšlení dětí a vztah dětí k přírodě.

Celý článek

Vzdělání mi pomáhá v práci s dětmi

Bc. Petra Škrdlíková, 6.12.2016

Když jsem začala studovat speciální pedagogiku, bylo to proto, že jsem potřebovala kvalifikaci na pozici, kde jsem tehdy pracovala, a to byla pozice vedoucí sociálních služeb. Měla jsem tehdy možnost vybrat si mezi sociální a speciální pedagogikou a vybrala jsem si „specku“, protože ta mě vždycky zajímala. Jenže v době, kdy jsem dostudovávala, jsem dostala nabídku na vedení školky, a protože pracovat ve školce byl opravdu můj sen od dětství, viděla jsem jako vedení shůry, že jsem si vybrala právě „specku“, která mě do školky kvalifi kovala. To jsem v začátku studia netušila. Vzdělání mi na mojí pozici dává především možnost být připravena ve školce vzdělávat skoro jakékoli dítě s postižením, pokud to tedy ostatní podmínky dovolí. To ale je možná i osobním nastavením a vnitřní ochotou pomáhat dětem dělat pokroky, ať jsou na tom jakkoli. Musím říct, že jsem si vstupem do pozice ředitelky uvědomila, jak moc jsem ráda, že umím něco napsat, že jsem zvyklá ze studií přemýšlet analyticky a přelouskat spoustu potřebného, ale i nepotřebného textu. Když člověk napíše diplomku, není pro něj koncepce školky nebo definování rizik při stanovování cílů v nějaké SWOT analýze takový problém. Myslím, že i díky zkušenosti s výzkumem v rámci diplomky jsem si uvědomila, jak nebezpečné je dělat jakékoli závěry jen tak „z patra“, což si myslím, že se někdy může dít. Naopak jsem si ale také uvědomila, jak mi chybí střední pedagogická škola s tím velkým množstvím praktických znalostí a dovedností, které lze získat patrně jen tam. Takže můj závěr je, že každý stupeň vzdělávání obohatí člověka něčím jiným a přinese nové poznání a jiné vhledy na práci. Pokud je člověk na svém místě, má motivaci a obdarování a srdce pro práci s dětmi, může být výborným pedagogem, ať má ten či onen stupeň vzdělání. Velký problém ale vidím ve vzdělání v oblasti speciálních potřeb dětí . Tady jsou asi rezervy, ale myslím, že to nesouvisí se stupněm vzdělání, ale spíš celkovou koncepcí vzdělání učitelky MŠ. Snad se to možnostmi DVPP, které teď budou k dispozici, zlepší.

Celý článek

Setkání s Františkem Koukolíkem

6.12.2016

Asociace předškolní výchovy a Katedra primární pedagogiky PedF UK Praha zvou na setkání s prof. MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., nazvané Časté neurovývojové poruchy. Častými neurovývojovými poruchami jsou mentální retardace, mozková obrna, porucha pozornosti s hyperaktivitou, vývojové poruchy učení, onemocnění ze spektra autismu a dětská porucha chování. Sdělení popisuje změny v mozku, které jsou jejich podkladem a vymezují současné možnosti rehabilitace. Kdy: pátek 13. ledna 2017 od 13.00; kde: Pedagogická fakulta UK Praha, M. D. Rettigové 4, Praha 1 (aula); účastnický poplatek: 100 Kč, členky APV, pracovníci PedF UK Praha a studenti zdarma; kontakt: 604 259 720. Můžete přijít bez přihlášení. Kdyby došlo ke změně, zveřejníme ji na našich webových stránkách.

Celý článek

Nadměrný hluk škodí

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., 6.12.2016

Celý článek

 1 2
6666