5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

1/2017

Informatorium 3-8 č.1/2017

Mgr. Marie Těthalová, 6.1.2017

V lednovém Informatoriu 3-8 najdete:

Celý článek

Informatorium 3-8 č.1/2017

Pohodář Tom

Jana Pokorná, 6.1.2017

Škola není vždycky legrace, alespoň Lukas má ten dojem. Nedaří se mu zapadnout mezi nové spolužáky, nerozumí nepsaným pravidlům a moc si neví rady, jak se s ostatními bavit. Jako by vybočoval z řady. Když se ve třídě objeví podivný tvor, který vypadá jako velký pták a umí mluvit, je na tom Lukas o něco hůř. Pohodáře Toma, jak si podivné stvoření říká, totiž vidí jen on, takže lumpárny typu vysypané věci z lavice se okamžitě stanou Lukasovým malérem.

Celý článek

Pohodář Tom

Hlína je pro děti nejoblíbenější výtvarný materiál

Mgr. Marie Těthalová, 6.1.2017

Tvrdí to pedagožka Radka Rubešová, která se tvoření s dětmi věnuje řadu let. Říká, že při výtvarné práci s dětmi je důležitý prožitek. Prožitek je podle ní dokonce důležitější než samotné dílo.

Celý článek

Hlína je pro děti nejoblíbenější výtvarný materiál

Pro děti alkohol představuje velké nebezpečí

Mgr. Marie Těthalová, 6.1.2017

Tvrdí to MUDr. Karel Nešpor, který působí jako primář oddělení léčby závislostí pražské PN Bohnice. Děti podle něj nejsou tolik ohroženy závislostí jako otravami alkoholem, které mohou nastat po konzumaci velmi malého množství.

Celý článek

Pro děti alkohol představuje velké nebezpečí

Na podzim půjdou do školy. Co jim nabídnout?

Mgr. Marie Těthalová, 6.1.2017

Se začátkem kalendářního roku se v mnoha mateřských školách zintenzivní příprava předškoláků na školu. Co děti, které se zanedlouho rozloučí se školkou, potřebují? Jak s nimi pracovat? A jak důležitá je spolupráce s rodiči?

Celý článek

Na podzim půjdou do školy. Co jim nabídnout?

Dítě potřebuje zažít ve sportu pocit úspěchu

Mgr. Marie Těthalová, 6.1.2017

Tvrdí to Jan Březina ze společnosti SportAnalytik. Povídali jsme si o tom, jaké místo má v dětském životě pohyb a sport, o rizicích brzké specializace i úzkého zaměření na výkon, ale také o přínosech pravidelného pohybu a především o tom, že každé dítě má na něco talent.

Celý článek

Dítě potřebuje zažít ve sportu pocit úspěchu

Pro děti alkohol představuje velké nebezpečí

Mgr. Marie Těthalová, 3.1.2017

Tvrdí to MUDr. Karel Nešpor, který působí jako primář oddělení léčby závislostí pražské PN Bohnice. Děti podle něj nejsou tolik ohroženy závislostí jako otravami alkoholem, které mohou nastat po konzumaci velmi malého množství.

Celý článek

RECENZE

3.1.2017

Veselý rok s pohádkami

Celý článek

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ MODERNĚ

3.1.2017

Zdravý životní styl a dostatek pohybu je dnes aktuálním tématem nejen u dospělých lidí, ale především u dětí . Tučná a nezdravá jídla zvyšují riziko obezity a s tí m související zdravotní komplikace. Na druhé straně, už v nižším věku se u dětí objevují poruchy příjmu potravy a vznikají nová riziková chování, která mohou mít až fatální následky na budoucnost a život dítěte. Navíc soudobé nemoci často vyžadují speciální stravu dětí , a tak školy a jejich zřizovatelé se snaží přizpůsobit a nabídnout dětem dietní stravování. Právě v tomto duchu se nesla odborná konference Školní stravování - moderně a s rozumem, kterou pořádala společnost Seminaria. Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., je školní stravování poskytováno v rámci hmotného zabezpečení žáků v době jejich pobytu ve škole, popř. školských výchovných a ubytovacích zařízení. Jídelny se musí řídit výživovými normami, zároveň jsou ale limitovány financemi. MŠMT podpořené řadou odborníků se snaží o systémové ozdravění školního stravování, často ale naráží na nezájem a neochotu ředitelů škol a vedoucích jídelen. „A my se jim nemůžeme divit,“ říká Jitka Krmíčková, zástupkyně MŠMT ČR. „Česká školní inspekce, která ve školních stravovacích zařízeních byla, zjisti la, že spousta školních jídelen je personálně poddimenzovaná. Jde o to, že některé ženy musí pracovat za dva a navíc ještě za minimální mzdu.“ Vzniká tak problém nejen v Praze, ale už i v ostatních regionech, nalézt alespoň někoho a personálně jídelnu obsadit. Otázkou pak zůstává, jak tedy zajisti t standardní kvalitu školních stravovacích služeb nebo dokonce nabídnout dětem ještě něco navíc. Jedním z aktuálních témat konference byla diskuse týkající se tzv. pamlskové vyhlášky, o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Alarmující jsou výsledky monitoringu Krajských hygienických stanic z roku 2011-2014. Možnost výběru mezi slazeným a neslazeným nápojem bylo pouze v 9 % z celkového počtu 493 sledovaných škol. Ve 2 % školních bufetů byla v nabídce zelenina, ovoce bylo nabízeno ve 4 %. Účinností nové vyhlášky č. 282 z letošního roku lze nabízet a prodávat ve školách a školských zařízení potraviny nebo umísťovat reklamu na potraviny, které neobsahují sladidla nebo kofein, neobsahují trans-mastné kyseliny z částečně ztužených tuků nebo nejsou energetickým nebo povzbuzujícím nápojem nebo potravinou. V České republice existují školní stravovací zařízení se správnou praxí a některé i s nadstandardním přístupem k řešení, protože si uvědomují, že během stravování se děti také učí rituálům a společenskému chování. Nejlepším řešením je jíst normálně, přiměřeně a s milými lidmi v příjemném prostředí, a k tomu mohou školní jídelny významně přispět.

Celý článek

NÁMĚTY PRO TVOŘIVOU PRÁCI

3.1.2017

Prostřený stůl… … s pomeranči

Celý článek

BEZ PÍSMENEK PSANÍ

3.1.2017

Sněhuláci

Celý článek

Hlína je pro děti nejoblíbenější výtvarný materiál

Mgr. Marie Těthalová, 3.1.2017

Tvrdí to pedagožka Radka Rubešová, která se tvoření s dětmi věnuje řadu let. Říká, že při výtvarné práci s dětmi je důležitý prožitek. Prožitek je podle ní dokonce důležitější než samotné dílo.

Celý článek

Propojení vědy s polytechnickou výchovou

Bc. Jana Jurková, 3.1.2017

Do naší Mateřské školy ve Štramberku na Bařinách zavítal zaměstnanec Hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Promítal dětem pohádky o známých souhvězdích, besedoval s nimi o planetách a kosmickém výzkumu. Děti s nadšením poslouchaly povídání o životě kosmonautů na ISS. Nejvíce je pobavila fotografie spícího kosmonauta ve zvláštním upevněném spacím pytli a samozřejmě létající jídlo a vznášející se lidé. Kosmické rakety ke známým i neznámým planetám si děti postavily z plastových lahví. Pracovaly s alobalem, barevným papírem, s raznicí, se špejlemi i plastelínou. Děti se zdokonalily ve stříhání, lepení a skládání papíru i lepicí pásky. Hvězdy jsme si vyrobili z drátků. Tvar jim daly vánoční formičky. Přesto, že dětské prstíky ze začátku neposlouchaly, hotová dílka dokazují šikovnost všech. Příběhy o souhvězdích na noční obloze ztvárnily děti výtvarně i matematicky. Nejdříve si podle předlohy spočítaly hvězdy ve vybraném souhvězdí a každý si je pokusil sestavit na černou noční oblohu. Děti řešily prostorové umístění, přičemž si pomáhaly tyčinkami. Později nalepily hvězdy a spojily je čarami. Jméno na nejvýraznější hvězdě určovalo dětské dílko. A tak rodiče viděli na nástěnce Kasiopeju, Malý vůz a Velký vůz nebo nejoblíbenějšího Delfína. Víte, že delfín zachránil Arióna z hlubin moře a za odměnu svítí nám všem na nebi? A tak díky jedné pohádkové besedě vznikl malý projekt propojující několik kurikulárních oblastí předškolní výchovy. n

Celý článek

BRUSLENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ V MILEVSKU

Marcela Brčková, Dis., Bc. Zdeňka Slabová, 3.1.2017

Zhruba před rokem oslovili zástupci HC Milevsko 2010 mateřské školy v Milevsku s nabídkou bezplatných výukových lekcí bruslení pro předškoláky pod vedením profesionálních a zkušených trenérů a instruktorů bruslení. Jako pedagogové jsme vyhodnotili případná rizika, ale zájem dětí a rodičů obavy převážil. Velká výhoda byla i ta, že zimní stadion je nedaleko, tudíž jsme nemuseli řešit problém s dopravou. Děti tak potřebovaly pouze brusle, přiměřené oblečení, ochrannou přilbu (hokejovou, lyžařskou nebo cyklistickou), popřípadě chrániče na kolena a lokty. Vlastní výuka probíhala zábavnou formou, pro úplné začátečníky byly připraveny kompenzační pomůcky. Neodmítli jsme ani nabízenou pomoc od rodičů, kteří pomohli s obouváním bruslí, po domluvě s trenéry některé maminky obuly brusle a byly oporou dětem, které stály na bruslích poprvé v životě. Učitelky zajišťovaly dohled nad dětmi, dohlížely také na to, aby děti přiměřeně odpočívaly a dodržovaly pitný režim. Děti byly nadšené, bez ohledu na to, zda šlo o naprosté začátečníky nebo již zkušené bruslaře. Bruslení je velice bavilo a nově nabyté dovednosti posílily jejich zdravé sebevědomí. I rodiče byli překvapeni tím, jak děti bruslení zvládly, někteří začali se svými dětmi trávit část nedělního odpoledne na veřejném bruslení, jiní zavítali do přípravky HC Milevsko 2010, několik děvčátek začalo navštěvovat Krasobruslařský klub Milevsko. Jedním z mnoha vzdělávacích cílů v našem ŠVP Poznáváme svět s Kytičkou je vytvoření a upevnění zdravých návyků, tím i vytvoření předpokladů ke zdravému životnímu stylu. I tohle je jedna z cest k naplnění a získání očekávaných kompetencí. Co děti za tu krátkou dobu získaly? Zdokonalení a vytvoření nových pohybových dovedností, zlepšení koordinace a rovnováhy, posílení fyzické kondice, samostatnost, zdravé sebevědomí a sebedůvěru. Rodiče s dětmi už připravují výbavu, protože bruslit budeme i letos. Už se moc těšíme! n

Celý článek

Knižní tip

3.1.2017

Už brzy půjdu do školy

Celý článek

NA PODZIM PŮJDOU DO ŠKOLY. CO JIM NABÍDNOUT?

Mgr. Marie Těthalová, 3.1.2017

Se začátkem kalendářního roku se v mnoha mateřských školách zintenzivní příprava předškoláků na školu. Co děti, které se zanedlouho rozloučí se školkou, potřebují? Jak s nimi pracovat? A jak důležitá je spolupráce s rodiči?

Celý článek

Cizí jazyk u předškoláků? Ano, ale jen kvalitně

Mgr. Marie Těthalová, 3.1.2017

Předškolní děti mají jednu velkou výhodu - nové věci berou stejně samozřejmě jako ty, které už důvěrně znají. Nemají problém se spolužáky jiné barvy pleti , nezarazí je, že někdo mluví jinak. A toho je dobré využít, samozřejmě v rozumné míře a s rozmyslem.

Celý článek

1 2 
6666