5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

7/2008

Smysl pro rytmus a tóny máme od narození

Marie Těthalová, 3.9.2008

Každý z nás, i ten, kdo má pocit, že si do života donesl absolutní hudební „hluch“, si občas zpívá, brouká nebo třeba jen poťukává do rytmu. O tom, čím je pro člověka hudba a rytmus, jsme si povídali s muzikantem a pedagogem Ondřejem Tichým.

Celý článek

Informatorium 3-8 č.7/2008

Marie Těthalová, 3.9.2008

Časopis Informatorium 3-8 vítá nový školní rok v rozšířeném vydání. Nabízíme komplexní pohled na problematiku firemních školek (nabízíme názory rodičů, psychologa, zaměstnavatelů, odborníků na výchovu a vzdělávání. Učitelům, kteří mají v třídě dítě s diabetem, poradíme, jak je co nejlépe zapojit mezi vrstevníky, a v rozhovoru přiblížíme, jak dětem zprostředkovat radost z tónů a rytmu. Učitelé, kteří mají ve třídě děti z jedné rodiny, se zase dozví, jaké výhody a nevýhody má, když chodí sourozenci do třídy spolu. Nezapomněli jsme ani na náměty pro tvořivou práci a právní poradnu.

Celý článek

717.jpg

Firemní a soukromé školky - postrach, nebo užitečná věc?

Marie Těthalová, 3.9.2008

Když se na jaře nechal ministr práce a sociálních věcí slyšet, že by rád podpořil vznik firemních mateřských škol, jeho slova vyvolala doslova bouři. Obavy z toho, že by děti trávily čas v klimatizovaných hlídacích koutcích, procházely se na firemním parkovišti a na oběd by chodily do fastfoodů, ale rozhodně nejsou namístě.

Celý článek

Kreslíme a hrajeme si ve školní družině

Lenka Ryšavá, 3.9.2008

Alena Kulhánková Praha, Portál 2008 Kniha je určena, jak již její název sám napovídá, pro inspiraci k činnostem realizovaným ve školních družinách.

Celý článek

Rybičky, rybičky, rybáři jedou!

Jitka Horová, 3.9.2008

Vzpomínky na prázdninové radovánky odnesl voňavý vítr tančící mezi vlnami. Zůstalo jen několik kamínků a mušliček.

Celý článek

Sourozenci ve školce

Daniela Kramulová, 3.9.2008

Mít ve školce sourozence je výhodné pro děti i jejich rodiče. Mnozí z nich si ale přejí, aby byli ve stejné třídě. Je celodenní společný pobyt ve školce pro sourozence opravdu tak přínosný, nebo jím spíše potvrzujeme rodičovské alibi, že zejména pro zdárnou adaptaci mladšího potomka udělali „opravdu všechno“?

Celý článek

Odpovídáme na vaše dotazy

Helena Müllerová, 3.9.2008

Celý článek

Nesmím bonbony. Do školky ale můžu!

Marie Těthalová, 3.9.2008

I malé děti mohou trpět celoživotní poruchou, kterou vyvolala skutečnost, že jejich tělo neumí správně hospodařit s cukrem. I když je jejich život s cukrovkou určitě o něco těžší než ten, který vedou zdravé děti, není důvod, proč by si neměly hrát a chodit do školky tak jako ostatní.

Celý článek

Rybičky, rybičky, rybáři jedou!

Jitka Horová, 3.9.2008

Vzpomínky na prázdninové radovánky odnesl voňavý vítr tančící mezi vlnami. Zůstalo jen několik kamínků a mušliček.

Celý článek

Jenom se ptej…

Mgr. Marie Těthalová, 3.9.2008

Celý článek

Pleteme veselé hračky

Kateřina Hamplová, 3.9.2008

Celý článek

Odpovídáme na vaše dotazy

Mgr. Helena Müllerová, 3.9.2008

Pracovní posudek

Celý článek

Už víme, co dět i potřebují!

Ivana Nováková, 3.9.2008

Naše dvoutřídní školička je jedna z mnoha. Záleží jí hlavně na tom, aby děti byly spokojené a navštěvovaly ji rády. Na první pohled jednoduchá otřepaná věta. Ale láskyplný rodič by si přál, aby tomu tak opravdu bylo. Stále přemýšlíme o spolupráci s rodiči. Pořádáme pro ně akce nebo den otevřených dveří. Ale co se zdá až neuvěřitelné, že teprve po letech nás napadlo udělat obyčejné volné hravé odpoledne nazvané „Odpoledne pro mámu a tátu“. Všichni víme, kolik času stráví malé dítě právě ve školce s paní učitelkou a s dalším personálem. Ale strávit ve školce libovolný čas v odpoledních hodinách s rodiči, to bylo pro děti nejen nové, ale i velmi příjemné. Konečně se našel čas vychutnat si tu chvilku, kdy mohou děti ukázat rodičům, s čím si hrají, a pochlubit se prostředím, do kterého ony musejí každé ráno, někdy ještě za tmy, chodit. Děti přivádějí do školky převážně maminky, a ty se proto při vstupu do třídy jenom lehce ostýchaly. Ale tatínkové váhali. Až po ujištění paní učitelky, že jim žádné nebezpečí nehrozí a že jsou vítáni, si dodali odvahu a vešli. Posléze byli paní učitelkou zaměstnáni natolik, že si vydrželi hrát na zemi se stavebnicí přes hodinu a ani si nezazlobili. Zkrátka nezbývá než správné chlapy pochválit. Jediný, kdo si tentokrát nepohrál, byla paní učitelka. Při poletování od jednoho k druhému dohlížela na to, aby se všichni cítili dobře, aby se nenudili a hlavně aby si to užili. Za celou školku mohu napsat, že mám z tohoto odpoledne dobrý pocit, protože některým dětem i přesto, že byly ve školce od rána, se ani po 16. hodině nechtělo domů. Věříme, že se odpoledne líbilo rodičům i dětem zrovna tak jako nám učitelkám. Už víme, co děti potřebují.

Celý článek

Týden plný přírody

Mgr. Yvona Dluhošová, 3.9.2008

Děti z naší mateřské školy strávily krásný květnový týden v Terénním ekologickém středisku Tetřev na Hrčavě v Beskydech. Byl to týden plný různých her a činností v bezprostředním kontaktu s přírodou. Jejich prostřednictvím děti absolvovaly nenásilnou a přijatelnou formou environmentální (ekologickou) výchovu. To bylo také cílem projektu naší školy nazvaného Putování za „Přírodou“. Projekt byl schválen a částečně dotován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008. Účast dětí na pobytu má však pro ně i další přínos. Nelze pominout, vzhledem k ovzduší našeho regionu, několikadenní pobyt na čistém horském vzduchu. Pobyt podporuje také všestranný rozvoj osobnosti dítěte, přispívá k psychickému a sociálnímu zrání. Všechny tyto užitečné aspekty pobytu našich dětí v přírodě násobí pak skutečnost, že se jim tam velice líbí a jsou tam spokojené. Naše škola bude s podobnými projekty pokračovat a usilovat o zisk dotací na jejich realizaci.

Celý článek

Záchranka, hasiči i strážník

Libuše Knesplová, 3.9.2008

Výchovně -vzdělávací činnosti, které dětem nabízíme, jsou založeny na přímých prožitcích dítěte s prvky tvořivosti a fantazie. Rozhodli jsme se, že děti poučíme o ochraně zdraví a zdravém životním stylu, bezpečném chování na silnici a také o nebezpečí ohně a o chování v lese. Maminka Evičky z naší školky pracuje jako zdravotní sestřička na zdejším dětském oddělení a domluvila nám návštěvu přímo u paní doktorky v ordinaci. Děti měly možnost prohlédnout si v klidu a bez strachu ordinaci, lékařské nástroje a některé si vyzkoušet. Paní doktorka i sestřička byly moc ochotné a trpělivě dětem vše předvedly. Ke školce pak přijelo vozidlo záchranné služby a děti si mohly zavolat vysílačkou na dispečink, lehnout si na zdravotní lehátko a dozvědět se spoustu jiných důležitých informací. Přestože děti věděly, že je to hra, uvědomily si, jak důležité je být na sebe opatrný a chránit si své zdraví. Další zkušenost získaly děti při besedě se strážníkem městské policie. Navštívil nás přímo v naší školce, a to dvakrát - mladší děti hravější formou upozornil na bezpečnost při jízdě na kole, jízdě autem v autosedačce, přecházení přes silnici a co dělat, když se děti ztratí. Starší děti ještě zajímalo, jak se chytí zloděj, jak fungují pouta a jak vypadá opravdová pistole. Děti získaly spoustu poznatků a za odměnu dostaly figurku Pásovce. Další netrpělivě očekávanou akcí byla ukázka techniky hasičského sboru. Pan Koníček s kolegy nás provedl celým areálem a ještě ukázal, jak se hasí oheň, jak houká auto, když jede k zásahu, a jak vysoko dosáhne výsuvný žebřík. Děti si prohlédly auto zevnitř a vyzkoušely protipožární přilbu. Tyto akce nejsou jediné, které u nás pořádáme. Během roku děti navštěvují divadelní představení v Divadle Na Kovárně, sodo-jodovou jeskyni, plavecký výcvik, keramickou dílnu, městskou knihovnu, spolupracujeme se Základní školou TGM Poděbrady. Zúčastnili jsme se poděbradské Mateřinky s tanečním vystoupením Berušky a připravili jsme velký slet čarodějnic v mateřské škole. Na jaře jezdí předškolní děti na kolech a také přespávají jednu noc ve školce včetně večeře a snídaně bez maminky. Snažíme se, aby byl program ve školce pestrý a naučný, a aby děti na prožité chvíle rády vzpomínaly.

Celý článek

Cirkus ve škole?

Mgr. Renata Veselá, 3.9.2008

O tom, že na tom není nic divného, se přesvědčili rodiče a kamarádi, kteří se přišli podívat na vystoupení dětí z Mateřské školy Neumannova v Opavě. V cirkusovém programu se střídalo cvičení klaunů s drezúrou slonů, a dokonce se předvedly i cvičené kočičky v podání nejmenších dětí. Za doprovodu veselých písniček se v roli cirkusových umělců střídaly děti všech věkových kategorií. Vytvořený program byl průřezem znalostí i dovedností získaných během celého školního roku. Překvapením bylo číslo cirkusových umělců až z Anglie se svými písničkami o zvířatech. Děti tak měly příležitost předvést alespoň část z toho, čemu se věnovaly v kroužku anglického jazyka. Rodiče mohli ocenit snahu, ale hlavně nadšení nejen svých dětí, ale i jejich kamarádů, vrstevníků. Mohli také sledovat postupný vývoj ve schopnostech dětí samostatného přednesu, soustředění i komunikace s kamarády. Nikomu nevadilo, že nesedí v opravdovém cirkusovém stanu, ale v jedné ze tříd Základní školy Krnovská v Opavě, protože legrace jsme si všichni užili i tak dost. Díky dlouhodobé výborné spolupráci se ZŠ Krnovská, která nám svoje prostory uvolnila, mohlo naše vystoupení sledovat hodně diváků a cirkusový stan opravdu praskal ve švech. Poděkování patří všem dospělákům, kteří se o hladký průběh představení zasloužili, a to s nezbytným úsměvem na tváři.

Celý článek

Každý je důležitý

Alena Kutílková, 3.9.2008

Od rána bylo na letišti živo. Hala byla plná cestujících se zavazadly. Rodinka s dvěma dětmi tlačí své těžké kufry a tašky na vozíku před sebou. Slečna v klobouku má svůj kufr na malých kolečkách a za držadlo ho táhne za sebou ke koutku s občerstvením.

Celý článek

Pirátská uvítací oslava

Markéta Lukáčová, 3.9.2008

Pro mnohé děti byly právě skončené prázdniny něčím výjimečné. Plné těšení se na vstup do školky, na nové kamarády a paní učitelky. První nejisté krůčky, najít pytel se svojí značkou a rozkoukat se v neznámém prostředí. Každý školáček-nováček určitě ocení, když uvítání bude tak trochu slavnostní - například ve znamení pirátů…

Celý článek

Máme rádi zvířata!

3.9.2008

Výtvarná soutěž

Celý článek

1 2 
6666