5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

1/2017

portfolio PŘEDŠKOLÁKA

3.1.2017

Odlišný tvar

Celý článek

Já mám saně borový aneb Projekt o Šumavě

Miroslava Baxová, 3.1.2017

Všechno to začalo písničkou Pavla Jurkoviče, kterou jsme spojili s příběhem. Nakonec vznikl projekt, který nás zavedl až na Šumavu.

Celý článek

Dítě potřebuje zažít ve sportu pocit úspěchu

Mgr. Marie Těthalová, 3.1.2017

Tvrdí to Jan Březina ze společnosti SportAnalytik. Povídali jsme si o tom, jaké místo má v dětském životě pohyb a sport, o rizicích brzké specializace i úzkého zaměření na výkon, ale také o přínosech pravidelného pohybu a především o tom, že každé dítě má na něco talent.

Celý článek

PROJEKT VELKÉ UCHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mgr. Jitka Novotná, 3.1.2017

Co byl projekt Velké Ucho? Výzva z programu Ekoškola pro mateřské školy, ve které děti společně s učitelkami a skřítky Hlučňáčky a Ticháčky zkoumaly hluk a zvuk v mateřské škole a bádaly, co hluk a zvuk vlastně je, která místa jsou ve školce nejhlučnější a která nejtišší. Výzva byla vyhlášena ve spolupráci s firmou Saint Gobain, divizí Ecophon. Celkem se do výzvy zapojilo 19 mateřských škol z celé ČR. Odměnou za tři nejlépe zpracované projekty byla úprava jedné místnosti do akusti cky ideálního stavu. Naše Mateřská škola Mokrá-Horákov zvítězila a patřila mezi první tři vybrané mateřské školy, kterým firma Saint Gobain upravila jednu třídu do akusti cky ideálního stavu. Cílem projektu bylo seznámit děti zábavnou formou, jak vzniká zvuk a hluk, rozpoznat je, zjisti t, kde všude se kolem nás nachází a jak ho můžeme ovlivnit sami. Učitelky z Ekotýmu MŠ Mokrá-Horákov zpracovaly všechny nápady do integrovaného bloku, který se stal součástí TVP. Vše začalo vyprávěním o skřítcích Hlučňáčcích a Ticháčcích, kteří žijí všude mezi námi. Formou brainstormingu byly zapisovány a kresleny první nápady na realizaci. Následovaly dva týdny realizace projektu v jednotlivých třídách mateřské školy. Děti se formou pozorování, her, tvoření, prožitkového učení, experimentování a výzkumu seznamovaly se zvukem, hlukem a jeho vnímáním kolem sebe. Děti si vytvořily vlastní skřítky z recyklovaných materiálů, vytvářely piktogramy hluku a ti cha, ale hlavně zkoumaly a porovnávaly jako správní detektivové všechna místa mateřské školy, kde skřítci bydlí. Během her si děti vytvořily domácí telefon, kterým se společně dorozumívaly přes okno s ostatními dětmi, hrály hry na ozvěnu, na kukačku, vyráběly zvukové vlny z provázků a vlastní nástroje. Děti tímto projektem zjisti ly např., co je to zvuk, jak vzniká, která místa v mateřské škole jsou hlučná, a která tichá, jak se chránit před hlukem. Po ukončení projektu se všechny děti sešly společně s Ekotýmem a učitelkami a zhodnotily výsledky výzkumu ve třídách, a projekt uzavřelo zjištění, která třída potřebuje nejvíce Ticháčků - akusti ckou úpravu. Děti si celý projekt velice užívaly. Vyrobené piktogramy hluku a ti cha dětem nadále slouží při dodržování pravidel třídy a příběhy skřítků se k nám stále vrací. Završením projektu byla úprava a odhlučnění třídy Motýlků a přilehlé kuchyně, která byla provedena během července.

Celý článek

KRÁSNÉ ČECHY OČIMA DĚTÍ V MŠ RAISOVA

Jana Konopková, Iva Štorková, 3.1.2017

Děti vedeme k pozitivnímu vztahu k přírodě, k uvědomění si sebe jako součásti přírody a k porozumění světu kolem nás. Průběžně se zamýšlíme nad tí m, jak nejlépe malým dětem ukázat dění kolem nás a jak podpořit jejich kulturní a sociální cítění.

Celý článek

POVÍDÁNÍ SE SPORTEM

Sylva Hurajtová, 3.1.2017

Tak se jmenuje sportovní projekt, který v říjnu roku 2015 zahájili v CMŠ Studánka. Již podle názvu se projekt zaměřuje nejen na povídání o sportu, ale na sport samotný. Hlavním cílem projektu „Povídání se sportem“ je seznamovat děti s různými sportovními odvětvími. Toto setkání se realizuje formou návštěv našich úspěšných sportovců ve školce, kteří dětem daný sport představí, ukážou výstroj, vybavení a hlavně si děti můžou daný sport i vyzkoušet. Ředitelka mateřské školy M. Vlčková o projektu říká: „Všichni víme, jak důležitou úlohu v našem životě hraje pohyb a sport a že je důležité s touto akti vitou začít od malička. Věříme, že když se děti setkají s našimi úspěšnými sportovci, může je to motivovat k vlastním sportovním aktivitám. Chceme našim dětem ukázat rozmanitost sportu, proto jsme do toho projektu zařadili i sporty ne tak masově populární jako např. vodní slalom, koňské dosti hy atd.“ Tento projekt byl dětmi i jejich rodiči přijat velmi pozitivně. Rodiče sami přichází s nápady, kdo by mohl být dalším sportovcem. Těchto setkání se mohou účastnit samozřejmě i rodiče a s danými sportovci zavzpomínat na své mládí. Například atleti cké odpoledne s Imrichem Bugárem bylo pro děti i rodiče určitě velmi zajímavé. Každé dítě si vyzkoušelo hod diskem i oštěpem pod individuálním dohledem pana Bugára. Myslím, že jsou to okamžiky, které si děti a rodiče velmi dobře zapamatují. Děti si o sportu nejprve krátce povídají, aby se dozvěděly, co daný sport obnáší, vyzkoušely si například hokejovou výstroj spolu s mistrem světa v hokeji Viktorem Ujčíkem. Ten vlastně náš sportovní projekt loni v říjnu zahájil. Děti si vyzkoušely i medaile a dozvěděly se, jak často se trénuje a jak sport může člověka obohatit. A potom dojde na samotné cvičení. Za některými sporty jsme ze školky vyrazili přímo do terénu. Například sportovní dopoledne ve FC Tempo bylo pro děti moc zajímavé, fotbalisti a trenéři pro děti připravili celé dopoledne a přímo si zjišťovali, kdo by už mohl obout kopačky a vyrazit do přípravky. Školní rok jsme zakončili návštěvou dostihového odpoledne ve Velké Chuchli. Dosti hový svět nám přiblížila jedna z nejznámějších žokejek a trenérek Marti na Růžičková. Děti se svezly na ponících, podívaly se na závody a seznámily se s trenéry a chovateli. Jsme rádi, že do těchto akti vit můžeme zapojit i rodiče, aby sami viděli úspěchy svých dětí . Věříme, že tento program pomůže jim i dětem vybrat si kroužek ve škole nebo sport, který obohatí jejich život. Našeho programu se zúčastnili nejen legendární sportovci, kteří svou reprezentační kariéru už ukončili, jako jsou např. Antonín Panenka (fotbal), Imrich Bugár (atleti ka), Viktor Ujčík (hokej) nebo Karel Kest (karate), Lenka Marušková (závodní střelba). Zveme i mladé nadějné sportovce, jako je Amálie Hilgertová, současná juniorská mistryně světa v kanoisti ce.

Celý článek

Mateřská škola Na Přesypu oslavila 40. narozeniny

Eva Těthalová, 3.1.2017

Ve středu 19. října 2016 se v pražské mateřské škole Na Přesypu už od rána zdobilo a děti přinášely dobroty z dýní, které doma vytvořily s rodiči. V 16 hodin se otevřela zahrada školky a začala dýňová slavnost. Nebyla to ale obyčejná akce, slavily se 40. narozeniny školky. Ta byla pod vedením paní ředitelky Dagmar Šebkové otevřena v říjnu 1976.

Celý článek

SETKÁNÍ S FRANTIŠKEM KOUKOLÍKEM

3.1.2017

Asociace předškolní výchovy a Katedra primární pedagogiky PedF UK Praha zvou na setkání s prof. MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., nazvané Časté neurovývojové poruchy. Častými neurovývojovými poruchami jsou mentální retardace, mozková obrna, porucha pozornosti s hyperakti vitou, vývojové poruchy učení, onemocnění ze spektra autismu a dětská porucha chování. Sdělení popisuje změny v mozku, které jsou jejich podkladem a vymezují současné možnosti rehabilitace. Kdy: pátek 13. ledna 2017 od 13.00; kde: Pedagogická fakulta UK Praha, M. D. Retti gové 4, Praha 1 (aula); účastnický poplatek: 100 Kč, členky APV, pracovníci PedF UK Praha a studenti zdarma; kontakt: 604 259 720. Můžete přijít bez přihlášení. Kdyby došlo ke změně, zveřejníme ji na našich webových stránkách.

Celý článek

 1 2
6666